Eerste blad    Vorig blad    Blad 12 van 19 bladen Volgend blad    Laatste blad


2100 Anthonis BRUREN, * Haardstedengelden 1665 O.A. Rhenen Stichtse zijde Veenendaal: - Jacob Woutersz en Gerrit Willemsz de Geus, eigenaars: Tonis Bruren, bruiker, de vrouw aenwijzer, 1 haard f.2.00.
Relatie met
2101 Geertje Hendriks van RAVENSWAAIJ, * in Wijk bij Duurstede gevonden: Hendrick ged. 16-09-1645 zoon van Joriphaes Jansz van Ravenswaey en Hendrick ged. 31-01-1647 zoon van Jan Evertssen van Raveswaey. Mogelijk 1 ervan is de vader? (Ned.Herv.).
Uit deze relatie:
1.  Aeltge Anthonis BRUEREN.
2.  Jan Teuniszen (zie 1050).

2104 Hendrik Simonsz VERHOEF, * Legger der morgentalen door Gen.Hist.Ver. Oud Veenendaal. 1618-1638. Domeijne Veenen. 55. - Gerrit de Wijs in de plaetse van de Hardeman, 8 mergen 2 hondt. - Is verboeckt op Hendrick Sijmonsz. ; 1681. Rhenense Veenen [Ruijssche Veenen]. 41v. - Hendrick Sijmonsz sijn erffgenamen, 3 mergen 500 roeden. - Waervan de eene helffte op Elsje Claes, die weduwe van Garrit Hendricksen Verhoeff was ende welcke Garrit Verhoeff een soone van Hendrick Sijmonsen was ende de andere helffte op desselffs kinderen Teunis Garritsen ende Weijntje Garrits, yder tweenegende parten, Evert Garritsz een 9de part, Claes Garritsz eennegende part, Jannigje eennegende part, Jan Garritsz eennegende partt, hetgeen bij de moeder wort genoten omdat hij stom is. - Gerrit Bolderman tot Rhenen van Hendrick Sijmonsz viereenhalve mergen. - Dese viereneenhalve mergen verboeckt en overgeseth op Jacob van Holten ende dat op sijn versoeck den 22-01-1701.
Relatie.
Uit deze relatie:
1.  Gerrit Hendriks, overleden voor 1701.
Gehuwd voor de kerk voor 1672 met Elsien CLAES, * 2197-165, testament, notaris Elias Verschuijr, d.d. 23-01-1733 Veenendaal. Elsje Claes weduwe van Garrit Verhoeff, executeur Teunis Verhoeff overleden. Garrit van Broekhuijsen is de nieuwe executeur van het testament en momboir over haar stomme en dove zoon Jan Verhoeff.
* Legger der morgentalen door Gen.Hist.Ver. Oud Veenendaal. 1722. Domeinen Veenen. 120. - Jacob van Holten en de kinderen van dominus Cornelis Brinkhuijs, 3 margen. ; De weduwe van Gerrit Hendriksz Verhoeff, 1 mergen 548 roeden. - Dese eene margen vijffhondert agtenveertigh roeden verboekt ende overgeseth op Jan de Wael, als het regt daervan bij coopcedulle van den 07-10-1739 vercregen hebbende ende sulx op sijn versoek ende presentie gedaen den 20-04-1740. ; 120v. De weduwe van Willem van Schuijlenburg, 256 roeden. - Jan Verhoeff, 128 roeden. ; 121. - Weijntje Verhoeff, 256 roeden. - Theunis Gerritsz Verhoeff, 256 roeden. ; 121v. Everd Verhoeff, 128 roeden. - Claas Verhoeff, 128 roeden.

2.  Sijmen Hendriks (zie 1052).

2106 Abraham van BLIJSEN.
Relatie.
Uit deze relatie:
1.  ? Barend Abrahamsz van BLIJSE, huwt Ariaentje Abraham, weduwe in 1687.
2.  Elsje Abrahams van BLIJSEL, * weduwe van Jan Jansen, huwt 2) 23-03-1679 Veenendaal met Henrick Teunis.
3.  Stijntien Abrams van BLIJSEL (zie 1053).

2110 Hendrik Aelberts SLOTBOOM.
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1635 met Jannetje JACOBS.
Gehuwd voor de kerk (2) 11-1636 te Rhenen met Truijtje SANDERS (zie 2111).
Uit het tweede huwelijk:
1.  Sander HENDRICKSEN. Huwt 13-03-1664 Veenendaal met Annetien Cornelis van Banebosch.
2.  Meijndert HENRICKSEN, overleden na 1705. Huwt op 12-12-1665/17-01-1676 te Veenendaal Dickjen Claas.
3.  Anneken Hendricks (zie 1055).
2111 Truijtje SANDERS.
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1636 met Meindert BERENTSZ.
Gehuwd voor de kerk (2) 11-1636 te Rhenen met Hendrik Aelberts SLOTBOOM (zie 2110).
Uit het tweede huwelijk: 3 kinderen (zie onder 2110).

2178 ws. Tjarck ALBERS.
Relatie.
Uit deze relatie:
1.  Etjen TJARCKS (zie 1089).
2.  Aefke TJARCKS, geboren te Hauwerzijl, gedoopt op 09-04-1669 te Niekerk en Vliedorp, 9 jaar oud bij doop.

2198 ws Pieter WIGGHERS. Nog gevonden: ged. 01-12-1678 Slochteren David Maurits, vader Peter Wiggerts, moeder Martjen. Ged. 08-03-1674 Veendam Hillichjen, vader Pieter Wichers en moeder Griete Seijne. Ged. 13-04-1653 Baflo en Raskwerd Wicher, vader Peter Wichers.
Relatie.
Uit deze relatie:
1.  Gijse PIETERS, gedoopt op 15-12-1654 te Winsum.
2.  Anje PIETERS (zie 1099).
3.  Geeske PIETERS, gedoopt op 22-11-1663 te Winsum, overleden voor 1665.
4.  Maikje PIETERS, gedoopt op 22-11-1663 te Winsum.
5.  Geeske PIETERS, gedoopt op 20-08-1665 te Winsum.
6.  Wiggher PIETERS, gedoopt op 01-03-1668 te Winsum.

2256 Cornelis ARIENS.
Relatie met
2257 Gertrudis LAMBERTS.
Uit deze relatie:
1.  Lambertus Cornelisse SMOLDERS (zie 1128).

2264 Adriaan Huijbert VERHOEVEN.
Relatie.
Uit deze relatie:
1.  Adriaen (Adriaen) Huijberts (zie 1132).

2266 Jan Sijmon DOLLICK.
Relatie.
Uit deze relatie:
1.  Jan Jan Sijmon.
2.  Jenneke Jans Sijmons (Dolcken) (zie 1133).

2272 Jan Dirk van GREVENBROEK, geboren op 29-09-1608 te Loon op Zand (gezindte: rooms katholiek), zoon van Dirk Erasmus van GREVENBROECK (zie 4544) en Anneken Corstiaans van der SCHOOR (zie 4545).
Relatie met
2273 Jenniken Dirk Aert NOUWEN, geboren op 28-10-1614 te Oisterwijk, dochter van Dirk Aert Nouwen, herbergier te Udenhout???? zie Brabantse Leeuw nr. 4, 1996, jrg. 45. Ja! Dochter van Theodorus Arnoldus (Dirck Aert Dierck) NAUWEN (zie 4546) en Elisabeth Reijnerius Gijsbert HEESTERS (zie 4547).
Uit deze relatie:
1.  Josina Jan Dirck van GREVENBROECK, gedoopt (rooms katholiek) op 20-08-1660 te Oisterwijk (getuige(n): Adrianus Kanssen; Barbara Grevenbroeck), huwt op 27-01-1686 rk Oisterwijk met Joannes Roijmans.
2.  Aert Jan Dirck.
3.  Anna Jan Dirck, 1e huwelijk met Nicolaes de Cocq (stiefzoon Peter de Cocq) 3e huwelijk met Claes van der Put.
Relatie, hij weduwenaar van Adriana Catharian van Heerdt met Hendrik Damen SCHELLEKENS, stadhouder van (Monderhout).
4.  Cornelis Jan Dirks (zie 1136).
5.  Elisabeth Jan Dirck.

