Eerste blad    Vorig blad    Blad 5 van 19 bladen Volgend blad    Laatste blad

Uit het eerste huwelijk: 4 kinderen (zie onder 294).

296 Derk BALFOORT, soldaat, tamboer, korporaal onder Schwarzenberg en Baden Durlach, sergeant in de comp. van Captein Kloek onder Malleprade, gedoopt (ned.ger.) op 26-08-1716 te Zutphen, begraven op 06-10-1789 te Utrecht (Geertekerk) op 73-jarige leeftijd, laat na geen vrouw maar mondige kinderen in het Drieharingssteegje. Gratis begraven. Wonende in de Drieharingssteegje. Zoon van Pieter BALFOORT (zie 592) en Johanna Maria van TONGERLO (zie 593).
Ondertrouwd op 02-11-1737 te Breda, attest na Veurne 6 stuivers, gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 28-11-1737 te Breda, hij, tamboer in het regiment van den heer Coll. Zwartzenburg, zij j.d. wonende op den Haagdijk, 6 stuivers. Echtgenote is de 22-jarige
297 Pieternella Susanna FAAS, gedoopt (ned.ger.) op 12-07-1715 te Bergen op Zoom (getuige(n): Willem van der Heijden: Pieternella Susanna Wouterse), begraven op 11-07-1786 te Utrecht (Geertekerk) op 70-jarige leeftijd, huisvrouw van Dirk Ballevoort, laat na haar man en mondige kinderen. Gratis begragen, dochter van Franciscus FAAS (zie 594) en Johanna van HUIJEN (zie 595).
Uit dit huwelijk:
1.  Pieter Francis BALVOORT, gedoopt (waals ger.) op 24-05-1739 te Veurne ('s Heerwillemskapelle).
2.  Arend BALFORT (Arthur), militair, korenmeter, meester van de zweep, wattekoper, onderkoster te Kampen, gedoopt (waals ger.) op 09-10-1740 te Veurne ('s Heerwillemskapelle), overleden op 16-05-1820 te Kampen op 79-jarige leeftijd, huwt Lammerdiena van Voorst.
3.  Johanna, gedoopt (waals ger.) op 09-12-1742 te Veurne ('s Heerwillemskapelle).
4.  Hendrick BALFORT, gedoopt (waals ger.) op 09-02-1744 te Veurne ('s Heerwillemskapelle).
5.  Steven Renier, gedoopt (waals ger.) op 22-05-1746 te Arnhem.
6.  Elisabeth, gedoopt op 15-12-1748 te Arnhem.
7.  Johannes, gedoopt op 15-12-1748 te Arnhem.
8.  Johanna Cornelia, gedoopt op 13-09-1750 te Arnhem, huwt op 28-07-1778 te Utrecht Lambertus Raams.
9.  Dirkje, gedoopt op 11-02-1753 te Kampen.
10.  Abraham (zie 148).

298 Thomas de VINK, glazemaker & verwer (1759), uitdrager (1793, 100e penning), geboren circa 1734, begraven op 20-01-1796 te Utrecht (Geertekerk), wonende in de Boterstraat E 394. Bijgezet f. 20,-. Laat na vrouw en 2 mondige kinderen.
Van Wijngaarden; In.nr.146 den 26 januari 1796. Is begraven Tomas de Vink, gewoond op de Meriplaats onder de parochje van de Buurkerk 's-morgens.
Bijgeset om zeven uur met 1 koel (?) Buurkerk.
Een best graft f.6,-
Het grote laken f.6,-10-
Baar en overhoes f.3,- -
Openen van het graf f.1,-12-
Het ligten van de hoofdsteen f.-6-
Totaal f.17-8-
, * Binnenkomende burgers (Utrecht): 23-10-1759 Vink (Thomas de), een glazemaker en verwer.
* Manuel 100e penning 1793: Vink, Thomas en Maria van der Bijl, beroep Uitdrager, wonende Botterstraat Noordzijde Wijk E (Zwarte Knechten) : Archief II 2051, deel III bl. 138, nr. 137 (zn). Op 14 augustus 1793 betaalt het echtpaar beide termijnen.
* Transporten en plechten:
* Transport 07-01-1789, p. 9-10, betreffende huizinge, tot koetshuis en aparte woning verbouwd. Ligging perceel aan de Zuidzijde van de Boterstraat en Oostzijde van het Gaalcoppersteegje. Westwaards 't Gaalcoppersteegje. Naam hier Thomas de Vind, koopt dit van Luas Louis Bols, capitein in 't regiment Infanterie (ws. vandaar het koetshuis).
* Boedel Thomas Vink, geh. gew. met Maria van der Pijl. Nieuwe eig. Aart Groeneveld en Catharina Vreeswijk. Transport 13-06-1804 p. 335-340, betreffende huis, zijnde thans koetshuis en aparte woning gelegen aan de Zuidzijde van de Boterstraat en aan de Oostzijde van 't Gaalcoppersteegje 't erf en de woning uitkomende. Erfgenamen zijn Thomas Vink en Maria Vink, weduwe van Abraham Balfoort en haar 8 kinderen Balfoort. Koopsom f. 225,- contant en plecht van f. 400,-.
* Oude eig. Aart Groenevelt en Catharina Vreeswijk. Plecht (=hypotheek) 13-06-1804 p. 340-345 betreffende huis zijnde thans koetshuis met aparte woningen, ligging Zuidzijde van de Boterstraat en aan de Oostzijde van 't Gaalkoppersteegje, 't erf en de woning uitkomende. (Westwaarts 't Gaalkoppersteegje). Bijz.: F. 400,- 5% t.b.v. de nieuwe eigenaar aflossing en opeisching na 't overlijden van de Nieuwe Eigenaar i.t.a.t. Nieuwe eigenaar: 1. Maria van der Pijl, wed. van Thomas Vink. 2. Thomas Vink. 3. Maria Vink, wed. van Abraham Balfoort en haar 8 kinderen.
 
* Octrooien om te testeren 1761-1806 no. 47872 Thomas de Vink en Maria van der Bijl, no. 40271, woonplaats Utrecht, beschikking 08-10-1791 aanvrager Notaris Mattheus Jacobus van Buuren (v.a. 1775)
* Lidmaten Utrecht: no. 12, Thomas de Vink in de Boterstraat d,d, 07-10-1791.
 
(check op verwantschap: Begraven Thomas Vink, laat na zijn vrouw en kinderen in de Ballenmakersstraat op de hoeck van 't Schijttsteechje, gratis begraven d.d. 08-05-1722 (Jacobskerk) Utrecht.

Ondertrouwd op 30-03-1759 te Utrecht, gehuwd voor de kerk op 16-04-1759 te Utrecht (Nicolaikerk) (ned.ger.) met de 18-jarige
299 Maria van der BIJL, boedelhardster, gedoopt (ned.ger.) op 05-05-1740 te Utrecht (Jacobikerk). Adres Groot Eliesteegh, begraven op 11-11-1804 te Utrecht (Nicolaikerk) op 64-jarige leeftijd, * weduwe van Thomas de Vink in de Havenstraat. Laat na meerderjarige kinderen. Bijgezet f. 4,-.-.
* Van Wijngaarden, Buurkerk, 15 dito 1804. Begraven Maria van der Bijl weduwe van Thomas de Vink. Uijt de gilde bus f.4-10-.
* Lidmatenregister Utrecht: Is tot ons overgekomen: no.2, Maria van der Bijll, huisvrouw van Tomas de Vink, in de Boterstraat (d.d.? check)
* 1804-1805 Transport en Plechten 3I na535. Notaris Daniel Rottier. Betreft Maria van der Pijl, boedelhardster. Willem Vink, voogd van Peternella, Abraham, Maria, Dirk Willem, Jan en Elisabeth Balfoort. D.d. 7 oct. 1803. Koopcedulle 18 may 1803.
Dochter van Willem van der BIJL (zie 598) en Jannigje van der EEM (zie 599).
Uit dit huwelijk:
1.  Willem van der BIJL, gedoopt op 18-10-1757 te Utrecht (Catharijnekerk) (getuige(n): Willem van der Bijl, lidmaat). Bijzonderheden: onegt kind. huwt op 12-10-1779 Catharinakerk Utrecht Dorothea Isinga.
2.  Thomas, wever, gedoopt (ned.ger.) op 24-10-1759 te Utrecht (Domkerk), in de Boterstraat, * huwt op 12-04-1779 in de Catharijnekerk te Utrecht met Dorothea Isinga (105 pag 343); of huwt 04-09-1779 als Thomas de Vink Catharijnekerk te Utrecht marrigje van der Weijden (105 pag. 331).
3.  Maria (zie 149).
4.  Jannigje, gedoopt (ned.ger.) op 05-11-1762 te Utrecht (Domkerk), in de Boterstraat, begraven op 29-12-1763 te Utrecht (Buurkerk) op 1-jarige leeftijd, kind van Thomas Vink wonende in de Botterstraat. Laat na vader en moeder. Gratis begraven.

300 Fredrik van VLOTEN, soldaat in't Regiment van de heer Generaal-major De Bedarides (1743), tapper, gedoopt (ned.ger.) op 12-06-1720 te Utrecht (Domkerk). Adres: Steenweg. Regiment Nat. Monster nr. 16 van 03-05-1721 Taets van Amerongen, van 25-11-1733 Bedarides, van 03-06-1745 Le Croye.
1737 Utrecht, 1744 naar Engeland, 1745 Namen, 1746 Utrecht, 1747 Maastricht, 1749 Bolsward, Workum, Stavoren, 1750 Groningen, 1752 Groningen/Utrecht, 1754 Breda, 1756 Sluis, Philippine/Sas van Gent, Axel, 1757 Utrecht, Amersfoort/Arnhem, 1760 Utrecht/Leeuwarden, 1761 Tholen, Lillo, Scheldeforten/Leeuwarden, 1762 Zutphen/Tholen, Lillo, scheldeforten, 1763 Zutphen/Utrecht, 1766 Zutphen/Deventer, 1767 Leeuwarden, etc.
 
Rederik van Vloten, tapper van dun bier, brandewij en genever, wijk Fortuin; In de Haarlemse Kelder. Bron SAII 1896 (3) fol. 99 1758, 1896 (4) FOL 97 1759.
 
Tappersboek: no. 25 tap, dunbier, brandewijn, genever 1767 (wijk) Fortuin; Fredrik van Vloten in de Corthoefse kelder. Volgens app. van 14-09-1767 V150, Betaald 1 maij 1767 f. 1.10,-; Betaald 3 november 1767 f. 1.10,- : -----3,---- Bron: SAII 1896 (5) fol 98 1767.
Zoon van Godefridus van VLOTEN (zie 600) en Gerrigje Tiemoot PINKENE (Pinke) (zie 601).
Gehuwd voor de kerk (1) op 23-jarige leeftijd op 25-09-1743 te Utrecht (Domkerk) (ned.ger.), hij soldaat in 't Regiment van de Heer Generaal Major de Bedarides. Zij wonende op het Zwartewater met Teuntje van WIERS, 27 jaar oud (zie 301).
Gehuwd voor de kerk (2) op 53-jarige leeftijd op 03-02-1774 te Utrecht (Catharinakerk) (ned.ger.), hij weduwenaar van Teuntje van Wierst en zij weduwe van Paulus van der Kaay. Echtgenote is Hendrina van HEUSDEN, 42 jaar oud, gedoopt (ned.ger.) op 22-02-1731 te Utrecht (Domkerk), begraven op 12-09-1781 te Utrecht (Jacobikerk) op 50-jarige leeftijd. Huisvrouw van Fredrik van Vloten, in de Pauwsteeg. Begraven door de Aalmoeseniers. Dochter van Hendrik Heusden en Adriana Spoor. Weduwe van Paulus van der Kaaij.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Aafje, gedoopt op 05-11-1741 te Utrecht (Janskerk) (getuige(n): Cornelia Woning, lidmaat. Onecht kind.), de vader is Gerrit van den Broek. Adres op 't Zwartewater buijten de Weerdpoort. Begraven op 24-12-1741 te Utrecht (Janskerk), 49 dagen oud. NN van Wierst, 't kind van Gerrit van den Broek en Teuntje van Wierst in het onegt. Adres: buijten de Weerdpoort op de Veengracht. Gratis begraven.
2.  Cornelis, gedoopt (ned.ger.) op 28-04-1744 te Utrecht (Catrijnekerk), vader is soldaat, thans in Engeland. Adres: op het Zwartewater.
3.  Pieter, gedoopt (ned.ger.) op 30-07-1747 te Utrecht (Jacobikerk). Adres: aan 't Swarte Water, mogelijk is Pieter zijn broer Frederik achtrna gegaan naar Loenen en huwde daar Wijntje Engele, kinderen : Antonia 31-08-1777, Wijntje 30-05-1779, Willemijntje 27-05-1781, Fredrik 11-05-1783, Gijsbert 13-11-1785, Emmetje 02-03-1788, Jannetje 25-11-1789, Jacob 26-02-1792, Pietertje 13-10-1794.
4.  Govert, gedoopt (ned.ger.) op 15-04-1750 te Utrecht (Domkerk). Adres: op het Swarte Water, begraven op 28-07-1750 te Utrecht (Janskerk), 104 dagen oud. NN t kind van Fredrik van Vloten. Laat na vader en moeder. Gratis begraven.
5.  Willemina, gedoopt (ned.ger.) op 19-08-1751 te Utrecht (Jacobikerk) (getuige(n): Ouders lidmaat). Adres: Buijten de Weerdpoort.
6.  Govert, mr. metselaar (Bron Transporten en Plechten), gedoopt (ned.ger.) op 06-03-1754 te Utrecht (Domkerk) (getuige(n): moeder lidmaat), vader: Jak, Frederik genoemd. Adres: Buiten de Weerd.
7.  Frederik (zie 150).
301 Teuntje van WIERS, gedoopt (ned.ger.) op 04-07-1716 te Utrecht (Jacobikerk). Adres op de Veengraft. Begraven op 26-09-1773 te Utrecht (Jacobikerk) op 57-jarige leeftijd. Gratis begraven. Huisvrouw van Fredrik van Vloten. Laat na mondige en onmondige kinderen op de werf van de Oude graft bij de Jansbrug. Dochter van Peter Willemsz van WIERT (Splinter) (zie 602) en Claesjen HUIJBERTSEN (STAEL) (zie 603).
Uit dit huwelijk: 7 kinderen (zie onder 300).

302 Johannes KOLET, gedoopt (Geref.) op 15-09-1726 te Utrecht (Jacobikerk) (getuige(n): vader paaps (= rooms)), adres in't Sakkedragerssteegje. Moeder hier Van Villaas. Begraven op 12-12-1758 te Utrecht op 32-jarige leeftijd, * ? Manuel van Liberale Giften, 100e penning: 1747, Jan Colet, Zakkendragerssteeg Noordzijde, (Handvoetboog) no. 235. 1 kind. Wordt bedeeld. Bron: Archief II, 2048. Zoon van Marcus KOLET (zie 604) en Berendina PHILEERS (Villaa(r)s, du Valairs, Vileers, Fileers, Verweert) (zie 605).
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 18-02-1752 te Utrecht (Dom) (Geref.), hij in 't Sackedragerssteegje, zij in 't Hamsteegje. Echtgenote is de 24-jarige
303 Neeltje KEMMER (Cornelia), gedoopt (Geref.) op 26-03-1727 te Utrecht (Domkerk). Adres: Hamsteegje, begraven op 24-06-1792 te Utrecht (Jacobikerkhof) op 65-jarige leeftijd. Begraven door de Aelmoesenierskamer. Weduwe van Jan Colet. Laat na mundige kinderen. Dochter van Harmannus KEMMER (zie 606) en Fijgje (Eida) Cornelisz van VOREN (Eijgje Vervooren) (zie 607).
Uit dit huwelijk:
1.  Berendina, gedoopt (Geref.) op 11-04-1752 te Utrecht (Catharinakerk). Adres: Hamsteegje, begraven op 03-09-1753 te Utrecht (Jacobikerkhof) op 1-jarige leeftijd. Kind van Jan Kolet, laat na vader en moeder in 't Hamsteegje aan de Verkenmarkt. Begraven door order van 't Gerecht.
2.  Hermannus COLLET, gedoopt (Geref.) op 13-07-1754 te Utrecht (Jacobikerk). Adres: in 't Hamsteegje, begraven op 13-07-1754 te Utrecht (Jacobikerkhof), 0 dagen oud. Gesonken door order van 't Gerecht. Adres in 't Hamsteegje bij de Verkenmarkt.
3.  Johanna COLLET (zie 151).
4.  Jan COLET, gedoopt (ned.ger.) op 28-03-1759 te Utrecht (Domkerk) (getuige(n): Anna Margarita van Burk, wonende mede aldaar.). Vader vóór 3 maanden overleden. Wonende in 't Hamsteegje.

