Eerste blad    Vorig blad    Blad 7 van 19 bladen Volgend blad    Laatste blad


554 Tonnis DERCKS.
Relatie.
Uit deze relatie:
1.  Grietje TONNIS, gedoopt op 21-03-1697 te Zuurdijk.
2.  Anje TONNIS, gedoopt op 13-11-1698 te Zuurdijk, overleden voor 1700.
3.  Anje TONNIS, gedoopt op 04-02-1700 te Zuurdijk.
4.  Meijntie TONNIS, gedoopt op 21-01-1701 te Zuurdijk.
5.  Derkien TONNIS (Teunis) (zie 277).

558 Berent ABRAHAMS, geboren te Zoutkamp.
Gehuwd voor de kerk (1) op 10-10-1688 te Niekerk en Vliedorp (Ned.Geref.). Attestatie gegeven. Berent Abrahams van Zoutkamp, Anje Rebbes, van Houwerzijl met Anje REBBES, geboren te Houwerzijl, overleden voor 1700.
Relatie (2) met Martien CASPERS (zie 559).
Uit het eerste huwelijk:
1.  Abraham BERENTS, geboren te Zoutkamp, gedoopt op 14-03-1690 te Vierhuizen, ouders in de Soutkamp.
Uit de tweede relatie:
2.  Abraham BERENTS, geboren te Zoutkamp, gedoopt op 26-02-1700 te Vierhuizen, ouders uit de Soutcamp.
3.  Anje BEERENTS (zie 279).
559 Martien CASPERS, geboren te Zoutkamp.
Gehuwd voor de kerk (1) op 02-02-1690 te Obergum en Maarhuizen met Onno POPKES, geboren te Obergum, gedoopt te Winsum.
Relatie (2) met Berent ABRAHAMS (zie 558).
Uit de tweede relatie: 2 kinderen (zie onder 558).

560 Joannis Frans SPIJKERS, geboren circa 1657 te Tilburg.
Ondertrouwd op 10-09-1683 te Tilburg, gehuwd voor de kerk op 20-09-1683 te Tilburg (getuige(n): Gijsbert Frans, broer van de bruidegom; Jan Hendrick van Litsenburgh, oom van de bruid) met
561 Cornelia Jasper van SPAENDONCK, geboren circa 1659.
Uit dit huwelijk:
1.  Joannis, gedoopt (rooms kath.) op 27-08-1685 te Tilburg (getuige(n): Maria Peeters,loco Adriana Kenis).
2.  Gaspar, gedoopt (rooms kath.) op 22-02-1688 te Tilburg (getuige(n): Catharina Jan Schaepsmeerders en nom (in naam van) Maria Jan de Beer).
3.  Hendricus, gedoopt (rooms kath.) op 04-02-1691 te Tilburg (getuige(n): Adriana Janssen van Luxemburg), overleden voor 1693.
4.  Hendricus, gedoopt (rooms kath.) op 30-03-1693 te Tilburg (getuige(n): Anna van Spaendonck), overleden voor 1697.
5.  Hendricus (zie 280).
6.  Franciscus, gedoopt (rooms kath.) op 28-04-1703 te Tilburg (getuige(n): Helena Jois Spijckers).

564 Cornelis Lambert SMOLDERS, gedoopt (rooms katholiek) op 13-04-1704 te Helvoirt (getuige(n): Joannes Cornelisse Smolders; Petronella Wouters van (Bock)), zoon van Lambertus Cornelisse SMOLDERS (zie 1128) en Wilhelmina Adriaanse van TUYL (Thijl) (zie 1129).
Ondertrouwd op 27-08-1729 te Helvoirt, gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 11-09-1729 te Helvoirt (rooms katholiek) (getuige(n): Cornelis Jansen Smolders; Michiel Huijberts van de Sande), hij geboren en wonende te Helvoirt, zij geboren toto Cromvoirt, wonende tot Helvoirt. Echtgenote is
565 Maria Michielsen HOEVENAARS, geboren te Cromvoirt.
Uit dit huwelijk:
1.  Lambertus (zie 282).

566 Huijbert Adriaan VERHOEVEN, gedoopt (ned.herv.) op 03-06-1686 te Oisterwijk, * Gevonden een overlijden van ene Huijbert Verhoeven op 04-06-1732 Udenhout (rk), zoon van Adriaen (Adriaen) Huijberts VERHOEVEN (zie 1132) en Jenneke Jans Sijmons DOLLICK (Dolcken) (zie 1133).
Ondertrouwd op 15-09-1708 te Udenhout, gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 30-09-1708 te Oisterwijk (ned.herv.) (getuige(n): Joannes Peeters en Jacobus Kemmeren), zij wonende te Ter Heijden, Udenhout met
567 Mari Adriaan HEIJMANS, * ene Mari Adriaan Heijman is getuige bij doop: Huijbert Adriaan Verhoeven, vader: Petrus Huijberts moeder: Adriana Jan Peeter Adams. Oisterwijk.
Uit dit huwelijk:
1.  Adriana, gedoopt (Rooms Katholiek) op 05-07-1709 te Oisterwijk (getuige(n): Adrianus Verhoeven; Gerarda Verheijden), overleden voor 1728.
2.  Justina, gedoopt (Rooms Katholiek) op 19-12-1710 te Oisterwijk (getuige(n): Petrus Heijmans; Joanna Adriaen Verhoeven).
3.  Gertrudis Hubertus, gedoopt (Rooms Katholiek) op 24-09-1712 te Oisterwijk (getuige(n): Adrianus van Irsel; Elizabeth N.).
4.  Joanna, gedoopt (Rooms Katholiek) op 29-07-1715 te Oisterwijk (getuige(n): Joannes Hessel; Maria Hijmans).
5.  Johannes Huijberts, gedoopt (Rooms katholiek) op 13-10-1723 te Udenhout (getuige(n): Hubertus Verhoeven; Maria Petri Heijmans).
6.  Cornelius, gedoopt (Rooms Katholiek) op 13-11-1726 te Udenhout (getuige(n): Adrianus Adrians van Lil; Adriana Gerardi Verhoeven).
7.  Adriana, gedoopt (Rooms Katholiek) op 30-12-1728 te Udenhout (getuige(n): Adrianus Dolcken; Maria Petrus Heijmans), overleden voor 1730 te Udenhout.
8.  Adriana Huijbert (zie 283).

568 Theodorus Cornelis Jan (Dirck) van GREVENBROECK, gedoopt (rooms katholiek) op 21-05-1673 te Tilburg (getuige(n): Anna Jansen van Grevenbroeck), begraven op 05-02-1733 te Tilburg op 59-jarige leeftijd, * Notaris Andries van den Burgh (Ed. Mog. Rade en Leenhove van Brabant) 15-01-1733 Momboirs en voogden worden: Hendrik Jan Hendrikse Mutsaerts en Heijliger Cornelis van Grevenbroek over: Anna Maria, Jan Baptista en Petronella. Inhoud: Den Ed.mog. Rade- en Leenhove van Brabant. In Den Haag geadmitteert binnen de heerlijkheit van Tilburg residerende ende ter presentie van de getuigen naergenoemt. Dirk Cornelis van Grevenbroek wonende alhier aan de Oostenheijkant, mij notaris welbekent - dewelk voor aan de te stellen en te nomineeren tot momboirs en voogden over Anna Maria, Jan Baptista en Petronella des comp. minderjarige kinderen verwekt bij wijlen Anna Adriaen Hendrik Janssen. De personen van Hendrik Jan Hendrikse Mutsaerts en Heijliger Cornelis van Grevenbroek, so tesamen als ten sede in 't besonder, omme deselve kinderen en hare goederen te administreeren en benifiseren roerende en onroerende goederen tot sooverre te verkopen impliceren voor alle man offwel uitterhant ten besten nut en profijt der onmundiger tot dat des amps schulden sullen zijn voldaen en betaelt. Uijt de voortz: vercoopinge, niet willende dat sigh imant anders, met de naerlatenschap of voogdij van der comp. kinderen sullen hebben te bemoeijen tot diensijnde ? excuserende en secluderende alle hieren horen, weeskamer en gerechten waar se de heren drossaert ende schepenen alhier t geene voortsz: Slaert verklaarde sij comp. te weesen zijne acte van aanstelling en der voogden (verhelende?/verklarende?) het uijterste benefitie te mogen genieten. Aldus gedaen en gepasseert binnen Tilburg tot presentie en te overstaen van Adriaan Jan Monen en Peter Jan van Jersselaes, geloofwaardige getuigen hiertoe versogt die d' orginele minuten deses benevens de com. en mij notaris voorts: mede hebben ondertekend ieder den 15 januari 1733.
 
* Collectie Van Dijk: Tilburg: R474-1739-206; not. 52 f. 14: 02-07-1710, not.72 f3: 15-01-1733. Bron: Tilburg/verzameling genealogische aantekeningen; Archief 0345 invnr. Tilburg/Collectie J. van Dijk.
 
* Dirk Cornelis van Grevenbroeck, aanstelling van voogden, 3, 15-01-1733 Tilburg
, zoon van Cornelis Jan Dirks van GREVENBROEK (zie 1136) en Cornelia Anton Peter STEVENS (zie 1137).
Ondertrouwd op 23-03-1709 te Tilburg, gehuwd voor de kerk op 35-jarige leeftijd op 09-04-1709 te Tilburg (schepenbank) (getuige(n): zijn vader; haar momboir), hij jongeman, 34 jaar oud, geboortig en wonende tot Tilborg aan de Heijkant; zij jongedochter 22 jaar oud, geboortig en wonachtig aan de Stockhasselt te Tilburg. Echtgenote is de 26-jarige
569 Anna Adriaans Hendrik Janssen de JONG, gedoopt (rooms katholiek) op 30-11-1682 te Tilburg (getuige(n): Maria Dankers nov. Marie Adriani Jans), overleden voor 1733, dochter van Ariaan Hendrik Janssen de JONG (zie 1138) en Lucia Jan Daniel (Michielsen) (Sijken) van HEIJST (zie 1139).
Uit dit huwelijk:
1.  Joanna Maria van GREVENBROEK, gedoopt (rooms katholiek) op 22-08-1710 te Tilburg (getuige(n): Cornelia Cornelis Grevenbroek), * huwt Adriaan Willem de Kort otr. 18-12-1733, tr. 03-01-1734 Tilburg, geass. met Jan Baptist van Grevenbroek (haar beide ouders overleden), broer en Jan Cornelis Bergman, neef van de bruidegom.
* R475 fol. 188 erfdingen 09-03-1743. Zijn ouders zijn: Willem de Cort en Maria Bergmans.

2.  Adriana Maria van GREVENBROEK, gedoopt (rooms katholiek) op 29-06-1712 te Tilburg (getuige(n): Cornelia Grevenbroek en nom Petronilla Colen).
3.  Joannes Baptista Dirk GREVENBROEK (zie 284).
4.  Petronilla Dirck van GREVENBROEK, gedoopt (rooms katholiek) op 21-06-1717 te Tilburg (getuige(n): Cornelia Peeters loco Anna Maria Grevenbroek), huwt Adriaan de Bont op 02-08-1739 Tilburg Rooms, zij oud 24 jaar, geboortig van Tilburg wonende aan de Oosten Heijkant, de ouders overleden, geass. met haar voogd Heijlier van Grevenbroek (fol. 71). De trouw attestatie overgegeven.
5.  Heijliger.
Relatie met Johanna Aertse de ROIJ.

570 Peter Aart MUTSAERTS, gedoopt (rooms katholiek) op 20-07-1687 te Tilburg, begraven op 10-08-1737 te Tilburg op 50-jarige leeftijd, zoon van Arnoldus MUTSAERTS (zie 1140) en Adriana NN (zie 1141).
Ondertrouwd op 26-09-1714 te Tilburg, gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 14-10-1714 te Tilburg (rooms katholiek) (getuige(n): Adriaan Hendrick Pulkskens, voogd v.d. bruidegom; Adriaan Hendrick Pulskens voor de bruid), hij j.m. 27 jaar oud, ouders overleden, zij j.d. 27 jaar, beide geboren tot Tilborg en wonende aan de Oost Heijkant. Beiden geass. met Adriaan Hendrik Pulskens instaande als voogd voor de bruidegom en als getuige van de bruijd voor het consent van de vader. Echtgenote is
571 Gertrudis Cornelis BOGAERTS, geboren circa 1687 te Tilburg (gezindte: rooms katholiek), begraven op 18-04-1752 te Tilburg, weduwe van Peter Mutsers, kind. [gevonden een doop Cornelius Bogaerts ged. 20-04-1694 Tilburg (rk) Vader: Cornelis Peeter Moeder: Maria Getuigen: Adriaen Reijnen; Anna Ardt Wouters.], dochter van Cornelis BOGAERTS (zie 1142).
Uit dit huwelijk:
1.  Cornelia Peter (zie 285).
2.  Arnoldus, gedoopt op 23-12-1716 te Tilburg (getuige(n): Anna Maria Pieren).
3.  Cornelius, gedoopt op 10-02-1719 te Tilburg (getuige(n): Adriana Cornelis Bogaerts).
4.  Francis, gedoopt op 13-11-1721 te Tilburg.

572 Cornelius Peter MOMMERS, gedoopt (rooms katholiek) op 16-05-1687 te Tilburg, 7 kinderen, zoon van Peter Peter MOMBOIRS (zie 1144) en Maria Cornelis HERMANS (zie 1145).
Ondertrouwd op 17-11-1714 te Tilburg, gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 02-12-1714 te Tilburg (rooms katholiek) (getuige(n): Adriaan Somers, instaande voor het consent van zijn vader; weduwe van Jan Cornelis Bastiaan Ruijn, voor 1 jaar overleden, zonder kinderen) met
573 Marij Adriaan CUIJPERS, geboren te Berkel, begraven op 29-05-1725 te Tilburg.
Ondertrouwd (1) op 14-01-1713 te Tilburg, gehuwd voor de kerk op 29-01-1713 te Tilburg (getuige(n): zwager van de bruidegom; Aart Thomas Chielen, neef van de bruid) met Jan Cornelis Bastiaan RUIJN.
Ondertrouwd (2) op 17-11-1714 te Tilburg, gehuwd voor de kerk op 02-12-1714 te Tilburg (rooms katholiek) (getuige(n): Adriaan Somers, instaande voor het consent van zijn vader; weduwe van Jan Cornelis Bastiaan Ruijn, voor 1 jaar overleden, zonder kinderen) met Cornelius Peter MOMMERS, 27 jaar oud (zie 572).
Uit het tweede huwelijk:
1.  Joannes, gedoopt (rooms katholiek) op 13-11-1715 te Tilburg, begraven op 08-02-1752 te Tilburg op 36-jarige leeftijd.
2.  Anna Maria, gedoopt (rooms katholiek) op 19-03-1718 te Tilburg, huwt Cornelis Hamers op 27-04-1749 Tilburg.
3.  Adrianus Cornelius, gedoopt (rooms katholiek) op 13-11-1719 te Tilburg, begraven op 21-04-1787 te Tilburg op 67-jarige leeftijd, huwt Joanna Maria Melis op 06-11-1745 Tilburg.
4.  Petrus (zie 286).
5.  Cornelius, gedoopt (rooms katholiek) op 15-01-1725 te Tilburg, begraven op 29-05-1725 te Tilburg, 134 dagen oud.
6.  Cornelis Cornelis, gedoopt op 04-04-1729 te Tilburg.