2274 Anthonis Peter STEVENS, gedoopt (R.K.) op 18-05-1629 te Tilburg (getuige(n): Jan Cornelis; Heesken Jans). Coll. V. Dijk, R 378-1681-4. not. 58 f. 86; 15-10-1684. Zoon van Peter STEVENS (zie 4548) en Anneken (zie 4549).
Relatie met
2275 Eelen Jan Adam PULSKENS, gedoopt op 27-10-1631 te Tilburg, dochter van Jan Adam Antonis PULSKENS (zie 4550) en Engelina Gijsbert Cornelis BAESTEN (zie 4551).
Uit deze relatie:
1.  Cornelia Anton Peter (zie 1137).
2.  Jan Antonis Peter.
3.  Maria Antonis Peter.

2276 Hendrick Jan (Hendricks) Hendrickx de JONG, gedoopt op 26-12-1618 te Tilburg, zoon van Jan Henrick Janssoon Jacob Die SMIT (van de MEGDENBERG) (zie 4552) en Jenneken Adriaen (Adriaens) Aert VENNIX (zie 4553).
Ondertrouwd op 01-01-1647 te Tilburg, gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 15-01-1647 te Tilburg met de 24-jarige
2277 Adriana Jan Jan MUTSAERTS (MUTSARTS), gedoopt op 29-11-1622 te Tilburg, dochter van Jan Jan Willem MUTSAERTS (zie 4554) en Digna Marten Jan SGENEN (zie 4555).
Uit dit huwelijk:
1.  Ariaan Hendrik Janssen (zie 1138).
2.  Cornelis Hendrik Jansen, geboren te Tilburg.
3.  Jan Hendrik Jan (Hendricks), geboren te Tilburg.
4.  Marten Jan, geboren te Tilburg.

2278 Jan Daniel Michiel van HEIJST, zoon van Daniel Michiel Danielis van HEIJST (zie 4556) en Lucia Gerit Peter WIJTEN (zie 4557).
Ondertrouwd 01-1643 te Tilburg, gehuwd voor de kerk op 27-01-1643 te TILBURG met
2279 Jenneken Peter Antonis Cornelis WOUTERS.
Uit dit huwelijk:
1.  Lucia Jan Daniel (Michielsen) (Sijken) (zie 1139).
2.  Adriaen Jan Daniel.
3.  Daniel Jan Daniel.
4.  Hester Jan Daniel.
5.  Pieternel Jan Daniel.

2280 Adriaen Adriaen MUTSAERTS, gedoopt op 07-02-1627 te Tilburg (getuige(n): Antonis Aerts; Maijke Adriaens), had in 1672 3 onmundige kinderen. Zoon van Adriaen MUTSAERTS (zie 4560) en Jenneke Willem Jan VERAMELSVOIRT (zie 4561).
Ondertrouwd (1) op 29-04-1651 te Tilburg, gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 15-05-1651 te Tilburg, gevonden dit huwelijk, Adriaen Ariaen Mutsarets, met Maiken Adriaen Jansen met Anna Jan Aert CRILLAERTS (zie 2281).
Gehuwd voor de kerk (2) voor 1677 met Clara Corstiaen ROMBOUTS.
Gehuwd voor de kerk (3) op 50-jarige leeftijd op 18-09-1677 te Tilburg met Barbara Balthazar Jan van den HEUVEL.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Arnoldus, gedoopt (R.K.) op 08-07-1652 te Tilburg (getuige(n): Wouter Aert Crillaerts; Heiltie Peter Jansen).
2.  Maria, begijn te Breda, gedoopt (R.K.) op 01-02-1654 te Tilburg (getuige(n): Mayken Gerits nov. Jenneken Cornelis), overleden op 04-02-1709 te Breda op 55-jarige leeftijd.
3.  Henricus, gedoopt (R.K.) op 09-09-1657 te Tilburg (getuige(n): Joostien Jans).
4.  Jan Adriaen, gedoopt (R.K.) op 25-01-1660 te Tilburg (getuige(n): Adriaen Mutsaerts).
5.  Arnoldus (zie 1140).
6.  Elisabeth, gedoopt (R.K.) op 03-04-1663 te Tilburg (getuige(n): Heilke Jans; Jois Adriaens).
7.  Joanna, in het klooster te Oisterwijk, gedoopt (R.K.) op 20-10-1665 te Tilburg (getuige(n): Grietie Claessen, (nov. Engeltken Cornelis Bartels) in het klooster in Oisterwijk).
8.  Jan Baptist Adriaen, gedoopt (R.K.) op 10-01-1668 te Tilburg (getuige(n): Sijtken Jan Crillaerts; Ida Jansse de Beer).
9.  Willemke, gedoopt (R.K.) op 10-01-1668 te Tilburg (getuige(n): Sijtken Jan Crillaerts; Ida Jansse de Beer).
10.  Adriaen.
11.  Angela Adriaen, huwt Dirck Otterwick.
Uit het tweede huwelijk:
12.  Joannes, gedoopt (R.K.) op 25-02-1673 te Tilburg (getuige(n): Helena Jois Crillaerts; Embrecht Voets).
2281 Anna Jan Aert CRILLAERTS, overleden voor 1672, dochter van Jan Aert CRILLAERTS (zie 4562) en Heijtken (zie 4563).
Uit dit huwelijk: 11 kinderen (zie onder 2280).

2288 Peter Bartholomeeus Joost MOMBOIRS, gedoopt (rooms katholiek) op 14-05-1621 te Tilburg, begraven op 28-07-1694 te Tilburg op 73-jarige leeftijd. Coll. Van Dijk: R381-1689-310v en 338, woont aan de Stokhasselt. Zoon van Bartholomeus Joost Meeus MOMBOIRS (zie 4576) en Gerartken Cornelis Jasper Peter HUIJBEN (zie 4577).
Ondertrouwd op 25-01-1646 te Tilburg, gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 21-02-1646 te Tilburg (rooms katholiek) met
2289 Ifken Jan Ariens GOYAERTS, begraven op 02-02-1671 te Tilburg, dochter van Jan Adrieaen Goijaert Jan MICHIELS (zie 4578) en Eva Wouter Aert COUWENBERCH (zie 4579).
Uit dit huwelijk:
1.  Geertruij MOMMERS, gedoopt op 02-03-1649 te Tilburg, begraven op 04-06-1715 te Tilburg op 66-jarige leeftijd, huwt Hendrick Peter Jansen van de Loo op 16-05-1677 TILBURG.
2.  Bartholomeus MOMMERS, gedoopt op 31-03-1650 te Tilburg, begraven op 13-12-1712 te Tilburg op 62-jarige leeftijd. Huwt 1) Maria Claes Adams op 09-10-1675; 2) Claesken Harmens van Heijst op 04-03-1685 Tilburg.
3.  Joanna MOMMERS, gedoopt op 22-10-1654 te Tilburg, huwt Frans Hendrick Brenders op 12-01-1687 Tilburg.
4.  Peter Peter (zie 1144).
5.  Sanctius MOMMERS, gedoopt op 08-04-1659 te Tilburg.
6.  Daniel MOMMERS, gedoopt op 02-05-1661 te Tilburg.

2290 Corstiaen Cornelis HERMAN.
Relatie met
2291 Anneke Anthonis GERITS.
Uit deze relatie:
1.  Maria Cornelis HERMANS (zie 1145).