304 Ary KREUNING, geboren circa 1700. Bron Rijksarchief Noord-Holland: Testament no. 60. 03-03-1746. De testateuren zijnde man en vrouw verklaaren geen tweduijsent gulden gegoedt te zijn, nog ook geen ampt te hebben, dat in 't ampt gelt getafeert is. In dit testament is geen malange van side commissei commissaire, substitutie nog eenige verbanden op goederen verval gegrosseert. Op den derde maart zeventienhondertenzesenveertig, compareerde voor mij Nicolaas de Bruijn van Erckell, openbaar notaris, bij den Edele Hove van Holland geadmitteerd, binnen dezen dorpe Hilversum, resideerende, in presentie van de naargenoemde getuigen Arij Kreuning en Geertruij Groen, echtelieden en wonende alhier, mij notaris bekent, hebbende beijde naar volkomen verstand memorie en onverwarde uitspraak te kennen gegeven genegen te zijn om te disponeren van hunne naar te laten goederen; mitsdien revoceerende catseerende, doodt ende te niet doende alle voorgaande testamenten, codicillen en alle andere uijterste wille die zij comparanten te zamen of ijder afzonderlijk gemaakt ofte gepasseerd mogte hebben, niet willende dat dezelve of eenige vandien in enig poinet zullen werden naargekomen off aghtervolgt. Komende dan ter dispositie zoo verklaarde hij comparant tot zijne enige ende universele erfgenamen te nomineren ende te institueren zijne huisvrouw, de tweede comparant in dezen en dat in alle zijne naar te laten goederen, zo roerende als onroerende goederen actien, crediten en gerechtigheden, niets ter wereld uitgesondert, mits dat gemelde zijne huisvrouw gehouden zal zijn, uit te keren aan Aart en Willem Kreuning te samen kinderen van zijn testateur overleden zoon Jan Kreuning en dien volgende in deselfs Jan Kreunigh voorts aan zijn testateurs twee andere zonen met name Thomas en Jacob Kreuning, de enkele en blote ligitime portie waar inne hij testateur de gemelde zijne twee zonen, als ook de voornoemde zijne overleden zoons, twee op gedagte kinderen is institueerde bij dezen dogh verder off anders niet. En komen de zij comparante meede ter dispositie so verklaarde zij tot haar enige en universele erfgenamen te nomineren ende te institueren voor eent hare voordochter Grietje Cornelisse Vlaanderen, getrouwt met Klaas Das, voorts Cornelis en Pieter Vlaanderen, kinderen van haar testatrise overleden voorzoon Jan Cornelis Vlaanderen tesamen en dus in hare overleden vaders plaatse gemelde Jan Cornelis Vlaanderen, verders Aart en Willem Kreuning, naargelaten kinderen van haar testatrische naar zoon Jan Kreuning en dus gemelde Aart en Willem Kreuning te samen in hare overleden vaders plaatse op gedagte Jan Kreuningh, wijders haar testatrises verdere twee naa zonen met namen Thomas en Jacob Kreuning, laattelijk haar testatrises man den eerste comparant indezen ider in eene filiale portie off kindsgedeelte van alle haar testatrises naar te laten goederen zo roerende als onroerende acties, crediten en gereghtigheden niets ter wereld uijtgesonderd om daar mede te doen en handelen als met hare verder en andere goederen. Voorts verklaren zij comparante malkander den eerst stervende de langst levende te stellen en committeren tot voogd off voogdesse over de minderjarige kinderen en kinds kinderen uit dit huwelijk verwekt en tot administrateur off administratrice derselve goederen, met magt van ossumptie en surrogatie, wijders verklaart zij testatrise aan te stellen en commiteren tot voogden en administrateurs, Matthijs Haan en Matthijs Mosserdman beide wonende binnen deze dorpe, over haar testatrises voorkinds kinderen en deselve goederen mede met macht van ossumptieen surrogatie selfluderende mitsdien zij testateuren in opzichte van het 1e geval en noch zij testatrise int bijzonder int laatste geval, uit hunnen boedel en goederen, alle heren weesmeesters en geregten waar haar testateuren sterfhuis zal komen te valeen (en specialijk ter deze dorpe. Als t geen voorschreven staat, den comparanten duidelijk voorgelezen zijnde en zo zij zeide t zelve wel verstaan te hebben, begeren dat dit instrument zijn volkomen effect zal hebben, t zij als testament off codicil, zo ende indien nogegen zelve zal konnen bestaan.
Aldus gepasseertten huijze van de testateuren staande binnen deze dorpe op de Zeedijk ter presentie van Barent Cloppenburg en Cornelis van Os als getuigen.

Gehuwd voor de kerk circa 1728 met
305 Geertruij GROEN.
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1727 met Cornelis VLAANDEREN.
Gehuwd voor de kerk (2) circa 1728 met Ary KREUNING (zie 304).
Uit het eerste huwelijk:
1.  Grietje Cornelisse.
Relatie met Klaas DAS.
2.  Jan Cornelis, 2 kinderen: Cornelis en Pieter Vlaanderen.
Uit het tweede huwelijk:
3.  Jacob (Kruune) (zie 152).
4.  Jan, heeft 2 kinderen: Aart en Willem Kreuning.
5.  Thomas.

316 Jacob Johannes MULDER.
Relatie met
317 Johanna van DOORN. Begraven Buren 20-04-1796 weduwe Mulder van den Armen (???).
Uit deze relatie:
1.  Johannes Jacob MULDERS (zie 158).

318 Jan Aartze van ELST.
Relatie met
319 Maria Wanders van BROEKHUIJSEN, gedoopt op 18-04-1717 te Rijswijk, dochter van Wander Hendriksen van BROEKHUIJSEN (zie 638) en Feijtge van CEULEN (zie 639).
Uit deze relatie:
1.  Aartje, geboren circa 1742 te Rijswijk (gezindte: ned.ger.), otr. 08-02-1765 Rijswijk, tr. 03-03-1765 As, met Jan van Winsum, afk. van As. Getuige: haar vader Jan Aertse van Elst.
2.  Hendrik, gedoopt op 28-08-1746 te Rijswijjk (getuige(n): geheven door Truij Harmsen).
3.  Lijsbeth (zie 159).
4.  Fijke, gedoopt (ned.ger.) op 23-01-1751 te Rijswijk (getuige(n): geheft door huisvrouw van Jan Stevense de Vaal, genaamd Johanna Verbeek), namiddag.
5.  Arien, gedoopt (ned.ger.) op 22-01-1758 te Rijswijk (getuige(n): geheven door hunner lieder dochter Aartje), namiddag.
6.  Wandelina, gedoopt (ned.ger.) op 25-05-1760 te Rijswijk (getuige(n): geheven door Aartje van Elst, jongedochter), namiddag.

328 Theunis Gijsbertzen CORVER, gedoopt (ned.ger.) op 06-03-1695 te Moordrecht, zoon van Gijsbert Gerrets KERVER (zie 656) en Neeltje Pieters VENT (zie 657).
Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 08-02-1718 te Moordrecht (ned.ger.) met de 25-jarige
329 Lena Pietersz BLOET, gedoopt (ned.ger.) op 24-08-1692 te Moordrecht, dochter van Pieter Ariensz BLOET (zie 658) en Martijntje Jans van de SIJS (zie 659).
Uit dit huwelijk:
1.  Marija, gedoopt (ned.ger.) op 04-12-1718 te Moordrecht. Huwt op 18-10-1739 Moordrecht met Arij Dirkz Blijgeest.
2.  Pieter KORVER, gedoopt (ned.ger.) op 26-07-1722 te Moordrecht. Huwt op 02-02-1749 Moordrecht met Neeltje Maartenz Foppe.
3.  Neeltje KORVER, gedoopt (ned.ger.) op 12-12-1723 te Moordrecht. Huwt 1) Moordrecht 03-12-1747 Frans Arientz Visser (Schipper) van Nieuwekerk a/d IJssel Huwt 2) Moordrecht Pieter Leendertz Leeflang van Nieuwekerk a/d IJssel.
4.  Gijsbert KORVER, gedoopt (ned.ger.) op 12-08-1725 te Moordrecht.
5.  Arij KORVER, gedoopt (ned.ger.) op 22-12-1726 te Moordrecht, overleden voor 1728 te Moordrecht.
6.  Arij KORVER, gedoopt (ned.ger.) op 13-06-1728 te Moordrecht, overleden voor 1732 te Moordrecht.
7.  Ari Teunis KERVER (zie 164).

330 Dirk Cornelisz van LEEUWEN, geboren te Reeuwijk (gezindte: ned.ger.) (getuige(n): Annetje Dircks den Hartog, datum niet genoemd), zoon van Cornelis Dirks van LEEUWEN (zie 660) en Marretje Gerrits van der HEIJDEN (zie 661).
Ondertrouwd op 26-08-1731 te Waddinxveen, gehuwd voor de kerk op 07-09-1731 te Waddinxveen (ned.ger.) met
331 Annetje Jans van WIJNEN, gedoopt (ned.ger.) circa 1709 te Waddinxveen, dochter van Jan Jansen van WEIJMER (zie 662).
Uit dit huwelijk:
1.  Jannitje Dirksd. (zie 165).

332 Johannes (Hannis) BROSIUS, gedoopt (Rooms Kath.) op 22-12-1720 te Everdingen, * enkele Brosius gevonden in Tull en 't Waal en Honswijk, zoon van Joost BROSIS (Judocus) (zie 664) en Aaltje van den BLINK (zie 665).
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 14-11-1745 te De Meern. Johannes Brosius jongeman van Everdingen en Uleken van Dam jongedochter, geboren te Jaarsveld, hebben alhier 3 agtereenvolgende zondagen hunne huwelijkse proclamatie in de kerk van De Meern gehad. Is getr. te Jaarsveld. Echtgenote is
333 Uleke van DAM (Judith), * Lidmaten: De Meern 30-09-1742 Uleken van Dam. De Meern 26-11-1747 Uleken van Dam.
* doop 23-07-1754 Jaarsveld, Lopik (onder Lopik en Cabauw); Kornelia, vader Cornelis (Jacobsz) van Dam, moeder Aaltje Heijkoop; getuige: Uleken van Dam.
* doop 04-03-1759 Jaarsveld, Lopik. Ouders idem. Getuige: Haasje de Ruiter huisvrouw van Jan Blanken voor Uleken van Dam, huisvrouw van Johannes Brosius.
Dochter van Jacob Cornelisse van DAM (zie 666) en Janneke Berentsen van LANGERAECK (zie 667).
Uit dit huwelijk:
1.  Joost, gedoopt op 26-11-1747 te De Meern (getuige(n): Willemijntje van Driel, lidmaat).
2.  Jannigje, gedoopt op 14-12-1749 te De Meern.
3.  Maria, gedoopt op 03-09-1754 te De Meern.
4.  Hanna, gedoopt op 15-05-1757 te De Meern (getuige(n): moeder lidmaat; Aegje de Vogel, lidmaat).
5.  Jacob (zie 166).
6.  Antje, overleden op 15-12-1838 te Vleuten, dochter van Johnnis Brosius en Judik N.N. Oud 97 jaar. Aangiftedatum: 17-12-1828 Vleuten. huwt Arie Spiza. Overleden 01-10-1832. De Meern. Oud 65. Geboren te De Meern. Echtgenoot van Antje Brosius. Gemeente Vleuten. Akte 14. Zoon van Arie Spiza en Aaltje Uitzigt.

334 Jacob Gerrits GRIFFIOEN, gedoopt (ned.ger.) op 26-09-1717 te Zegveld, overleden voor 1776, zoon van Gerard Jacobs GRIFFIOEN (zie 668) en Ariaantje Ariens van 't HOF (zie 669).
Ondertrouwd op 20-11-1750, gehuwd voor de kerk op 33-jarige leeftijd op 04-12-1750 te Zegveld (ned.ger.) met de 23-jarige
335 Willemijntje Leendertz van EIJCK, gedoopt (ned.ger.) op 18-05-1727 te Zegveld, * Ledematen te Zegveld d.d. 10-1776. Van den Molen: 1.Willemijntje van Eijck, wede. van Jacob Griffioen, vertrokken. Bron idem: no. 54 Willemeintje van Eijck, obiit. Dochter van Leendert Simons van EIJK (zie 670) en Geertje Willems van HAAFTEN (zie 671).
Uit dit huwelijk:
1.  Ariaantje, gedoopt (ned.ger.) op 29-08-1751 te Zegveld.
2.  Leendert GRIFIOEN, gedoopt (ned.ger.) op 06-10-1753 te Zegveld.
3.  Geertje, gedoopt (ned.ger.) op 30-03-1755 te Zegveld.
4.  Marrigje (zie 167).
5.  Bregje, gedoopt (ned.ger.) op 29-06-1760 te Zegveld.
6.  Gerritje, gedoopt (ned.ger.) op 30-01-1763 te Zegveld, overleden voor 1764 te Zegveld.
7.  Gerritje, gedoopt (ned.ger.) op 13-08-1764 te Zegveld.
8.  Geertruij, gedoopt (ned.ger.) op 12-11-1768 te Zegveld.

336 Hendrik Ariesen SPRUIT, geboren te Kattenbroek (gezindte: ned.ger.), * Elbert Jansz. Spruit, jongeman van de Haar afkomstig uit Linschoten, begraven Oudewater 17-02-1664, huwt 11-02-1634 Linschoten (schout) met Trijntje Cornelisdr Keijsers.
Ondertrouwd (1) op 06-11-1685 te Linschoten, gehuwd voor de kerk op 21-11-1685 te Linschoten (ned.ger.) met Jannigje Pancken van der SWAEN, overleden voor 1710, dochter van Panck Cornelisse van der Swaen en Merrichje Jacobs van Eyck.
Ondertrouwd (2) op 28-03-1710 te Linschoten, hij wedr., beiden te Cattenbroek met Maagje JACOBS (zie 337).
Uit het eerste huwelijk:
1.  Panck, gedoopt op 06-02-1687 te Linschoten.
2.  Arie, gedoopt op 29-07-1700 te Linschoten, overleden voor 1711.
3.  Hermannus, gedoopt op 06-08-1702 te Linschoten.
Uit het tweede huwelijk:
4.  Arie SPRUIJT, gedoopt (ned.ger.) op 25-01-1711 te Linschoten.
5.  Jacob Hendrikze SPRUIJT (zie 168).
6.  Claas SPRUIJT, gedoopt (ned.ger.) op 01-01-1717 te Linschoten.
337 Maagje JACOBS, geboren te Kattenbroek.
Uit dit huwelijk: 3 kinderen (zie onder 336).

338 Isaak Jacobse BLOM, gedoopt (ned.ger.) op 20-07-1690 te Kockengen, begraven op 07-01-1743 te Kockengen op 52-jarige leeftijd, zoon van Jacob Abrahams BLOM (zie 676) en Merrichje Jansdr BRUIJNEN (zie 677).
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 03-02-1715 te Kockengen (ned.ger.) met
339 Ariaantje VERDAM (gezindte: ned.ger.), begraven op 26-05-1756 te Kockengen (Spengen).
Uit dit huwelijk:
1.  Grietje, gedoopt (ned.ger.) op 30-05-1715 te Kockengen, overleden voor 1716 te Kockengen.
2.  Grietje, gedoopt (ned.ger.) op 09-12-1716 te Kockengen.
3.  Merrigje Isaaks (zie 169).

340 Gerrit Willemsze de BOER, geboren te Kamerik, lidmaten Kamerik Gerrit Willemsz de Boer aangenomen 25-06-1720.
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1744 met Aantje Crijne van ENDHOVEN (zie 341).
Ondertrouwd (2) op 13-11-1744 te Kamerik, gehuwd voor de kerk op 29-11-1744 te Kamerik. Hij wedr. geb. en won. te Kamerik. Echtgenote is Bastiaantje Pietersze KLEYN, geboren te Schoonderwoert.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Willem Gerritse (zie 170).
341 Aantje Crijne van ENDHOVEN, overleden te Kamerik. Lidmaten Kamerik Aantje Crijne van Endhoven aangenomen 11-04-1724, overleden 1740.
Uit dit huwelijk: 1 kind (zie onder 340).

342 Pieter Jansse BRUNT, gedoopt (ned.ger.) op 14-02-1700 te Bodegraven, * Notariaat Woerden, inv.nr. 8609, blz. 9. d.d. 05-03-1736: Pieter Jansz Brunt. Bron: WO54, erfgenaam, bloedverwant. Zoon van Jan Dirkz BRUNT (zie 684) en Annigje Ingens (Wigersdr.) van der LELIE (zie 685).
Ondertrouwd op 19-11-1728 te Woerden, gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 12-12-1728 te Woerden, hij wonende op de Bree, zij wonende in Kamerik op de Meijzijde. Echtgenote is
343 Maria Willemse den BOER, geboren te Kamerik (gezindte: ned.ger.).
Uit dit huwelijk:
1.  Jan, gedoopt (ned.ger.) op 22-07-1731 te Woerden (getuige(n): Susanna Knodders), overleden voor 1733 te Woerden.
2.  Jan, gedoopt (ned.ger.) op 28-06-1733 te Woerden (getuige(n): Susanna Knodders).
3.  Lijsje Elisabeth Pieters (zie 171).
4.  Marrigije, gedoopt (ned.ger.) op 25-10-1739 te Woerden.