574 Peter Wouter van de PAS, gedoopt (rooms kath.) op 21-02-1696 te Oisterwijk (getuige(n): Hubertus Petrus van de Paz; Joanna Jansen van de Paz), overleden voor 1735. Collectie Van Dijk/Tilburg: R 474-1735-los blad voor f.1 (niet gevonden in het archief), zoon van Wouter Peters van de PAS (Walterus Peeter van de Paz) (zie 1148) en Catharina Jacobus Cornelis WITLOCX (Witloox) (zie 1149).
Ondertrouwd op 15-10-1718 te Oisterwijk, gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 30-10-1718 te Oisterwijk (rooms kath.) (getuige(n): Michiel van Iersel; Joannes Stockermans) met de 23-jarige
575 Hendrina Antonius ABRAHAMS, gedoopt op 22-03-1695 te Tilburg, verkopingen e.d. van onroerende goederen te Tilburg; fol./aktenr. 84v, datum 1722; bron: 14 - Schepenbank Tilburg inv.nr.432.
Idem: fol./aktenr. 115r, 1701; bron 14 - Schepenbank Tilburg, inv.nr. 428
, dochter van Antonis Jan Denis (Theunis) ABRAHAMS (zie 1150) en Nicolaa Sijmen (Wouters) (Claeske) (Claesje) COLEN (zie 1151).
Ondertrouwd (1) op 15-10-1718 te Oisterwijk, gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 30-10-1718 te Oisterwijk (rooms kath.) (getuige(n): Michiel van Iersel; Joannes Stockermans) met Peter Wouter van de PAS, 22 jaar oud (zie 574).
Ondertrouwd (2) op 16-04-1735 te Tilburg, gehuwd op 40-jarige leeftijd op 02-05-1735 te Tilburg met Jan Anthony SOMERS, geboren te Tilburg.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Jacomijn (zie 287).
2.  Antonius, gedoopt (R.K.) op 04-11-1721 te Tilburg (getuige(n): Joa. de Jong).
Uit het tweede huwelijk:
3.  Clasina, gedoopt (R.K.) op 27-11-1741 te Tilburg (getuige(n): Jacoba van de Pas).

576 Hendrik Hendriksen van den PEPPEL, landbouwer? Geboren circa 1675 te Bennekom (?) (gezindte: ned.ger.), begraven op 09-05-1731 te Bennekom, * Lidmatenboek Wageningen: aangenomen op december 1702 met Kerst: Hendrick Hendriks van de Peppel en Evertjen Lubbers.
* Verder gevonden (mogelijk familie) Ene Gerrit Hendrikse Peppel, aangenomen op 10-1705 te Bennekom, op 01-10-1715 naar Wageningen vertrokken. Op 05-10-1715 als lidmaat te Wageningen aangenomen.
Ene Wouter Henderickse van de Peppel 03-04-1724 te Wageningen, zoude te Bennekom begraven worden f. 3,-.
* gevonden in Veluwese Geslachten no. 4 1988: 8 Ledenlijsten Wageningen; leden van het Kramers-, lakenkoopers- en backersgild in de 18e eeuw: jaar 1727: Hendrik Peppel (GA Wageningen Oud Archief inv.nrs. 1348, 1349 en 1350)
, zoon van Hendrik van de PEPPEL (zie 1152).
Ondertrouwd te Bennekom, gehuwd voor de kerk op 17-03-1697 te Bennekom (ned.ger.), jongeman in de buert van Wageningen, jongedochter van Bennecom met
577 Evertie Lubberts van OTTERLO, geboren te Bennekom (gezindte: ned.ger.), overleden op 26-12-1755 te Bennekom, begraven op 02-01-1756 te Bennekom.
Uit dit huwelijk:
1.  Lubbert (Hendrikse) PEPPEL (zie 288).
2.  Marri, gedoopt (ned.ger.) op 14-04-1709 te Bennekom.
3.  Elisken, gedoopt (ned.ger.) op 15-11-1711 te Bennekom, in de Wageningse buurt. Zij is doorgestreept in het doopboek, m.a.w. overleden, waarschijnlijk vlak voor de doop plaat zou vinden (?). Overleden te Bennekom.
4.  Elisken, gedoopt (ned.ger.) op 31-03-1713 te Bennekom.
5.  Willemijn, gedoopt (ned.ger.) op 31-03-1715 te Bennekom.
6.  Jacobus, gedoopt (ned.ger.) op 11-07-1717 te Bennekom.
7.  Johannes, gedoopt (ned.ger.) op 15-06-1721 te Bennekom.

578 Peter GIJSBERTSEN, geboren te Wageningen? Overleden te Wageningen, * Lidmaat Ned. Geref. Wageningen 1707: wonende bij de Bergpoort "in de kamer".
* Wie woonde waar in Wageningen: Deel 2a pag. 24; perceel 012. Stad heeft erfpacht: 23 april 1727 (OA 1106) Gijsbert den Timmerman, rijsweerdenhout (opruimen); 2 augustus 1740 (OA 1106) Peter Gijsberts moet de bomen over de gracht opsnoeien. 11 november 1743 (OA441) Peter Gijsbers van een hof erfpacht f.1-10-0., hof en Stadsbolwerk gent. Jorden Bolwerk.

Relatie met
579 Geertje DIRCKSZ, geboren te Wageningen? Begraven op 22-01-1718 te Wageningen. Beluid met de kleine klok te Wageningen Kosten f. 1,-.
Uit deze relatie:
1.  Jenneke PETERS, gedoopt (ned.ger.) op 22-04-1698 te Wageningen.
2.  Aalbert PETERS, gedoopt (ned.ger.) op 09-12-1700 te Wageningen.
3.  Gijsbertje PETERS (zie 289).
4.  Gijsbert PETERS, gedoopt (ned.ger.) op 25-12-1705 te Wageningen.
5.  Dirk PETERS, gedoopt (ned.ger.) op 04-08-1709 te Wageningen.
6.  Gerritje PETERS, gedoopt (ned.ger.) op 31-07-1712 te Wageningen.

580 Claas van VOORST. Burgerboek: 1731 - Claas Hendrickse van Voorst en zijn kinderen.
Relatie met
581 Janneke TEUNIS.
Uit deze relatie:
1.  Jacob (zie 290).

582 Hendrik Jansen van LEEUWEN, begraven op 02-08-1720 te Wageningen, * Volkstelling / Lidmaat 1707: Buiten de Stad: na en in de buurt met het Lage aan de graft beginnende tot d' uijterste brink: Hendrik Janse van Leeuwen en Marij Nieumans, huisvrouw, lidmaat 1707.
* Wie woonde waar in Wageningen, A.C. Zeven. - 1735-08-04 (RAW195, OA587, RAW 178 f. 65v) Hoogstraat 040. Andreas van Mehen en Emerentia Struijs echtel. > Maria Nijemans laatst wed. Hendrick Jansen van Leeuwen, een huijs, schuer en hofje aan de Berghpoort. Beschrijving tekening huis 040. zuid: Hoogstraat, west: opganck naar de wal, noord: Evert Brantsen 039, oost: 037 Kerkmeester Willem van Baak.; 700 CG voor vrij erf en goed, uitgesondert een jaarlijcke erffpacht ad 5-3-0 t.b.v. de stadt Waegeningen. Tot waarschap steelende personen en goederen 1 be, 2-0-0. - 1740 (OA910a-2) de weduwe van Hendrik Janse van Leeuwen (aan het begin van de Hoogstraet aan de Noordekant (12) 1 st. - 1743/4 (OA441) nabij Bergpoort NZ Andreas v. Mehen modo, wed. Hendrik Janse van Leeuwen, pacht van huijs, schuer en hoff 5-0-0. Zie verder Jacob van Voorst (Deel 2a pag. 24, 73)
.
Relatie met
583 Maria NIEUWMANS, overleden voor 1744, na 1740, * heeft zij een zus Aeltje Nieumans? gehuwd met Guert Bernts Roest?
Uit deze relatie:
1.  Peternel (zie 291).

584 Willem TROOST, gedoopt (ned.ger.) op 01-10-1671 te Wageningen, begraven op 27-07-1739 te Wageningen op 67-jarige leeftijd. Willem Troost den Ouden Kosten f. 3,-. (?). Gevonden in Litmatenregister Wageningen: Oktober 1681 ene Willem Troost. Zoon van Cornelis TROOST (zie 1168) en Hendrijn LOIJE (van Loijen) (zie 1169).
Relatie met
585 Gerritje JANSEN.
Uit deze relatie:
1.  Derk, gedoopt (ned.ger.) op 05-08-1682 te Wageningen.
2.  Neuleke, gedoopt (ned.ger.) op 22-10-1684 te Wageningen.
3.  Wouken, gedoopt (ned.ger.) op 13-07-1699 te Wageningen, overleden voor 1701.
4.  Wouterke, gedoopt (ned.ger.) op 06-10-1701 te Wageningen.
5.  Anna TROST, gedoopt (ned.ger.) op 21-08-1704 te Wageningen.
6.  Jan, gedoopt (ned.ger.) op 07-10-1706 te Wageningen.
7.  Cornelis (zie 292).
8.  Geertruit, gedoopt (ned.ger.) op 26-03-1713 te Wageningen, overleden voor 1714.
9.  Geertruit, gedoopt (ned.ger.) op 09-08-1714 te Wageningen.

586 Berend Jansz WESTERHOF, * 1707 (lidmaten): Berend Jansz van Westerhof, Marij Hendriks van Leeuwen, huisvrouw, na en in de buurt (buiten de stad) met het lage aan de gracht, beginnende tot d' uijterste brink. Zoon van Jan WESTERHOF (zie 1172).
Relatie met
587 Marij Hendriks van LEEUWEN.
Uit deze relatie:
1.  Marij Berendsen van WESTERHOF (zie 293).
2.  Geurt Berendsz van WESTERHOF, gedoopt (ned.ger.) op 01-09-1709 te Wageningen, overleden voor 1711 te Wageningen.
3.  Geurt Berendsz van WESTERHOF, gedoopt (ned.ger.) op 08-03-1711 te Wageningen (getuige(n): Jantje Nieumans).

588 Arnoldus ELLERI, theol. candidatus Groningen,schoolmeester Woltersum (tot 1698) en te Oosternieland (1698-1708), geboren op 13-11-1666 te Uithuizen, (postuum) (gezindte: ned.ger.), overleden circa 1708, * Album Studiosorum Academiae Groningen : Rector Johanne Braunio : 1685, 15 mei, Arnoldus Elleri, Omlandus, a. 19, Phil. Ingeschreven als student aan de Groninger universiteit.
* lidmaat Gronningen als theologisch student, op attest van Uithuizen, december 1689
, zoon van Arnoldus ELLERI (zie 1176) en Etjen MARCI (zie 1177).
Ondertrouwd op 18-05-1695 te Groningen, gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 09-06-1695 te Woltersum (ned.ger.) (getuige(n): voor haar; Bantholdus Deurlee als zwager). D: Arnoldus Elleri S:S: Minist: Candidatus (= predikant), van Uithuizen en Juffer Anna Margrieta Uchtmans, van Groningen. Beijden met attestatie van Groningen. Echtgenote is de 27-jarige
589 Anna Margreta UCHTEMANS, gedoopt (ned.ger.) op 25-12-1667 te Groningen (Martinikerk), adres bij 't Damsterdiep, begraven op 07-05-1716 te Groningen op 48-jarige leeftijd, * Ingekomen Burgers Groningen: De weduwe van Arnoldus Elleri; Uithuizen weduwe komt van Wittewirum terug naar Groningen in maart 1712.
Lid Gen.Herv.kerk 252-2-11: Anna Margreta Uchtmans, weduwe Elleri van Wittewierum maart 1712.
Dochter van Gerardus UCHTEMANS (zie 1178) en Margaretha (Grietje) BRUNNENS (Brummens, Bronnens) (zie 1179).
Uit dit huwelijk:
1.  Gerhardus ELLÉRI (zie 294).
2.  Arnoldus, geboren circa 1698.
3.  Albert, gedoopt op 13-10-1700 te Uithuizen, (vader: Dng. Elleri).
4.  Elli (Etthien?), gedoopt op 16-12-1701 te Uithuizen, (vader: D. Ellerus), huwt Jan Hendrik Wolters.
5.  Jantyn, gedoopt op 02-04-1706 te Uithuizen, (vader: D. Elleri).