2296 ws. Petrus Janssen van de PAES.
Relatie met
2297 ws. Margareta PETERS.
Uit deze relatie:
1.  Gerardus, gedoopt (rooms) op 18-03-1658 te Oisterwijk (getuige(n): Adrianus Jansen; Maria Bastians).
2.  Hubertus PAES, gedoopt (rooms) op 18-10-1660 te Oisterwijk (getuige(n): Joannes Gijsberts; Gertrudis Janssen).
3.  Wouter Peters van de PAS (Walterus Peeter van de Paz) (zie 1148).

2298 Jacob Cornelis WITLOCX (Witlicks).
Gehuwd voor de kerk op 06-05-1654 te Oisterwijk (ned. geref.) met
2299 Jenneken Cornelis Jan STEVENS, dochter van Cornelis Jan STEVENS (zie 4598) en Lijnken Aerdt ARIENS (zie 4599).
Uit dit huwelijk:
1.  Catharina Jacobus Cornelis (Witloox) (zie 1149).

2300 Johannes Dionisius Johannis ABRAHAMS ((Jan Denis Jan)), gedoopt (RK) op 15-03-1611 te Tilburg, zoon van Denijs Jan DENIJS (zie 4600) en Lijsbeth Reijner Denijs Jan REIJNEN (zie 4601).
Ondertrouwd (1) op 11-01-1650, gehuwd voor de kerk op 38-jarige leeftijd op 01-02-1650 te Tilburg met Jenneken Denis JAN.
Ondertrouwd (2) op 20-01-1668 te Tilburg, gehuwd voor de kerk op 56-jarige leeftijd op 05-02-1668 te Tilburg met Catharina Antonis Jan (Denijs) AERTS ((Lijntken)), 40 jaar oud (zie 2301).
Uit het tweede huwelijk:
1.  Antonis Jan Denis (Theunis) (zie 1150).
2301 Catharina Antonis Jan (Denijs) AERTS ((Lijntken)), gedoopt op 24-02-1627 te Tilburg, dochter van Antonis Jan AERTS (zie 4602) en Maria Matthijs (Jans) (Maijken) WILLEMS (zie 4603).
Ondertrouwd (1) op 15-04-1654, gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 06-05-1654 te Tilburg met Antonis Gijsbert Antonis DONDERS.
Ondertrouwd (2) op 20-01-1668 te Tilburg, gehuwd voor de kerk op 40-jarige leeftijd op 05-02-1668 te Tilburg met Johannes Dionisius Johannis ABRAHAMS ((Jan Denis Jan)), 56 jaar oud (zie 2300).
Uit het tweede huwelijk: 1 kind (zie onder 2300).

2302 Sijmon Wouter Wouters Adriaen COLEN, geboren circa 1641 te Enschot, overleden na 1701, zoon van Wouter Wouter Adriaen COLEN (zie 4604) en Elijsabeth Matheeus (Wouters) DIELIS (zie 4605).
Relatie met
2303 Willemken Joost Claes Adriaen DELIEN, geboren circa 1641, dochter van Joost Claes Adriaen DELIEN (zie 4606) en Catarina Cornelis Wouter MIJS (Lijnken) (zie 4607).
Uit deze relatie:
1.  Elizabeta Sijmen (Wouters), geboren te Enschot, gedoopt op 12-03-1666 te Tilburg.
2.  Nicolaa Sijmen (Wouters) (Claeske) (Claesje) (zie 1151).
3.  Simona Sijmon (Wouters), geboren te Enschot, gedoopt op 27-10-1672 te Tilburg.

2352 Ellerus JOANNES, student Groningen (07-10-1631), praeceptor scholea nostrae (1653), geboren circa 1612, begraven op 11-04-1663 te Groningen, * lidmaat op belijdenis te Groningen maart 1632; Ellerus Johannis studiosus in Ebbingstrate;
* van 1642 en 1643 zijn kwitanties gevonden waarin Ellerus Johannes, sexta classis praeceptor, enkele kwartalen salaris ad. f. 150,- verantwoordt (inclusief huishuur). Bron: ws.www.hetnetwindgenealogie.nl/;
* Gens Nostra 59 (2004) v.a. p. 87 door P.J.C. Elema (!)
* in leven magister der Latijnse schole.

Ondertrouwd (1) op 22-09-1632 te Groningen, gehuwd voor de kerk op 04-11-1632 te Groningen (Martinikerk) (geref.) met Jantien HEERENS (zie 2353).
Ondertrouwd (2) op 23-07-1653 te Groningen, gehuwd voor de kerk op 25-08-1653 te Groningen (A.-kerk) met Catharina (Trijntje) ROELEFS, geboren circa 1620 te Groningen? Begraven op 29-09-1686 te Groningen, vrouwe Elleri, dochter van Roelof N.N.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Geertruit ELLERUS, gedoopt op 03-03-1641 te Groningen (Martinikerk), adres in de Swanestrate, jong overleden.
2.  Elsjen ELLERUS, gedoopt op 15-11-1642 te Groningen (A-kerk). Adres in de Swanestrate), overleden voor 1674, * lidmaat op belijdenis, juni 1662 Groningen, als jongedochter in de Voltringstraat.
Ondertrouwd op 19-03-1664 te Groningen, gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 21-04-1664 te Groningen (getuige(n): Wessel Heerens, haar oom) met Cornelis FLORIJN, 21 jaar oud, bode van Groningen op Embden, gedoopt op 04-06-1642 te Groningen (A-kerk), * hertrouwt met Elletien Gerlefs/Garrelts, zoon van Philips Florijn en Annetien Cornellis.
3.  Annechien ELLERUS, gedoopt op 10-10-1644 te Groningen (A-kercke), jong overleden.
4.  Arentien ELLERI, gedoopt op 16-07-1646 te Groningen (A-kerk), adres in 't Cromme Jadt, * lidmaat op belijdenis september 1664, Groningen, als jongedochter in de Botteringestraat.
Ondertrouwd op 07-09-1672 te Groningen, gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 02-10-1672 te Groningen (Broerkerk) (getuige(n): voor het Roeleff Hindricks, broer; voor haar Cornelis Florijn, zwager) met Hinricus Mensonius GRASHOFF, ingeschreven aan de universiteit van Groningen (theologie) (17-08-1663), s. sancti min. candidatus, van Groningen, * Henricus Grashoff, student in Stoeldraeijerstraat), lidmaat Groningen december 1664.
5.  Joannes ELLERI, gedoopt op 23-02-1648 te Groningen (A-kerk), in 't Kromme Jat, na januari 1665.
6.  Helprich ELLERUS, gedoopt op 03-05-1660 te Groningen (A-kerk), in de Volkingestraat, in het Heilige Geest Gasthuis, tussen februari 1716 en februari 1717.
Ondertrouwd op 30-09-1682 te Groningen, gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 18-10-1682 te Groningen (A-kerk) (getuige(n): voor haar vaendrigh Rosingh, als neve) met Catharina SCHUIJRMANS, geboren te Zeerijp, overleden circa 1705, * dochter van Jacobus Schuijrman, predikant te Zeerijp, en Aeltien Geerts Abbringh.
7.  Arnoldus ELLERI (zie 1176).
Uit het tweede huwelijk:
8.  Jantjen ELLERI, gedoopt op 06-06-1654 te Groningen (A-kerk), adres in 't Cromme Jadt.
9.  Aeltjen ELLERI, gedoopt op 26-02-1656 te Groningen (A-kerk), adres in 't Cromme Jadt.
10.  Rudolph ELLERI (Rudolphus), predikant Noorddijk vanaf 15-02-1681, gedoopt op 01-01-1658 te Groningen (A-kerk). Adres in 't Cromme Jadt, overleden op 01-11-1692 te Noorddijk op 34-jarige leeftijd, oud bijna 42 jaar, * ingeschreven als student te Groningen 12-01-1674
* lidmaat Groningen, als student in Voltinigestraat), dechember 1674
.
Ondertrouwd (1) op 09-10-1680 te Groningen, voor hem dr. Nicolaus Helperi, als neve; voor haar Lubbertus Hoisingius, als broeder met Titia HOISINGIUS, 36 jaar oud, gedoopt op 28-01-1644 te Bedum, * dochter van Godefridus Hoisingius, predikant te Bedum.
Gehuwd voor de kerk (2) op 33-jarige leeftijd op 29-01-1691 te Groningen met Alegonda (Aaltje) WASSENBERG, lid van het koopman- en kamergilde (15-12-1687), gedoopt te Oostwold, overleden te Groningen, * tussen 08-07-1735 en 11-02-1736, dochter van Gerardus Wassenberg, predikant te Oostwold/WK en Anna van Lengel.
2353 Jantien HEERENS, geboren circa 1611, begraven op 29-07-1650 te Groningen. Elleris Johannes vrouwe, * lidmaat Martinikerk juni 1630, Jantien Heeren in't Crom Jat, dochter van Heere REMPKES (Renekes) (zie 4706) en Elsien WESSELS (CLOPPENBORGH) (zie 4707).
Uit dit huwelijk: 7 kinderen (zie onder 2352).