344 Pieter Cornelisse KAMPER, geboren te Langerak, overleden op 14-09-1781 te Benschop, kerkhof (mogelijk deze Pieter), * blz 3, no. 50 Peter Cornelisz Camper, afgegeven te Langerak 02-04-1731. (ingekomen acten van indemniteit Benschop)
* overleden kinderen: 00-11-1730 kind van Pieter Cornelisz Kamp op kerkhof 0-19-; 17/18-01-1735 kind van Pieter Kamper, op kerkhof 0-10-.; 26/29-08-1757 kind van Pieter (Cornelisz) Kamper, 1 klok overluid, f. 16,- kerkhof.
Zoon van Cornelis CAMPER (zie 688).
Ondertrouwd op 19-12-1728 te Langerak, gehuwd voor de kerk op 26-12-1728 te Lopik, hij, jongeman van Langerak met attest, zij jongedochter van Benschop met attest. Echtgenote is
345 Gijsbertje Stevens NODENBURG, geboren te Benschop, * is getuige als Gijsje van Rodenburg bij de doop van Geijsje d.d. 18-03-1781, vader Hartman van Rodenburg (broer?).
Uit dit huwelijk:
1.  Cornelis Petersz CAMPER, gedoopt (ned.ger.) op 29-05-1729 te Ameide Tienhoven (getuige(n): Theuntje Cornelis Camper), begraven op 03-11-1730 te Benschop op 1-jarige leeftijd, 04-11-1730 kind van Pieter Cornelisz Kamp op kerkhof 0-10-. blz. 3, no. 49 Cornelis Petersz Camper 2 jaar, zoon van Peter Cornelisz Camper en Gijsbertje Stevens Noordbergen, afgegeven Tienhoven 02-04-1731.
Bron. Benschop: Ingekomen acten van Indemniteit.

2.  Steven Pieterse (zie 172).
3.  Aaltie CAMPER, gedoopt (ned.ger.) op 15-04-1736 te Benschop (getuige(n): Aatie Jans van der Krijk).
4.  Jan CAMPER, gedoopt (ned.ger.) op 23-01-1738 te Benschop (getuige(n): Inge Claesze Schrijver).
5.  Gerrit CAMPER, gedoopt (ned.ger.) op 13-11-1740 te Benschop (getuige(n): Inge Klaesze Schrijver).
6.  Teunis CAMPER, gedoopt (ned.ger.) op 27-01-1743 te Benschop (getuige(n): Ingetie Claesze Schrijver).
7.  Klaas CAMPER, gedoopt (ned.ger.) op 25-09-1746 te Benschop (getuige(n): Ingetie Klaasze Schrijver).
8.  Pijter CAMPER, gedoopt (ned.ger.) op 23-10-1749 te Benschop (getuige(n): Teuntje Kornelis Kamper).

346 Jan Cornelisze den OUDSTEN, gedoopt (ned.ger.) op 27-11-1698 te Benschop (getuige(n): Ariaentie Cornelisse den Oudsten, grootmoeder van moederszijde), begraven op 14-11-1768 te Benschop op 69-jarige leeftijd. Begraven in de kerk, eigen graf no. 70. F. 6-6. Met 2 klokken overluijd. Zoon van Cornelis Cornelisz den OUDSTEN (zie 692) en Marrigje Jans KLEIJN (zie 693).
Ondertrouwd op 15-06-1720 te Lopik en Cabauw, gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 07-07-1720 te Lopik en Cabauw. Jan den Oudsten, j.m. wonende te Benschop met attest. Sara Smitman, j.d. (Lopik) won. Blokland onder Montfoort met de 22-jarige
347 Sara Arijse (Saartje) SMITSMANS, gedoopt op 13-03-1698 te Lopik (getuige(n): Abraham Klerck), gedoopt als: Saartje Johanna Arijensd Smitman, begraven op 31-01-1775 te Benschop op 76-jarige leeftijd. Sara Smitsman Arienze, op 24 januari 1775 met 2 klokken beluijd te Benschop. Weduwe van Jan Cornelisze den Oudsten. Begraven in de Geref. kerk. Kosten: f:6-6-. Eigen graf no. 70. Dochter van Arien Dircksz SMITMAN (zie 694) en Sijgje Cornelis CUIJPER (zie 695).
Uit dit huwelijk:
1.  Arij, gedoopt (ned.ger.) op 20-06-1723 te Benschop.
2.  Pieternel, gedoopt (ned.ger.) op 15-04-1725 te Benschop (getuige(n): Willemijntije Klijn).
3.  Arriaentie Jansdr. (zie 173).
4.  Marrigje, gedoopt (ned.ger.) op 19-05-1735 te Benschop (getuige(n): Martijntie den Oudsten).
5.  Gerrit, gedoopt (ned.ger.) op 20-07-1738 te Benschop (getuige(n): Elizabeth Schippers).
6.  Dirk, gedoopt (ned.ger.) op 13-09-1739 te Benschop (getuige(n): Arriaentie Arijze Smitman).

348 Cornelis Jacobs (de Jonge) VERLEE (van Scherisdijk), geboren circa 1680, begraven op 10-08-1749 te Zoelmond, * voldoet een rekening aan de diaconie te Ravenswaaij (waar hij niet woont) in 1709, 2 kinderen van hem gedoop in Ravenswaaij Jacob 1698 en Maria 1700. Cornelis woont aan de Scheersdijk onder Zoelmond in 1726 en heet oorspronkelijk Cornelis Jacobsz van Scherisdijk den Jongen wordt in onderscheid van zijn broer Cornelis Jacobsz van Scherisdijk den Ouden, anders genaamd Verlee in 1728, de familienaam van zijn moeder. In 1728 samen met de andere erfgenamen van zijn ouders als gedaagde veroordeelt tot schadevergoeding aan Willem Boon inzake een geschil over het gebruik van een boomgaard. Bron: R.A.A. ORA Beusichem en Zoelmond, inv.nr. 247.
* in 1663 eigenaar van een hofstede (op erfpachtgrond van de Graaf van Buren) in het gerecht Zoelmont aan de Scheersdijck, geerfd van zijn vader, die het weer van diens vader had geerfd. Hij wordt in 1663 door het gerecht van Beusichem en Zoelmond gemaand om provisie te betalen aan de rentmeester van de Graaf van Buren (= Prins van Oranje) inzake een door de rentmeester aan hem (= Verlee) verstrekte copie-erfpacht. Zie RAG, ORA Beusichem en Zoelmond, inv.nr. 247. Bron: Vel.Gesl. 1987 nr. 5
, zoon van Jacob Jansen van SCHERISDIJK (zie 696) en Anneken Cornelis VERLEE (zie 697).
Gehuwd voor de kerk circa 1700 met
349 Geertjen Anthonisz VINK.
Uit dit huwelijk:
1.  Jacob, gedoopt op 13-11-1699 te Ravenswaaij.
2.  Maria, gedoopt op 10-08-1700 te Ravenswaaij.
3.  Teunis Cornelisz (zie 174).
4.  Willem, gedoopt circa 1720 te Rijswijk.
5.  Jan Cornelissen, geboren circa 1725 te Beusichem.

352 Petrus LANCE, timmermansknecht, geboren circa 1700 (gezindte: oud kath.), begraven op 04-08-1769 te Utrecht (Jacobikerk). Manuel van Liberale Giften: Pieter Lanse en Maria Krommaker, 3 kinderen, wonende in de Strosteeg, beroep timmermansknecht, Zwarte Knechten no. 283. Archief II 2048, zoon van Lambertus van LANS (zie 704) en Annichjen Gerrits van LOENEN (zie 705).
Ondertrouwd (1) op 04-05-1720 te Utrecht, gehuwd voor de kerk op 18-05-1720 te Utrecht (Achter Clarenburg) (Oudroomse kerk) met Catharina Maria de WIT, 27 jaar oud (zie 353).
Gehuwd voor de kerk (2) op 28-10-1746 te Utrecht, hij weduwenaar van Catharina de Wit, zij weduwe van Johannes Pragt. Echtgenote is Maria CROMMACKER, begraven op 03-02-1797 te Utrecht (Jacobikerkhof).
Uit het eerste huwelijk:
1.  Lambertus (zie 176).
2.  Jacobus, gedoopt (oud kath.) op 01-12-1723 te Utrecht (Achter Clarenburg).
3.  Adolphus, gedoopt (oud kath.) op 10-11-1725 te Utrecht (Achter Clarenburg).
4.  Johannes, gedoopt (oud kath.) op 20-02-1728 te Utrecht (Achter Clarenburg).
5.  NN LANSE, geboren op 27-08-1729 te Utrecht, begraven op 27-08-1729 te Utrecht (Buurkerk), 0 dagen oud.
6.  Aletta, gedoopt (oud kath.) op 12-11-1730 te Utrecht (Achter Clarenburg).
7.  Anna, gedoopt (oud kath.) op 27-10-1732 te Utrecht (Achter Clarenburg).
Uit het tweede huwelijk:
8.  Cornelis LAMSEE, gedoopt op 20-08-1747 te Utrecht (Buurkerk) (getuige(n): vader paaps).
9.  NN LANSEE, begraven op 10-10-1747 te Utrecht (Buurkerkhof).
353 Catharina Maria de WIT, gedoopt (oud kath.) op 28-11-1692 te Utrecht (Achter Clarenburg), begraven op 03-06-1738 te Utrecht (Buurkerk) op 45-jarige leeftijd, dochter van Jacobus de WIT (zie 706) en Aletta van SLUIJS (Aaltje Hendricks) (zie 707).
Uit dit huwelijk: 7 kinderen (zie onder 352).

354 Lambart van der MEIJ(de), gedoopt (ned.ger.) op 15-03-1691 te Utrecht (Geertekerk). Adres in de Groot Eliensteegh, boek der ledematen juli 1739-1767: blz. 111, Lambert van der Meijde no. 91, in de Klaessteegh d.d. 01-10-1745. Zoon van Arien Jelisse van der MEIJ (zie 708) en Everijntje Jans de GROOT (zie 709).
Gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 06-04-1711 te Utrecht (Claeskerk) (ned.ger.) (getuige(n): Johanna Wils, tante van de bruidegom; Dirk Koopman vader van de bruid), hij wonende in de Groot Eliessteeg, zij in Tolsteegpoort met de 18-jarige
355 Elsje COOPMANS, gedoopt (ev.luthers) op 28-09-1692 te Utrecht (Lutherse kerk) (getuige(n): Sophia van der Straaten), begraven op 13-11-1771 te Utrecht (Buurkerk) op 79-jarige leeftijd. Gratis begraven. Wonende in 't Diaconiehuis. Weduwe van Lambertus van der Meijde. Laat na 3 mondige kinderen. lidmatenregister juli 1739-1767; no. 294 Elsje Koopmans (no. 315) huijsvrouw van Termijden op de Lange Nieuwstraat 19-03-1755, dochter van Dirk COOPMAN (zie 710) en Margaretha ASSEMIS (zie 711).
Uit dit huwelijk:
1.  Everina van der MEIJ, gedoopt (ned.ger.) op 22-07-1711 te Utrecht (Domkerk), begraven op 23-07-1711 te Utrecht (Nicolaikerk), 1 dag oud. Gratis gesonken.
2.  Adrianus van der MEIJ, gedoopt (ned.ger.) op 04-10-1712 te Utrecht (Catharinekerk), overleden voor 1722.
3.  Adriana van der MEIJ, gedoopt (ned.ger.) op 01-05-1715 te Utrecht (Domkerk).
4.  Dirk van der MEIJ, gedoopt (ned.ger.) op 03-10-1717 te Utrecht (Domkerk).
5.  Johannes van der MEIJ, gedoopt (ned.ger.) op 03-10-1717 te Utrecht (Domkerk).
6.  Margareta van der MEIJ, gedoopt (ned.ger.) op 26-11-1719 te Utrecht (Nicolaikerk), begraven op 11-10-1723 te Utrecht op 3-jarige leeftijd, het kind van Lambert van der Meijden.
7.  Adrianus van der MEIJ, gedoopt (ned.ger.) op 23-06-1722 te Utrecht (Catharijnekerk).
8.  Neeltje van der MEIJDEN (zie 177).
9.  Marguta van der MEIJ, gedoopt (ned.ger.) op 22-12-1726 te Utrecht (Geertekerk).
10.  Annigje van der MEIJ, gedoopt (ned.ger.) op 08-10-1730 te Utrecht (Geertekerk), begraven op 21-10-1754 te Utrecht (Buurkerkhof) op 24-jarige leeftijd. Jannigje van der Meijden, kind van Lambertus van der Meijden. Laat na vader en moeder in het Silversteegje bij het Springweg. Gesonken door de Aalmoesenierskamer.
11.  Abraham van der MEIJ, gedoopt (ned.ger.) op 04-04-1733 te Utrecht (Domkerk), begraven op 05-06-1734 te Utrecht (Claaskerk) op 1-jarige leeftijd, het kind van Lambert van der Meijden. Laat na vader en moeder in de Claassteegh Gratis begraven.
12.  Abraham van der MEIJ, gedoopt (ned.ger.) op 03-04-1735 te Utrecht (Nicolaikerk), begraven op 13-04-1736 te Utrecht (Claeskerckhoff) op 1-jarige leeftijd, het kind van Lambert van der Meijden. Adres in de Groot-Elisteeg.
13.  NN, begraven op 20-04-1738 te Utrecht (Claeskerkhof), het kind van Lambert van der Meijden. Gesonken door de Aelmoeseniers. Adres in de Claessteegh.
14.  NN, begraven op 25-07-1741 te Utrecht (Buurkerkhof), kind van Lambert van der Meijden. Gesonken door de Aelmoeseniers.
15.  NN, begraven op 16-08-1741 te Utrecht (Buurkerkhof), het kind van Lambert van der Meijden, begraven door de Aelmoeseniers.

356 Hermannus Jansz van HILDEN, gedoopt (ned.ger.) op 12-07-1695 te Utrecht (Buerkerk of Cruijs Gasthuis), begraven op 10-04-1747 te Utrecht (Claaskerk) op 51-jarige leeftijd, zoon van Jacob Jansz van HILDEN (zie 712) en Ida van GULIK (Eijgje) (zie 713).
Gehuwd voor de kerk (1) op 24-jarige leeftijd op 13-09-1719 te Utrecht (Domkerk) (ned.ger.) (getuige(n): de vaders van de bruid en bruidegom) met Johanna van WESEL, 33 jaar oud (zie 357).
Gehuwd voor de kerk (2) op 28-jarige leeftijd op 17-04-1724 te Utrecht (Geertekerk) (ned.ger.), hij weduwenaar van Johanna van Wesel, in de Lange Rosendaal en zij weduwe van Gerrit van Putte ook in de Lange Rosendaal. Beiden meerderjarig. Echtgenote is Aletta van STRAMRODE, begraven op 14-09-1730 te Utrecht.
Gehuwd voor de kerk (3) op 35-jarige leeftijd op 26-03-1731 te Utrecht (Geertekerk) (ned.ger.), weduwenaar van Aletta Stramroot, in de Jufferstraat, zij in de Geertesteeg met Claasje de RAAT.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Daniel van HILTEN (zie 178).
2.  Jakoba, gedoopt (remonstrants) op 02-11-1721 te Utrecht, begraven op 18-03-1724 te Utrecht op 2-jarige leeftijd.
357 Johanna van WESEL, gedoopt (Rem.) op 09-09-1686 te Utrecht. Als N.N. gedoopt! Moeder hier Marijken Engkens (ook Ingkens), begraven op 22-10-1723 te Utrecht (Geertekerk) op 37-jarige leeftijd, huijsvrouw van Hermannus van Hilden, laat na haer man en onmundige kinderen, in 't Lange Rosendaell, dochter van Daniel van WESEL (Wesell) (zie 714) en Maria van OOSTHUIJSEN (zie 715).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen (zie onder 356).

358 Johannes LAGAS, gedoopt (remonstrants) op 14-09-1687 te Utrecht (getuige(n): vader; vaders zuster), begraven op 22-05-1764 te Utrecht (Catharinekerk) op 76-jarige leeftijd. Laat na vrouw en mondige kinderen, woonde in het Catharijne Gasthuis. Begraven met de pel (=laken). Zoon van Claas Gillisz LAGAS (zie 716) en Johanna Jansdr. POSHEL (zie 717).
Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 11-08-1711 te Utrecht (Antoniegasthuis) (remonstrants) (getuige(n): bruidegoms moeder (mater sponsi) en Jannige Lozart), hij wonende aan 't Zant, zij in de Zakkedragerssteeg. Echtgenote is
359 Catharina LOZART (Lasart/Looser/Losart/Losaet), geboren circa 1691, begraven op 20-08-1764 te Utrecht (Nicolaikerkhof), wed. van Jan Lagas, laat na mondige kinderen, woonde in de ABC straat. Naam hier Loose. Dochter van Joseph (?) LOZART (zie 718) en Klasina (?) (zie 719).
Uit dit huwelijk:
1.  Joseph, gedoopt (remonstrants) op 10-09-1711 te Utrecht, overleden voor 1715 te Utrecht.
2.  Klasina, gedoopt (remonstrants) op 09-07-1713 te Utrecht, (kraemdochter).
3.  Catharina, gedoopt (remonstrants) op 21-07-1715 te Utrecht, (tweeling), overleden voor 1719 te Utrecht.
4.  Joseph, gedoopt (remonstrants) op 21-07-1715 te Utrecht, (tweeling).
5.  Jelis, gedoopt (remonstrants) op 02-01-1718 te Utrecht.
6.  Catharina (zie 179).