590 De heer Abraham van VEEN, luitenant, wachter, begraven op 01-04-1721 te Wageningen. Den 1 april 1721 is den Lieut. Abraham van Veen met de groote klock overluijt, is f. 3,-,-. * Wageningen: tot lidmaten toegekomen de heer Abraham van Veen 1714. Bron: 1666.3 10.64 L
* Wie wonen waar in Wageningen: A.C. Zeven. : 047 Hoogstraat:
- 1740 (OA910a-2) de weduwe van Lieutenant van Veen, Hoogstraat (16) 2 st. NB. Mons. Johan van Veen, capitain-geweldiger (tucht) tr. Bennekom 12-06-1709 Geertruid Elisabeth Schepsel.
- 1747 (OA946 gemaal) weduwe van Veen 1-5-0; (OA 456 beest) weduwe Luijttenant van Veen
- (OA456 hooftgeld) Hoghstraet vrou van Feen (113) 1 persoon.
- (OA946 gemaal) Peter van den Huevel 1-0-0
- 1747 (OA456 hooftgeld) Hoghstraat. Peter van den Huevel (114), 3 personen. NB Peter van den Heuvel, tr. Jenneke van Veen, dr. van ltn. Abraham van Veen en Geertruid van Manen.
- 1748 (tinregister) Abrams van Veens weduwe 1748
- 1755-6-5 (zie 044) weduwe Van Veen tW (er staat tO) van 044.
- 1767 (OA765) Abraham van Veen (16) 2 be.
- 1768 (OA765) Abraham van Veen modo G. Schuijl 2 be.
- 1766-1-1 (OA674, OA683) kinderen van Abraham van Veen > Gosweijn Schuijl. Hoogstraat huis 2 be.
- 1766 (tinsregister) Gosewijn Schuijl 1766.
* Sterrenbosch (kadastrale kaart bij 019):
- 021 (tuin, 7,5 are) Stad heeft erfpacht en 022 (erf, tuinhuis, 0,9 are) Stad heeft Erfpacht).
- 1640; (kaart van Geelkercken) Gevangentooren.
- 1726-4-19 (RAW195, RAW178, f. 53) Geertruijt van Manen, weduwe en boedelhoudster van Lieut. Abram van Veen en Gerretie van Veen (geass. Gijsbert Weppelman en Procureur Gerrit van Sonnenbergh, momboren wel onmoudige kinderen) > ontfanger Franq Brouwer en Debora van de Vliert echtel, hoff op Stadsbolwerck naar Nuije Bolwerck 250 CG. Erfpacht 2-10-0 Oost en Noord: Stadsgraft West: Bolwerck Zuid: Gijsbert Weppelman (= 023).
* Herengoederen, deel 1, Ede/Manen, 1.1.2. Het buurtschap Manen: 13. Jan Gerrit Dercksgoet (of Johan Gerrit Derxsgoet). : - 28-05-1698, Gerritien en Geertien van Manen oprukking (27-10-1703, 28-04-1708, 17-03-1714, 17-04-1722). ; - 04-04-1721, Paulus Jacob Duijs van Voorn consent om te procederen over een gedeelte van het herengoed (zaalweerbezitter Anthony van Setten) toekomden de Luitenant Van Veen. : - 05-04-1721, Hendersken Sok, weduwe van Hendrik van Manen, consent om te procederen over het gedeelte in bezit van Lt. Van Veen. : - 05-03-1721, Hendrik van Creel, consent om te procederen op een gedeelte herengoed toekomende de Lt. Van Veen. : - 31-10-1724, Geertruijt van Manen apprbatie van de verpanding van haar gedeelte aan Dr. Gijsbert opten Noort x Helena Hendrica van Eck. ; 04-06-1729, Gerritje van Manen, wed. van de burgemeester Anthonij van Setten, oprukking. : - 04-06-1729, Dr. Gijsbert opten Noort : Helena Hendrica van Eck investiture, na approbatie van koop en transport.
Zoon van N.N. van VEEN (zie 1180).
Gehuwd voor de kerk voor 1703 met
591 Gertruid van MANEN, boedelhoudster, overleden in 1757, begraven te Wageningen, 1757 de weduwe Abraham van Veen, no. 129, Drie Steene, * Tot lidmaat toegekomen: Noord-oostzijde van de Hoogstraat (man idem): Gertruid van Manen, huisvrouw van Abraham van Veen, op de kamer. Bron: 1666.3 10.64 L.
* No. 129 3 steene 1757 de weduwe Abraham van Veen. Bron: 1665.6 97.1 A
Gertruid van Mane, huisvrouw van Abraham van Veen, op de Kamer Noord Oostzijde van de Hoogstraat.
* Bron: www.interstad.nl/antonzeven/deel5b.pdf. : Wie woonend waar in Wageningen. : Hoogstraat 76 (416), huis en erf, 1.61 are b.i.g. f. 78,- (zie ook 415). : 1726 (OA926)?? : na 1728 (OA928) (Tonis Jansen Eijgenaar) modo (= nu) weduwe Abraham van Veen (197) 1-7-0.en weduwe Borgermeester Van Setten 1-7-0 = 2-14-0. :19-04-1728 (RAW177) Vestenisse ten laste van Geertruijt van Manen weduwe en boedelhouderse van luijtenant Abraham van Veen en Gerritje van Veen (geass. Willem van Eden, Gerichtsbode), Gijsbert Weppelman en Procureur Gerrit van Sonnebergh mombers onmundige kinderen ob. 180 g.t.b.v. Godert Adriaan van Issem. Borg huijs en schuer aan de Hoogstraat. Oost: erfgenamen Jacobus Lauwers (=417+418), Willem van Hilten (415), weduwe Tomas Jansen (415 noord), Diaconie (415 zuid), weduwe Hendrick Jagers. West. Geurt Vergeer (= 409). Zuid. weduwe Hendrick Jager en den uijtwegh komende aan de Achterstraat. Noord: Hoogstraat. En land. : (deel2a, pag. 105 Hoogstraat 87 en 85 [verder uitwerken] -> 1740 (OA910a-2 weduwe Van Veen, Hoogstraat (163) 1:8. N.B. Zij is een dochter van Jurriaen van Maenen (zie 1743). : 07-07-1742 (RAW196, OA589, RAW178 f168). Geertruijdt van Manen weduwe Lieut. Abram van Veen, geass. met de Lieut. Gerhardus Eleri, lieutenant Gerhardus Eleri, mede voor sich selve en Jenneken van Veen echtel., Gerritje van Veen, geass. met voorschreven Gerhardus Eleri. De eerst comparante (Geertruijt van Manen) mede als volmagtigerse van Joost Essevelt en Aletta van Veen echtel. te 's-Gravenhage, Maes de Goeij en Johanna van Veen echtel. (volm. Ambacht Rijswijk bij 's-Gravenhage 25-06-1742) > Baukus van Staveren/Stavoren en Ariaantje Kits echtel. huijs, schuer en hoff aan de Hoogstraat. Oost: Gerrit de Valee (=417) en Evert Brantsen (=418), de Dijaconie alhier (= 415zuid) en wed. Jan van der Stroom (=412+?413), West: Geurt van Geer (=409). Zuid: voorschreven Diaconie (415zuid) en Achterstraat, Noord: Hoogstraat 874 Carolus guldens. Doende in de ord.s verponding twee gulden en 14 stuijvers. Tins van oudts daertoe gehoorende. 2 be, 4-0-0. N.B. Verponding 2-14-0. Bouke van Steveren, burger van Wageningen, passeerde de tol te Arnhem op 29-06-1737 (uit Gelderse Rekenkamer, zie W.F. Leemans. 1981. De Grote Gelderse Tollen en de tollenaars. Zutphen. 127 pag. : N.B. De begrenzing aan de Achterstraat is niet helemaal duidelijk. Het lijkt of de achteringang van 409 nu bij 416 is getrokken. : 1742 (Tins) Boukus van Staveren 1742. : 05-05-1743 (RAW25). Boukes van Staveren (bewoont het huis Hoogstraat dat hij tucht aan de weduwe Van Veen lieutenant Abraham van Veen dv. bode Jurrien van Manen) heeft geschil over een muur met Geurt Vergeer, die naast en ten Zuiden van hem woont (=409).
* Herengoederen, deel 1, Ede/Manen, 1.1.2. Het buurtschap Manen: 13. Jan Gerrit Dercksgoet (of Johan Gerrit Derxsgoet). : - 11-04-1685 Derck Dercksen van Manen investiture en oprukking als oom en bloedmomber van Gerrit en Geertie van Manen, dochters van wijlen Jan Dercksen van Manen en Jenneken Teunis Botmans. : - 08-03-1695 Gerretien en Geertien van Manen, zusters, oprukking. : - 20-04-1698, Gerritien van Manen consent voor het gebruik van omgewaaide bomen. : - 28-05-1698, Gerritien en Geertien van Manen oprukking (27-10-1703, 28-04-1708, 17-03-1714, 17-04-1722). Zie verder Abraham van Veen.
Dochter van Jurrien Derckx van MANEN (Jan Dircksen van Maenen) (zie 1182) en Jenneke Anthonisse BOTMAN (zie 1183).
Uit dit huwelijk:
1.  Gerritje, gedoopt (ned.ger.) op 02-09-1703 te Wageningen, overleden voor 1705.
2.  Gerritje, gedoopt (ned.ger.) op 04-10-1705 te Wageningen (getuige(n): Agnietje van Veen).
3.  Johanna Maria, gedoopt (ned.ger.) op 27-09-1708 te Wageningen (getuige(n): Gerritje van Manen).
4.  Antoni, gedoopt (ned.ger.) op 25-09-1710 te Wageningen.
5.  Alida, gedoopt (ned.ger.) op 15-11-1712 te Wageningen.
6.  Maria Gertruid, gedoopt (ned.ger.) op 27-11-1714 te Wageningen, overleden voor 1716 te Wageningen.
7.  Maria Gertruid, gedoopt (ned.ger.) op 18-06-1716 te Wageningen.
8.  Jenneke (zie 295).

592 Pieter BALFOORT, soldaat onder Capitein De Thouars, gedoopt (ned.ger.) op 29-10-1672 te Dordrecht, gedoopt als Ballefoord. Overleden voor 1758 te Zutphen, zoon van Gijsbrecht PIETERSEN (Gijsbert) (zie 1184) en Maria Jans MANNING (zie 1185).
Ondertrouwd op 06-10-1715 te Zutphen, gehuwd voor de kerk op 43-jarige leeftijd op 29-10-1715 te Zutphen (Br. kerk) (ned.ger.), soldaat in de comp. van den H. Capit. Van Thouart, geboortig van Breda, zij weduwe van wijlen Derck Siebing w.a. Echtgenote is de 36-jarige
593 Johanna Maria van TONGERLO, gedoopt (ned.ger.) op 02-02-1679 te Lichtenvoorde (getuige(n): Hermen Sterrenborg; Aeltjen Planten; Jenneken Tongerloo), begraven op 28-02-1758 te Zutphen (Groote kerk) op 79-jarige leeftijd, dochter van Berndt TONGERLOO (zie 1186) en Geesken PLANTEN (zie 1187).
Gehuwd voor de kerk (1) op 29-jarige leeftijd op 01-04-1708 te Zutphen, ingeschreven 18-03-1708 Zutphen. Zij wonende aldaar. Echtgenoot is Derck SIEBING, soldaat in de compagnie van de heer capitein Van Minningen.
Ondertrouwd (2) op 06-10-1715 te Zutphen, gehuwd voor de kerk op 36-jarige leeftijd op 29-10-1715 te Zutphen (Br. kerk) (ned.ger.), soldaat in de comp. van den H. Capit. Van Thouart, geboortig van Breda, zij weduwe van wijlen Derck Siebing w.a. Echtgenoot is Pieter BALFOORT, 43 jaar oud (zie 592).
Uit het tweede huwelijk:
1.  Derk (zie 296).
2.  Jan Willem, gedoopt (ned.ger.) op 12-03-1719 te Zutphen.
3.  Arend, gedoopt (ned.ger.) op 10-02-1722 te Doornik.
4.  Johannes, gedoopt (ned.ger.) op 01-11-1724 te Namen.
5.  Willem Hendrik, gedoopt (ned.ger.) op 13-07-1730 te Deventer.
6.  verm. ook Johanna, gedoopt (ned.ger.) op 06-12-1737 te Veurne.

594 Franciscus FAAS, linnenlakenwever, deken van het linnenweversambacht (1735), gedoopt (rooms katholiek) op 18-12-1696 te Bergen op Zoom (getuige(n): Livinus Crosie; Anna der Kinderen quorum loco Anna Margaretha Bronchof), zoon van Matthias FAES (zie 1188) en Helena van LOOCK (zie 1189).
Ondertrouwd op 11-08-1714 te Bergen op Zoom, gehuwd voor de kerk op 17-jarige leeftijd op 29-08-1714 te Bergen op Zoom (ned.ger.), beiden van Bergen. De moeder geeft consent ook haar bruder hier tegenwoordigh. De zoons zullen met hem gaan en de dochters met haar. Hij sijnde paaps en sij gereformeerd. Echtgenote is
595 Johanna van HUIJEN, begraven op 12-12-1749 te Bergen op Zoom, een vrouw Tanna van Huijen, dochter van Johannes HUIJ (zie 1190) en Elisabeth de BAIJ (zie 1191).
Uit dit huwelijk:
1.  Pieternella Susanna (zie 297).
2.  Johannes FAES, gedoopt (ned. herv.) op 29-10-1717 te Bergen op Zoom (getuige(n): Christopohus van Loock; Margarita Brinckhof).
3.  Elisabeth, gedoopt (ned.ger.) op 23-10-1720 te Bergen op Zoom (getuige(n): Johanna van Uijen; Elisabeth van Uijen).
4.  Anna Margaretha, gedoopt (ned.ger.) op 17-03-1723 te Bergen op Zoom (getuige(n): Johanna van Nuij; Anna Margaretha Strukers), begraven op 14-09-1723 te Bergen op Zoom, 181 dagen oud.
5.  Adriana, gedoopt (ned.ger.) op 14-12-1725 te Bergen op Zoom (getuige(n): Johannes van Huijen; Adriana Sangmous).

598 Willem van der BIJL, gedoopt (ned.ger.) op 18-09-1718 te Utrecht (Catharijnekerk), adres in de Groot Elisteeg, boek der ledematen juli 1739-1767: blz 235 Willem van der Bijl no. 264 in de Achterweg. Zoon van Johannes van der BIJL (zie 1196) en Jannigje MULDER (zie 1197).
Gehuwd voor de kerk op 19-jarige leeftijd op 26-05-1738 te Utrecht (Geertekerk) (ned.ger.), hij wonende in de Groot-Eliesteeg, zij jongedochter in de Mariastraat. Echtgenote is de 16-jarige
599 Jannigje van der EEM, gedoopt (ned.ger.) op 17-12-1721 te Utrecht (Domkerk), wonende Agter 't Wijstraat. Begraven op 06-03-1784 te Utrecht (Geertekerk) op 62-jarige leeftijd, weduwe van Willem van der Bijll, overleden in de Walsteeg onder de Proosdij van de Buurkerk. Een graf no: 269 f. 3,-. Met een gildelaken f. 2,-. Doodgravers leges f. 2,2,-. Laat na 3 mondige dochters, dochter van Gijsbert van der EEM (zie 1198) en Johanna van FLINT (zie 1199).
Uit dit huwelijk:
1.  Maria (zie 299).
2.  Jannigje, gedoopt (ned.ger.) op 02-12-1742 te Utrecht (Catharinekerk). Adres Groot Elisteeg.
3.  Willem, gedoopt (ned.ger.) op 11-10-1744 te Utrecht (Geertekerk) (getuige(n): Jannigje van der Bijl). Adres Agterweg, begraven op 22-03-1750 te Utrecht (Claaskerk) op 5-jarige leeftijd. NN kind van Willem van der Bijl, gratis begraven. Laat na vader en moeder in de Agterwegh.
4.  Johanna, gedoopt (ned.ger.) op 17-02-1751 te Utrecht (Domkerk), begraven op 03-03-1751 te Utrecht (Klaaskerk), 14 dagen oud. NN kind van Willem van der Bijl. Begraven door de Aelmoeseniers. Laat na vader en moeder.
5.  Johanna, gedoopt (ned.ger.) op 20-10-1752 te Utrecht (Domkerk) (getuige(n): vader lidmaat), adres Agterweg.
6.  Cornelia, gedoopt (ned.ger.) op 22-01-1755 te Utrecht (Domkerk) (getuige(n): vader lidmaat), adres Nicolaikerkhof, overleden voor 1757 te Utrecht.
7.  Dirk, gedoopt (ned.ger.) op 22-08-1756 te Utrecht (Geertekerk) (getuige(n): vader lidmaat), adres Nicolaikerkhof, begraven op 04-09-1756 te Utrecht (Nicolaikerk), 13 dagen oud. Gratis begraven. Laat na vader en moeder in de Agterweg.
8.  Cornelia, gedoopt (ned.ger.) op 11-11-1757 te Utrecht (Domkerk) (getuige(n): vader lidmaat).
9.  Jan, gedoopt (ned.ger.) op 27-04-1760 te Utrecht (Geertekerk). Nicolaikerkhof.

600 Godefridus van VLOTEN, begraven op 29-09-1741 te Utrecht (Jacobikerk). Adres in het Maeypoortje achter de Jacobikerk. Laat na zijn vrouw, mondige en onmondige kinderen. Gratis begraven (misschien een andere Govert van Vloten, i.v.m. adres), * gevonden (zijn vader?): NN. van Vloten kind van Govert Hendricksen van Vloten, bleijcker, Jacobikerk Utrecht gezonken. d.d. 13-03-1676 Buijten de Catrijne (!) en Machteld Herm(anse) van Balen begr. 15-12-1690 Jopskerk gratis huisvrouw van Govert van Vlooten, laat na onmundige kinderen Adres buijten Catharijne. * Govert Henrickss van Vloten , wednr. van Mechteltie Hermans van Balen x Lambertie Henricks van Seijst Huw.voorw. 01-04-1693 actenr. 38 inv.nr. U93a22 Notaris H. van Woudenberg. Kinderen: Govert? Antony? Hermen? Hendrikus?. * Govert van Vloten, begr. 15-05-1721 Gratis, Jobskerk Utrecht. Laat na mundige kinderen buijten Catharijnepoort ontrent Daelsendijk.
Gehuwd voor de kerk op 21-03-1713 te Utrecht (Anthonigasthuis) (ned.ger.), hij wonende buiten de Catharijne, zij bij de Viebrug met de 32-jarige
601 Gerrigje Tiemoot PINKENE (Pinke), gedoopt (ned.ger.) op 29-04-1680 te Utrecht (Jacobikerk), begraven op 03-10-1746 te Utrecht (Buurkerk) op 66-jarige leeftijd. Weduwe van Govert van Vloten, laat na meerderjarige kinderen, wonende in het Catharijne of Sackedragerssteegje. Gesonken door de Aelmoeseniers. let op wonende op de Steenweg en niet Buiten de Catharijnepoort!!! Dochter van Thimotheus PINCKENI (Pignij) (zie 1202) en Geertruijd Jans HOFLANDT (zie 1203).
Uit dit huwelijk:
1.  Dirkje, gedoopt (ned.ger.) op 13-06-1715 te Utrecht (Jacobikerk). Adres: Steenweg.
2.  Geertruij, gedoopt op 10-10-1717 te Utrecht (Jacobikerk). Adres: Steenweg.
3.  Fredrik (zie 300).
4.  Thimotheus, gedoopt (ned.ger.) op 18-04-1723 te Utrecht (Jacobikerk).

602 Peter Willemsz van WIERT (Splinter), gedoopt (ned.ger.) op 20-05-1677 te Utrecht (Buurkerk), zoon van Splinter Willemsen van WIERT (zie 1204) en Theuntje JANS (zie 1205).
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 31-10-1702 te Utrecht (Anthonigasthuis) (ned.ger.) (getuige(n): moeder van de bruidegom en broer van de bruid), beiden wonende op 't Zwartewater. Echtgenote is de 31-jarige
603 Claesjen HUIJBERTSEN (STAEL), gedoopt (ned.ger.) op 14-05-1671 te Utrecht (Jacobikerk), (moeder: Heijltje Cornelis). Adres buijten de Weertpoort. Dochter van Cornelis Huijbertsen STAEL (zie 1206) en Heijlien Pauwels van OOSTRUM (zie 1207).
Uit dit huwelijk:
1.  Heijltje SPLINTERSE, gedoopt (geref.) op 15-07-1703 te Utrecht (Janskerk), wonende aan het Swarte Water, huwt op 17-05-1729 Catharinakerk te Utrecht met Jan van Ter Meij, bruidegom rooms.
2.  Cornelis SPLINTER, gedoopt (ned.ger.) op 19-09-1706 te Utrecht (Jacobikerk), wonende Buiten de Weert. Huwt 05-08-1734 Jacobikerk te Utrecht met Willemijntje van Doorn.
3.  Teuntje van WIERS (zie 301).