2354 Johannes MARCI, predikant te Sauwerd (1626), Uithuizen (1643-1651) (gezindte: ned.ger.), begraven op 01-10-1651 te Uithuizen, * Album Studiosorum Academiae Groninganae : Rector Hermanno Ravenspergero : 1622, 18 nov. Johannes Marci, Phil.
* ook gevonden ene Wilhelmus Marci, predikant Harkstede, Gieten (1603 - + augustus 1618)
.
Relatie met
2355 Tialde Havicks LOUWENS, dochter van Havick LOUWENS (zie 4710) en Menewer LOERINGA (zie 4711).
Uit deze relatie:
1.  Etjen (zie 1177).
2.  Maria, huwt Matthias Vechnerus (ov. Uithuizen 26-02-1662), Alb.Stud. Groningen 22-02-1642, de Wierum Omlandus a. c.18 P. Niebert 1651 Uithuizen 1653 tot overlijden. zoon van ds. Georgius en Elisabeth Mattaeus.
3.  Marcus MARCI(US), Stud. Gron. 26 januari 1659, Omlandus Phil. predikant te Garnwerd 6 juli 1665-1678, * Staten-archief 19 maart 1678: "dat Marcus Marcius pastor tot Garnwert, seer swaarlijk waere besogt en daar door onbequaan om het predichampt nae behooren te connen waernemen". Bron Sinds de Reductie in Stad en Lande van Groningen: 2 delen; W. Duinkerken
* Recoter Jacob Alting: 21 januari 1690 Marcus Marci Omlandus Phil. (blz 82)
.

2356 Wilhelmus UCHTMAN, student Groningen 08-05-1630, predikant te Eppenhuizen (1641), geboren circa 1610 te Bremen, overleden 1657 te Eppenhuizen. Album Studiosorum Academiae Groninganae : Rector Francisco Meijvardo : 1630 3 mei Wilhelmus Uchteman, Bremensis, Phil.
 
[ook gevonden misschien een zoon ? : Rector Wesselo Bertling : 1686 24 februari, Lucas Uchteman, Groninganus, a. 16 Gratis.]
.
Gehuwd voor de kerk voor 1658 met
2357 Cornelia Geerts FROLICX (Cornelisje Vrolijks, Frolicks, Vrolijx), overleden na 1675 te Friesland? * Kohier 200e penning over het haar 1672 Gouda en omstreken door B. de Keijzer; Memorie van de personen die buijten de provintie van Hollant sijn vertrokken ote gedoleert hebben: Darde quartier - Adriaan van der Spelt obijt insolvent de vrouw vertrocken na Vrieslant f. 4.000,-.
* Wordt door Ignatius Walvis (Goudse geschiedschrijver) een 'Groeningsch quaaraardig wijf' genoemd. Zie "De Beschrijving der Stad Gouda" en Oud Holland 1970, nr. 85 het artikel "Werd Adriaan van der Spelt vermoord?" door J.E.J. Geselschap. (Pag. 186-188).
* Zie ook het Groene Hart Archief: Inv.nr. 234, blz. 356r (pand:HC), Naam Catharina Vroolijck, Bron ac566 Annontatie Erfgenamen van Adriaen van der Spelt. Bron: Grafboek St. Janskerk 1640-1702 Gouda. Etc.
Dochter van Geert FROLICX (zie 4714).
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1658 met Wilhelmus UCHTMAN (zie 2356).
Ondertrouwd (2) op 16-10-1658 te Groningen, gehuwd voor de kerk op 06-11-1658 te Groningen. Reneke Elema waarvoor H. Idema, Cornelia Geerts, weduwe van pastor Wilhelmus Uchtman, 't Eppingehuijs, waarvoor d' Arbel meijster Hajkens met Reneke ELEMA (Rintke), koopman te Groningen, overleden na 1663, zoon van Valerius ELEMA en Tyake BIJMA.
Ondertrouwd (3) op 20-05-1671 te Groningen, gehuwd voor de kerk op 20-06-1671 te Groningen (getuige(n): Gerhardus Uchtman als soon; dr. Venecamp als goede bekende), hij, van Gouda, zij weduwe van Reneke Elema van Groningen. Echtgenoot is Adriaan van der SPELT, kunstschilder (stillevens), geboren circa 1630 te Leiden, overleden 11-1673 te Gouda, mogelijk vermoord.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Gerardus UCHTEMANS (zie 1178).
Uit het tweede huwelijk:
2.  Tiaekjen, gedoopt op 30-09-1659 te Groningen (A-kerk). Adres: Buiten de A-poort.
3.  Valerus, gedoopt op 04-11-1660 te Groningen (A kerk). Adres: Buijten de A-poort.

2358 Bronne Roelefs LUIJTENS (Trompetter), trompetter onder Ritmeester Berend Entes, geboren circa 1610, * Bernhard Entes was ritmeester etc., hij huwde op 3 maart 1638 te Groningen Catharina Alberda, weduwe van Melchior Conders. Zoon van Roeleff LUIJTENS (zie 4716) en Hindrickien JANSEN (zie 4717).
Gehuwd voor de kerk (1) op 26-05-1638 te Groningen (getuige(n): Ritmeester Entes; Berent Berents, chirurgijn, als broer), hij soldaat onder Ritmeester (Berend) Entes (Bernhard Entes, ritmeester, huwde Catharina Alberda, weduwe Melchior Conders op 03-03-1638 te Groningen) met Jantien BERENTS (zie 2359).
Gehuwd voor de kerk (2) op 25-01-1651 te Groningen met Annetjen JELLENS (Anneke Bronnes).
Uit het eerste huwelijk:
1.  Berent TROMPETTER, gedoopt op 03-11-1641 te Groningen (A-kerk). Bloemstraat.
2.  Anna TROMPETTER, gedoopt op 28-08-1646 te Groningen. Bloemstraat. check jaar.
3.  Margaretha (Grietje) BRUNNENS (Brummens, Bronnens) (zie 1179).
4.  Geertien, gedoopt op 26-07-1648 te Groningen (A-Kerk), vader trompetter; Bloemstraat.
5.  N.N. (opzoeken) TROMPETTER, gedoopt op 28-11-1649 te Groningen (A-kerk). Bloemkerstraat.
Uit het tweede huwelijk:
6.  Jan, gedoopt op 26-01-1654 te Groningen (A-kerk). Achter zijn Excellentie hof bij de Bleken.
7.  Bronne TROMPETTER, gedoopt op 20-03-1655 te Groningen (A-kerk). Bij de Sint Jansbrug. Vader overleden.
2359 Jantien BERENTS, overleden voor 1651, dochter van Berend (zie 4718).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen (zie onder 2358).