360 Andries FRANKHUIJSEN (Frankeus), metselaar(sknecht), gedoopt (Ned. Herv.) op 02-12-1705 te Leiden (Pieterskerk) (getuige(n): Pieter Maartens Frankheus; Geertruij Wijnmee), begraven op 16-12-1775 te Leiden op 70-jarige leeftijd. Wees- en armboek deel HH fol. 3 1790-1794 (inhoud) Andries Frankhuijzen. Zoon van Andries MAARTENSZ (zie 720) en Francina GABRIELS (zie 721).
Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 29-10-1728 te Leiden (ned.ger.) (getuige(n): Andries Frankhuijsen, zijn vader; Lijsbeth de Loois, haar moeder) met de 21-jarige
361 Catrijna van der KUNST, gedoopt (ned.ger.) op 16-01-1707 te Leiden (Marekerk) (getuige(n): Abraham du Bois; Madleentje Huebertsdr.), begraven op 27-06-1767 te Leiden op 60-jarige leeftijd. Catharina van der Kunst, vrouw van Andries Franken VB, dochter van Arent Pieterse van der KUNST (zie 722) en Elisabeth du BOIS (zie 723).
Uit dit huwelijk:
1.  Katrina, gedoopt (ned.ger.) op 15-09-1729 te Leiden (getuige(n): Marcus Kloppenburg; Marijtie Kruijs), overleden voor 1737 te Leiden.
2.  Andries FRANKHUIJZE, gedoopt (ned.ger.) op 25-01-1731 te Leiden (Hooglandse kerk) (getuige(n): Francijntje Gresse; Andries Franckhuijze), overleden voor 1732 te Leiden.
3.  Andries PANKHUIJSEN, gedoopt (ned.ger.) op 29-05-1732 te Leiden (Hooglandse kerk) (getuige(n): Willem van Egmond; Maria van de Voorde).
4.  Pieter SPRANKHUIJSEN (zie 180).
5.  Catrina FRANKHUIZEN, gedoopt (ned.ger.) op 06-01-1737 te Leiden (Hooglandse kerk) (getuige(n): Arij van der Kunst; Leisbeth de Bois), overleden voor 1744 te Leiden.
6.  Izaak VRUNHUIJSEN, gedoopt (ned.ger.) op 28-06-1740 te Leiden (Hooglandse kerk) (getuige(n): Isaak van der Kunst; Jannetje Ludt).
7.  Jantije VRANKHEUSE, gedoopt (ned.ger.) op 15-04-1742 te Leiden (Marekerk) (getuige(n): Isaak van der Konst; Jantije Loete).
8.  Catrina FRANKHUIZEN, gedoopt (ned.ger.) op 19-04-1744 te Leiden (Marekerk) (getuige(n): Pieter van der Kunst; Marijtje Konijnenberg).
9.  Jonas FRANKHUISEN, gedoopt (ned.ger.) op 23-03-1746 te Leiden (Pieterskerk) (getuige(n): Janas van der Oest; Marijtje Frankhuisen).

362 Matthijs den OUDEN, lakenwever, gedoopt (ned.ger.) op 12-04-1699 te Leiden (Hooglandse kerk) (getuige(n): Elias Chombaer; Johanna van Blokhuise), zoon van Jan den OUWEN (zie 724) en Lijsbeth van BLOCKHUIJSEN (zie 725).
Gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 04-06-1729 te Leiden (ned.ger.) (getuige(n): Jan den Ouwen, zijn vader; Anna Catharina van Gulick, haar zuster.) met de 25-jarige
363 Grietje PIKET, gedoopt (ned.her.) op 13-02-1704 te Leiden (Marekerk) (getuige(n): Pleun Pieters), begraven te Leiden, dochter van Frans PIQUET (zie 726) en Aeltje JAN (zie 727).
Uit dit huwelijk:
1.  Anna Katharijn, gedoopt (ned.ger.) op 25-02-1731 te Leiden (Hooglandse kerk) (getuige(n): Jacobus Moreel; Anna Katharina Gulick).
2.  Lijsbeth (zie 181).
3.  Jan, gedoopt (ned.ger.) op 26-02-1736 te Leiden (Hooglandse kerk) (getuige(n): Jan den Ouden; Katharina Piket).
4.  Isaac, gedoopt (ned.ger.) op 08-01-1738 te Leiden (Marekerk) (getuige(n): Isaak Wijnbeek; Hendrina Bergsteen), overleden voor 1740 te Leiden.
5.  Izak, gedoopt (Ned.ger.) op 15-09-1740 te Leiden (Hooglandse kerk) (getuige(n): Izak Wijnbeek; Hendrina Bergsteen).
6.  Sara, gedoopt (ned.ger.) op 09-06-1743 te Leiden (Loodskerk) (getuige(n): Elias den Ouwe; Sara Halsje).

364 Jacob de SWIJGER, doeselwerker, gedoopt (rooms katholiek) op 07-02-1699 te Leiden (getuige(n): Jan de Pre; Jannetje Pieters), zoon van Willebrort de SWIJGER (zie 728) en Jannetje RIGHAERT (zie 729).
Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 14-02-1722 te Leiden (rooms katholiek) (getuige(n): Willem de Swijger, zijn vader; Catharina van den Heuvel, haar moeder), otr. 01-03-1722 Leiden. Echtgenote is de 19-jarige
365 Maria van BUUREN, gedoopt op 18-02-1702 te Leiden (getuige(n): Jacobus van Buren en Maria Krinnen), dochter van Johannes van BUUREN (van Buren/Buyre/Bueren/Buire den Ouden) (zie 730) en Catharina Hendricx van den HEUVEL (zie 731).
Uit dit huwelijk:
1.  Guillemes, gedoopt (rooms katholiek) op 02-12-1722 te Leiden (getuige(n): Guillelmus de Swiger; Joanna Rickraet).
2.  Joanna, gedoopt (rooms katholiek) op 19-03-1724 te Leiden (getuige(n): Willelmus de Kuiger; Joanna Rikrand), overleden voor 1732 te Leiden.
3.  Catharina, gedoopt (rooms katholiek) op 17-12-1725 te Leiden (getuige(n): Wuillelmus de Swiger; Joanna Rieraade), * huwt Abraham Pleysier.
4.  Willibrordus, gedoopt (rooms katholiek) op 05-02-1728 te Leiden (getuige(n): Wuillelmus de Swiger, Joanna Rieraade).
5.  Johannes (zie 182).
6.  Johanna, gedoopt (rooms katholiek) op 14-02-1732 te Leiden (getuige(n): Mattaeus Uellens (?); Johanna van Laart).
7.  Maria, gedoopt (rooms katholiek) op 02-02-1734 te Leiden (getuige(n): Hendricus Engelbrecht; Jannetie Belan), overleden op 07-02-1822 te Leiden op 88-jarige leeftijd, * tr. 23-09-1759 Leiden met Jan de Koning. * tr.2) 14-11-1762 Leiden met Johannes (Jan) Charlier (Serlier - Charlee) geb. ca. 1736.
8.  Elisabeth, gedoopt (rooms katholiek) op 08-07-1735 te Leiden (getuige(n): Henricus Rademaeker; Elisabeth van Buren).
9.  Jacobus, gedoopt (rooms katholiek) op 16-08-1737 te Leiden (getuige(n): Andries Meerman; Johanna van Laard).
10.  Joseph, gedoopt (rooms katholiek) op 03-05-1739 te Leiden (getuige(n): Jacobus Steevens; Judith Adamse).
11.  Geertruijde, gedoopt (rooms katholiek) op 23-11-1741 te Leiden (getuige(n): Petrus van den Berg; Catharina Prevoost).

366 Barend GIJSELINGH, greijnwerker, gedoopt (ned.ger.) op 12-03-1702 te Leiden (Hooglandse kerk) (getuige(n): Barent Kimmelenhoof; Catharijn Verhagen), zoon van Pieter Jacobs GIJSELINGH (zie 732) en Marijtge CORNELIS (Kimmelickhof, Kimmelenhof, Kimmelinghoff) (zie 733).
Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 16-06-1725 te Leiden (ned.ger.) (getuige(n): Cornelis Gijselingh, zijn broer; Marijtje Marcus, haar moeder, wonende in de Takstraat) met de 24-jarige
367 Susanna de KONINGH, gedoopt (ned.ger.) op 08-02-1701 te Leiden (Hooglandse kerk) (getuige(n): Jan van de Velde; Marij van de Velde), begraven op 31-07-1745 te Leiden op 44-jarige leeftijd. Susanna de Koning vrouw van Barent Gijseling 2 Bw. Dochter van Samuel de KONING (zie 734) en Marija MARCUS (zie 735).
Uit dit huwelijk:
1.  Marijtje, gedoopt op 30-12-1725 te Leiden.
2.  Susanna GIJSELING, gedoopt (ned.ger.) op 02-05-1728 te Leiden (Hooglandse kerk) (getuige(n): Arnoldus Kampman; Mary de Koningh).
3.  Pieter GIJSELING, gedoopt (ned.ger.) op 22-02-1731 te Leiden (Hooglandse kerk) (getuige(n): Jan Gijseling; Aaltje Maas).
4.  Alida GIJSELING (zie 183).
5.  Samuel GIJSELING, gedoopt (ned.ger.) op 18-09-1735 te Leiden (Hooglandse kerk) (getuige(n): Paulus van Heusden; Marijtje van Heusden).
6.  Pietertje GIJSELING, gedoopt (ned.ger.) op 23-11-1738 te Leiden (Hooglandse kerk) (getuige(n): Paulus van Heusden; Maria de Koning).
7.  Pieter GIJSELING, gedoopt (ned.ger.) op 12-04-1742 te Leiden (Hooglandse kerk) (getuige(n): Jan Gijseling; Alida Maas).

368 Jacob GAMELKOORN, smit (gezindte: ned.ger.), overleden op 24-03-1772 te Utrecht, begraven op 24-03-1772 te Utrecht (Buurkerk). Laat na geen vrouw maar mondige kinderen. Wonende in de Elisabetstraat. * Binnenkomende burgers Utrecht 03-0?-1749: Gamelkoort (Jacob), een smitsknecht, en zijn 6 kinderen, met name, Maria, Hendricus, Adriaan, Aalbert, Bernardus en Jan f. 36,-.
* Manuel van Liberale Giften 1747: Hamelkoort, Jasper & Beek, Jacomijn van, Echtlieden in 't Hamsteegje (Turkye). 6 kinderen: Hendrik 19 jaar, Albert 11 jaar, Bernardus 6 jaar, Jan 6 jaar, Maria en Ariana. Archief II 2048 no. 260.
* Tappersboek fol 38: Jacobus Gamelkoort in de Lijsbethstraet, appnt. van 01-12-1749 f. 1-10,- (die gelaege van Brandewijn setten) maendag nae de middag der 1 december. Swarte Knechten, tappers van dun bier, brandewijn, genever.
No. 7. Jacob Gamelkoort in de Lijsbethstraat 1767: volgens app. van de 01-12-1749: betaald 17 6/5 67 f. 1.10.,-; betaald 17-10/11 67 f. 1.10,- ---3, ---- : Turkije, tappers van dun bier, brandewijn en genever.
 
* U204a6-72, d.d. 11-11-1761, Voogdbenoeming, notaris J. van Lanckom, Utrecht. 1e partij: Jacob Gamelkoort x Jacomina van Beek wonende te Utrecht
2e partij: langstlevende Inhoud: over onmondige kinderen en verder descendenten.
* U247a10-2, d.d. 03-01-1771, overdracht, notaris D.W. van Vloten, Utrecht. 1e partij: Johannes Loeke x Christina van Rhielen. Gemachtigde 1e partij: q.q. Gerardus van Wijk te Utrecht. 2e partij: Jacobus van Stockum. Voogd 2e partij: de momboirkamer te Utrecht. Inhoud: van een obligatie ten laste van de generale middelen 's lands van Utrecht groot f. 200,-. Verwijzing: procuratie d.d. 10-11-1770 voor notaris H. van Delden Engelsen te Middelburg. Bijz.: Christina van Rhielen is enige dochter van Willem van Rhielen en Catharina Meesen. (Eventueel onmundige kleinzoon).
* Boedelscheiding (van Wijlen Jacobus Gamelkoort, in 't leven weduwenaar van Jacomina van Beek) 17 april 1772 een perceel bestaande uit een huijzinge, tegen betaling van 2 keer f. 166,13 aan de mede erfgenamen, liggende aan de Noordzijde van de Lijsbethstraat.
* U207a12-76, d.d. 08-04-1772, scheiding, not. Z.C. van Leene, Utrecht.
1e partij: erven Jacobus Gamelkoort en Jacomina van Beek; Maria Gamelkoort dochter, weduwe van Hendrik van Stokkum; Aalbert Gamelkoort, zoon, Bernardus Gamelkoort, zoon, allen wonende te Utrecht.
Soort onroerend goed: huijsinge (gaat naar Maria Gamelkoort); Ligging: NZ Lijsbethstraat; Belendingen: Oostw. Jean du Bois.
Verwijzing: d.d. 15-04-1761 voor gerecht van Utrecht.
* Invnr. U205a17-1 Aktenr. 19 d.d 6 februari 1762 Openbare Verkoping Notaris L. van der Pauw te Utrecht.
1e plaats: erven ab intestato van Anthonia van Stockum; Pieter Daniel van Stokkum; Jurianus van Stockum; Arien van Leusden x Elisabeth van Stokkum; Cornelis Roos x Johanna Maria van Stockum; Aalbert Gamelkoort en Willemina van Stokkum. Naam voogd 1e partij: Jurriaan van Lanckom, notaris.
2e partij: Cornelis te Poll. Naam gemachtigde 2e parij: g.g.: Paulus van Alphen.
Soort onroerend goed: huijzinge ende bakkerije met erf en grond. Ligging Perceel: OZ Elisabethstraat. Belendingen: Achter en NW achter: NN> van Heijdendaal, adv. ZW de gang van de oude bank van Leening. NW voor Jacobus Kettinghuijsen. Gerecht: Utrecht. Verwijzing: scheiding d.d. 1 februari 1758 voor notaris J. van Lanckom. Bijzonderheden: Anthonia van Stockum is erfgenaam van 1 zuster en 1 broer (Hendrikus van Stockum) overleden broer van de verkopers. Zakelijk trefwoord: bakkerijen.
* Inventarisnr. U204a6 Aktenr. 101 d.d. 1 februari 1762 Toestemming Notaris J. van Lanckom Utrecht
1e partij: Jurianus van Stokkum, Arien Leusden x Elisabeth van Stokkum, zuster; Cornelis Roos x Johanna Maria van Stokkum zus; Aalbert Gamelkoort x Willemina van Stokkum, zuster.
2e partij: Pieter Daniel van Stokkum
Inhoud: om belangen van pupil en nicht Willemina van Stokkum, dochter van broer en Hendrikus van Stokkum en Maria Gamelkoort, in de boedel van den comparanten tante Anthonia van Stokkum waar te nemen.
Verwijzing: uitkoop d.d. 1 februari 1758 voor notaris J. van Lanckom.
* Inventarisnr. U205a17-2 Aktenr. 19 d.d. 6 februari 1762 Openbare verkoping Notaris L van der Pauw.
1e partij en 2e partij als boven.
Soort: huijzinge en grond; Ligging perceel: NZ Vreeburgh, bij de Catharijne Poort; Belendingen: achter: Justus van Liebergen, OW NN Wildekamp, poortier; WW NN Hondhorst, timmerman. Verwijzingen: Scheiding d.d. 1 februari 1758 voor notaris J. van Lanckom.
* Invnr. U206a6 Aktenr. 102 d.d. 1 februari 1762 Koop en Verkoop Notaris J. van Lanckom Utrecht
1e partij: erven ab intestato Anthonia van Stockum; Pieter Daniel van Stockum, neef; Jurianus van Stockum, neef; Arien Leusden x Elisabeth van Stockum, nicht.
2e partij: erven Aletta van Wikkenburgh in leven weduwe van Adriaan van Schermbeek den ouden: Aletta Maria van Schermbeek, weduwe van johannes Noenaard; Adriaan van Schermbeek Jansz; Adriaan van Schermbeek Jaspers
Soort onroerendgoed: helfte in 2 kameren off woningen c.a.; Ligging perceel: WZ Korte Viesteeg. Belendingen: achter: Arnoldus van Gijtenbeek; NW Adriaan van Schermbeek Jaspersz; ZW Jacobus Postel. Gerecht: Utrecht
Bijzonderheden: wederhelft behoort aan kopers Anthonia van Stockum in leven enige erfgename van haar zuser Elisabeth van Stockum, met welke zij erfgename was van broer Hendrik van Stockum.
* Inv.nr. U184a25 Aktenr. 32 d.d. 6 april 1761 Koop en Verkoop Notaris H. van Dam te Utrecht
1e partij: Elisabeth Woertman,dr + Johan Woertman
2e partij: Jacobus Gamelkoort
Soort onroerend goed: huijsinge; Ligging Perceel Noorzijde Lijsbethstraat
Belendigen: ene zijde : NN du Bois. Gerecht: Utrecht
Bijzonderheden: Johan Woertman, in leven advocaat hove van Utrecht.
 
- Transporten en plechten:
* Oude eigenaar: Boedel wijlen Jan Woertman, in leven advocaat
Nieuwe eigenaar: Jacobus Gamelkoort
Perceel: Huis NZ Lijsbethstraat koopsom f. 650,-
Transport: 13-04-1761 Pag. 143-146.
* Oude eigenaar: wijlen Jacobus Gamelkoort in leven weduwenaar van Jacomina van Beek;
Nieuwe eigenaar: Maria Gamelkoort weduwe van Hendrik van Stockum
Verwanten/erfgenamen: Genealogie Gamelkoort
Bijzonderheden: Huis, NZ van de Lijsbethstraat.
Tegen betaling van 2 x f. 166,13,- aan de medeerfgenamen.
D.d. 17-04-1772 Pag. 264-272. Zie Maria Gamelkoort.
 