604 Marcus KOLET, zakkendrager (Bron: 100e penning 1793), gedoopt (oud kath.) op 21-12-1689 te Utrecht (Achter Clarenburg) (getuige(n): Matri: Willemijn Hermens), begraven op 18-03-1757 te Utrecht (Jacobikerk) op 67-jarige leeftijd. Wonende in 't Sakkendragerssteegje. Laat na geen vrouw, maar mondige kinderen. Gratis begraven. * Acte: notaris: J. Vervoorn, inv.nr. U153a3; koop & verkoop, actenr. 111, datum: 13 december 1724; Marcus Kolet
(let wel er bestaan 3 Marcus Koletten, de ander is gehuwd met Zebilla van der Baar en de ander met Maria Spruijt), dit geeft ook een probleem bij overlijdens van NN kinderen)
* 100e penning 1793 Utrecht: 1747, Marcus Colet en Dina du Valairs, 1 kind, beroep zakkendrager, Zakkendragerssteeg Noordzijde, Handvoetboog no.236. Archief II, 2048.
* check: Zakkerdragersgidel gesch. I p. 21, gildeboek van de dragers van het Boveneinde I 145, Altaar in de Nicolaaskerk van de dragers van het Boveneinde II 1337.
* gevonden een doop Wilhemus Colet (rooms) 23-06-1722 (?) Achter Clarenburg (check)
, zoon van Jan COLET (zie 1208) en Evertje Stoffels van DOORN (zie 1209).
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 30-05-1722 te Utrecht (Schepenen) met de 28-jarige
605 Berendina PHILEERS (Villaa(r)s, du Valairs, Vileers, Fileers, Verweert), gedoopt (Geref.) op 10-09-1693 te Utrecht (Buurkerk) (getuige(n): de vader is rooms), begraven op 26-12-1749 te Utrecht (Jacobikerk) op 56-jarige leeftijd, dochter van Leendert PHILEERS (zie 1210) en Aletta VERWEERT (Vermeert) (zie 1211).
Uit dit huwelijk:
1.  Wilhelmus COLET, gedoopt (oud kath.) op 25-06-1722 te Utrecht.
2.  Leonardus, gedoopt (oud kath.) op 25-06-1722 te Utrecht (Achter Clarenburg), moeder hier Bernardina Verweert, begraven op 06-07-1722 te Utrecht (Buerkerkhof), 11 dagen oud. NN Colet, kind van Marcus Colet, gesonken door de Aalmoeseniers
nog een NN Colet, kind van Marcus Colet, gesonken door de Aalmoeseniers 12-07-1722 Buerkerkhof.

3.  Everardus, gedoopt (oud kath.) op 02-07-1723 te Utrecht (Achter Clarenburg), moeder hier Berendina Verweert.
4.  Aletta, gedoopt (oud kath.) op 03-03-1725 te Utrecht (Achter Clarenburg), * Begraven, Mechteld Colet, onecht kind van Aletta Colet (bij Jacobus Oosterhuisen). Laat na vader en moeder d.d. 25-07-1753 (Buurkerk), in't Sakkedragerssteegje. Gratis begraven. Begr.b. 135, p. 380.
* Gedoopt een kind Dina Colet, 06-05-1755 (Catharinakerk) te Utrecht, wonende in 't Sakkedragerssteegje. 2e onegte.

5.  Johannes (zie 302).
6.  Leena, gedoopt (oud kath.) op 13-11-1729 te Utrecht (Domkerk) (getuige(n): vader paaps (= rooms)), wonende in 't sakkedragerssteegje. Begraven op 07-08-1730 te Utrecht (Jacobikerk), 267 dagen oud. NN Colet kind van Marcus Colet. Gratis begraven.
7.  Leenert, gedoopt (Geref.) op 05-11-1730 te Utrecht (Domkerk) (getuige(n): vader is rooms), wonende in 't Sakkedragerssteegje. Begraven op 12-11-1731 te Utrecht (Buerkerk) op 1-jarige leeftijd. NN Colet, kind van Marcus Colet. Gratis begraven.
8.  Leenert, gedoopt (ned.ger.) op 04-09-1732 te Utrecht (Jacobikerk) (getuige(n): vader is rooms), wonende in 't Sakkedragerssteegje. Begraven op 16-11-1733 te Utrecht (Buurkerk) op 1-jarige leeftijd. NN. kind van Marcus Kolet, in 't Sackedragers- of Chatharijnesteegje. Gratis begraven.
9.  Leendert, gedoopt (ned.ger.) op 08-12-1734 te Utrecht (Domkerk) (getuige(n): vader is rooms), wonende in 't Sakkedragerssteegje. Moeder hier Dingna Villers. Begraven op 03-08-1738 te Utrecht (Buurkerk) op 3-jarige leeftijd. NN. kind van Marcus Kolet, in 't Catharijne- of Sackedragerssteegje. Gratis begraven.

606 Harmannus KEMMER, rademaker, gedoopt (Geref.) op 29-04-1691 te Utrecht (Domkerk), * 100e penning 1793 Utrecht: Harmanus Kemmer en IJtje van Voorn, 2 kinderen, beroep rademaker, worden bedeeld, Hamsteegje Oostzijde, Handvoetboog no. 812 Archief II, 2048. Zoon van Dirck KEMMER (Theodorus) (zie 1212) en Aeltje van BEMMEL (zie 1213).
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 01-06-1716 te Utrecht (Catharinekerk) (Geref.) (getuige(n): de moeder van de bruidegom en de moeder van de bruid), hij wonende op de Springweg; zij aan de Verkemarkt met de 23-jarige
607 Fijgje (Eida) Cornelisz van VOREN (Eijgje Vervooren), gedoopt (ned.ger.) op 05-06-1692 te Utrecht (Jacobikerk), begraven op 19-01-1758 te Utrecht (Jacobikerkhof) op 65-jarige leeftijd. Begraven door de Aelmoesenierskamer. Wonende in 't Hamsteegje bij de Verkemerckt. Huisvrouw van Hermannus Kemmer. Dochter van Willem Cornelisze van VOORN (zie 1214) en Grietje Jans van AELST (zie 1215).
Uit dit huwelijk:
1.  Dirk, gedoopt (Geref.) op 09-08-1716 te Utrecht (Jacobikerk). Adres: in 't Hamsteegje. Gevonden: Dirk Kemmer, wonende buiten de Waerdpoort, laat na geen vrouw maar een mondige zoon. Begraven op 2 april 1772 Utrecht (Jacobikerk).
2.  Willem, gedoopt (Geref.) op 11-03-1722 te Utrecht (Domkerk), moeder hier IJda Vervoorn. Adres aan de Varkenmarkt in 't Hamsteegje.
3.  Johannis, gedoopt (Geref.) op 16-04-1724 te Utrecht (Jacobikerk), moeder hier Ida Ver Voorn. Adres: in 't Hamsteegje. Overleden voor 1733 te Utrecht.
4.  Neeltje (Cornelia) (zie 303).
5.  Johannis, gedoopt (Geref.) op 01-01-1733 te Utrecht (Jacobikerk). Adres in 't Hamsteegje.

638 Wander Hendriksen van BROEKHUIJSEN, geboren circa 1690 te Zetten, zoon van Hendrik WANDERS (zie 1276) en Maria HENDERIX (zie 1277).
Ondertrouwd op 31-08-1715 te Rijswijk, getuigen: Hendrik Wanders (vader) en Jan van Ceulen.
Hij wonende te Opheusden. Proclamaties 1, 8,en 15 september 1715 den 21 sept. attest
, gehuwd voor de kerk op 22-09-1715 te Ravenswaay, jongeman geboortig van Zetten, doch nu wonende te Opheusden, jongedochter geboren en wonende tot Rijswijk. Echtgenote is
639 Feijtge van CEULEN, geboren circa 1696 te Rijswijk, dochter van Jan van CEULEN (zie 1278) en Geertruijt KOETSIER (zie 1279).
Uit dit huwelijk:
1.  Maria Wanders (zie 319).
2.  Peter, geboren op 09-01-1720 om 11.00 uur te Rijswijk, gedoopt op 14-01-1720 te Rijswijk, zondag voormiddag.
3.  Hendrik, geboren op 25-03-1722 te Rijswijk, geboren tussen 8 en 9 uur smorgens. Gedoopt op 29-03-1722 te Rijswijk (getuige(n): geheft door Geertruij Koetsier huisvr. van Jan van Keulen), zondags voormiddag.

656 Gijsbert Gerrets KERVER, gedoopt (ned.ger.) op 09-05-1672 te Moordrecht (getuige(n): Willem Maertenss Kerver; Pieter Willemss Boon; Kommertje Gijsberts), zoon van Gerrit Maartensz KERVER (zie 1312) en Neeltje Claesdr BLOED (zie 1313).
Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 21-02-1694 te Moordrecht (ned.ger.) met de 21-jarige
657 Neeltje Pieters VENT, gedoopt (ned.ger.) op 01-01-1673 te Moordrecht, dochter van Pieter Cornelisze VENT (zie 1314) en Barber ARIENS (zie 1315).
Uit dit huwelijk:
1.  Theunis Gijsbertzen CORVER (zie 328).
2.  Marya, gedoopt (ned.ger.) op 06-01-1697 te Moordrecht, overleden voor 1708 te Moordrecht.
3.  Barber, gedoopt (ned.ger.) op 10-08-1698 te Moordrecht.
4.  Gerret, gedoopt (ned.ger.) op 04-04-1701 te Moordrecht. Huwt Anna Hendriks Huijsman (Boek 15, p. 99) op12-03-1724 te Moordrecht.
5.  Pieter, gedoopt (ned.ger.) op 29-01-1703 te Moordrecht.
6.  Neeltje, gedoopt (ned.ger.) op 11-02-1705 te Moordrecht.
7.  Arij, gedoopt (ned.ger.) op 13-02-1707 te Moordrecht. Huwt op 23-01-1729 te Moordrecht Lena Jacobs Blok (Boek 15, p. 127).
8.  Maria, gedoopt (ned.ger.) op 23-03-1708 te Moordrecht.
9.  Klaasje, gedoopt (ned.ger.) op 22-12-1709 te Moordrecht.

658 Pieter Ariensz BLOET, geboren te Moordrecht, gedoopt (ned.ger.) circa 1670.
Gehuwd voor de kerk op 26-02-1690 te Moordrecht (ned.ger.) met
659 Martijntje Jans van de SIJS, geboren te Nieuwkoop, gedoopt (ned.ger.) circa 1670.
Uit dit huwelijk:
1.  Lena Pietersz (zie 329).

660 Cornelis Dirks van LEEUWEN, geboren te Reeuwijk (gezindte: ned.ger.).
Gehuwd voor de kerk op 17-08-1704 te Reeuwijk (ned.ger.), hij jongeman uit Reeuwijk, zij jonge dochter van Zuijdwaddinxveen met
661 Marretje Gerrits van der HEIJDEN, geboren te Waddinxveen (zuijd) (gezindte: ned.ger.).
Uit dit huwelijk:
1.  Gerret, gedoopt (ned.ger.) op 15-11-1705 te Reeuwijk (getuige(n): Barber Dircks van Leeuwen).
2.  Annetje, gedoopt (ned.ger.) op 07-05-1707 te Reeuwijk (getuige(n): Claasje Dircks van Leeuwen).
3.  Pieter, gedoopt (ned.ger.) op 22-02-1711 te Reeuwijk (getuige(n): Marijtje Dircks Kerckhof).
4.  Jacobus, gedoopt (ned.ger.) op 01-05-1712 te Reeuwijk (getuige(n): Beatrix Gerrets van der Heijden).
5.  Dirk Cornelisz (zie 330).

662 Jan Jansen van WEIJMER.
Relatie.
Uit deze relatie:
1.  Annetje Jans van WIJNEN (zie 331).

664 Joost BROSIS (Judocus), gedoopt (Rooms kath.) op 26-03-1682 te Mierlo (getuige(n): Mattias van Becht; Francisca Broesis), begraven op 05-02-1773 te Everdingen op 90-jarige leeftijd, zoon van Ambrosius Peeters AMBROSIUS (zie 1328) en Anne FRANSSEN (zie 1329).
Gehuwd voor de kerk voor 1702 met
665 Aaltje van den BLINK, gedoopt (Ned. Duits) op 25-08-1677 te Everdingen, begraven op 01-12-1747 te Everdingen op 70-jarige leeftijd, dochter van Hendrik Jansz van den BLINK (zie 1330) en Loijs Carels VATTIGNE (zie 1331).
Uit dit huwelijk:
1.  Anna, gedoopt (Rooms Kath.) op 02-04-1702 te Everdingen.
2.  Hilligje, gedoopt (Rooms Kath.) op 17-05-1703 te Everdingen.
3.  Maria, gedoopt (Rooms Kath.) op 14-12-1704 te Everdingen.
4.  Merrigje, gedoopt (Rooms Kath.) op 05-12-1706 te Everdingen.
5.  Jannigje, gedoopt (Rooms Kath.) op 19-08-1708 te Everdingen.
6.  Jannigje, gedoopt (Rooms Kath.) op 07-08-1709 te Everdingen.
7.  Hendrick, gedoopt (Rooms Kath.) op 25-03-1712 te Everdingen.
8.  Jan, gedoopt (Rooms Kath.) op 23-01-1714 te Everdingen.
9.  Hendrick, gedoopt (Rooms Kath.) op 08-09-1715 te Everdingen.
10.  Johannis, gedoopt (Rooms Kath.) op 18-09-1718 te Everdingen.
11.  Johannes (Hannis) BROSIUS (zie 332).
12.  Frans, landbouwer, gedoopt (Rooms Kath.) op 17-01-1723 te Everdingen.

666 Jacob Cornelisse van DAM, geboren te Drutten (Maes en Wael).
Ondertrouwd op 16-11-1709 te Lopikerkapel, no. 58 Den 16 nov. 1709 zijn alhier in ondertrouw opgenomen, Jacob Cornelisse van Dam, jongeman van Drutten in Maes en Wael en Janneke Berentsen van Langeraek, jongedochter beide wonende in Jaarsvelder Capel en zijn alhier getrouwd. Echtgenote is de 22-jarige
667 Janneke Berentsen van LANGERAECK, gedoopt op 11-09-1687 te Jaarsveld, * acten Weeskamer J no. 33 in 1710 e.k. ged. van Berent Willems van Langerack. Dochter van Barend Willems (Barents) van LANGERAECK (zie 1334) en Annichjen HUIJBERTS (zie 1335).
Uit dit huwelijk:
1.  Marrigje Jacobs.
Ondertrouwd (1) op 18-08-1740 te Harmelen (Gerecht). Jacob Louwen van Nes, won. Breveld, weduwnaar van Neeltje Jans van den Bogert, zij won. Indijk, weduwe van Cornelis van Seven. Echtgenoot is Jacob Louwen van NES.
Ondertrouwd (2) op 19-04-1748 te Harmelen (Gerecht). Gijsbert Verburg, wonende Indijk, hij weduwnaar van Jannetje Harmensdr. van Harmelen, zij wonende Breeveld, weduwe van Jacob Louwen van Nes. Echtgenoot is Gijsbert VERBURG.
Ondertrouwd (3) op 22-05-1756 te Harmelen, hij wonende te Indijk, voor den bruidegom f. 3,- betaald, zij, wonende Poorterij Woerden, laatst weduwe van Gijsbert Verburg. Echtgenoot is Gerrit van DIJK.
2.  Uleke (Judith) (zie 333).

668 Gerard Jacobs GRIFFIOEN, watermolenaar aan de sluis te Zegveld, gedoopt (ned.ger.) op 21-12-1690 te Zegveld, zoon van Jacob Mathijssen GRIPHOEN (zie 1336) en Merrigje BOUWENS (Swaneveld of Swaneburch) (zie 1337).
Ondertrouwd 04-1715 te Zegveld, gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 12-05-1715 te Zegveld (ned.ger.) (getuige(n): Tijs Jacobs Griffioen, broer; de moeder van de bruid) met de 26-jarige
669 Ariaantje Ariens van 't HOF, gedoopt (ned.ger.) op 23-09-1688 te Zegveld, overleden op 12-02-1748 te Zegveld op 59-jarige leeftijd, dochter van Arie Cornelissen (Aart) van 't HOF (zie 1338) en Catharijntje Cornelisse van STAVEREN (zie 1339).
Uit dit huwelijk:
1.  Merrighje, gedoopt (ned.ger.) op 12-01-1716 te Zegveld.
2.  Jacob Gerrits (zie 334).
3.  Arien, gedoopt (ned.ger.) op 29-10-1719 te Zegveld.
4.  Catharina, gedoopt (ned.ger.) op 08-03-1722 te Zegveld.
5.  Geertruij, gedoopt (ned.ger.) op 05-06-1724 te Zegveld.
6.  Hendrik, gedoopt (ned.ger.) op 12-01-1727 te Zegveld.
7.  Thijs, gedoopt (ned.herv.) op 24-07-1729 te Woerden.