2364 Derck JANSEN, * op 17-12-1617 onmondig.
* Herengoederen, deel 1, Ede/Manen, 1.1.2. Het buurtschap Manen: 13. Jan Gerrit Dercksgoet (of Johan Gerrit Derxsgoet). : - 17-12-1617, Derck Jansz, onmondig, oprukking onder momberschap van zijn bestevader Gerrit Woutters, na transport door Johan Dercx, den olden. : - 31-08-1622, Derck Jansz consent voor de tuchting van zijn dochter Geertgen Dercx. : - 09-01-1630, Derck Janssen oprukking (01-02-1636, 10-03-1642, 05-03-1649, 26-11-1656, 17-01-1657, 14-04-1666). : - 14-04-1677, Jan Dercksen investiture en oprukking als erfgenaam van zijn vader Derck Jansen. Zie verder Jan Dercksen van Manen.
Zoon van Johan DERCX den OLDEN (zie 4728).
Relatie.
Uit deze relatie:
1.  Derck Dercksen van MANEN.
2.  Jurrien Derckx van MANEN (Jan Dircksen van Maenen) (zie 1182).

2366 Anthonis Lange (Teunis) BOTMAN (Thoenis Jansz (Botman)), overleden op 03-06-1673, * Bron: www.interstad.nl/antonzeven/deel5b.pdf. : Wie woonend waar in Wageningen. : Hoogstraat 76 (416), huis en erf, 1.61 are b.i.g. f. 78,- (zie ook 415). Rekenkamer: Thoenis Jansz Botman (voor 1688); Jan Dircksen van Maenen 1679. : D.d. 05-12-1642 ( zie 05-05-1650) Toenis Jansen wordt eigenaar. N.B. Is hij een zoon van Jan Cornelissen Schoen? Hij heet later Botman. : 1647 (Oud Archief 913) Tonis Janss Eijgenaer (79) f. 02-14-0. : 05-05-1650 (RAW173 f1 1v) Gerrit Jansen ende Evert Gerritss aen d' Eers. Roeloff de Ruijter ende Johan Junius, burgemeesteren binnen Wageninghen ende huijsmeeseren van 't Hospitael aldaer, offte derselver successeuren sodanig verwin als sijluijden soo voor oir selven, derselver erffgenamen opte vijff december sestienhondert tweendeveertich. (05-12-1642) opte huijsingh met sijnen toebehoiren toecomende Toenis Jansen vercregen hadden offte Hospitaelmeesteren aen de vercoperen daervoor 't erleggen, de summe capitaels van 200 gulden te verrenten tegens 12 gulden gepremitteert goet, daervan voor den hospitael- off Gastuijsmeesteren voirnoemt offt derselven naervolgeren, t eerste jaer uijt de voirschreven huijsingh van Toenis Jansen sal sijn vervallen ende omgecomen op het hoichtijt van Paeschen 1651. Actum opten 5 meij 1650. : 1660 (OA960) Teunes Botman 8-10. : D.d. 22-11-1667. (zie 417/419) Toenis Jans Botman tW van 417/419. : 02-02-1674 (RAW201) Teunis Lange Botman, burger en inwoonder alhier, gesont [geeft liberale gift: land], vanwege trouwe diensten die zijn dochter Jenneke Anthonisse Botman heeft verricht. Gaat over op Jan Dircksen van Maenen.
Zoon van ? Jan Cornelissen SCHOEN ? (Botman) (zie 4732).
Relatie.
Uit deze relatie:
1.  Jenneke Anthonisse (zie 1183).

2368 Jan Pieterse BALFORD (Jan), soldaat onder Veere, geboren circa 1600. Hij stond eerst in ondertrouw aangegeven in de Schotse kerk te Dordrecht met Josijntje Hermans op 26-02-1633, doch zij overleed. : De huwelijksintekeningen van Schotse militairen in Nederland 1574-1665 door Dr.Ir. J. Maclean: Dordrecht; John Balford Veere 26-02-1633 Josijntje Hermans, Proclamations stopped.
Ondertrouwd op 09-04-1633 te Dordrecht, gehuwd voor de kerk op 24-04-1633 te Dordrecht. Dordrecht John Balford Veer & Anna Gossens, widow to Dirck Franssen, last soldier to the Heer van Bleskensgraaf. Bron: De huwelijksintekeningen van Schotse militarie in Nederland 1574-1665 door Dr.Ir. J. Maclean met
2369 Anneke GOOSENSEN (Gangen Anneken Goijssijns).
Ondertrouwd (1) op 09-04-1633 te Dordrecht, gehuwd voor de kerk op 24-04-1633 te Dordrecht. Dordrecht John Balford Veer & Anna Gossens, widow to Dirck Franssen, last soldier to the Heer van Bleskensgraaf. Bron: De huwelijksintekeningen van Schotse militarie in Nederland 1574-1665 door Dr.Ir. J. Maclean met Jan Pieterse BALFORD (Jan) (zie 2368).
Relatie (2) met Dirck FRANSSEN, sold. o.d hr. v. Bleskensgraaf.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Elisabeth JANSEN, gedoopt op 01-03-1634 te Dordrecht.
2.  Pieter PIETERSSEN, gedoopt op 01-08-1639 te Dorsdrecht.
3.  Gijsbrecht PIETERSEN (Gijsbert) (zie 1184).
4.  Gangen BALFORT (Anna), gedoopt op 29-07-1645 te Dordrecht.

2370 Jan MANNING.
Relatie met
2371 Marija GROOS.
Uit deze relatie:
1.  Maria Jans (zie 1185).

2372 Harmen TONGERLOO, overleden voor 1653, * Lichtenvoorde Lidmaten (datum onbekend): In een groep bij elkaar op pagina 9; - Garrit Tongerlo, Jan Tongerlo, Aeltje Tongerlo, Harman Tongerlo, Henderijken Sternenborgh, Geertruid Sternenborgh, Berent Tongerlo. Op pagina 8: obijt Berent Tongerlo, ook een Willemina Tongerlo.
* Gevonden: doopgetuige: Harmen Tongerloo, beroep molenaar. Boek 1039.01 15.5. 20-02-1648.
Zoon van NN TONGERLOO (zie 4744).
Relatie met
2373 Aaltje RABEN.
Gehuwd voor de kerk (1) op 26-06-1653 te Lichtenvoorde, hij zoon van Jan Steerenborg tot Borkulo, zij weduwe van zal. Harman Tongerloe alhier. Echtgenoot is Jochem STEERENBORGH, geboren te Borculo ? lidmaten 1677: Joachum Sterrenborg; Coen Tongerloo met Magdalena Crabbenborgh huisvrouwl, zoon van Jan STEERENBORGH.
Relatie (2) met Harmen TONGERLOO (zie 2372).
Uit de tweede relatie:
1.  Berndt (zie 1186).