Gehuwd voor de kerk op 02-05-1724 te Utrecht (Catharijnekerk) (Geref.) (getuige(n): beiden gebleken ouderloos), beide wonende buijten de Tolsteegpoort. Bruidegom: Jacob Gamelkoorn. Bruid: Jacomijntje Berends van Wenen met
369 Jacomina Berends van BEEK (van Wenen), geboren te Wenen ? Begraven op 07-02-1769 te Utrecht (Buurkerk), * gevonden een huwelijk van een Barend van Bee(c)k, handschoenmaker met Sebilla van Schuylenborgch op 14-06-1709 Utrecht. Naam 'moeder' komt niet terug bij kinderen. Meer kinderen?
* gevonden een huwelijk tussen ene Jacomina van Beek op 07-06-1746 Domkerk, geref. Utrecht met Abraham Haak, juwelier (zie 17-07-1761)
.
Uit dit huwelijk:
1.  Hendrika GAMELHOON, gedoopt (ned.ger.) op 22-01-1725 te Utrecht (Domkerk), begraven op 28-01-1728 te Utrecht (Nicolaikerk) op 3-jarige leeftijd.
2.  Christina Marrigje GAMMELKOORN, gedoopt (ned.ger.) op 05-11-1727 te Utrecht (Domkerk), overleden voor 1772.
3.  Hendrik GAMELKOORT, meester geelgieter (1736), geboren circa 1728 te Utrecht, begraven op 10-09-1753 te Utrecht (Buurkerk).
4.  Jan Barends GAMELKOOY, gedoopt (ned.ger.) op 12-04-1730 te Utrecht (Domkerk), begraven op 10-07-1740 te Utrecht (Buurkerk) op 10-jarige leeftijd.
5.  Adriana, gedoopt (Geref.) op 23-12-1733 te Utrecht (Domkerk). Adres:'t Lauwersteeg, overleden voor 1772, begraven op 09-10-1756 te Utrecht (Buurkerk).
6.  Aalbertus GAMELKOORT (Abel, Jasper) (zie 184).
7.  Johanna, gedoopt (ned.ger.) op 25-10-1739 te Utrecht (Domkerk). Adres: in de Louwersteeg. Begraven op 16-05-1751 te Utrecht op 11-jarige leeftijd.
8.  Barnardus CHAMELKOORN, gedoopt (Geref.) op 19-01-1742 te Utrecht (Domkerk). Adres: in de Lijsbetstraat. Overleden na 1772, huwt Elisabeth Krul, wonende in de Lijsbethstraat. Doop Willemina Gamelkoot, 10-10-1767 Utrecht Jacobikerk. Getuige Maria Gamelkoot, weduwe van Hendrik van Stocke, lidmaat, mede aldaar. Verdere kinderen zijn: Elisabeth (1778), Elisabeth (1780), Jacobus (1775), Jacomijntje (1770), Johannes (1772.).
9.  Johannes GAMELKOORT, gedoopt (ned.ger.) op 19-01-1742 te Utrecht (Domkerk). Adres: in de Lijsbetstraat, overleden voor 1772.
10.  Maria GAMELKOORT, overleden voor 1775, na 1772, 1) huwt Hendrik van Stokkum (+ voor 1772); 2) huwt Barend Noordanus.
* U207a12-76, d.d. 080-04-1772, scheiding, not. Z.C. van Leene, Utrecht. 1e partij: erven Jacobus Gamelkoort en Jacomina van Beek, in leven echtelieden; Maria Gamelkoort, dochter, weduwe Hendrik van Stokkum, Aalbert Gamelkoort, zoon; Bernardus Gamelkoort, zoon allen te Utrecht. Betreft: huijsinge - naar Maria Gamelkoort -, liggende aan de noordzijde van de Lijsbetstraat; belendingen: oostw. Jean du Bois. Verwijzing: transport d.d. 15-04-1761 voor gerecht van Utrecht.
17 april 1772. Den notaris Zeger Coenraad van Leene als gelastte van Maria Gamelkoort, weduwe van Hendrik van Stokkum en exhibeerde de nabeschreve acte van scheiding copia.
Op heden 8 april 1772 compareerde voor zij Z.C. van Leenen, notaris s hoofs van Utrecht en voor de nagenoemde getuigen: Maria Gamelkoort weduwe van Hendrik van Stokkum, Aalbert Gamelkoort en Bernardus Gamelkoort, te samen de enige nagelaten kinderen en erfgenamen van Jacobus Gamelkoort en Jacomina van Beek, in der tijd echtelieden, wonende alle comparanten binnen de stad, te kennen gevende dat in de jaare 1769 is te komen overlijden hen lieder genoemde moeder, nalatende tot hare erfgenamen de comparanten in dese, dat als na en wel op den 24ste maart, laatstleden ingeslijx deser wereld overleden is, der comparanten genoemde vader, in leven weduwenaar en boedelhouder van de voorschreven Jacomina van Beek, der comp. moeder, zonder dat enige testamentaire of codicillaire dispositie 't sij door ider van hen apart of gesamenderhand is gemaakt of gepasseert dat op 't afsterven van genoemde Jacomina van Beek der comparanten als na dien boedel, in der min en vriendschap soo na mogelijk tot liquiditeit hebben gebragt, de schulden en lasten betaald en 't overschot zo van meubilen, linnen, wollen en verdere boedels, goederen daar onder ook de contante actien en crediten, mitsgaders klederen en properheden in min en vriendschap tot onderling genoegen verdeeld dat eindelijk tot den boedel van genoemde der comparanten ouders behoord, sekere huijsinge staande binnen dese stad, aan de noordsijde van de Lijsbethstraat bij de selve hun ouders bewoont geweest, waar omtrent de comparanten met elkander waren gecontracteerd die huijsinge aan de eerste comparanten in eigendom te doen scheijden en aan te bedelen zoals de eerste comparanten bij 't tekenen deser verklaard deselve huijsinge in eigendom aan Ieneman en in extinctie van dien binnen 14 dagen na dato een ider der 2 laatste comp. Aalbert en Bernardus Gamelkoort in contante te zullen voldoen en betalen de somma van f. 166, en 13 stuivers verklarende der halve de 2 laatste comp. aan haar lieden zuster Maria Gamelkoort in eigendom toe te scheiden en aan te bedeelen, de meer gemeld huisinge staand als voorschreven aan de noordzijde in de Lijsbethstraat daar aan de oostzijde Jean du Bois, naast gelegen is, ende met alle 't gene daar in en op aard ende nagelvast is, ook met sodanige gerechtigheden, vrijdommen en servituiten als daar aan van ouds behoren, zoo en indien voegen der gesamentlijke comp. vader Jacobus Gamelkoort, daartoe 't regt van eigendom, verkregen heeft bij transport den 15 april 1761 voor den Edelachtbare gerecht en ongelden daar jaarlijx uitgaande mitsgaders de hier voren eerder genoemde f. 166,- en 13 stuivers ten behoeve van de tweede comparant en gelijke f. 166,- en 13 stuivers ten behoeve van de laatste comparant en voorts vrij en allodiaal goed zullende de onbetaalde ongelden van gedaante huijsinge te verschijnen paasschen deses jaar 1772 en bovendien alle verdere schulden en lasten van dien boedel nog onbetaald zijnde bij een ieder van hen voor eenderde worden gelast, daaronder ook 't instellen en grossieren dese copia en afschriften, registratie en wat dien meer is, alles met derselver leges en zegels waar tegens ook weder bij een ider voor egale portien genoten zal worden, alle sodanige voordelen van dien boedel, als in 't vervolg mogte opkomen. Houdende de gesamentlijke comp. daarmede voor volkomen geschift, gescheiden en verdeeld, den boedel van hun lieder, genoemde ouders Jacobus Gamelkoort en Jacomina van Beek zonder ten laste van elkander enig verder of andere actie, recht- of pretensie als voorschreve staat, uit hoofden van dien boedel te behouden of reservern ook met wedersijdse belofte omme elkander tot genen ander of nadere scheiding of herscheiding te zullen aanspreken of lastig vallen in of buiten rechten ook niet gedogen, dat sulx van sijn of hunnen 't wegen geschieden direct of indirect maar elkander 't genot, en effect gerust en vredig te zullen doen genieten, daartoe verbindende hen lieder personen en goederen deselve onderwerpen de als na rechten consenterende de twee laatste comp. dat ten versoeke der eerste comp. extract deser continerende de aan haar toe gescheidene huisinge worden geregistreerd ten register der transporten en op dragte van de Ed.Achtb. Gerechte deser Stad, versoeke hier van uit te leveren, instrumenten in farma die sesis: Aldus gedaan en gepasseert binnen Utrecht, ter presentie van Antonij Frederik Swaap en Everhardus Pieter Bosch, clercquen mijns notaris, als getuige hietoe versocht op dato voorschreven en was getekent, Maria van Stokkum, Aalbert Gamelkoort (nog met dusdanig merk + waarom geschreven stond).
* U263a1-102, d.d. 08-12-1774, scheiding, not. W. van der Well, Utrecht. 1e partij: Barend Noordanus, weduwnaar van Maria Gamelkoort, eerder weduwnaar van Hendrik van Stokkum tot Utrecht. 2e partij: Anthoni Noordanus x Willemina van Stokkum, dochter en erfgename ab intestato van Maria Gamelkoort. Betreft: boedel van Barend Noordanus en Maria Gamelkoort. Huijsinge, erve en grond - naar Barend Noordanus. Ligging Noordzijde Lijsbetstraat, oostw. Jean du Bois te Utrecht. Is belast met een plecht van f. 400,-. Willemina van Stokkum krijgt toegescheiden vanwege haar vader en moederlijke nalatenschap f. 125, -.
* U263a1-113, d.d 24-04-1775, huwelijkse voorwaarden, not. W. van der Well, Utrecht 1e partij: Barend Noordanis (Barent Noordanus) weduwnaar van Maria Gamelkoot. 2e partij: Jannigje van Erk. Betreft: indien eerststervende geen kinderen nalaat, langstlevende erfgenaam. Indien eerststervende kinderen nalaat dan lijftocht langstlevende en de legitieme portie voor de kinderen. Met benoeming van de langstlevende tot voogd.
* U247a15-66, d.d. 01-06-1776, overdracht, not. D.W. van Vloten, Utrecht. 1e partij: Anthonij Noordanus x Willemina van Stockum te Utrecht. 2e partij: Adriana Elizabeth van Pabst, weduwe van Willem Blijdenbergh. Betreft: obligatie van f. 1000,- t.l.v. de provincie Utrecht. Zie: akte van lichting d.d. 26-04-1776 van de momberkamer van Utrecht.


370 Jacobus van STOCKUM, mr. kopergieter (1733), gedoopt (geref.) op 20-10-1676 te Utrecht (Buurkerk), adres Buijten de Catharijnepoort, begraven op 27-06-1745 te Utrecht (Buurkerk) op 68-jarige leeftijd. Begraven door Orde van d' Ed. Achtbare Gerechte deser stad. 8 dragers. Kosten f. 2,-. Laat na meerderjarige kinderen. Wonende in de Moldersteegh. Doodsoorzaak: buijten de Weerdpoort in de Vecht bij Pelligiespoort verdronken.
* Inventarisnr. U123a4 Aktenr. 282 d.d. 05-06-1710 Procuratie Notaris M. van Lobbrecht Utrecht.
Beschrijving: tot transport van een huis ZZ Achter Clarenburg te Utrecht aan Jacobus van Stockum, kopergieter.
* Transport (verkoop) 2 mei 1733 een perceel bestaande uit een huis liggen Zuid-Oostzijde voor Clarenburg.
Transport (verkoop) (v.e. plecht?) 29 juni 1734 een perceel bestaande uit een huis liggende aan de zuidzijde van de straat Voor Clarenburg.
Transport (verkoop) ws. v.e. plecht 17 juli 1737 een onbekend perceel liggen de aan de zuidzijde van de straat Voor Clarenburg. Derde Plecht.
* Inv.nr. U162a21 Aktenr. 134 d.d. 01-10-1740 Scheiding Notaris C.F. Pronckert. 1e partij: Juliana de Holl, dochter van overleden Jan de Holl en Elisabeth van Gelder. 2e partij: Jacobus van Stockum, weduwenaar van Susanna de Holl, kinderen Jacobus van Stockum en Susanna de Holl (+); Johanna Maria van Stockum, onmundig, Juliana van Stockum, onmundig, Wilhelmina van Stockum, onmundig, Albartus Coopman x Elisabeth van Stockum, Daniel van Stockum, Hendrick van Stockum, Jan van Stockum, Pieter Daniel van Stockum. Inhoud: van restant van de boedel, nagelaten door Jan de Holl en Elisabeth van Gelder; - huijsinge, eve c.a. OZ Elisabethstraat, ZW Arent van der Kop NW Jacobus Kettinghuisen. - 2 huijsinge erven ca. annex ZZ Backersteegh OW David Boudewijn WW Cornelis Vogelsangh. - huijsinge, erve c.a. NZ Backersteegh OW Berent Melder. - camer of woninge c.a. Joderijke. - camer c.a. Keukenstraat. Verwijzing: Akte 09-03-1739 Notaris W.J. van Overmeer. Bijzonderheden: Juliana de Holl ook als erfgename van Elisabeth de Holl in leven weduwe van Willem Jacobus Smeer, zuster. Bijzonderheden: Juliana de Holl heeft ook het recht van Jan Walschert zoon en erfgename van Johann de Holl.
* verkoop huis in de Achter Clarenburg door Jacobus van Stockum aan Hendrik van Stockum, d.d. 21-02-1741 bl. 399.
* Den 29ste juni 1745. Leggende in de huise van Jan van Schaik, hebbende de hr. Hoofdofficier Burman, Van Staaften en Quint, schepenen, sigh vervoegt buijten deser stad, Waerdepoort en alhier door als voren doen visiteren het dode lichaam van Jacob van Stockum, in eene huijsinge gebraght sijnde, en na naukeurigh onderzoek daar na geen grutsinge of breuke gevonden, en het te denken is dat het selven in het water waaruijt gehaelt is, sal weesen gestikt. - Hoofsofficier f.4,-; Schepen f.9,-; Secretaris f.3,10,-; Doctor f.3,10,-; Chirurg f.3,-; Acte f.8,-; Substscr(?) f.1,16,-; Deurw. f.1,4,-; oncosten f.4,-,4. = f. 30,12. Hieronder f. 2,8,- voor het opvissen van 't lichaam. (bij Pellecussenpoort verdronken).
* U218a8-31, d.d. 08-02-1758, koop en verkoop, not. N. de Graaff, Utrecht. 1e partij: Lijsbet van Stockum, Anthonia van Stockum, zuster, te Utrecht. 2e partij: Rudolp Leusden, generaal mayor, te Westbroek. Betreft: 4 mergen weijland aan de Groeneweg. Achter: Gageldijk. Ene zijde heer van Zuijlen, andere zijde koper. Gerecht gelegen in Westbroek, in 't Buijtenwegh. Zie akte d.d. 01-02-1758 voor notaris J. van Lanckom. Bijz.: comparanten hebben het recht verkregen van de kinderen van (+) Jacobus van Stokkem en zijn respectievelijk enige erfgenamen ab intestato van hun overleden broer en oom Hendrik van Stockum. Akte is niet ondertekend door notaris.
* U218a8-39, d.d. 21-02-1758, koop en verkoop, not. N. de Graaff, Utrecht. 1e partij: Elisabeth van Stokkum, Anthonia van Stokkum, zuster. 2e partij: Pieter van Dijk, Nicolaas van Ruijten te Zuijlen. Betreft: 2 mergen 200 roeden lands aan de Groeneweg. Achter: Aalbert Cristiaanse, Zuidw. de heeren van Winsen. Noordw. de capittel van Oudmunster te Utrecht. Gerecht: Westbroek. Verwijzingen akte: d.d. 01-02-1758 voor notaris J. van Lanckom. Bijz.: verkoopsters hebben het recht verkregen van de kinderen van hun overleden broer Jacobus van Stokkum, met namen Pieter van Stokkum, Hendricus van Stokkum, Juriaenus van Stokkum, Elisabeth van Stokkum, weduwe van Bart Coopman, Cornelis Roos x Johanna Maria van Stokkum en Wilhelmina van Stokkum en zijn respectivelijk enige erfgenamen van broer en oom (+) Henrik van Stokkum. Bijz.: perceel is leenroerig aan Huize Oudegijn. Akte niet ondertekend door de notaris.
Zoon van Johan Louissoon van STOCKUM (zie 740) en Maria van ENGELEN (Mayken) (zie 741).
Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 07-11-1702 te Utrecht (Anthoniegasthuis) (ned.ger.) (getuige(n): Johannes Walscaert, buurman; Elisabeth de Hol, bruids moeder) met de 23-jarige
371 Susanna de HOL, gedoopt (ned.ger.) op 22-11-1678 te Utrecht (Domkerk), adres in de Backersteegh, begraven op 24-03-1738 te Utrecht (Buurkerk) op 59-jarige leeftijd. Gratis begraven. Huisvrouw van Jacobus van Stockom in de Moldersteegh. Laat na haar man en mondige en onmundige kinderen. Dochter van Johan de HOLL (zie 742) en Elisabeth van GELDER (zie 743).
Uit dit huwelijk:
1.  Elisabeth, gedoopt op 18-02-1705 te Utrecht (Domkerk) (getuige(n): Elisabeth de Holl), * U252a3-33, d.d. 18-04-1766, koop en verkoop, not. P. van Schoonhoven, Utrecht. 1e partij: Arien van Leusden x Elizabet van Stokkum te Utrecht. 2e partij: Hendrik Tangerman te Utrecht. Betreft: huijsinge, in tweeen gesepareert, erven en grond aan de Oostzijde van de Donkerstraat. Achter: de erven van N.N. Dusseldorp. Zuidw.: Arent van Westrenen. Noordw. Engesteegje of Klijne Kerksteegje te Utrecht.
* U252a3-36, d.d. 28-04-1766, koop en verkoop, not. P. van Schoonhoven, Utrecht. 1e partij: Arien van Leusden x Elisabeth van Stokkum te Utrecht. 2e partij: Hendrik Tangerman. Betreft: 3 cameren off wooningen met erven en gronden gelegen aan de Westzijde van de Oudegragt, tusschen de Watersteeg en Weerdsbruggen, Zuidwaards de gang genaamd het Koningspoortie en Abraham Coenraad de Weyler, noordwaards Johannes Casparus Gerkes te Utrecht.
* U237a6-128, d.d. 21-09-1775, koop en verkoop, not. J. de Clefaij, Utrecht. 1e partij: Arien Leusden x Elisabeth van Stockum te Utrecht. 2e partij: Claude Bourdon, gemachtigde 2e partij: q.q.: Louis Bourdon, zoon. Betreft: 6 kameren of wooninge, waarvan één tot 2 wooningen geapproprieerd, met erf en grond, liggende aan de Westzijde van de Oudegragt, tusschen de Jacobsbrugge en de Weerdsbrugge, met de uitgang door het Koningspoortje. Zuidw. Claude Bourdon. Noordw. erven Johannes Casparus Gerkes te Utrecht.