670 Leendert Simons van EIJK.
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1727 met Neeltje Cornelisse HOOGENDOORN, geboren te Waarder ??
Ondertrouwd (2) op 08-02-1727 te Zegveld, gehuwd voor de kerk op 02-03-1727 te Zegveld (ned.ger.), hij weduwenaar van Neeltje Cornelisse Hoogendoorn, zoon van Willem Hendrikse van Eijk en Merrighje Gijsberts, zij jongedochter van Zegveld.
* in huw.akte hij tot Segveld
* huw. Willem Henrickse van Eijck wed. van Merrighje Gijsberts en Merrighje Jans, wed. v. Dirck Doude, tr. 15-05-1653 Zegveld
met Geertje Willems van HAAFTEN (zie 671).
Uit het tweede huwelijk:
1.  Willemijntje Leendertz van EIJCK (zie 335).
2.  Gerrit van EIJCK, gedoopt (ned.ger.) op 25-12-1732 te Zegveld.
3.  Hester van EIJCK, gedoopt (ned.ger.) op 25-09-1735 te Zegveld, overleden voor 1737 te Zegveld.
4.  Hester van EIJCK, gedoopt (ned.ger.) op 03-03-1737 te Zegveld.
671 Geertje Willems van HAAFTEN, geboren te Zegveld.
Uit dit huwelijk: 4 kinderen (zie onder 670).

676 Jacob Abrahams BLOM, gevonden ene Abraham Jacobse Blom ged. Kockengen 02-03-1679 Begr. Kockengen 20-01-1750, tr. Noorden 15-03-1705 met Aagje Pieters Westveen ged. Noorden 28-01-1685, begr. Kockengen 14-02-1754.
Gehuwd voor de kerk op 17-10-1675 te Kockengen (Ned. Herv.), of 14e? Echtgenote is
677 Merrichje Jansdr BRUIJNEN.
Uit dit huwelijk:
1.  Abraham Jacobse, gedoopt op 02-03-1679 te Kockengen, begraven op 20-01-1750 te Kockengen op 70-jarige leeftijd, huwt op 15-03-1705 te Noorden met Aagje Pieters Westveen, ged. Noorden 28-01-1685. Begr. Kockengen 14-02-1754.
2.  Isaak Jacobse (zie 338).

684 Jan Dirkz BRUNT, geboren te Woerden (gezindte: ned.ger.), * Notariaat Woerden, inv.nr. 8609, blz. 9, d.d. 05-03-1736. Bron: WO54. Rol: erfgenaam, erflater, bloedverwant: Jan Dircks Brunt. Zoon van Dirk Cornelis BRUNT (zie 1368) en - N.N. (zie 1369).
Ondertrouwd op 12-10-1698 te Woerden, gehuwd voor de kerk op 29-10-1698 te Woerden (ned.ger.), beiden wonende op de Bree. Echtgenote is
685 Annigje Ingens (Wigersdr.) van der LELIE, geboren te Woerden, * gevonden Ingen Florisz van de Lelie, lidmaat Stolwijk, Beneden Heul, overleden Stolwijk na 1711 x Marritje (Maertje) Aertsdr., lidmaat Stolwijk, Beneden Heul, overleden Stolwijk tussen 1699-1711.
Ondertrouwd (1) op 12-10-1698 te Woerden, gehuwd voor de kerk op 29-10-1698 te Woerden (ned.ger.), beiden wonende op de Bree. Echtgenoot is Jan Dirkz BRUNT (zie 684).
Gehuwd voor de kerk (2) op 08-07-1711 te Rietveld (Schout en Schepenen) met Cornelis van STAVEREN.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Pieter, gedoopt (ned.ger.) op 01-02-1699 te Bodegraven, overleden voor 1700.
2.  Pieter Jansse (zie 342).
3.  Grietje, gedoopt (ned.ger.) op 08-10-1702 te Bodegraven.
4.  Cornelis, gedoopt (ned.ger.) op 13-02-1707 te Bodegraven, begraven op 20-01-1771 te Woerden op 63-jarige leeftijd, * Notariaat Woerden: inv.nr. 8609, d.d. 05-03-1736, erfgenaam,bloedverwant; Cornelis Jansz Brunt.
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 13-01-1732 te Woerden met Niesje Pietersdr. GROENENDIJK, 30 jaar oud, gedoopt op 17-07-1701 te Bodegraven, begraven te Bodegraven.
5.  Pietertje Dirkse, * Notariaat Woerden: inv.nr. 8609, d.d. 05-03-1736. WO54; erfgenaam, huwelijkspartner, bloedverwant, Pietertje Dirkse Brunt.

688 Cornelis CAMPER.
Relatie.
Uit deze relatie:
1.  Cornelis Cornelis.
Gehuwd voor de kerk op 07-03-1697 te Lange Ruige Weide met Helena Pancras den OUDEN.
2.  Otto Cornelisse, soldaat.
Gehuwd voor de kerk te Benschop, hij jongeman geboren te Langerak o. Lek, soldaat in de companie van de heer Kap. C. van Brienen, zij weduwe van Hendrik Vijanen. Echtgenote is Arriaentie Willemse VERBORGH, geboren te Benschop.
3.  Claes Cornelis de CAMPER.
Gehuwd voor de kerk op 24-01-1706 te Waarder met Neeltje Ariens BROUWER.
4.  Geerlof Cornelisze de CAMPER.
5.  Pieter Cornelisse KAMPER (zie 344).

692 Cornelis Cornelisz den OUDSTEN, schipper, gedoopt op 28-07-1673 te Benschop, begraven op 17-07-1756 te Benschop (geref.kerk graf. no. 70) op 82-jarige leeftijd, * Ledenlijst 1718: nedereinde aan de Noordzijde, nu weer aan de andere zijde van het water naar het Westen: no. 117 en no. 118, Cornelis den Oudsten en Marrigje Jans, sijn huisvrouw.
* Ledenlijst 1730: boveneinden aan de Noordzijde (van de Ijsselse kant); no. 98 Cornelis den Oudsten en huijsvrouw Marrigje Janze Kleijn, ovl.
Zoon van Cornelis Cornelisz den OUDSTEN (zie 1384) en Mariechje WILLEMS (zie 1385).
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 09-01-1698 te Reeuwijk, met attest van Reeuwijk met
693 Marrigje Jans KLEIJN, geboren circa 1672 te Reeuwijk, begraven op 05-05-1732 te Benschop, 10-05-1732, huisvrouw van Cornelis den Oudsten (Marrigje Jans Kleijn) in de kerk begraven f. 2-15-0. grootmoeder heet Arientie Cornelise den Outsten.
Uit dit huwelijk:
1.  Jan Cornelisze (zie 346).
2.  Cornelis, gedoopt op 20-10-1700 te Benschop (getuige(n): Marrichie Willems).
3.  Leendert, gedoopt op 18-05-1704 te Benschop (getuige(n): grootmoe van moederszijde).
4.  Gouchje, gedoopt op 01-02-1706 te Benschop (getuige(n): Marrichie Willems, grootmoe).
5.  Willem, gedoopt op 29-01-1708 te Benschop (getuige(n): Marrichie Willems).
6.  Martijntje, gedoopt op 15-09-1709 te Benschop (getuige(n): Marrichie Willems).
7.  Adriaen, gedoopt op 13-12-1711 te Benschop (getuige(n): Marrichie Willems).
8.  Jacob, gedoopt op 10-09-1713 te Benschop (getuige(n): Marrichie Willems).
9.  Pieter, gedoopt op 29-03-1716 te Benschop (getuige(n): Marijtje Cornelis).

694 Arien Dircksz SMITMAN, schoenmaker, gedoopt op 30-08-1663 te Lopik (getuige(n): meester Dirck Smitman), zoon van Dirck Dirksz SMITSMAN (zie 1388) en Joosje Abrahamsdr KNOOP (zie 1389).
Ondertrouwd op 14-10-1696 te Lopik met
695 Sijgje Cornelis CUIJPER.
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1696 met Willem Jansz SCHIPPERS.
Ondertrouwd (2) op 14-10-1696 te Lopik met Arien Dircksz SMITMAN, 33 jaar oud (zie 694).
Uit het eerste huwelijk:
1.  Jan, geboren voor 1689.
2.  Lijsbeth, geboren voor 1689.
3.  Dirckje.
4.  Jannigje.
5.  Jannigjen.
6.  Willempjen, na 16-03. Vader overleden.
Uit het tweede huwelijk:
7.  Sara Arijse (Saartje) SMITSMANS (zie 347).
8.  Arriaentie Ariensd SMITSMANS, gedoopt op 07-04-1700 te Lopik.
9.  Aeltjen Ariensd SMITSMAN, gedoopt op 15-01-1702 te Lopik.

696 Jacob Jansen van SCHERISDIJK, hopman, geboren circa 1630, overleden voor 1700, * Jacob Jansen aen den Dijck betaalt f. 5,- landpacht aan de kerk van Beusichem (rekeningen over 1685 en 1686) Bron: Arch.Herv.Gem. Beusichem, ter. pl., register kerkelijke rekeningen 1685-1718; Vel.Gesl. 1987, no. 4.
Gehuwd voor de kerk circa 1650 met
697 Anneken Cornelis VERLEE, geboren circa 1630, * RAG, ORA Beusichem en Zoelmond, inv.nr. 247. Dochter van Cornelis Jacobsz VERLEE (zie 1394) en Anneke DIRKS (zie 1395).
Uit dit huwelijk:
1.  Cornelis Jacobs (de Jonge) VERLEE (van Scherisdijk) (zie 348).

704 Lambertus van LANS (gezindte: oud kath.), begraven op 12-05-1720 te Utrecht (Buurkerk). Gratis begraven. Laat na vrouw en mondige kinderen in het Croonpoortje achter Clarenburgh.
Ondertrouwd op 22-06-1694 te Utrecht, gehuwd voor de kerk op 07-07-1694 te Utrecht (Achter Clarenburg) (Oud Rooms). Adres: Verkenmerkt met de 30-jarige
705 Annichjen Gerrits van LOENEN, gedoopt (ned.ger.) op 13-04-1664 te Utrecht (Jacobikerk). Adres: in de Lauwerecht. Begraven op 26-09-1758 te Utrecht (Buurkerk) op 94-jarige leeftijd. Piternel Annigje Lance-van Loenen, weduwe van Lambertus Lance, laat na 1 mondige zoon. Dochter van Gerrit Fredericsz van LOENEN (zie 1410) en Lucretia van DOMPSELAAR (zie 1411).
Uit dit huwelijk:
1.  Petrus LANCE (zie 352).
2.  NN LANSEL, begraven op 30-06-1701 te Utrecht (Jacobikerkhof).

706 Jacobus de WIT, gedoopt op 19-03-1665 te Utrecht (Nicolaikerk), (juist????), zoon van Willem (??) de WITH (zie 1412) en Aeltje van WELY (???) (zie 1413).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 27-04-1689 te Utrecht (Schepenen), hij jongeman in de Korte Linden; zij jongedochter in de Lijnmarkt met
707 Aletta van SLUIJS (Aaltje Hendricks), dochter van Hendrick van SLUIJS (zie 1414).
Uit dit huwelijk:
1.  Peter, gedoopt (oud kath.) op 09-02-1690 te Utrecht (Achter Clarenburg), moeder: Aeltie Hendricks.
2.  Cornelis, gedoopt (oud kath.) op 12-03-1691 te Utrecht (Achter Clarenburg). Moeder: Aletta Duersen.
3.  Catharina Maria (zie 353).
4.  Hendricus, gedoopt (oud kath.) op 27-08-1694 te Utrecht (Achter Clarenburg).

708 Arien Jelisse van der MEIJ, begraven op 09-11-1705 te Utrecht (Geertekerk). Adres in de Groot Elisteech. Laat na zijn vrouw en onmundige kinderen. Gratis gezonken.
Gehuwd voor de kerk op 11-07-1682 te Utrecht (Catharinekerk) (ned.ger.) (getuige(n): de bruidegom toonde de toestemming van zijn vader, schriftelijke toestemming van haar ouders), hij wonende in de Brandsteeg, zij afkomstig van Arnhem. De bruidegom toonde de toestemming van zijn vader, schriftelijke toestemming van haar ouders. Echtgenote is
709 Everijntje Jans de GROOT, geboren circa 1662 te Arnhem, begraven op 29-03-1732 te Utrecht (Nicolaikerkhof). Gesonken door de Diaconie. Weduwe van Arien van der Meijden, laat na mundige kinderen in de Grooteliesteeg.
Uit dit huwelijk:
1.  Jacob van der MEIJDE, gedoopt (ned.ger.) op 30-09-1688 te Utrecht (Geertekerk).
2.  Lambart van der MEIJ(de) (zie 354).
3.  Johannes van der MEIJDE, gedoopt (ned.ger.) op 29-03-1696 te Utrecht (Catharijnekerk).
4.  Cornelis van der MEIJDEN, gedoopt (ned.ger.) op 30-10-1698 te Utrecht (Geertekerk), begraven op 22-08-1701 te Utrecht (Geertekerk) op 2-jarige leeftijd. NN van der Meijden kind van Arien. Gratis begraven.
5.  Daniel van der MEIJDEN, gedoopt (ned.ger.) op 21-08-1701 te Utrecht (Geertekerk), begraven op 18-07-1703 te Utrecht (Nicolaikerk) op 1-jarige leeftijd. NN van der Meijden kind van Arien. Gratis begraven.
6.  Elisabeth van der MEIJDEN, gedoopt (ned.ger.) op 18-05-1704 te Utrecht (Catharijnekerk), begraven op 01-07-1704 te Utrecht (Nicolaikerk), 44 dagen oud. NN van der Meijden, kind van Arien. Gratis.
7.  NN, begraven op 09-11-1705 te Utrecht (Geertekerk). Gratis gezonken. Laat na vrouw en onmundige kinderen in de Groot Elisteech.

710 Dirk COOPMAN, bruineerder (1692), gedoopt (ev.luthers) op 10-01-1672 te Utrecht (Lutherse kerk) (getuige(n): Geertruijt Schoonbergh), lidmaten register Evangelisch Lutherse gemeente : Anno 1692 tegen 20ste zondag, no. 9 Dirck Koopman, van Utrecht, bruineerder, in 't Roosendael, zoon van Hans Henrick COOPMAN (van Essen) (zie 1420) en Elsje MOR(R)a(des) (zie 1421).
Gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 11-05-1692 te Utrecht (Domkerk) (Geref.) (getuige(n): Hendrick Coopman, vader van de bruidegom; Christiaan Assemis, vader van de bruid.), hij wonende aan de Bolderbrug, zij aan de Bakkerbrug. Echtgenote is de 22-jarige
711 Margaretha ASSEMIS, gedoopt (ned.ger.) op 24-03-1670 te Utrecht (Jacobikerk), begraven op 17-03-1741 te Utrecht op 70-jarige leeftijd, dochter van Christiaen ASSEMUS (de Snijder) (zie 1422) en Geertruij Hermans van VREESWIJK (zie 1423).
Uit dit huwelijk:
1.  Elsje COOPMANS (zie 355).
2.  Geertruijdt COOPMANS, gedoopt (ev.luthers) op 31-07-1695 te Utrecht, overleden voor 1709.
3.  Annetje COOPMANS, gedoopt (ev.luthers) op 01-01-1698 te Utrecht (getuige(n): Catharina Koopman, des vaders zuster), overleden voor 1712, begraven op 13-03-1698 te Utrecht, het kind van Dirck Koopman.
4.  Hendricus COOPMANS, gedoopt (ev.luthers) op 08-02-1699 te Utrecht (getuige(n): Elsje Asmus), overleden voor 1700.
5.  Hendrick COOPMANS, gedoopt (ev.luthers) op 27-11-1700 te Utrecht.
6.  Jacobus COOPMANS, gedoopt (ev.luthers) op 05-03-1704 te Utrecht.
7.  Abraham COOPMANS, gedoopt (ev.luthers) op 30-01-1707 te Utrecht, begraven op 05-04-1708 te Utrecht op 1-jarige leeftijd, het kind van Dirk Koopman (niet zeker of het dit kind betreft).
8.  Geertruijdt COOPMANS, gedoopt (ev.luthers) op 01-12-1709 te Utrecht (getuige(n): Sophia van Straaten).
9.  Anna COOPMANS, gedoopt op 28-07-1712 te Utrecht (Lutherse kerk).