2374 Jan PLANTEN, overleden voor 1678, lidmaat kerst 1652 Bron: 1039.01 154.8: Jan Planten.
* Andere tak: NL 1928 blz. 191: Jan Planten, schepen van Doetinchem 1703-1726 burgemeester 1705 - 1715 en Everdina ten (van?) Till waren volgens een op archief onderzoek berustend, doch onvolledig geslachtsregister Planten de ouders van Anthony Bartinus, ged. 15-10-1710 en blijkens de vraag en de namen harer kinderen ook van Susanna, geh. met Jan Cremer. Hendrik Planten zoon van Anthonius Bartinus, stierft voor 07-06-1820. Rep. Planten Jaarboek Achterhoek en Liemers 1988; Oostgelderse tijdschrift 1985, 26; Twente 1985.
* Rep. Planten (Gld.) A.G. en L. Planten. Planten van Gerrit, IJsbrandt en Berent, tot nu toe van Varsseveld, Doetinchem en Kotten tot ... Z.pl. 1983 V.G. 1982.
* Doetinchem 11-09-1659 Jan Planten, jonge sone van Isebrant Planten (kerkmeester 1649)borger hier binnen Doetinchem, Gerritken Jans, nagel. weduwe van sal. Pieter Ruellen, woonacht tot Amsterdam, Procl. 11/18/25 sept. cop. 13-11-1659 ingebracht burgers van Amsterdam.
* Gijsbert van Holt, jm nagel.. soon van sal Willem van Holt. bij zijn kerkburger, deser stad, procl. 16/23/30 juli cop. 06-08-1654 Doetinchem met Geesken Planten dr. van Isebrant Plant, kerkmr. deser plaets.
* 20-09-1709 Doetinchem; Jan Planten de schoolmeester overluidt 1,5,0.
* Lidmaten Doetinchem: Altien Gorssnickstlt de huisvrouw van Issbrant Plantte d.d. 29-09-1627; lidmaten Doetinchem Isbrandt Planten d.d. 13-04-1623.
* Hermen Plantens, Issbrandt Plantten kerckmeister alhier binnen Doetinchem sa. sons met Susanna Meijerinck zalt. Evert Meijerink geweest borger cop. 28-11-1649 Doetinchem.
* Gevonden te Amsterdam: Jan Planten van Doetinchem, daar wonende en Dirckje Jans weduwe van Pieter Ruelles wonende in de Halfsteeg.18-10-1659 no 480 blz. 241. (bij haar eerste huwelijk is Ruelles van Amsterdam en zij van Zutphen).

Relatie met
2375 (Elisabeth?).
Uit deze relatie:
1.  Geesken (zie 1187).
2.  ws. Aaltje.
3.  ws. Helena, huwt op 26-08/ 30-08-1688 Lichtenvoorde met Derk Hulsman, weduwenaar. Zij nagelaten dochter van Jan Planten in sijn leven vooght alhier.
4.  ws. Herman, * soon van Jan Planten in Varsseveld (meerdere Jan's levenden) op 16-11-1656 Lichtenvoorde. met Geesken Arents nagelate weduwe van burgemeester Willem ten Have alhier. Mogelijk zoon van een andere Jan Planten (samen met Helena).
5.  ws. Magdalena.

2378 Gerardus JANSSEN (van Loock), * gevonden een doop van Gerard Geertse d.d. 10-09-1600 Steenbergen, zoon van Teunis Geertse. Getuigen: Jacquemijntje Faerles.
Gehuwd voor de kerk op 28-04-1646 te Roosendaal (St. Jan de Doper) (Rooms) met de 33-jarige
2379 Maria LAMBRECHTSSEN, gedoopt (rooms kath.) op 29-04-1612 te Roosendaal (getuige(n): Cornelius Peetersen; Soetken Theus). Parochie St. Jan de Doper, dochter van Joannes LAMBRECHTSSEN (van Loock) (zie 4758) en Helena QUIRIJNS (zie 4759).
Uit dit huwelijk:
1.  Maria Gerardus, gedoopt (Rooms) op 30-03-1647 te Roosendaal (getuige(n): Jan van Loock; Helena Quirijns). Opm.: onder voorbehoud, omdat zij al eerder gedoopt schijnt te zijn.
2.  Lambertus Gerardus, gedoopt (Rooms) op 02-01-1649 te Roosendaal (St. Jan de Doper (getuige(n): Lambertus Janssen in zijn naam Marinus Cornelissen van der Vliet; Janneken Thomassen), * huwt Antonia Adriaense Mes: Kind: Maria ged. 26-03-1680 Roosendaal.
3.  Joannes, gedoopt (Rooms) op 18-09-1651 te Roosendaal (St. Jan de Doper) (getuige(n): Arnoldus Geertssen; Elisabeth Anraet).
4.  Christina Gerardus Janssen van LOOCK, gedoopt (Rooms) op 07-06-1655 te Roosendaal (St. Jan de Doper) (getuige(n): Joannes Anraets; Janneke Anraets), * gehuwd met Geerart Bronckhoff.
5.  Helena van LOOCK (zie 1189).
6.  Petronella Gerardus, gedoopt (Rooms) op 20-03-1660 te Roosendaal (getuige(n): Andries Henricx van Eersel; Maria Gijssen), * in 1696 weduwe van Marten Schout.
7.  Judocus (Jacobus), gedoopt (Rooms) op 29-12-1662 te Roosendaal (getuige(n): Lambertus Janssen; Anna Lambrechts).
8.  Christoforus Geerardus Janssen van LOOCK, linnenlakenwever (1697), meesterlinnenlakenwever (1734), gedoopt (Rooms) op 26-05-1665 te Roosendaal (St. Jan de Doper) (getuige(n): Floris Hermans; Cristina Peeterssen de Bruijn in haar plaats Maria Joris Cleerens).
9.  Franciscus Geerardus, ruiter onder Van Oijen (1713), gedoopt (Rooms) op 03-02-1669 te Roosendaal (getuige(n): Arnoldus Scobben; Joana Jans in haar plaats Christina Peeters).

2380 Jean HUIJ.
Relatie met
2381 Anna Mary FRANSEN.
Relatie (1) met Jean HUIJ (zie 2380), geen huwelijk plaatsgevonden.
Relatie (2).
Uit de eerste relatie:
1.  Johannes (zie 1190).
Uit de tweede relatie:
2.  Janneken FRANSEN, gedoopt (herv) op 06-12-1661 te Steenbergen (getuige(n): Jacomijntje Kortebos). Kint is in hoererie gewonnen.

2392 Cornelis Jansen van der BIJL, geboren te Utrecht (gezindte: ned.ger.), [- Acte: Huur/verhuur. Notaris J. Leechburch, invnr. 108a1, aktenr. 28, datum: 13-06-1682. 1. Schout ende scheepenen van Reijerscop Creuningen en Sint Pietersgerecht. 3e schepen (Sint Pietersgerecht): Cornelis Jansen van der Bijl
- Acte: Huur/verhuur. Notaris J. Leechburch, invnr. 108a1, aktenr. 55, datum: 19-10-1684. 1. Christoffel Leeder, gerechtsbode van Harmelen, 17. Cornelis Jansen van der Bijl, Reijerscop St. Pietersgerecht (woonplaats).
Inventarisnr. U108a1 Aktenr. 55 d.d. 19-10-1684 Huur en Verhuur Notaris J. Leechburch Utrecht
1e partij: Christoffel Leeder, gerechtsbode van Harmelen
2e partij: Cornelis Jansen van der Bijl, Reijerscop St. Pietersgerecht.
Soort onroerend goed: ses mergens weij-,hoy- en kenniplant Belendingen: naast Leendert Gielen. Gerecht: Reijerscop Velthuijsen, polder Bijlevelt, met recht van overpad naar de Reijerskopperdijk over het land van Leendert Gielen.
Inventarisnr. U114a2 Aktenr. 47 d.d. 14-04-1688 Uitkoop Notaris J. Wantenaar Utrecht
1e partij: Annichie Cornelis weduwe Cornelis Jansen van der Bijll, woonplaats Reijerscop St. Petersgerecht, assistent Claes Willemse Douwer, ondertrouwde man.
2e partij: Cornelis van der Bijll, onmundige zoon; Marrichien Cornelis van der Bijll, onmundige dochter, Voogd: Jan Jansz van der Bijll, woonplaats Reijerscop, St. Pietersgerecht.
Inhoud: ter voldoening vaderlijks erfdeel.]
, zoon van Jan van der BIJL (zie 4784) en Jacobje Cornelis van der PAETS (zie 4785).
Gehuwd voor de kerk op 29-03-1687 te Utrecht (Catharijnekerk) (ned.ger.) (getuige(n): Jacobje Cornelis, moeder van de bruidegom; Trijntje Cornelis, goede kennis, in plaats van de moeder), hij wonende in de Jufferstraat bij de Wittevrouwenpoort, zij wonende aan de Nieuwegracht bij de Magdalenabrug. Echtgenote is
2393 Catarina Jans van LEEUWERDEN, geboren circa 1666 te Utrecht (gezindte: ned.ger.), begraven op 17-04-1743 te Utrecht (Claaskerk). Gratis begraven. Weduwe van Cornelis van der Bijll, wonende in de Groot-Elisteegh. Laat na bejaarde kinderen. Dochter van Jan Claes van LEEUWAERDEN (zie 4786).
Uit dit huwelijk:
1.  Philips, gedoopt (ned.ger.) op 25-12-1685 te Utrecht (Catharinekerk). Adres: Keukenstraat.
2.  Johanna, gedoopt (ned.ger.) op 29-01-1688 te Utrecht (Catharinakerk). Adres in de Keukenstraat.
3.  Johannes (zie 1196).