Gehuwd voor de kerk (1) voor 1758 met Albartus (Bart) COOPMAN, overleden voor 1758.
Gehuwd voor de kerk (2) voor 1762 met Arien van LEUSDEN.
2.  Johannes (Jurianus?), gedoopt (ned.ger.) op 21-08-1707 te Utrecht (Buurkerk) (getuige(n): Elisabeth de Hol).
3.  Pieter Daniel, gedoopt (ned.ger.) op 03-11-1709 te Utrecht (Jacobikerk) (getuige(n): Elisabeth de Holl), begraven op 20-06-1767 te Amsterdam op 57-jarige leeftijd, zie Aalbert Gamelkoort.
Relatie met Gerrigje SWART, begraven op 06-09-1760 te Amsterdam (St. Anthonis kerkhof).
4.  Daniel, gedoopt (ned.ger.) op 05-02-1712 te Utrecht (Domkerk) (getuige(n): Anthonia van Essen), wonende Achter Clarenburg, jong gestorven? In iedergeval voor 1762. * waarschijnlijk gehuwd met Albertie Teunisse Roothart.
* U162a22-65, d.d. 02-05-1741, huwelijkse voorwaarden, not. C.F. Pronckert, Utrecht. Bruidegom: Daniel van Stockum, wonende Eemnes buijtendijx; Bruid: Albertie Teunisse Roothart, wonende idem. Onroerend goed: vierdepart van huijsinge en hoffstede met 1 3/4 ackeren, gerecht Eemnes buijtendijck, Teunis Reijerseserff - aanbreng bruid - ; vierdepart van 2 5/8 ackeren te Eemnes buijtendijck, Geurt Ghijsbertserff; vierdepart van 1/8 acker te Eemnes Buijtendijck, Hermen Teun Olyvenerff; vierdepart van 2 1/4 dammet maatlandt te Eemnes buijtendijck, Zuijdwindsemaat. Bijz.: lijftocht langstlevende; met benoeming van de langstlevende tot voogd.

Gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 02-05-1741 te Utrecht, huwelijkse voorwaarden U162a022-65. Echtgenote is Albertie Teunisse ROOTHART.
5.  Hendricus, gedoopt (ned.ger.) op 04-02-1714 te Utrecht (Domkerk), wonende bij de Voorstraat, overleden circa 1761, ligt dan sieck te bedde. * mogelijk gehuwd met Maria Gamelkoort: er is nl. nog een Hendrik, dus 1 van de 2 is het.
* in 1761 1 onmondig kind.
* Transport (verkoop) oude eigenaar: Maria Gamelkoort, weduwe van Hendrik van Stokkum. Nieuwe eigenaar: Johannes Sanders, schoenmakersbaas. Betreft: huis, liggende aan de Noordzijde van de Lijsbethstraat. Plecht: 29-04-1772 pag. 297-300.
* U207a7-63, d.d. 14-09-1761, executeursbenoeming, not. Z.C. van Leene, Utrecht. 1e partij: Hendrik van Stokkum te Utrecht. 2e partij: Pieter Daniel van Stokkum, broer, wonende te Amsterdam. Tevens benoeming tot voogd. Hendrik van Stokkum, siekelijk te bedde leggende, laat na aan: Adrianus van Stokkum - zijn beste pak bruijne kleederen, zijnde laken, bestaande in rokbroek en camisool. Item nog een groene rok, mitsgaders een hoed zijnde de beste alsmeede de patroone soo tot 't kraane gieten als verder tot de kopersgietersfunctie behorende, mitsgaders verdere gereedschappen en patroone, soo tot nagelen als ander werk, gebruijkt wordende, mits den selven zijnen broeder bij den ontfangst van dien aaan des comparants minderjarig kind, off wel de hier na te noemen voogd voor d' selve kind, tot een erkentenis zal betalen 5 gulden, eens stellende den comparant tot executeur van zijne na te latene boedel en goederen, mitsgaders tot voogd over zijn minderjarig off toesigt behoevende kind of kinderen, zijnen broeder Pieter Daniel van Stokkum, wonende tot Amsterdam, soo met relatie tot den boedel van den comparant, als tot dat geene 't welk in 't vervolg op deselve evolveren mogte, en dat met sodanige last, magt en authoriteijt, als aan eenig executeur off voogd, na regten kan off mag gegeven worden, ook met magt van assumptie, en substitutie, en dit alles met seclusie van alle oppervoogden en speciaal met uijtsluijting van de Edel Achtbare heeren en Commissarissen van wees- off momboirkamer deser stad. etc.

6.  Jacobus (Julianus, Jurianus, Adrianus), gedoopt (ned.ger.) op 18-06-1716 te Utrecht (Buurkerk) (getuige(n): Elisabeth de Hol), wonende Achter Clarenburg, begraven op 08-07-1795 te Utrecht op 79-jarige leeftijd, als Julianus begraven.
Gehuwd voor de kerk op 35-jarige leeftijd op 21-09-1751 te Utrecht met Anthonia Elisabeth BRAKKONIER, 25 jaar oud, geboren op 06-08-1726 te Utrecht (Catharinakerk), begraven op 06-04-1794 te Utrecht (Jacobkerkhof) op 67-jarige leeftijd, * dochter van Matheus Brakkonier en Johanna Goedkoop.
7.  Joanna Maria, gedoopt (ned.ger.) op 05-10-1718 te Utrecht (Domkerk) (getuige(n): Elisabeth Smeer), wonende Achter Clarenburg.
Gehuwd voor de kerk voor 1762 met Cornelis ROOS.
8.  Willemina van STOKKUM (zie 185).

372 Johannes GODIJN, gedoopt (Oudrooms) op 21-03-1696 te Utrecht (Buiten de Weerd), begraven op 01-09-1740 te Utrecht (Jacobikerkhof) op 44-jarige leeftijd. Gesonken door de Aelmoeseniers, ouders ondervoorbehoud!
 
NN kind begraven 03-09-1741 Utrecht door de Aalmoeseniers
NN kind begraven 23-11-1739 Utrecht door de Aalmoeseniers
 
check inv.nr. 123a1 aktenr. 149 notaris M. van Lobbrecht d.d. 16-06-1692 Attestatie : Jacomijna Quint x Antony Gordijn : verkoop kleding.
check Johannes Gordijn, doop 21-03-1696 Utrecht Buiten de Weerd Oud Roomsche kerken vader: Antony, moeder Jacomijntje Jans (zou overleden zijn)
, zoon van Antonie Laurensz GORDIJN (zie 744) en Jacomijntje Jans QUINT (zie 745).
Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 08-12-1723 te Utrecht (Domkerk) (ned.ger.) (getuige(n): de moeder van de bruidegom en de vader van de bruid). Beiden wonende in de Watersteegh. Echtgenote is de 21-jarige
373 Johanna ADELAER, gedoopt (ned.ger.) op 09-05-1702 te Utrecht (Domkerk), wonende in de Groenesteeg, begraven op 18-11-1758 te Utrecht (Jacobikerk) op 56-jarige leeftijd. Huisvrouw van Hermannus Perison, laat na ma en meerder- en minderjarige kinderen in de Watersteeg achter de Jacobikerk. Gratis begraven, dochter van Johannes ADELAAR (zie 746) en Annichie Andriese van DUSSENBROECK (zie 747).
Gehuwd voor de kerk (1) op 21-jarige leeftijd op 08-12-1723 te Utrecht (Domkerk) (ned.ger.) (getuige(n): de moeder van de bruidegom en de vader van de bruid). Beiden wonende in de Watersteegh. Echtgenoot is Johannes GODIJN, 27 jaar oud (zie 372).
Gehuwd voor de kerk (2) op 40-jarige leeftijd op 01-01-1743 te Utrecht (Jacobikerk), zij weduwe van Jan Godijn, in de Heerestraat, hij weduwenaar van Maria Penning, in de Corte Waterstraat. Echtgenoot is Hermannus PERISON.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Johanna, gedoopt op 11-06-1724 te Utrecht (Jacobikerk), overleden voor 1724.
2.  Johanna, gedoopt (ned.ger.) op 11-11-1725 te Utrecht (Jacobikerk), wonende in de Sloresteeg, overleden voor 1731.
3.  Jakobus, gedoopt (ned.ger.) op 04-12-1727 te Utrecht (Jakobikerk). Adres Sloresteeg.
4.  Peter, gedoopt (ned.ger.) op 11-09-1729 te Utrecht (Jacobikerk).
5.  Johanna, gedoopt (ned.ger.) op 25-10-1731 te Utrecht (Jacobikerk).
6.  Andries GODEIJN (zie 186).
7.  Johannes, gedoopt (ned.ger.) op 11-08-1735 te Utrecht (Jacobikerk).
8.  Hendrikus, gedoopt (ned.ger.) op 30-10-1737 te Utrecht (Domkerk).
9.  Cornelis, gedoopt (ned.ger.) op 15-11-1739 te Utrecht (Jacobikerk).
10.  NN, begraven op 22-11-1739 te Utrecht (Jacobikerkhof), t kind van Jan Godin, wonende in de Slooresteegh. Laat na vader en moeder. Begraven door de Aalmoeseniers.
11.  NN, begraven op 21-08-1740 te Utrecht (Jacobikerkhof), 't kind van Jan Godin. Gesonken door de Aalmoeseniers.
12.  NN, begraven op 03-09-1741 te Utrecht (Jacobikerkhof), 't kind van de weduwe van Jan Godin, begraven door de Aalmoeseniers.

374 Willem van WANKOM, mogelijk een militair, gedoopt (ned.ger.) op 08-11-1703 te Utrecht (Jacobikerk), * gevonden in Lidmaten van Utrecht juli 1739-1767: blz. 368 Willem van Wankum no. 10, in de Jufferstraat april 1759. Zoon van Willem van WANKOM (zie 748) en Maria Willems GROENEVELD (zie 749).
Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 10-05-1726 te Amsterdam (Oude kerk) (ned.ger.) (getuige(n): Johan Martijn Hes voor hem), zijn ouders dood, afkomstig van Breda, zij weduwe van Johannes Braun, afkomstig van Den Haag, beiden wonende op de Texelsecay. Echtgenote is
375 Sofia van der KARRE (Sophia), geboren circa 1700 te Den Haag (gezindte: ned.ger.), begraven op 14-10-1776 te Utrecht (Jacobikerkhof), dochter van Frederick Danielse van der CARRE (zie 750) en Magtelt SCHIERS (zie 751).
Ondertrouwd (1) op 04-10-1722 te Den Haag, gehuwd voor de kerk op 15-11-1722 te Den Haag (Grotekerk) (ned.ger.), zij jongedochter van hier, hij jongeman van Hessen Kassel met Johannis BRUIJN, geboren te Hessen Kassel (Dtsl).
Gehuwd voor de kerk (2) op 10-05-1726 te Amsterdam (Oude kerk) (ned.ger.) (getuige(n): Johan Martijn Hes voor hem), zijn ouders dood, afkomstig van Breda, zij weduwe van Johannes Braun, afkomstig van Den Haag, beiden wonende op de Texelsecay. Echtgenoot is Willem van WANKOM, 22 jaar oud (zie 374).
Uit het eerste huwelijk:
1.  Johanna, gedoopt op 08-08-1723 te Den Haag (Nieuwekerk) (getuige(n): Johannes Barvoets; Johanna van der Graft).
Uit het tweede huwelijk:
2.  Frederika, gedoopt (ned.ger.) op 04-06-1727 te Amsterdam (Grote kerk) (getuige(n): Eva Ouburg).
Gehuwd voor de kerk (1) op 23-jarige leeftijd op 24-06-1750 te Utrecht met Anthony van HOORN.
Gehuwd voor de kerk (2) op 53-jarige leeftijd op 27-02-1781 te Utrecht met Dirk SPITHOUT.
3.  Marijtje, gedoopt (ned.ger.) op 04-06-1727 te Amsterdam (Grote kerk) (getuige(n): Eva Ouburg).
Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 23-09-1750 te Utrecht met Jacobus van MEGEN.
4.  Elisabeth, gedoopt (Ned.Ger.) op 18-01-1730 te Den Bosch (Grote kerk), overleden voor 1734.
5.  Wilhelmus van WANCKUM, gedoopt (Geref.) op 20-11-1731 te Zutphen, moeder hier Van der Harren.
6.  Elisabeth, gedoopt (Geref.) op 01-09-1734 te Zutphen.
7.  Jacoba (zie 187).
8.  Hermannus van WANKUM, gedoopt (ned.ger.) op 26-05-1737 te Utrecht (Jacobikerk).
9.  Geertruijd van WANKUM, gedoopt (ned.ger.) op 27-02-1739 te Utrecht (Domkerk).
10.  Sara van WANKUM, gedoopt (ned.ger.) op 13-01-1741 te Utrecht (Domkerk).
11.  Catharina van WANKUM.
12.  Sofie van WANKUM.

376 Anthony Franssen van AMSTERDAM, geboren te Amsterdam (gezindte: ned.ger.), begraven op 30-07-1783 te Rhenen.
Gehuwd voor de kerk op 20-01-1726 te Lienden (ned.ger.). Anthoni Franssen, jongeman van Amsterdam, hier gewoond hebbende op de Heveld; Esebet Zegerse Deijs jongedochter van Lienden met de 27-jarige
377 Elsebeth Segerse DEIJS, gedoopt (ned.ger.) op 27-03-1698 te Lienden (getuige(n): die het hefte Joosje), dochter van Seger Aelbertse DEIJS (zie 754) en Anne HAMBACT (zie 755).
Uit dit huwelijk:
1.  Lijsbeth, gedoopt (ned.ger.) op 22-12-1726 te Lienden (getuige(n): geheft door Lijsbeth van der Lip, jongedochter), (Elisabeth Zegers, van Lienderveld).
2.  Anneken, gedoopt (ned.ger.) op 09-10-1728 te Lienden (getuige(n): gegeven door de nieuwe schuttersvrou), huwt 12-10-1752 Lienden met Luijkas Beumer, jongeman van Rhenen, 25 dito attest gegeven om te Rhenen te trouwen.
3.  Frans, gedoopt (ned.ger.) op 11-03-1731 te Lienden (getuige(n): gegeven door Gijsbertje van Schaijck, jongedochter van Kesteren).
4.  Jantje, gedoopt (ned.ger.) op 10-05-1733 te Lienden (getuige(n): gegeven door de vroedmoeder Christijn, weduwe van B. van Kesteren), huwt Jan Willem de Gruiter, geboren van Gemert, wonende te Rhenen, otr. 27-12-1765 Lienden.
5.  Jan Toone (zie 188).
6.  Toon, gedoopt (ned.ger.) op 26-12-1736 te Lienden (getuige(n): gegeven door Cristijn de vroedmoeder).