712 Jacob Jansz van HILDEN, gedoopt op 23-08-1665 te Utrecht, begraven op 16-07-1720 te Utrecht op 54-jarige leeftijd, gevonden verkoop van huis NZ lange Smeestraat door een Jacob van Hilden, belendingen OW Sijbrand Bos. WW de weduwe Smitser., d.d. 09-07-1709 b. 376. Zoon van Jan Hendrikz van HILDEN (zie 1424) en Aeltje Jans VERSCHUER (zie 1425).
Gehuwd voor de kerk op 19-jarige leeftijd op 20-04-1685 te Utrecht (Domkerk) (ned.ger.) (getuige(n): Jan Hendriksz van Hilden, zijn vader; Susanna Thomas, haar moeder), beiden wonende op het Claaskerkhof met de 20-jarige
713 Ida van GULIK (Eijgje), gedoopt op 22-11-1664 te Utrecht, begraven op 17-05-1743 te Utrecht op 78-jarige leeftijd, dochter van Thomas THOMASS (zie 1426) en Susanna THOMAS (zie 1427).
Uit dit huwelijk:
1.  Thomas, gedoopt (ned.ger.) op 15-12-1686 te Utrecht (Domkerk), in de Korte Roosendael, overleden voor 1693 te Utrecht.
2.  Barbera, gedoopt (ned.ger.) op 25-10-1688 te Utrecht (Jacobikerk), in Korte Rosendael.
3.  Johannes, gedoopt (ned.ger.) op 19-03-1691 te Utrecht (Jacobikerk), in de Lange Smeesteeg, overleden voor 1701 te Utrecht.
4.  Thomas, gedoopt (ned.ger.) op 14-05-1693 te Utrecht (Geertekerk).
5.  Hermannus Jansz (zie 356).
6.  Geertruijd, gedoopt (ned.ger.) op 26-09-1697 te Utrecht (Geertekerk), in de Lange Smeesteeg.
7.  Johanna, gedoopt (ned.ger.) op 17-03-1700 te Utrecht (Geertekerk).
8.  Johannes, gedoopt (ned.ger.) op 15-05-1701 te Utrecht (Geertekerk).
9.  Susanna, gedoopt (ned.ger.) op 08-08-1703 te Utrecht (Domkerk) (getuige(n): ouders lidmaat), gevonden in het boek der ledematen juli 1739-1767: blz. 83, Susanna van Hilten no. 372, in de ABC-straat d.d. 03-07-1744.
10.  Jacobus, gedoopt (ned.ger.) op 30-10-1705 te Utrecht (Domkerk).

714 Daniel van WESEL (Wesell), geboren circa 1664, gedoopt (remonstrants) op 28-06-1680 te Utrecht, bejaard persoon, begraven op 11-02-1730 te Utrecht (Geertekerk). Aangegeven op 20-02-1730 Utrecht. Gratis begraven. Wonende in de Juffroustraat in een poortje bij de Geertekerk. Laat na een mundige dochter en onmundige kints kinderen. * in 1699 150 gulden schuldig aan de Remonstrantse kerk.
* 3576 Momboirboeken 12-05-1717 ; Daniel van Wesel, weduwenaar van Maria van Oosthuijsen in de Juffrouwstraat bij de Geertekerk. Is gecompareerd en verklaarde dat zijn jongste kind den ouderdom van 29 jaar was gepasseert derhalven hebben haar Ed.Achtbare den selven gedispenseert omtrent 't aanstellen van momboirs.
* Gevonden, ws. een zoon Daniel van Wesel, adres Jufferstraat, geref. 14-05-1715 Catharinakerk Utrecht met Anna Waagmans, in de Breedstraat. Getuigen: vader van de bruidegom en Geertruij Conijnberg, goede kennis.
Kinderen: ged. 09-08-1716 Domkerk Utrecht Hendrik, adres op de Springweg; ged. 29-03-1719 Domkerk Utrecht Johanna, adres Juffrouwstraat. ged. 30-03-1721 Jacobikerk Utrecht Willem Hendrik adres onder de Weerd.
 
* U113c1-69, notaris C. de Coole, huur en verhuur, d.d. 01-03-1704, Utrecht. 1e partij: Johannes de la Roche. 1e partij: Daniel van Wesel wonende aan de westzijde van de Springhwegh. Betreft: huijs en hoff aan de westzijde van de Springhwegh te Utrecht. Inhoud: huur te voldoen aan N.N. de weduwe van N.N. Blanckensteyn, in leven wijnkoper.
" Bewoont dus een huijs en hoff staende ende gelegen binnen dese stadt aende Westsijde op de Springhwegh."
* U162a5-98, notaris C.F. Pronckert, protest, d.d. 14-09-1724 Utrecht. Daniell van Wesell, Niclaes Wolff, gehuwd met Susanna van Wesell, zuster begraven Maria van Wesell, zuster, zonder aanvaarding van de boedel (mogelijk omdat de staat ervan onbekend was).
* U162a8-117, notaris C.F. Pronckert, procuratie, d.d. 27-10-1727, Utrecht. 1e partij: erven Maria van Wesell, in leven gehuwd met Pieter Kooper, Daniel van Wesel, vader en weduwnaar van Maria van Oosthuysen, Pieter van der Swaan, gehuwd met Gerrichien van Wesel, zuster, Justus de Munnick, weduwnaar van Henrickie van Wesel, zuster, Lucretia en Henrick de Munnick, onmondige kinderen van Henrickie van Wesel, Hermannus van Helden, weduwnaar van Johanna van Wesel, zuster, Daniell van Helden, onmondige zoon van Johanna van Wesel, Daniell van Wesel, broer (uitlandig)
2e partij: Gerrichien van Wesel, gehuwd met Pieter van der Swaen. Inhoud: om van Pieter Kooper, weduwnaar van Maria van Wesel, te Amsterdam, de nalatenschap van Maria van Wesel te vorderen.
* U162a11-181, notaris C.F. Pronckert, kwitantie, d.d. 15-12-1730, Utrecht. 1e partij: boedel Daniel van Wesel, Johan Both, gemachtigde boekhouder van de Remonstrantse gemeente te Utrecht, medeerfgenamen van Maria van Wesel, in leven gehuwd geweest met Pieter Barentse Kooper, Justus de Munnick, weduwnaar van Hendrikje van Wesel, Hermannus van Helden, weduwnaar van Johanna van Wesel, de onmondige kinderen van Hendrikje van Wesel, de onmondige kinderen van Johanna van Wesel, voogd Pieter van der Swaen. 2e partij: Pieter Barentse Kooper, weduwnaar van Maria van Wesel. Inhoud: voor ontvangst van hun aandeel in de boedel van za. Maria van Wesel. Bedrag is niet ingevuld. Verwijzingen: vonnis d.d. 28-01-1730 van het gerecht van Amsterdam.Genoemden: Daniel van Wesel; Pieter Barentse Koper; Justus de Munnick; Hendrikje van Wesel; Hermannus van Helden; Johanna van Wesel; Peter van der Swaan; Maria van Wesel. De broers en zussen zijn eenige en universele erfgenamen van hun zus Maria van Wesel (x Pieter Barentse Koper). Zij woonden te Amsterdam.
Zoon van Hendrik van WESEL (zie 1428) en Geertruijt Jans (Gerrichgen) van HAMBORCH (zie 1429).
Gehuwd voor de kerk (1) op 12-05-1680 te Utrecht (Domkerk) (Geref.) (getuige(n): Hendrick van Wesel; Cornelia van Oosthuijsen), hij wonende bij de Geertekerk (Jacobstraat), zij in de Stroosteeg. Echtgenote is Maria van OOSTHUIJSEN (zie 715).
Ondertrouwd (2) op 14-02-1721 te Utrecht en Bodegraven, gehuwd voor de kerk op 19-03-1721 te Utrecht (Domkerk), hij weduwenaar van Maria van Oosthuijsen te Utrecht, zij weduwe van Evert van Gouweringen, te Bodegraven. ondertrouw mede te Bodegraven. Echtgenote is Marrigje Simons van POPELENDAM, begraven op 21-10-1728 te Utrecht (Geertekerk). Gratis begraven, huisvrouw van Daniel van Wesel, laat na haar man en mundige kinderen in een gang aan de Geertekerkhof. Dochter van Sijmon Franss van PAPELENDAM.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Johanna (zie 357).
2.  Maria van WEZEL, gedoopt (rem.) op 03-04-1694 te Utrecht (in huijs gedoopt) (getuige(n): de vader en deszelfs moeders zuster Femina), begraven op 23-10-1737 te Amsterdam op 43-jarige leeftijd. Nieuwe Zijds Kapel.
Relatie met Pieter Barentse KOOPER, begraven op 19-11-1757 te Amsterdam, mogelijk hertrouwt.
3.  Daniel van WEZEL, overleden te Utrecht, * in 1727 uitlandig.
4.  Gerrigje van WEZEL, * U119a3-215, d.d. 13-05-1727, akkoord, notaris W. van Rheenen, Utrecht. 1e partij: Hermijntje Jansen, 25 jaar, geboortig van Boeckholt, geassisteerd met Gerrigje van Weesel x Pieter van der Swaen te Utrecht. 2e partij: Laurens Fremeri,mr. silversmith, weduwnaar Sara Schardoné. Inhoud: over vergoeding wegens defloratie en alimentatie van Hermijntje Jansen en haar, door Laurens Fremeri verwekt kind. Comparante gaat terug naar haar ouders in Boekholdt. (Laurens Fremeri had haar trouwbeloften gedaan, maar daar van afgezien nadat hij met haar naar bed was gegaan. Hij eiste dat ze terug naar naar geboorteplaats ging om het kind daar op te voeden. Totdat het mondig was om zelf de kost te verdienen zou hij alimentatie betalen. Hermijntje is bij Gerrigje van Wesel en haar man bevallen van het kind).
Gehuwd voor de kerk op 03-06-1693 te Utrecht (Gerecht) met Pieter van der SWAAN, menonniet.
5.  Hendrickie van WEZEL, overleden voor 1727.
Relatie met Justus de MUNNICK, * U242a19-52, notaris H.N. Schalkwijk a Velden, koop en verkoop, d.d. 29-01-1788, Utrecht. 1e partij: Justus de Munnik te Utrecht. 2e partij: Jacobus Verhoeff. Betreft: 3 kameren off woningen met erff en grond liggende in het poortje aan de zuidzijde van de Zakkedragerssteegje te Utrecht. Bijzonderheden: gelegen in de gang waar de brouwerij 'het Hart' zijn uitgang heeft gehad.
6.  Huijbert van WEZEL, overleden voor 1727 te Utrecht.
7.  NN van WEZEL, begraven op 10-12-1719 te Utrecht (Jacobikerk). Een kind van Daniel van Wesel, Gratis begraven.
715 Maria van OOSTHUIJSEN, begraven op 14-12-1716 te Utrecht (Geertekerk). Aangegeven op 28-12-1716, Gratis begraven, huisvrouw van Daniel van Wesel, laat na haar man en mundige kinderen in de Juffrouwstraat bij de Geertekerk. Dochter van Hermannus van OOSTHUIJSEN (Juchens, Incher, Incker) (zie 1430) en Cornelia van NIJENDAELL (zie 1431).
Uit dit huwelijk: 7 kinderen (zie onder 714).

716 Claas Gillisz LAGAS, gedoopt (remonstrants) op 10-03-1659 te Utrecht (getuige(n): de vader en de huisvrouw van Jesaius Claes Fonteijn), overleden voor 1704, zoon van Jelis HEINDRICXSEN (LAGAS) (zie 1432) en Lijsbeth de la FONTEIJNE (zie 1433).
Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 13-07-1680 te Utrecht (Anthonigasthuis) (ned.ger.) (getuige(n): Gillis Lagas, zijn vader; Peter Porsel, haar broer.). Beiden wonende in de Lange Lauwerstraat met de 23-jarige
717 Johanna Jansdr. POSHEL, gedoopt (ned.ger.) op 07-06-1657 te Utrecht (Jacobikerk). Adres in de Pauwsteegh. Begraven op 14-10-1721 te Utrecht op 64-jarige leeftijd. Weduwe van Claes Lagas, dochter van Jan PORSIL (Porcel) (zie 1434) en Jannichen JANS (zie 1435).
Uit dit huwelijk:
1.  Gillis, gedoopt (remonstrants) op 19-08-1685 te Utrecht (getuige(n): de vaders zus, Claertje Gillisdr.). Huwt Margrietje van Bommel (geen kinderen).
2.  Johannes (zie 358).
3.  Maddeleentje, gedoopt (remonstrants) op 01-05-1692 te Utrecht (getuige(n): vader; vaders zuster). Huwt ? Mattheus Pietersz. soldaat.

718 Joseph (?) LOZART.
Relatie met
719 Klasina (?).
Uit deze relatie:
1.  Catharina (Lasart/Looser/Losart/Losaet) (zie 359).

720 Andries MAARTENSZ, lakenwerker, gedoopt (ned.ger.) op 03-03-1667 te Leiden (Marekerk) (getuige(n): Albert Tjers; Gerrit Hendrickx; Pietertgen Hermans), begraven op 22-12-1736 te Leiden op 69-jarige leeftijd. Andries Frankhuijzen man van Francina de Griese, zoon van Maarten GERRITS (zie 1440) en Jannetgen Pieters van ENCHUIJSEN (zie 1441).
Gehuwd voor de kerk (1) op 24-jarige leeftijd op 24-03-1691 te Leiden (ned.ger.) (getuige(n): Maerten Franckhuijs zijn vader aldaar, Annetge Cornelis haar moeder in de Molesteech) met Lena JACOBS, gedoopt (ned.ger.) te Leiden.
Ondertrouwd (2) op 02-02-1692 te Leiden, gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 02-02-1692 te Leiden (ned.ger.) (getuige(n): Pieter Maertensz Frankhuijsen, zijn broeder, mede aldaar; Catrijntje Pieters, haar bekende, op de Middelstegraft en Annetge Jan, haar suster, in de Verwerstraat) met Jannetge JANS.
Ondertrouwd (3) op 28-07-1696 te Leiden, gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 28-07-1696 te Leiden (ned.ger.) (getuige(n): Gerrit Maertensz, zijn broeder, mede aldaar; Marijtge Pieters, haar schoonzuster, Langegraft) met Francina GABRIELS, 21 jaar oud (zie 721).
Uit het eerste huwelijk:
1.  NN, geboren voor 1692.
Uit het derde huwelijk:
2.  Jannetje, gedoopt (ned.ger.) op 21-06-1697 te Leiden, overleden voor 1703 te Leiden.
3.  Maarten, gedoopt (ned.ger.) op 14-01-1699 te Leiden.
4.  Pieter FRANCHUIJS, gedoopt (ned.ger.) op 23-01-1701 te Leiden (Pieterskerk) (getuige(n): Pieter van Manden; Annetje Klaasdr.), overleden voor 1711 te Leiden.
5.  Jannetje MARTENZ, gedoopt (ned. herv.) op 06-06-1703 te Leiden (Pieterskerk) (getuige(n): Sara Koesvelt).
6.  Andries FRANKHUIJSEN (Frankeus) (zie 360).
7.  Maria FRANKHUIJSEN, gedoopt (Ned. Herv.) op 18-09-1708 te Leiden (Hooglandse kerk) (getuige(n): Pieter Maartens Frankhuijsen; Maria Franenan ?).
8.  Pieter VRANCHUSE, gedoopt (Ned. Herv.) op 11-03-1711 te Leiden (Pieterskerk) (getuige(n): Alida Leendertz).
9.  Sara FRANCHUESEN, gedoopt (Ned. Herv.) op 11-02-1714 te Leiden (Pieterskerk) (getuige(n): Gerrit van Hijes; Sara van Panne).
721 Francina GABRIELS, gedoopt (ned.ger.) op 21-10-1674 te Leiden, begraven op 10-06-1741 te Leiden op 66-jarige leeftijd, dochter van Gabriel Jans GRESSE (Grassi, Grastij) (zie 1442) en Anna Absoloms (Annetge) STEP (zie 1443).
Uit dit huwelijk: 8 kinderen (zie onder 720).