2394 Pieter MULDER.
Relatie met
2395 NN.
Uit deze relatie:
1.  Jannigje (zie 1197).

2396 IJsbrand van der EEM, stoffieswerker (1717), geboren circa 1668 (gezindte: ned.ger.), begraven op 12-11-1737 te Utrecht (Geertekerk). Gratis begraven. Laat na zijn vrouw, wonende aan de Oudegracht achter het Weijstraat, en een mondige zoon. * U136a1-142, d.d. 03-02-1709. Koop/Verkoop, Notaris: J. Barbe, Utrecht.
Zie familie Van Wijck.
* U155a2-12, d.d. 03-02-1717, schuldbekentenis, notaris C. de Munnik, Utrecht. 1e partij: Ysbrand van der Eem, stoffieswercker, x Hendrina van Wijck, te Utrecht. 2e partij: Casper Vermeulen, meester timmerman, te Utrecht. Inhoud: F. 50,- vanwege lening.
* U156a1-137, d.d. 30-06-1702, Schuldbekentenis, Notaris G. Bredie, Utrecht. 1e partij: Isebrant van der Eem, Utrecht. 2e partij: Casper Vermeulen, mr. Timmerman, Utrecht. Inhoud: fl. 96,- vanwege lening en eerdere schuld f. 50; schuldbekentenis d.d. --- voor notaris C. de Munnik datering ws. 1720.
Zoon van ? Jan ? van der EEM (zie 4792).
Gehuwd voor de kerk op 19-02-1690 te Utrecht (Anthonijgasthuis) (ned.ger.) (getuige(n): Johannes Droogbrood, zijn goede kennis), hij wonende over de Linden, zij wonende aan de Volderbrug. Schriftelijke toestemming van haar vader, Gijsbert van Wijk, versterkt door mondelinge getuigenis van Henrik Toelar. Echtgenote is de 21-jarige
2397 Hendrina Hendricsz van WIJCK, gedoopt (ned.ger.) op 19-04-1668 te Utrecht (Klaaskerk). Adres in de Rosendael. Begraven op 20-05-1741 te Utrecht (Geertekerk) op 73-jarige leeftijd. Gratis begraven. Weduwe van Eijsbrand van der Heem, wonende achter het Weijstraet. Laat na een mondige zoon. Dochter van Gijsbert HENRIKS (van WIJK) (zie 4794) en Cornelia WILLEMSEN (zie 4795).
Uit dit huwelijk:
1.  Gijsbert (zie 1198).
2.  Johannes, gedoopt (ned.ger.) op 05-05-1695 te Utrecht (Geertekerk), begraven op 15-05-1695 te Utrecht (Geertekerk), 10 dagen oud. NN kind van Isbrand van der Eem. Gratis gezonken.
3.  Johannes, gedoopt (ned.ger.) op 03-11-1700 te Utrecht (Geertekerk). Adres aan het Wijstraat, overleden voor 1711 te Utrecht.
4.  Cornelia, gedoopt (ned.ger.) op 09-08-1702 te Utrecht (Domkerk). Adres in de Twijstraat, begraven op 22-08-1702 te Utrecht (Geertekerk), 13 dagen oud. NN van der Eem, kind van Isbrand van der Eem. Gratis begraven.
Het kan ook een ander kind van Isbrand zijn (!)
.
5.  Johannes, gedoopt (ned.ger.) op 24-07-1711 te Utrecht (Buurkerk) (Cruijs Gasthuis) (getuige(n): moeder is lidmaat). Adres achter 't Wijstraat.

2398 Pieter van FLINT, geboren circa 1661 (gezindte: ned.ger.), begraven op 12-02-1731 te Utrecht (Geertekerk). Gratis begraven. Laat na zijn vrouw en mundige kinderen, wonende Achter 't Wijstraet. Notaris C.F. Pronckert, inv.nr. U162a19, Soort: Testament Aktenr. 138 d.d. 20-09-1738 Utrecht : Maria van Adorp, weduwe van Deonies Pauw, in leven coopman in wijnen, Margaretha Buijn, dochter van zuster + Willemina van Adorp en Jacobus Buijn, nagelaten kinderen van zuster Aletta van Adorp en Pieter van Flint in leven echtlieden, Adrianus van Flint, Pieter van Flint, Johanna van Flint, met benoeming van Nicolaas Voet, advocaat hof van Utrecht tot executeur.
 
Mogelijk zuster: Susanna van Flint, adres Boterstraat huwt d.d. 12-07-1687 Anthonigasthuis Utrecht met Johannes van Plettenberg. adres Boterstraat, Getuigen: Maria van Plettenberg, vader van de bruidegom en Aaltje Joosten. Huwb. 99-568.

Gehuwd voor de kerk op 04-04-1681 te Utrecht (Domkerk) (ned.ger.) (getuige(n): zijn baes en haar moeder.) met
2399 Aletta van ADORP, geboren circa 1661 te Utrecht (gezindte: ned.ger.), begraven op 15-07-1738 te Utrecht (Geertekerk). Gratis begraven. Wonende achter het Weijstraat aan de Oudegracht. Weduwe van Pieter van Flint, laat na mondige kinderen. Dochter van Dirck Jansz van ADORP (zie 4798) en Ariaentien Jans van FASEN (van Varick) (zie 4799).
Uit dit huwelijk:
1.  Dirk, gedoopt (ned.ger.) op 24-07-1681 te Utrecht (Catharijnekerk). Adres op de Nieuwstraat bij de Groenesteegh. Overleden voor 1738. Huwt in 1702 te Utrecht met Alsje Gerrits Nachtmans, wonende aan de Oudegracht tussen de Volder- en Geertebrug. Getuigen: Aletta van Adorp en Johanna van Bemmel, bekende.
Gevonden een overlijden: Dirck van Flint, jongeman, laat na vader en moeder aan de Volderbrugh, 8 dragers, Nicolaikerk. begraven d.d. 15-08-1707 Nicolaikerk Utrecht. Begraafb. 128 pag. 545
.
2.  Adrianus, vermeld 1738, gedoopt (ned.ger.) op 24-10-1683 te Utrecht (Catharinekerk). Adres in de Lange Nieuwstraat. Overleden na 1738, * Maria van Adorp legateert aan Adrianus, Pieter en Johanna haar comparants neven en nichten, nagelaten kinderen van haar comparantes suster Aletta van Adorp door Pieter van Flint aen haer in echte verwekt, voor de overige twee darde parten.
* Inventarisnr. U162a20 Aktenr. 83 d.d. 17-06-1739 Huur en Verhuur Notaris: C.F. Pronkert Utrecht : 1e partij Jacoba Broedelet weduwe van Frans Peereboom voogd, curator Willem Anthony van Bohell, procureur, gerechte van Utrecht; 2e partij Pieter van Flint, assistent Adrianus van Flint, vader x Margaretha de Jong; Johanna van Wilburgh assistent Hendrina Hulschert, moeder, weduwe van Wilhelmus van Wilburg. Soort onroerend goed: huijsinge c.a. N.Z. Steenweg te Utrecht. Verwijzingen: appointement d.d. 10-06-1739 van gerechte van Utrecht. Bijzonderheden: over bijbehorende winkel wordt later beslist. Pieter van Flint en Johanna van Wilburg zijn aanstaande echtlieden.
* Inv.nr. U169a8 d.d. -4-08-1739 Overdracht, not. W van Vloten Utrecht; 1e partij Piter van Flint x Johanna van Wilborch; 2e partij 4 onmondige kinderen + Hendrik van Velen Voogd Abraham de Klerk. Inhoud: van obligatie f. 1.000,- t.l.v. provincie Utrecht. Bijzonderheden: Hendrik van Velen, in leven kapitein.
* Inv.nr. 162a20 Aktenr. 113-2 d.d. 26-09-1739 Openbare verkoping, notaris C.F.Pronckert Utrecht; 1e partij : erven van Maria Damen, 2e partij Pieter van Flint, borg - Willem van Wilburgh, borg Abraham van Wilburgh, inhoud: huijsinge NZ Steenwegh OW Jacobus van Schaijk, WW Lauwersteegjen, achter Frans Jansse, Gerecht Utrecht.
* Inv.nr. U190a1 Aktenr. 104 d.d. 19-01-1740 Overeenkomst Notaris M. Lagerweij Utrecht; 1e partij Pieter van Flint x Johanna van Wilburgh, mr. glasemaker Utrecht; 2e partij: Hendrika Hulschert, moeder, weduwe van Wilhelmus van Wilburgh, inhoud: over het onderhoud van de 2e partij.
* Inv.nr. U153a7 Aktenr. 110 d.d. 30-07-1740 Koop en verkoop Notaris J. Vervoorn Utrecht; 1e partij: Pieter van Flint weduwenaar vna Johanna van Wilburgh, mr. glazemaker, Hendrina Hulschert weduwe van Wilhelmus vna Wilborgh Utrecht; 2e partij: Theodora Vos, Utrecht, Soort onroerend goed: huisinge ca. NZ Steenweg OW Jacobus van Schaick, WW het Lauwersteegje, achter Frans Jansse. Bijzonderheden: Hendrina Hulschert is erfgename ab intestato van dochter Johanna van Wilburgh.