378 Rijck van OFFEREN, metselaar, gedoopt (ned.ger.) op 23-12-1703 te Buren, begraven op 21-12-1777 te Utrecht (Nicolaikerk) op 73-jarige leeftijd. Gratis begraven door groefbidder Romer. Laat na vrouw en 2 mondige kinderen. Overleden op de Ganzenmarkt en gebracht in 't Wijstraat in 't Watersteegje. Gratis, * Streekarchief West-Betuwe: index op het hoofdstuk Extra Ordinaris uitgaven v.d. gemenelandsrekening van Buren over 1735: - Aan Rijk van Offeren voor het maken van een stenen kaak aan het stadhuis van Buren f. 50:00:00
* lidmaten boek juli 1739-1767; blz. 427 Rijk van Offeren (no 505) en Lijntje van Alphen (no. 506) echtelieden van Buren met een brief van D.P. Temmink (ca. 1760/1762)
* Manuel van Liberale Giften 1747: Rijk van Offere x Lena van Alphen, 3 kinderen, metselaarsknecht, in 't Visserssteegje. Zwarte Knechten no. 202 Bron: SA II, 2048.
Zoon van Willem Jans van OFFEREN (zie 756) en Lijsbeth de HAES (zie 757).
Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 19-01-1725 te Buren (ned.ger.) met de 24-jarige
379 Lijntije van ALPHEN (Lijntje Vermijn), gedoopt (ned.ger.) op 10-03-1700 te Buren, begraven op 11-04-1779 te Utrecht (Jacobikerk) op 79-jarige leeftijd. Gratis begraven door groefbidder Meijers. Weduwe van Reijk van Offeren. Laat na mondige kinderen. Adres: buiten de Waerdpoort in het Anthonigasthuis. Dochter van Formijn WOUTERSEN (van Alphen) (zie 758) en Lijsbeth Christiaanse van GORCOM (zie 759).
Uit dit huwelijk:
1.  Willemijntje, gedoopt (ned.ger.) op 18-11-1725 te Buren, overleden voor 1728 te Buren.
2.  Willemijntje, gedoopt (ned.ger.) op 31-10-1728 te Buren, overleden voor 1743 te Buren.
3.  Formijn Willem, gedoopt (ned.ger.) op 05-08-1731 te Buren (getuige(n): peet Lijsbeth van Gorcum weduwe van Formijn van Alphen), overleden voor 1736.
4.  Rijk, gedoopt (ned.ger.) op 02-11-1732 te Buren, huwt op 26-03-1755 (Domkerk) Utrecht, Elisabeth Keijmeulen.
5.  Fermijn, gedoopt (ned.ger.) op 15-01-1736 te Buren, overleden te Buren.
6.  Vermijn, gedoopt (ned.ger.) op 09-12-1736 te Buren. Akte van Indemniteit Utrecht: Vermijn van Offeren, geref, Akte: 11-07-1764 Buren, Res.: 30-07-1764. Bron: SA II inv.nr. 390 - I fol. 27.
Huwt Jannigie Verhoef 06-03-1764 (Cath.kerk) Utrecht
.
7.  Willemina (zie 189).

380 Willem Otten (van ROOTSELAAR), omroeper, klepperman, gedoopt op 23-12-1714 te Barneveld, overleden op 28-01-1795 te Barneveld op 80-jarige leeftijd, * 187 106/10 10-10-1739
* voorts komen er nog begrafenissen van kinderen van Willem Otten voor: nl. 15-07-1748, 31-01-1758.
* Willem Otten werd door de Barneveldse ambtsjonkers op 008-1761 benoemd tot omroeper en klepperman. In dat geval zijn de resoluties van de jonkers van 17-08-1763, 31-07-1767, 06-09-1777, 09-09-1780, 04-09-1783, 05-09-1789 en 01-08-1792 van belang. Op 24-02-1795 besloot de toenmalige municipaliteit van Barneveld zijn zoon Jacob Willemsen (kind 4) voorlopig als nachtwaker en omroeper te handhaven, in plaats van wijlen zijn vader Willem Otten.
Zoon van Ott HERMSENS (van Roselaer) (zie 760) en Jacobje JANS (zie 761).
Ondertrouwd op 10-10-1729 te Barneveld. Willem Otten van Roselaer, jm van Barneveld, Aeltje Beerns, jd van Hoevelagen. Getr. na Hoevelagen. Dito aangekomen van Hoevelagen. Gehuwd voor de kerk te Hoevelaken met
381 Aeltje BEERS, geboren te Hoevelaken, overleden op 04-04-1766 te Barneveld.
Uit dit huwelijk:
1.  Ot van ROSELAER, gedoopt op 25-09-1740 te Barneveld, overleden op 20-11-1800 te Barneveld op 60-jarige leeftijd.
2.  Beerd van ROSELAER, gedoopt op 10-12-1741 te Barneveld, begraven op 03-05-1748 te Barneveld op 6-jarige leeftijd.
3.  Jacob Willems (Japik) (zie 190).
4.  Hendrik Willems (Rik) (van ROSELAER), gedoopt op 05-11-1747 te Barneveld, overleden op 27-10-1806 te Nijkerk op 58-jarige leeftijd.
5.  Niesje (van ROSELAER), gedoopt op 04-07-1751 te Barneveld, begraven op 27-05-1752 te Barneveld, 328 dagen oud.
6.  Emmetje van ROSELAER, gedoopt op 09-03-1755 te Barneveld, begraven op 17-03-1755 te Barneveld, 8 dagen oud.
7.  Jan van ROSELAER, gedoopt op 09-03-1755 te Barneveld, begraven op 26-04-1755 te Barneveld, 48 dagen oud.
8.  Beerdje Willems (van ROSELAER), gedoopt op 08-10-1758 te Barneveld.

382 Hendrik.
Gehuwd voor de kerk op 25-02-1742 te Leersum met de 23-jarige
383 Alida (Aaltje), gedoopt op 01-01-1719 te Woudenberg, begraven op 12-09-1795 te Renswoude op 76-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.  Jantje Hendriks OVEREEM (zie 191).

384 Philippus DONROWINSKY, geboren circa 1667, overleden voor 1712.
Gehuwd voor de kerk voor 1688 met
385 Seine GARRITS, gedoopt op 19-05-1667 te Hattem, alleen vader genoemd: Garrit Hendrikx. Adres: in de Voscuijl. Overleden na 1740, * Lidmaat Hattem, anno 1712 in de lente op belijdenisse; Zeintje weduwe van Felix voor't Hattemerbroek
 
* Testament van Seijne Garrts opgemaakt d.d. 27-05-1740 te Kampen. - Ik Jan van der Merwede wegens de Hooge Overigheid vermits desen dat voor mijn en ceurnoten die waaren Conradus Jansen en Jan Gerrits in den Gerigte ten haaren huijse erschenen is Seyne Gerrits in desen geasisteerd met Gerrit Herms haaren gekoren en bij den Gerigte toegelatena mimber in desen sijnde siek van lichaam dog haar verstand sinnen en memorie ten vollen magtig als ons uiterlijk bleeck verklarende sonder iemands toedoen uit een vrije en onbedwongene wille te herroepen dood en teniete doende alle voorige testamenten en uiterste willen hoe ook genaamd soo door haar alleen of met iemant anders opgerigt mogten zijn en tredende tot desen haare testamentaire dispositie en laaste uiterste wille na dat haar ziele aan de oneindige barmhartigheid Gods en haar lichaam ter eerlijke begraffenissen hebbende aanbevolen en dan vervolgens tredende tot dese haare laaste testamentaire dispositie en uiterste wille: eerstelijk legatere ik aan de kerck en armen van Ysselmuiden ider eene gold gulden eens. Ten tweden legatere im bisondere reden aan mijn soone Gerrit Felyx voor uit mijn Huijs en hoff staande en gelegen in IJsselmuiden tegen over de kosterie ende mijn inboedel en dan nog het speck en vlees dat ten dage van mijn overlieden in huijs gevonden zal worden stelle en nominere verder tot mijn eenige en universele erfgenamen mijn drie kinderen met namen Gerrit Felyx, Jurrien Felyx en Peter Felyx om in drie gelijke delenmijn overige nalatenschap te verdeelen zoo van vaste goederen, obligatien en gereed geld en ongemunt silver al het welk sij testatrice geadsisteerd als vooren verklaard te zijn haar laaste en uiterste vrije wille die sij begeerd dat na haar dood in alle zijn deelen effect mag sorteeren het sij als een testament codicile donatie onder de levendigen ofte ter saake des doots ofte soo als beste na regten zal kunnen bestaan all waare dat eenige solemniteiten niet waaren gebruikt die in desen an regten nodig niet geobserveerd bevonden moten zijn. Niemand van mijne geinfatueerde erfgenamen tegens eenige punten van dit testament zal kunnen of nog mogen procederen behoudende nogtans aan mijn de magt om met de warme hand of bij codicil iets te kunnen en mogen weggeven sonder argelist in oirconde der waarheid hebbe ik Scholtis voornoemd dese met de gekooren momber Gerrit Herms getekent en gesegelt als spetiaal van testatrice hiertoe versogt. Actum IJsselmuiden den 27 meij 1740. In Fidem Jan van der Merwede, scholtis.
* Jacob Felix, lidmaat in de zomer 1725 op belijdenis.
Dochter van Garrit HENDRIKX (zie 770) en Fennigjen HENDRIKS (zie 771).
Uit dit huwelijk:
1.  Garrit DONIROWINSKY, gedoopt op 28-10-1688 te Hattem, ouders hier: Philippus en Seijntjen Garrits.
2.  Fenneken DOMMOWINSKY, gedoopt op 16-10-1692 te Hattem, ouders: Philipus Dommowinsky en Seijntjen Garrits, overleden voor 1740.
3.  Jurrien, gedoopt op 26-12-1694 te Hattem, ouders hier: Philippus Donrowinsky en Seijntjen Garrits. Overleden voor 1700.
4.  Jacob FELIX, gedoopt op 24-10-1697 te Hattem, ouders: Pater (=vader) Felix; Mater (=moeder) Scijne. Overleden voor 1698.
5.  Jacob N.N. Gedoopt op 16-12-1698 te Hattem, ouders: Vader: Veler; Moeder: Stijntje Gerrits, * Jacob Felix, lidmaat in de zomer 1725 op belijdenis (Bron: boek 850, pag. 312, nr. 3, jaar. 1725 L).
6.  Jurrien DONROWINSKY LATER FELIX, gedoopt op 25-02-1700 te Hattem, vader Philippus Donrowinskij en Seijntjen Garrits. Begraven op 26-04-1771 te IJsselmuiden op 71-jarige leeftijd, waarschijnlijk, * Jurrien trad regelmatig op als momber voor familie. Voor de eerste keer op 03-05-1726 over de kinderen van Swiegers Dirks, weduwnaar van Jennigje Werners. Nog een keer op 27-12-1726, als Jacob Janse Fox weer wil hertrouwen. Op 29-05-1736 is hij samen met Jan Janssen borg voor Wijgertien Gerrits, weduwe van Gerrit Jacobs (voor 1 jaar voor een somma van 325 Car.guldens)
 
* Gelders Archief Toegangsnr. 0157; ORA Hattem Stad 4714 Inv.nr. 80; Procesdossier 4. Eiser: Jan Wolsteijn. Gedaagde: Jurriaen Felix. Bijlage in de lijst van de Civ. processen van het rechterlijk archief van de stad hattem 1547-1809.
 
* IJsselmuiden Hoofdgeld mei 1764 (RAO Statenarchief no. 2688, fol. 475-486): personen of huisgezinnen die werkelijk het hoofdgeld betalen of kunne en moeten betalen; folio 475: Jurrien Felix, 3 personen.
* IJsselmuiden Hoofdgeld 1765; 1e klasse: folio 268: Jurrien Felix, 5 personen.
 
* IJsselmuiden Hoofdgeld 1767: 1e klasse: folio 418; Jurrien Felix, 3 personen.
* Volkstelling 1748: In IJsselmuiden zelf: Gerrit Felix en vrouw en de ondergeschrevene, 3 personen. (Daaronder) Jurrien Felix en vrouw en doghter en kneght 4 personen.
 
* IJsselmuiden den 28 october 1729. Coram Regter Wolt. van Marle. Keurn: Dr. C. Wessink en Hermannus Kroeze. Compareerd in desen Ed[ele] Gerigte Jurriaan Felix. Voornemens sijnde sig wederom te willen verandersaten en eer daar toe tredende soo bewijst deselve aan zijn twee minderjaarige kinderen bij zijn ehevrouw Trijntjen Jurriaans in eght verwekt met namen Feijgien en Femmegien Jurriaansen Felix, een somma van hondert Carol[ingische] guldens a 20 st[uivers] het stuk (& gea?) voor ider kint vijftig gelijke guldens een gouden rink, een tasse met een silveren beugel met een riem en gespe, een Nieuw Testament met psalmen, met twee silveren krappen en op vier hoeken beslaagen, twaalf hemden, drie kroplappen met kanten, twee bonte kroplappen, twee neusedoeken met kanten en twee slegten, twee paar voormouwen, ses mutsen met kanten en twee met langetten, twee witte en drie blauwe schortedoeken. Indien een van de kinderen mogte komen te overlijden sal het gelt en goet versterven van het eene kint op het ander, en sal de vader de onkosten van de begraffenis voor de helfte moeten dragen en het kind de andere helfte, belooft de vader sijn kinderen te laten leeren leesen en schrijven na zijn vermogen voorts te onderhouden tot dat sij bequam zijn haar kost selfs te kennen verdienen, en sal het golt en goet, genoten worden als pupillen mondig zijn off koomen te trouwen en zijn hierover tot Momberen aangestelt Wijger Dirks en Herman Roelofs. Waarop de Momberen aangenomen en belooft hebben met hanttastinge in ides plaatse hunne pupillen haar beste te soeken als goed en getrouwe momberen betaamt en volgens Landich en nieuwe regelementen verschuldig zijn te doem met wilk bewijs het Ed[ele] gerigte en Momberen te vreden zijn sonder argelist. In fidem. Wolt. van Marle, scholtis.
IN DE MARGE: IJsselmuiden den 9 meert 1744, Schout P.J. Roldanus. Ceurnoten: Jacobus Kij(reren) en (Aart) Gerrits. Is voor mij gecompareert (Jurrien Felix doorgestreept, daarvoor in de plaats) Femmegien Jurriaans Felix, geassisteerd met haar Eheman Reint Jans en betuigden van nevenstaande bewijs volkomen voldaan te sijn, na dat alvorens desselfe suster Fijgien voor eenige tijdt overleden was. Bedanckende de nevenstaande voogden voor haar aangewende voorsorge en betuigden, uijt handen van bovengemelde schout te ontfange te hebben.
Dit is het merk van Reint Jans met seijn eigen hand getrokken (een x). Jacobus Huijsman.
 
* Foliio 44. Ik Wolter van Marle wegens Hooger Over.. In der tijd Scholtis van IJsselmuiden koe kond en [eertsame] mits desen dat voormij en keurnoten die waren harmen jansen, Peter Beele in den Edele gerigte is gecompareerd Janna Jans huisvrouw van Jurrien Felix na dat met bewillinge van hun voorschreven eheman van der selver voogdijschap was ontslagen in dese geadsisteert met Sr. Gerhard Meijer haar verkoren en bij den gereghte toegelatene momber krank van lighaam dog soo ons uitterlijk gebleekt haar verstand ten vollen magtig overdagt hebbende de sekerheid des doots dog de onsekere uure van dien heeft uit dese werelt met willen scheijden dan beverens in volgender wijze van haere tijdelijk [] en goederen te disponeren voor eers soo legateert sij testatrie aan de armen van IJsselmuijden een somma van twee golt guldens alle eens dan nog aan Femmegjen Jurrien Felix haar wollen kleederen geene uitgesondert, voorts dispositie tredende so nomineert en instatueert testatrice geadsisteert als boven in val sonder kind of kinderen uit dit houwelijk is verwecken mogte komen voor afleevig te worden, haar eheman Jurrien Felix in alle haar nae te latene goederen roerende, onroerende actie en erediten linnnen, silver en gout niets uitgesondert om de selve en volle eijgendom te profiteren en te genieten, en in val kind off kinderen mogte komen natelaten de selve instituerende in de legitime portie naa regt dompeterende en verklaarde sij testatrice hier toe gekomen te sijn uit eijger vrije en onbedwongenne wille, over sulx versoekende approbatie en restitatie dathet selve sal mogen bestaan het sij als testament codiciel of ander [egcst] ter saake des doots soo als de selve op het bestendigte naa regte mgte kunne off mogen bestaan, welke ratificatie en approbatie het Edele geregte niet heeft willen verwijgeren en vestenisse der waarheid heb ik schultus dese neffen de verogte en toegelatne mober Dr Gerhard Meijer als daar toe versogt sijnde getekent en gesegelt gedaan tot IJsselmuijden den twingsten september seeven tien hondert en dertig. In Fidem. (akte nog niet geheel af en nagekeken).

Gehuwd voor de kerk (1) circa 1725 met Trijntje JURRIAANS, overleden voor 1729.
Gehuwd voor de kerk (2) op 29-jarige leeftijd op 21-10-1729 te Kampen, weduwnaar van IJsselmuiden, zij jongedochter van Hattum. Echtgenote is Janna JANSEN.
Gehuwd voor de kerk (3) op 41-jarige leeftijd op 16-06-1741 te IJsselmuiden, hij weduwnaar uit IJsselmuiden, zij weduwe uit Haarste onder Zwol. Echtgenote is Geertien GERRITS, geboren te Haarste (onder Zwol).
Gehuwd voor de kerk (4) op 60-jarige leeftijd op 04-07-1760 te IJsselmuiden, hij weduwnaar te IJsselmuiden, zij weduwe te Zallick met Elisabeth COENRAADS.
7.  Peter DOBBERWINSKY (Felix), soldaat, gedoopt op 01-01-1702 te Hattem, ouders hier: Felix Dobberwinsky en Luijtje Gerrits. (b. 850, pag. 25, no. 9), begraven op 25-03-1773 te IJsselmuiden op 71-jarige leeftijd, man van Berentje Roelofs.
Ondertrouwd (1) op 31-08-1736 te Kampen, gehuwd voor de kerk op 34-jarige leeftijd op 19-09-1736 te Kampen, jongeman soldaat, uit Hattemerbroeck, zij jongedochter uit Oldenbroek met Aaltje BRUMMELS, gedoopt te Oldenbroek, overleden voor 1738.
Ondertrouwd (2) op 21-03-1738 te IJsselmuiden, gehuwd voor de kerk op 36-jarige leeftijd op 05-04-1738 te IJsselmuiden, hij weduwnaar uit IJsselmuiden, zij weduwe van de Zedijk. Zij heeft consent verkregen van de Heer Landdrost dewijl haar man maar 20 weken waar overleden geweest. Echtgenote is Berentien ROELOFS, overleden op 25-03-1773 te IJsselmuiden.
8.  Gerrit FELIX (zie 192).