722 Arent Pieterse van der KUNST, lakenwerker, gedoopt (ned.ger.) op 21-08-1680 te Leiden (getuige(n): Lambert Theunisz; Michiel Trago; Cathalijn Bonnet, Annetgen Jans), zoon van Pieter Arendsz van der KUNST (zie 1444) en Stijntge Pieters de TOY (zie 1445).
Gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 16-10-1700 te Leiden (ned.ger.) (getuige(n): Pieter van der Kunst, zijn vader, adres idem; Marya de Boys, haar zuster, wonende op de Korte Langegracht) met de 23-jarige
723 Elisabeth du BOIS, geboren op 19-01-1677 te Leiden, gedoopt (waals ger.) op 20-01-1677 te Leiden (getuige(n): Maurice Bude; Marie Robert; Judith Gruson), begraven op 15-02-1749 te Leiden op 72-jarige leeftijd. Elisabeth de Bois vrouw van Arent van der Kunst Bw. Dochter van Abraham du BOIS (zie 1446) en Catherine GRUGEON (zie 1447).
Uit dit huwelijk:
1.  Steijntje van KARST, gedoopt (ned.ger.) op 14-08-1701 te Leiden (Marekerk) (getuige(n): Pieter van Karst; Steijntje Pieters).
2.  Abraham, gedoopt (ned.ger.) op 01-01-1705 te Leiden (Marekerk) (getuige(n): Pieter de Benijs; Stijntje Pieters).
3.  Catrijna (zie 361).
4.  Christijntje, gedoopt (ned.ger.) op 08-09-1709 te Leiden (getuige(n): Gerrit Goebertus; Marijtje de Boorijs).
5.  Johannes, gedoopt (ned.ger.) op 28-12-1710 te Leiden (getuige(n): Maarten van der Sande; Steintie de Fooy).
6.  Isaak, gedoopt (ned.ger.) op 04-03-1714 te Leiden (getuige(n): Marijtje Kruis).
7.  Jakob, gedoopt (ned.ger.) op 25-11-1716 te Leiden (getuige(n): Jan Kinnewangen; Marijtje Kruijs), overleden voor 1717 te Leiden.
8.  Jakob, gedoopt (ned.ger.) op 15-12-1717 te Leiden (getuige(n): Josua de Bois; Neeltje de Zeeuw).

724 Jan den OUWEN, lakenwerker, gedoopt (ned.ger.) op 01-01-1673 te Leiden (Marekerk) (getuige(n): Maria Karton; Matthijs den Ouwen), zoon van Jan de OUWEN (zie 1448) en Hester Abrahams de CRETON (zie 1449).
Ondertrouwd op 25-02-1696 te Leiden. Getuigen: Mattijs van Rosse, zijn zwager; Anna van Blokhuijsen, haar zuster. Echtgenote is
725 Lijsbeth van BLOCKHUIJSEN, geboren te Leiden (gezindte: ned.ger.), begraven te Leiden, dochter van Matthijs Maximiliaansz van BLOCKHUIJSEN (zie 1450) en Maertgen Roelant de KUYVER (zie 1451).
Uit dit huwelijk:
1.  Matthijs den OUDEN (zie 362).
2.  Maartje, gedoopt (ned.ger.) op 28-09-1702 te Leiden (Hooglandse kerk) (getuige(n): Elias Sjombaar; Johanna van Blokhuisen).
3.  Elias, gedoopt (ned.ger.) op 25-11-1706 te Leiden (Hooglandse kerk) (getuige(n): Elias Sombear; Anna van Blokhuisen).
4.  Hester, gedoopt (ned.ger.) op 24-01-1709 te Leiden (Hooglandse kerk) (getuige(n): Niesje van Leeuwen).

726 Frans PIQUET, lakenwever, gedoopt (ned.ger.) op 13-12-1662 te Leiden (Marekerk) (getuige(n): Urbanus Willemsz; Elijsabeth Halewijn), zoon van Charles PICQUET (zie 1452) en Susanna JANS (zie 1453).
Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 01-10-1689 te Leiden (Ned.Herv.) (getuige(n): Carel Picquet, zijn vader aldaar; Grietge Gerrits, haar moeder op de Varckemart) met
727 Aeltje JAN, geboren te Leiden. Gevonden in de Criminele Vonnisboeken van Leiden 1533-1811 ene Hille(tje) Jansdr., 23 jaar, koopvrouw, geboren te Amsterdam, d.d. 17-06-1693 vonnis: Heling, geseling, verbannen uit H en WF; 25 jaar verbannen uit H en WF. (?), dochter van Jan NN (zie 1454) en Grietje GERRITS (zie 1455).
Uit dit huwelijk:
1.  Frans PIKET, gedoopt (ned.her.) op 23-03-1695 te Leiden (Pieterskerk) (getuige(n): Daniel Willemsz; Susanna Boon).
2.  Susanna, gedoopt (ned.ger.) op 04-03-1699 te Leiden (Pieterskerk) (getuige(n): Susanna Bartholomeus), overleden voor 1700 te Leiden.
3.  Susanna PICQUET, gedoopt (ned.ger.) op 11-07-1700 te Leiden (Marekerk) (getuige(n): Pleuntie Pieters).
4.  Grietje PIKET (zie 363).
5.  Johannes PICQUET, gedoopt (ned.her.) op 10-05-1707 te Leiden (Hooglandse kerk) (getuige(n): Jan Minne; Sara Reijniers).

728 Willebrort de SWIJGER, lakenwerker, gedoopt (rooms Kath.) op 17-07-1673 te Leiden (Kuipersteeg) (getuige(n): Joannes de Swieger; Cornelia de Swieger), zoon van Jacob de SWIJGERS (de Swieger) (zie 1456) en Elisabeth Pieters BOVIJS (Corne) (zie 1457).
Ondertrouwd op 06-10-1696 te Leiden (Schepenen). Getuigen: Staets de Zwijger, zijn broer; Francijntje van der Steen, haar moeder. Voor schepenen getrouwd 27-10-1696. Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 28-10-1696 te Leiden (Jorissteeg) (rooms katholiek) (getuige(n): Staets de Swijger, broer; Cornelia Nierhoff; Cornelia van de Sijs.), hij wonende op de Orangegracht, zij in de Cingelstraat met de 22-jarige
729 Jannetje RIGHAERT, gedoopt (ned.ger.) op 25-01-1674 te Leiden (Hooglandsekerk) (getuige(n): Jan Jacobs; Maria Teunis; Maertje Jacobs), begraven te Leiden, dochter van Johannes Willems RIJKRAET (zie 1458) en Franchinsien Jans van der STEEN (van Hes) (zie 1459).
Uit dit huwelijk:
1.  Elisabetha, gedoopt (rooms katholiek) op 25-01-1698 te Leiden (getuige(n): Staets de Swijger; Catarijntie Pieters), overleden voor 1706 te Leiden.
2.  Jacob (zie 364).
3.  Johannes, gedoopt (rooms katholiek) op 28-04-1702 te Leiden (getuige(n): Michiel Riggaert; Geertruyd Hendricksen).
4.  Willibrordus, gedoopt (rooms katholiek) op 08-02-1704 te Leiden (getuige(n): Jacob Eijnse; Catharijn Piters), overleden voor 1711 te Leiden.
5.  Elisabeth, gedoopt (rooms katholiek) op 21-02-1706 te Leiden (getuige(n): Jacob Prouve; Elsje Jans).
6.  Catharina, gedoopt (rooms katholiek) op 20-07-1707 te Leiden (getuige(n): Matheus Verlinde; Catharina Verck).
7.  Stephanus, gedoopt (rooms katholiek) op 23-01-1709 te Leiden (getuige(n): Stephanus Bosson; Joanna Lamberts).
8.  Willebrordus, gedoopt (rooms katholiek) op 30-03-1711 te Leiden (getuige(n): Jacob Frans; Margarita Dois).
9.  Marcus, gedoopt (rooms katholiek) op 10-02-1715 te Leiden (getuige(n): Marcus Verlinde; Marreijtje de Roy).

730 Johannes van BUUREN (van Buren/Buyre/Bueren/Buire den Ouden), lakenwerker, gedoopt op 07-01-1660 te Leiden (Pieterskerk), zoon van Johannes (Jan) van BUUREN (van Bueren, de Buwuijr) (zie 1460) en Barbara de HAES (zie 1461).
Ondertrouwd op 06-03-1694 te Leiden, gehuwd voor de kerk op 34-jarige leeftijd op 28-03-1694 te Leiden (getuige(n): Jacob van Buyre, broer, Kijffgraft; Adriaentjke Pieters, nicht, Oude voldersgraft), hij, weduwnaar van Lyntge Jans, wonende Nieuwe Loyerstraet, zij wonende Oude voldersgraft. "Catharina Hendricx". Echtgenote is
731 Catharina Hendricx van den HEUVEL, geboren circa 1670 te Leiden.
Uit dit huwelijk:
1.  Jannetje, gedoopt op 07-11-1697 te Leiden (Hooglandse kerk) (getuige(n): Claes Schol; Jannetje Claas), overleden voor 1699.
2.  Jannetje, gedoopt op 01-10-1699 te Leiden (getuige(n): Claes Gorrel; Jannetje Claas).
3.  Maria (zie 365).
4.  Catrijn, gedoopt op 30-09-1704 te Leiden.
5.  Johannes, gedoopt op 10-06-1707 te Leiden (Pieterskerk) (getuige(n): Pieter de Koning; Catharina de Koning).
6.  Elisabeth.
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1725 met Willem van NIEUWERKERK.
Ondertrouwd (2) op 27-10-1725 te Leiden, gehuwd voor de kerk op 17-11-1725 te Leiden (getuige(n): Catharina van den Heuvel, haar moeder in de Cingelstraet; Catharina van Nes, haar nicht; Groothuijsen, zijn grootvader) met Hendrik RADEMAKER, lakenwerker, geboren te Leiden.

732 Pieter Jacobs GIJSELINGH, greinwerker, gedoopt (ned.ger.) op 18-03-1674 te Leiden (Loodskerk) (getuige(n): Marijtjen Corssen), begraven op 12-11-1712 te Leiden op 38-jarige leeftijd, zoon van Jacob Jacobsz GIJSELING (zie 1464) en Franchijntgen Jacobs de BRAECKELAER (zie 1465).
Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 24-08-1695 te Leiden (ned.ger.) (getuige(n): Jacob Gijseling, zijn vader, wonende in de Raemsteeg; Josina Cornelis, haar zuster op de Zijtgracht) met
733 Marijtge CORNELIS (Kimmelickhof, Kimmelenhof, Kimmelinghoff), geboren circa 1670 te Leiden (gezindte: ned.ger.), dochter van Cornelis N.N. (zie 1466).
Uit dit huwelijk:
1.  Cornelis GIJSELING, gedoopt (ned.ger.) op 18-04-1696 te Leiden (Pieterskerk) (getuige(n): Jacob Gijseling; Josijntie Cornelis).
2.  Jacob GIJSELING, gedoopt (ned.ger.) op 03-07-1698 te Leiden (Hooglandse kerk) (getuige(n): Jacob Gijseling; Marijtje Boyara (schoonzus)).
3.  Jan, gedoopt op 26-12-1699 te Leiden (getuige(n): Anna van de Laan), moeder hier Maria Kimmerichof.
4.  Barend (zie 366).

734 Samuel de KONING, lakenwerker, gedoopt (ned.ger.) op 08-04-1674 te Leiden (getuige(n): Daniel de Koning; Magdalena Thibout), zoon van Claes de CONINCK (zie 1468) en Susanna Jansdr. HALPMEIJ (zie 1469).
Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 19-05-1696 te Leiden (ned.ger.) (getuige(n): Claas de Koninck, zijn vader; Marij Marcus, haar moeder op de Stinckgracht) met
735 Marija MARCUS, geboren te Leiden, dochter van Mary MARCUS (zie 1471).
Uit dit huwelijk:
1.  Maria, gedoopt (ned.ger.) op 01-02-1697 te Leiden (getuige(n): Catharina Marcus; Jan Kampman).
2.  Susanna de KONINGH (zie 367).

740 Johan Louissoon van STOCKUM, rademaker (1650-1674), grutter (1685) en moleneigenaar, gedoopt (ned.ger.) op 29-10-1626 te Gorinchem, begraven op 05-07-1690 te Utrecht (Nicolaikerk) op 63-jarige leeftijd. Stadsarchief I Gerecht 702-7 Inv. 2525
Inventaris van stukken, overlegd door Johan Stockum ter zijner verdediging tegen een eis van Gerrichgen van Bemmel 1665 (genommerd met de letter A) 1 pak.
 
* Notaris B. TerBeeck van Coesfelt 07-12-1665 fol. 43. "Dirk Glimmer burger wonende te Rotterdam machtigt Gijsbert van Oostrum conciargie 's hooffs van Utrecht om zijn zaken voor het gerecht de stad Utrecht waar te nemen. Als getuige treedt op Jan Louijss van Stokkum.
Minuten van procuratien en certificatien (SA II) 174 22-01-1678 ; Casper Serck oud 78 jaar en Johan Louwiessen vn Stockom oud in de 50e jaren en verklaarden gekent te hebben Egbert Claesz Speelmeijer jongeman die in 1654 voor adelborst naar Oost Indien gevaren was en in 1660 te Batavia was overleden etc...
*Inventarisnr. U75a1 Aktenr. 405 d.d. 20-12-1673 Procuratie Notaris A. Houtman Utrecht.
1e partij: kinderen + Harman Gerritss van de Graft en + Nellighen Jans van Oostrum; Gerard van de Graft; Johan van de Graft; Joost van de Graft.
2e partij: Johan Duyrcant, procureur gerechte van Utrecht
Inhoud: om te procederen.
* Inventarisnr. U75c1 d.d. 24-12-1673 Akkoord Notaris A. Houtman Utrecht
1e partij: Gerrit van de Graft, Joost van de Graft, J.H. van de Graft
2e partij: Johan van Stockum, weduwenaar van Nelligje Jans van Oostrum
Inhoud: om niet tegen elkaar te procederen c.q. over de uitkooppenningen die 1e partij aan 2e partij schuldig was.
* U75b1-50, d.d. 15-01-1674, huwelijkse voorwaarden, notaris A. Houtman, Utrecht. 1e partij: Johan Lowiesen van Stockum, weduwenaar van Nelligje Jans van Oostrum, rademaker te Utrecht, assistent Cornelis Luda, advocaet hove van Utrecht. 2e partij: Maychen van Engelen weduwe van Dirk van Dam, in leven grutter te Utrecht. Zij brengt f. 3000,- in van haar moeder geerft.
* Inventarisnr. U80a8 Aktenr. 196 d.d. 07-04-1685 Schuldbekentenis Notaris W. Zwaerdercroon.
1e partij: Jan Lowiess van Stockum, grutter, Utrecht, NZ Voorstraat
2e partij: Chrispijn van Kasteel
Inhoud: f85,- vanwege hun huur met als onderpand een grutmolen c.a. aan de WZ Vredenburg in het Spaenjertsgat. Verbodeming d.d. 03-04-1685 door het gerecht van Utrecht.
* Inventarisnr. U114a4 Aktenr. 107 d.d. 05-05-1699 Procuratie Notaris J. Wantenaar.
Beschrijving: Jan van Stockum x Maeyken van Engelen te Utrecht.
- Om in Zaltbommel met overige erfgenamen de boedel te scheiden van tante Eeltien van Engelen en haar erfdeel te inne.
- om met zuster Cornelia van Engelen weduwe van Jan Verhagen te liquideren in zake de nalatenschap van hun ouders.
Bijzonderheden: nalatenschap Eeltien van Engelen is deelbaar ten gevolge van overlijden van lijftochtenaar Dirk Aelbertsen.
 