386 Albert Jans de PERE (Vestering), geboren circa 1680 te Vorgten, overleden voor 1743, * Lidmaten 13-08-1717: Albert de Pere (obiit) (896.1 34 24)
* Lidmaten 1727: Albert de Pere (obiit) en Berentie Mensen (obiit) (896.1 37 13)
.
Ondertrouwd op 12-09-1705 te Vorgten, gehuwd voor de kerk op 04-10-1705 te Vorgten. Albert Jans van Vorgten, tot Veessen, Hendrina Lucas, van Winsum jongedochter te Vorchten. Echtgenote is
387 Hendrina LUCAS, geboren circa 1680 te Winsum (Gr. of Frl.), overleden voor 1747 te Vorgten of Heerde, * lidmaten: 1704 Met attestatie verschenen uijt Winshem Hendrina Lucassen W. (896.1 21.11)).
Ondertrouwd (1) op 12-09-1705 te Vorgten, gehuwd voor de kerk op 04-10-1705 te Vorgten. Albert Jans van Vorgten, tot Veessen, Hendrina Lucas, van Winsum jongedochter te Vorchten. Echtgenoot is Albert Jans de PERE (Vestering) (zie 386).
Ondertrouwd (2) op 01-12-1743 te Vorgten, gehuwd voor de kerk op 22-12-1743 te Vorgten, hij weduwnaar van Grietjen Vlieks, zij weduwe van Albert Vestering. Echtgenoot is Jan BOSCH.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Lucas JANS, gedoopt op 02-10-1707 te Vorchten. Den 2 october is gedoopt de soon van Albert Ians en sijn huijs-vrouw Hendrina en is genaamt Lucas.
2.  Hendrikien ALBERTS, gedoopt op 19-10-1710 te Vorgten, vader hier Albert Jans.
3.  Aaltie Alberts VESTRINK (zie 193).
4.  Jan PEERE, gedoopt op 11-06-1719 te Vorgten, vader hier Albert Peere.

388 Gerrit Dirks (RUITENBERG), pachtboer, gedoopt op 04-09-1687 te Kampereiland, begraven op 24-07-1771 te Kampereiland op 83-jarige leeftijd, * Pachter van de stadserven op het Kampereiland.
Erf 51/eerste erf van de Warder: (maart) 1717 - M1723.
Erf 67/Tanneke Blox Erf: P1724 - P1726.
* Ingeschreven lidmatenregister Kampereiland geref. op kersttijd 1718 Gerrit Dircks Ruijtenberg, echtgenoot van Lubbechien Willem, obiit 06-07-1721.
Zoon van Dirk JANS (Vissien) (zie 776) en Aaltje GERRITS (zie 777).
Ondertrouwd (1) op 25-06-1717 te Kampereiland, gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 18-07-1717 te Kampereiland (Grote kerk), hij jongeman van Kampereiland, zij jongedochter van de Zwartedijk met Lubbechjen WILLEMS (zie 389).
Ondertrouwd (2) op 24-05-1722 te Genemuiden, op getuigenis van Genemuiden. Gehuwd voor de kerk op 34-jarige leeftijd op 14-06-1722 te Kampereiland (Grotekerk), hij weduwenaar van het Kampereiland, zij jonge dochter van het land van Vollenhove met Aaltien ENGBERTS, geboren te Land van Vollenhove, begraven op 08-01-1773 te Kampereiland.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Dirk Gerrits RUITENBERG (zie 194).
2.  Willem GERRITS, gedoopt op 03-12-1719 te Kampereiland.
Uit het tweede huwelijk:
3.  Geert GERRITS, gedoopt op 18-07-1723 te Kampereiland.
389 Lubbechjen WILLEMS, geboren te Zwartendijk, begraven op 06-07-1721 te Kampereiland.
Uit dit huwelijk: 2 kinderen (zie onder 388).

390 Ger(re)brant HERMS (Gerbrant), overleden tussen 04-07-1721 en 05-02-1723. * Pachters van de stadserven op het Kampereiland:
Erf (175)/Oude Huis bij de sluis (aan de Zwartendijk) - (ca. 1707) - M1713 - (ca. 1722); idem (ca. 1722 - (feb./maart) 1723 M1723/pacht niet aanvaard/pachtster voordien gehuwd, wed. van Gerbrand Harms
.
Gehuwd voor de kerk voor 1708 met
391 Swantje WOLTERS, tussen 29-09-1724 en 30-03-1725.
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1708 met Ger(re)brant HERMS (Gerbrant) (zie 390).
Ondertrouwd (2) op 05-02-1723 te Kampen met Jannes WILLEMS, overleden voor 1732.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Gerghijn GERREBRANTS, gedoopt op 10-02-1708 te Kampen (Broederkerk), overleden voor 1711.
2.  Harmem GERBRANTS, gedoopt op 30-08-1709 te Kampen (Broederkerk).
3.  Gerregjen GERBRANTS, gedoopt op 03-05-1711 te Kampen (Bovenkerk), begraven op 06-05-1781 te Kampen op 70-jarige leeftijd, * huwt op 06-05-1736 Kampen met Jan Lamberts Seeman, afk. van veessen,was weduwnaar, alias Van der Werf.
4.  Wolter GERBRANTS, gedoopt op 01-01-1713 te Kampen (Bovenkerk).
5.  Grijetijen GERBRANTS, gedoopt op 09-09-1714 te Kampen (Bovenkerk).
6.  Geertien GERBRANTS, gedoopt op 29-04-1718 te Kampen (Broederkerk).
7.  Gerberigh GERBRANTS (zie 195).

392 Michiel Hendriks SPEEK, geboren te Haarlem, begraven op 04-04-1748 te Haarlem. Zie ook Weeskamerarchief inv.nr 18.1 folio 106 GA Haarlem, ORA Haarlem Transporten inv.nr, 76.113 G folio 104, zoon van Hendrik Coenraetsz SPEEK (zie 784) en Anneke PIETERS (zie 785).
Gehuwd voor de kerk (1) op 23-05-1717 te Haarlem, jongeman van Haarlem, jongedochter van Haarlem met Anna WEIJLANDS WEIJNANDS (zie 393).
Gehuwd voor de kerk (2) op 31-10-1723 te Haarlem met Willemijntje Jacobsz VOOGEL, gedoopt te Haarlem.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Martinus (zie 196).
2.  Grietje, gedoopt (Rooms) op 02-10-1720 te Haarlem (St. Jozef Begijnhof) (getuige(n): Piter Speek; Johanna Disselcamp), begraven op 08-12-1720 te Haarlem, 67 dagen oud.
3.  Grietje, gedoopt (Rooms) op 24-02-1722 te Haarlem (St. Jozef Begijnhof) (getuige(n): Piter Speek; Johanna van Disselcamp), begraven op 06-08-1722 te Haarlem, 163 dagen oud.
Uit het tweede huwelijk:
4.  Hendrik, gedoopt op 11-03-1725 te Haarlem.
393 Anna WEIJLANDS WEIJNANDS, geboren te Haarlem, begraven op 11-03-1722 te Haarlem.
Uit dit huwelijk: 3 kinderen (zie onder 392).

394 Albert Jansen van STRAATSBURG, militair in de comp. overste luitenant Haarsolte, geboren te Straatsburg. Albert Jansen van Straatsburg 1734; man van Catharina Luikerhof met 6 kinderen Bron: correspondentie 80 G176)
 
Regiment Nationale Geusau nr. 20 van 14-10-1690 Heijden, van 29-04-1716 Haersolte, van 17-03-1728 Verhoef.
tot 1715 Citadel vna Doornik ; 1715 Charleroi; 1716 Maastricht; 1717 Deventer, Kampen, Zwolle; 1719 Nijmegen, Tiel,
.
Ondertrouwd (1) op 17-10-1716 te Zwolle, gehuwd voor de kerk op 10-11-1716 te Zwolle (getuige(n): voor hem zijn sergeant; voor haar de moeder), hij jongeman, soldaat in de comp. van de overste luitenant Haarsolte met Catrina LUCKERHOF (van Ooy) (zie 395).
Ondertrouwd (2) op 31-08-1743 te Zwolle, gehuwd voor de kerk op 16-09-1743 te Zwolle (Geref.), hij weduwenaar wonende in de Walstraat. Echtgenote is Elisabet METTING (Milting) (gezindte: Rooms Kath.), begraven op 25-08-1747 te Zwolle (Grote Kerkhof).
Gehuwd voor de kerk (3) na 1744 met Elisabeth WIJNTIES, begraven op 25-08-1747 te Zwolle (Grote Kerkhof). Albert Jansen van Straatsborg zijn gewezen vrouw Elizabeth Wijnties is voor rekening van het Kinderhuijs begraven op het Grote Kerkhof.
Gehuwd voor de kerk (4) na 1747 met Suzanne van DIJK, geboren te Wijhe.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Jan Hendrik, gedoopt op 07-11-1717 te Zwolle, begraven op 12-08-1718 te Zwolle, 278 dagen oud, een kind begraven van Albert Jans van Straatsburg.
2.  Anna Elijsabeth, gedoopt op 16-03-1719 te Zwolle, overleden voor 1734.
3.  Andries Jan, gedoopt op 29-03-1720 te Zwolle, begraven op 10-05-1720 te Zwolle, 42 dagen oud, een kind begraven.
4.  Peter, gedoopt op 24-07-1721 te Zwolle, begraven op 16-09-1721 te Zwolle, 54 dagen oud, een kind begraven (kan ook Andries Jan zijn).
5.  Albert, gedoopt op 01-09-1729 te Zwolle, begraven op 03-12-1729 te Zwolle, 93 dagen oud, een kind begraven op het Broerenkerkhof.
6.  Jan, gedoopt op 15-03-1731 te Zwolle, begraven op 03-07-1731 te Zwolle, 110 dagen oud, een kind begraven op het Broerenkerkhof.
7.  Anna Elisabeth, gedoopt op 29-04-1734 te Zwolle, begraven op 12-06-1734 te Zwolle, 44 dagen oud, een kind begraven op het Broerenkerkhof.
8.  Gerritdina (zie 197).
395 Catrina LUCKERHOF (van Ooy), geboren te Ooy (?), begraven op 08-07-1740 te Zwolle (Broerenkerkhof). Albert van Straatsburg, zijn vrouw Catharina van Ooij is begraven op het Broerenkerkhof, dochter van ? Peter ? LUCKERHOF (zie 790) en Anne BARTHOLOMEUS (zie 791).
Uit dit huwelijk: 8 kinderen (zie onder 394).

396 Jan HENDRIKS, begraven op 27-11-1736 te Zwolle (Bergkloosterkerkhof), kan niet kloppen, na 1753 voor 1756. Jan Hendrix 08-07-1756 man van Janna Jans, wonende in de Poepershoek, buiten de Dieserpoorte. Bron: Testamente bl. 97.
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1723 met NN.
Ondertrouwd (2) op 03-04-1723 te Zwolle, gehuwd voor de kerk op 18-04-1723 te Zwolle met Janna JANSEN (zie 397).
Uit het tweede huwelijk:
1.  Hendrik JANS, gedoopt (Ned. Herv.) op 17-12-1723 te Zwolle, overleden voor 1731.
2.  Janna JANS, gedoopt (Ned. Herv.) op 19-01-1725 te Zwolle.
3.  Hendrikje JANS, gedoopt (Ned. Herv.) op 13-06-1728 te Zwolle.
4.  Hendrik JANS, gedoopt (Ned. Herv.) op 19-01-1731 te Zwolle.
5.  Jan JANSEN (zie 198).
6.  Ariaen JANS, gedoopt (Ned. Herv.) op 20-11-1735 te Zwolle.
7.  Marigien JANS, gedoopt (Ned. Herv.) op 20-11-1735 te Zwolle, overleden voor 1737.
8.  Marrigien JANS, gedoopt (Ned. Herv.) op 08-02-1737 te Zwolle.
9.  IJda JANS, gedoopt (Ned. Herv.) op 13-10-1737 te Zwolle.
397 Janna JANSEN, begraven op 20-10-1722 te Zwolle (Bergkloosterkerkhof), wijlen Janna Jansen vrouw van wijlen Jan Hendriks, wonende in de Poeopershoek, Zwolle. f.-,-,13. GAZwolle, Transportregister blz. 491 d.d. 22-05-1772: Janna Jans weduwe van Jan Hendrix, verklaard te samen met haar zoon Hendrik Jans en zijn vrouw Egbertje Peters, dat haar zoon en zijn vouw een geldlening schuldig zijn aan Christiaen de Zee, waarvoor zij te samen als onderpand stellen hun huis en hof in de Poepershoek (Duitsers=Poepers) zijnde 't laatste huis naast Berent van der Vegte, alsmede hun aandelen in een halve morgen land in de Diesermarkt. (Sic. De Poepershoek valkt onder Bredewierde)
 
Transportregister bl. 494: Jan Hendriks zijn weduwe Janna Jans verklaart door de aankoop van 2 morgen weideland gelegen in de Diese, wegens restante koop-penningen nog een som geld schuldig te zijn aan juffrouw Swana Rocks, waarvoor sij als onderpand stelt haar hof, gelegen in de Poepershoek, alsmede een halve morgen hooiland in de Diese (terugbetaald 01-04-1757).
 
Jan Hendriks zijn weduwe Janna Jans verkrijgt de eigendom van 2 morgen weideland gelegen in Diesermarkt 01-04-1757 Bron: Transportregister 514-515.
 
Jan Hendriks weduwe Janna Jans transport, haar 2 morgen weiland gelegen in de Diesermarkt aan Hermannus Theodous Schaapnau, Bron Transportregister 515.

Uit dit huwelijk: 9 kinderen (zie onder 396).

398 Teunis DERKS, geboren te Wijthem (Ov.). Teunis Derks, voor hem is een doodskist geleverd 1 januari 1731. Bron: Doodkistregister 1730-1760, blz. 16
- ene Anthonij Derx, maart 1703, wonende bij de Genverberg doet belijdenis (Bron: NH Lidmaten b 2, bl. 182.

Ondertrouwd op 10-03-1714 te Zwolle, gehuwd voor de kerk op 27-03-1714 te Zwolle (getuige(n): zijn stiefvader; haar schoonzus) met
399 Grietje LUBBERTS, gedoopt te Wijthem (Ov.), - ene Grietje Lubberts december 1716, wonende bij Frankhuis, doet belijdenis (Bron: NH Lidmaat 2 bl. 292).
Uit dit huwelijk:
1.  Dirk TEUNIS, gedoopt op 16-10-1714 te Zwolle.
2.  Lubbert TEUNIS, gedoopt op 20-12-1716 te Zwolle, overleden voor 1722.
3.  Jan TEUNIS, gedoopt op 10-09-1719 te Zwolle, overleden voor 1733.
4.  Janna TEUNIS, gedoopt op 06-11-1720 te Zwolle.
5.  Lubbert TEUNIS, gedoopt op 09-12-1722 te Zwolle.
6.  Fennigien TEUNIS, gedoopt op 11-02-1725 te Zwolle.
7.  Aeltien TEUNIS, gedoopt op 11-05-1727 te Zwolle (getuige(n): RBSO 704 blz 82).
8.  Gerhardina TEUNISSEN (zie 199).
9.  Jan TEUNIS, gedoopt op 10-05-1733 te Zwolle, overleden voor 1735.
10.  Jan TEUNIS, gedoopt op 06-11-1735 te Zwolle.

412 Egbert Gerrits BRINK, gedoopt op 09-06-1667 te Voorst, namiddags, wonende in Gietel. Lidmaten Voorst 07-1707 Egbert Gerrits. Zoon van Gerrit EGBERTS (zie 824) en Beertje DERKSEN (Hissinck) (zie 825).
1, 2, 3, vooraankondigingen. Gehuwd voor de kerk (1) op 26-jarige leeftijd op 28-01-1694 te Voorst, hij zoon van Gerrit Egberts wonende in Giebelt, zijn weduwe van wijlen Gerrit Wicherts wonende in Appen. Echtgenote is Hendersken HENDRIKS.
Gehuwd voor de kerk (2) op 48-jarige leeftijd op 23-06-1715 te Voorst (Gld.), hij weduwenaar wonende in Appen, zij jongedochter wonende te Deventer met Geertje BIKS (Gerritje) (zie 413).
Uit het eerste huwelijk:
1.  Aaltjen GERRITS, gedoopt op 24-08-1679 te Voorst, moeder niet genoemd.
Uit het tweede huwelijk:
2.  Derk EGBERTS (zie 206).
3.  Berendina, gedoopt op 25-08-1720 te Voorst.
4.  Geertruij, gedoopt op 16-11-1721 te Voorst, zie ad 05-07-1737.
413 Geertje BIKS (Gerritje), geboren te Deventer. Lidmaten Voorst 07-1707 Geertrij Biks.

Eerste blad    Vorig blad    Blad 5 van 19 bladen Volgend blad    Laatste blad

Homepage | E-mail