Transporten en Plechten Gorinchem : Jan Louisz van Stockum 1680/81 : rente, 52v.
Zoon van Lowijs Gerritsz STOCKUM (zie 1480) en Lijsbeth JANS (zie 1481).
Ondertrouwd (1) op 09-01-1650 te Gorinchem, 20-12-1649, gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 12-01-1650 te Utrecht (ned.ger.), zij wede. van Herman Gerrith van Graft. Echtgenote is Pieternella Jans (Neeltje) van OOSTRUM, begraven 12-1672 te Utrecht.
Gehuwd voor de kerk (2) op 47-jarige leeftijd op 11-02-1674 te Utrecht (Domkerk) (geref.), hij wedr. v. Pieternella v. Oosterom, zij wede. v. Dirck v. Dam met Maria van ENGELEN (Mayken), 36 jaar oud (zie 741).
Uit het eerste huwelijk:
1.  Matthijs LOWIJSZ, gedoopt op 25-06-1651 te Utrecht (Jacobikerk). Adres: buijten de Catarinapoort, * zijn 3 kinderen in het stadts wees- en kinderhuijs te Utrecht (09-09-1700 vermeld).
Relatie met Cornelia van DROSSELEN (Droffelen).
Uit het tweede huwelijk:
2.  Lijsbeth LOUYSSOON, gedoopt (ned.ger.) op 27-11-1674 te Utrecht (Buurkerk) (getuige(n): Gerrit Louiszoon van Stockum; Neeltje Petrus). Adres: aan de Catharijnepoort, begraven op 22-02-1761 te Utrecht op 86-jarige leeftijd, ongehuwd. Bejaarde vrijster in de Korte Viesteeg, laat na een bejaarde zuster. Begraven met 8 dragers. F. 2,-. * zie Antonia van Stockum; zie Jacobus van Stockum.
3.  Jacobus (zie 370).
4.  Anthonia, gedoopt (geref.) op 09-04-1679 te Utrecht (Domkerk). Adres bij de Catharijnepoort. Begraven op 14-12-1761 te Utrecht op 82-jarige leeftijd, ongehuwd, * Zie ook Jacobus van Stockum.
* Gaat inwonen bij Aalbert Gamelkoort en Willemina van Stokkum. Betaald per week 3 gulden voor kost en inwoning.
* U218a8-31, d.d. 08-02-1758, koop en verkoop, not. N. de Graaff, Utrecht. 1e partij: Lijsbet van Stockum, Anthonia van Stockum, zuster, te Utrecht. 2e partij: Rudolp Leusden, generaal mayor te Westbroek. Betreft: 4 mergen weijland liggende aan de Groeneweg, achter: Gageldijk, ene zijde: heer van Zuylen, andere zijde koper. Gerecht: Westbroek, in 't Buytenwegh. Verwijzingen: akte d.d. 01-02-1758 voor notaris J. van Lanckom. Bijz.: comparanten hebben het recht verkregen van de kinderen van + Jacobus van Stokkem en zijn respectievelijk enige erfgenamen ab intestato van hun overleden broer en oom Hendrik van Stockum (het recht tot verkoop). Akte is niet door notaris ondertekend.
* U218a8-43, d.d. 24-02-1758, koop en verkoop, not. N. de Graaff, Utrecht. 1e partij: Elisabeth van Stockum, Anthonia van Stokkum. 2e partij: Pieter van Dijk, Nicolaes van Ruijten te Zuijlen. Betreft 1 1/2 mergen Weijland liggende aan de Groenewegh. Achter: de heren van den Dom, aan de ene zijde de Heer van Zuijlen, aan de andere zijde Aard Hoeven. Gerecht: Westbroek, heer van Zuijlensgerecht. Verwijzingen: akte d.d. 01-02-1758 voor notaris J. van Lanckom. Bijz.: comparanten hebben het recht verkregen van de verdere mede-erfgenamen aan Hendrik van Stockum. (Akte niet ondertekend door notaris).
* U204a6-101, d.d. 01-02-1762, toestemming, notaris J. van Lanckom, Utrecht.
* U204a6-102, 01-02-1762, koop en verkoop, notaris J. van Lanckom, Utrecht. 1e partij: erven ab intestato Anthonia van Stockum: zie bij U 205a17-19; 2e partij: erven Aletta van Wikkenburgh, in leven weduwe van Adrian van Schermbeek den ouden: Aletta Maria van Schermbeek, weduwe Johanns Noenaard; Adriaan van Schermbeek Jansz; Adriaan van Schermbeek Jaspersz. Betreft: helft in 2 kameren of woningen c.a., liggende westzijde Korte Viesteeg. Bel.: achter; Arnoldus van Gijtenbeek, noordw. Adriaan van Schermbeek Jaspersz, zuidw. Jacobus Postel. Bijz.: wederhelft behoort aan kopers. Bijz.: zie U 205a17-19.
* U205a16-70, d.d. 13-08-1761, executeursbenoeming, not. L. van der Pauw, Utrecht. 1e partij: Anthonia van Stockum, Utrecht. 2e partij: Jurriaan van Lanckom, notaris. Inhoud: over haar na te laten boedel.
* U205a16-88, d.d. 22-09-1761, procuratie, not. L. van der Pauw, Utrecht. 1e partij: Anthonia van Stockum, Utrecht, geass. met Pieter van Stokkum, neef. 2e partij: Jurriaan van Lanckom, notaris. Inhoud: tot het beheer over haar onroerende goederen (de notaris).
* U205a17-19 (1), d.d. 06-02-1762, openbare verkoping, notaris L. van der Pauw, Utrecht. 1e partij: erven ab intestato van Anthonia van Stockum; Pieter Daniel van Stockum; Jurianus van Stockum; Arien Leusden x Elisabeth van Stockum; Cornelis Roos x Johanna Maria van Stockum; Aalbert Gamelkoort x Willemina van Stockum; voogd 1e partij: Jurriaan van Lanckom, notaris. 2e partij: Cornelis te Poll, gemachtigde 2e partij: Paulus van Alphen. Betreft: huijzinge en bakkerije met erff en grond, liggende aan de oostzijde van de Elisabethstraat te Utrecht. Belendingen: achter en noordwaarts N.N. van Heijdendaal, advocaat; zuidw. de gang van de oude bank van leening; noordw. voor Jacobus Kettinghuijsen. Bijzonderheden: Anthonia van Stockum was enige erfgename van zuster (+) Elisabeth van Stockum en samen erfgenamen van hun broer (+) Hendrik van Stockum. Hendrikus van Stockum, overleden broer van de verkopers.
* U205a17-19 (2), d.d. 06-02-1762, openbare verkoping, notaris L. van der Pauw, Utrecht. 1e partij: idem als de vorige. 2e partij: Paulina van Bloemendaal, weduwe Abraham van Veldhuijsen. Betreft: huijzinge en grond gelegen aan de noordzijde van Vreeburgh, bij de Catharijnepoort. Belendingen: achter: Justus van Liebergen; oostw. N.N. wildekamp, poortier; Westw. N.N. Hondhorst, timmerman. Gerecht: Utrecht. Verwijzingen: scheiding d.d. 01-02-1758 voor notaris J. van Lanckom. Bijz. etc. idem als vorige.
* U205a17-19 (3), d.d. 06-02-1762, notaris als boven. 1e partij: als boven. 2e partij: Adrianus Verhoeff, gemachtigde q.q. 2e partij: Andries Weede, makelaar. Betreft: huijzinge off kamere en grond gelegen aan de oostzijde van de Catharijnestraat. Belendingen: zuidw. N.N. wed. N.N. van Cuijk; noordw. Andries Batenburg. Gerecht: Utrecht. Verwijzingen: scheiding d.d. 01-02-1758 voor notaris J. van Lanckom. Bijz. als boven.
* U205a17-19 (4), d.d. 06-02-1762, openbare verkoping, notaris: als vorig. 1e partij: als vorig. 2e partij: Paulus van Alphen. Betreft: kamere of woning met erff en grond, liggende aan de oostzijde van de Catharijnestraat, omtrent het Korte Hamsteegje. Belendingen: noordw. Frans Hermelse, linnewever met het hoekhuijs van de Korte Hamsteeg. zuidw.: Jan Veltman, meester smid. Verwijzingen: scheiding d.d. 01-02-1758 voor notaris J. van Lanckom. Bijz. etc. als vorig.
* U205a17-19 (5), d.d. 06-02-1762, openbare verkoping, notaris: als vorig. 1e partij: als vorig. 2e partij: Arnoldus Losschard, ass. 2e partij: borg: Paulina Bloemendaal, weduwe Abraham van Veldhuijsen. Betreft: kamere, erve en grond, oostzijde Catharijnestraat. Belendingen: noordw. Cornelis Brouwer, zuidw. Jan Hendrikse. Verwijzingen: scheiding d.d. 01-02-1758 voor notaris J. van Lanckom. Bijz.: etc. als vorig.
* U205a17-19 (6), d.d. 06-02-1762, openbare verkoping, notaris: als vorig. 1e partij: als vorig. 2e partij: Jacobus Hendricus van Oosterhuijsen, gemachtigde 2e partij: q.q. Gerrit Vermeulen. Betreeft: 2 kameren off woningen en grond annex, liggende aan de noordzijde van de Brandsteeg. Belendingen: oostw. Hendrik Holl, westw. Jacobus Luijkeman. Verwijzingen: scheiding d.d. 01-02-1758 voor notaris J. van Lanckom. Bijz. etc.: als voren.
* U205a17-19 (7), d.d. 06-02-1762, openbare verkoping, notaris: als vorig. 1e partij: als vorig. 2e partij: Jan van de Wetering. Betreft: huijzinge of kamere liggende aan de zuidzijde van 't St. Nicolaisteegje. Westw.: N.N. vernoy, bakker, oostw. Johannes Kleijn. Verwijzingen: scheiding d.d. 01-02-1758 voor notaris J. van Lanckom. Bijz. etc. zie vorig.
* U205a17-19 (8), d.d. 06-02-1762, openbare verkoping, notaris: als vorig. 1e partij: als vorig. 2e partij: Willem Monroy. Betreft: kamer, erve en grond liggende aan de oostzijde van het Rietsteegje. Belendingen: ene zijde Gijsbert Storm; andere zijde: Johannes van Gifhuijsen. Verwijzingen: scheiding d.d. 01-02-1758 voor notaris J. van Lanckom. Bijz.: als vorig.
* U205a17-19 (9), d.d. 06-02-1762, openbare verkoping, notaris: als vorig. 1e partij: als vorig. 2e partij: Jacobus van der Cloes, gemachtigde q.q. : Andries Weede, makelaar. Betreft: 2 kameren off woningen met erff en grond, gelegen aan de noordzijde van de Cingel bij de Ceulse Craan zijnde de 2e en 3e camere vanaf de Weerdsmuur. Belendingen: Anthony Willems Brey, oostw. Erven Lambert van Deudekom, westw. erven Theunis van Veen. Gerecht: Bemuerde Weerd. Verwijzingen en bijzonderheden als voren.
* U204a6-138, d.d. 01-06-1762, scheiding, notaris J. van Lanckom, Utrecht. 1e partij: erven ab intestato Anthonia van Stockum: Pieter Daniel van Stockum, neef; Jurianus van Stockum, neef; Arien Leusden x Elisabeth van Stockum, nicht; Cornelis Roos x Johanna Maria van Stockum, nicht; Aalbert Gamelkoort x Willemina van Stockum, nicht; Willemina van Stockum, onmondige dochter van neef (+) Hendricus van Stockum en Maria Gamelkoort. Betreft: - helft in 2 mergen weijland - naar Pieter Daniel van Stockum, liggende te Rhijnwetering van den Hijcopperdijk aff. Belendingen: achter: den Bontenhoeff behorend aan de erven van juffrouw N.N. van der Nijpoort. Oostw. Splinter de Coote, westw. vicarije. Gerecht Ouden Rhijn. - huizinge met kameren off woningen c. - naar Arien Leusden, liggende aan de westzijde van de Oudegraft, tusschen de Watersteeg en Weerdsbrugge. Belendingen: zuidw. domheer Abraham Coenraad de Weijler, noordw. Johannes Casparus Gerkes. - betreft: huijzinge c.a. - haar Aalbert Gamelkoort, liggende aan de zuidzijde van Voor Clarenburg. Belendingen: oostw. Arnoldus de Rooij, westw. juffrouw Anna Geertruijd Drayers. - helft in 2 mergen weijland, liggende in Rhijnwetering van den Hijcopperdijk aff. Belendingen: achter; den Bontenhoeff behorend aan erven juffrouw N.N. van der Nijpoort, oostw. Splinter de coote, westw. vicarije. Gerecht: Utrecht. Verwijzingen: uitkoop d.d. 01-02-1758 voor notaris J. van Lanckom. Verwijzingen: voogdbenoeming d.d. 14-09-1761 voor notaris Z.G. van Leene. Bijzonderheden: Anthonia van Stockum, in leven enige erfgename van zuster Elisabeth van Stockum, met welke zij erfgename was van broer Hendrik van Stockum.

5.  Hendricus, gedoopt (geref.) op 14-12-1681 te Utrecht (Domkerk), begraven op 23-01-1758 te Utrecht op 76-jarige leeftijd, * Notaris C.F. Pronkert, U162a17 Aktenr. 181 d.d. 24-10-1736.
* was gehuwd met Maria Gamelkoort, had een dochter Willemina van Stockum (6 jaar tijdens zijn overlijden)
.
741 Maria van ENGELEN (Mayken), gedoopt (ned.ger.) op 03-09-1637 te Utrecht (in den Dom). Adres: wonende aan het Vreeborch (vader: Rutger), begraven op 14-07-1728 te Utrecht op 90-jarige leeftijd. Korte Viesteeg. Inventarisnr. U75a1 Aktenr. 383 d.d. 16-03-1673 Voogdbenoeming Notaris A. Houtman Utrecht.
Inhoud: Dirk van Dam x Maijchgen van Engelen, grutter te Utrecht Catharijnepoort; langstlevende over de onmundige kinderen en erfgenamen.
Inventarisnr. U75a1 Aktenr. 498 d.d. 06-06-1675 Voogdbenoeming Notaris A. Houtman Utrecht.
Inhoud: als boven.
 
Inventarisnr. U832b23-1 Aktenr 51 d.d. 09-09-1700 Testament Notaris N. Vonck Utrecht
1e partij: Johan Lowijss van Stockum x Maijgien van Engelen, grutter, Utrecht, buiten de Catharijnepoorte
Inhoud: lijftocht langstlevende.
Bijzonderheden: met benoeming van langstlevende tot voogd.
 
Inventarisnr. U83b23-2 Aktenr. 51 d.d.09-09-1700 Testament Notaris N. Vonck Utrecht
1e partij: Johan Lowijss van Stockum gehuwd met Maijgien van Engelen, rademaker wonende buiten de Catharijnepoort
2e partij: 3 kinderen van voorzoon Mathijs van Stockum, woonplaats 2e partij: Utrecht in stads wees- en kinderhuijs (verder) Elisabeth van Stockum dochter, Jacobus van Stockum zoon; Anthonia van Stockum dochter; Hendrik van Stockum zoon.
Bijzonderheden: op last van lijftocht.
 
Inventarisnr. U83b23-3 Aktenr. 51 d.d. 09-09-1700 Testament Notaris N. Vonck Utrecht
1e partij: Maygien van Engelen gehuwd met Johan Lowijss van Stockum, rademaker wonende buiten de Catarijnepoort.
2e partij: Meijnsie van Dam, voordochter, Sophia van Dam, voordochter, Elisabeth van Stockum dochter, Jacobus van Stockum, zoon, Antonia van Stockum dochter, Hendricus van Stockum, zoon.
Bijzonderheden: op last van lijftocht.
Dochter van Peter ENGELEN (zie 1482) en Geertruijt (Truijchien) CORNELIS (zie 1483).
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1647 met Dirk van DAM, begraven op 01-04-1673 te Utrecht (Jacobikerk).
Gehuwd voor de kerk (2) op 36-jarige leeftijd op 11-02-1674 te Utrecht (Domkerk) (geref.), hij wedr. v. Pieternella v. Oosterom, zij wede. v. Dirck v. Dam met Johan Louissoon van STOCKUM, 47 jaar oud (zie 740).

Eerste blad    Vorig blad    Blad 7 van 19 bladen Volgend blad    Laatste blad

Homepage | E-mail