3.  Geertruijd, gedoopt (ned.ger.) op 09-08-1687 te Utrecht (Catharinekerk). Adres aan de Volderbrug. Begraven op 19-12-1734 te Utrecht op 47-jarige leeftijd. Laat na 3 onmundige kinderen. * Huwt op 29-03-1715 Cranegasthuis te Utrecht met Jan Peijsel. Laat 3 kinderen na.
* Maria van Adorp legateert aan haar kinderen tesamen de som van 300 gulden eens. Zij krijgen dit pas als zij of meerderjarig zijn, of komen te huwen.

4.  Johanna (zie 1199).
5.  Peter van VLINT, vermeld 1738, gedoopt (ned.ger.) op 17-02-1692 te Utrecht (Domkerk), overleden na 1738. Gevonden ene: Inv.nr. U 153a7 nr. 111, scheiding, d.d. 30-07-1740 notaris J. Vervoorn Utrecht. Pieter van Flint, weduwenaar van Johanna van Wilburg, meester glazemaker te Utrecht met Hendrina Hulschert, moeder, weduwe van Wilhelmus van Wilburgh Utrecht acc. d.d. 19-01-1740, not. M. Lagerweij.
(= zoon van Adrianus van Flint)
.
6.  Cornelis, gedoopt (ned.ger.) op 11-03-1694 te Utrecht (Geertekerk), overleden op 05-06-1737 te IJsselstein op 43-jarige leeftijd, begraven op 05-06-1737 te IJsselstein, 2 klokken , 1 uur beluid. Zwarte baar, middelste kleed, 27 mantels, huurgraf in de kerk. * laat 3 kinderen na.
* Maria van Adorp legateert aan zijn 3 kinderen tesamen de som van 300 gulden eens.

Relatie met Elizabeth BILJARD.
7.  Adriana, gedoopt (ned.ger.) op 27-09-1696 te Utrecht (Geertekerk), begraven op 10-01-1729 te Utrecht (Geertekerk) op 32-jarige leeftijd, 8 dragers. Jonge dochter, laat na vader en moeder, achter 't Wijstraat omtrent 't Hanepoortje.
8.  Willem, gedoopt (ned.ger.) op 28-12-1698 te Utrecht (Domkerk). Adres aan de Volderbrug.

2404 ? Richard DIGUE ? (PINCKENY), soldaat onder kapt. Roper, geboren circa 1611 te Engeland (gezindte: ned.ger.). GAU Lidm. reg. Herv. kerk Fiche 20 nr. 5/6: Dirck Pinckeny en zijn huisvrouw Eefkens Adams, wonende achter de Jacobikerk, met attestatie van Nijmegen 01-07-1672.
Ondertrouwd op 11-02-1644 te Nijmegen, hij jongeman uit Engeland, soldaat onder kapitein Roper, zijn jongedochter van Nijmegen, gehuwd voor de kerk op 28-02-1644 te Nijmegen (ned.herv.) (getuige(n): T. Mator Sponse Niclaes Fraund. Serg. Nae. Centurony) met de 32-jarige
2405 Eva ADAMS, gedoopt (ned.ger.) op 24-11-1611 te Nijmegen.
Uit dit huwelijk:
1.  Jenneke PINCKEN, gedoopt (ned.ger.) op 27-12-1644 te Nijmegen.
2.  Adam PIJNNE, gedoopt (ned.ger.) op 22-09-1646 te Nijmegen.
3.  Jacob PINGNAS, gedoopt (ned.ger.) op 19-12-1651 te Nijmegen.
4.  Thimotheus PINCKENI (Pignij) (zie 1202).
5.  Engel PICKNEY, gedoopt (ned.ger.) op 22-04-1655 te Nijmegen.
6.  William PINKENY, ? 11-11-1716 De weduwe van Willem Pinckeni, zakkedrager, in de Korte Lauerstraat, onmundige kinderen. De seclusie is vertoont en de heeft Dirck Pinckeny haar oudtsen zoon alhier present de momboirschap geaccepteert. Bron: SA II momboir nr. 1289 2 nr. 3484 d.d. 07-09-1716 Notaris Wic. Vonck (Hilligje Teunis van Doorn?).

2412 Huybert Henrixzen STAEL.
Ondertrouwd op 28-11-1618 te Westbroek, gehuwd voor de kerk op 13-12-1618 te Westbroek, ...nae drije behoorlijcke proclamatien in den houwelijcken staet bevesticht Huijbert Henrixzen Stael, jonckgesel ende Claesghen Cornelis Bosch, jongedochter beijde woonende in Westbrouck met
2413 Claessien Cornelis BOSCH.
Uit dit huwelijk:
1.  Willem Henrixzen, geboren circa 1600.
Ondertrouwd op 27-02-1625 te Westbroek, gehuwd voor de kerk op 16-03-1625 te Westbroek, ...nae drije behoorlijcke proclamatien in den houwelijcken staet bevesticht Willem Henrixzen Stael jonckgesel ende Haesghen Beernts Schaij, jongedochter beijde woonende in Westbrouck met Haesghen Beernts SCHAIJ, dochter van Berend Petersz SCHAEY (zie 11996) en Dauwigje GOSENSDOCHTER (zie 11997).
2.  Cornelis Huijbertsen (zie 1206).

2418 Christoffel van DOORN.
Relatie met
2419 Elisabeth MEERTENS.
Uit deze relatie:
1.  Evertje Stoffels (zie 1209).
2.  Johannes, gedoopt op 02-08-1664 te Utrecht (Catharinakerk).
3.  Adriaen, gedoopt op 13-12-1667 te Utrecht (Domkerk).

2422 Barent Bartholomeuss VERWAERD, cruijdenier (= apotheker), geboren circa 1628 te Schoonhoven (gezindte: ned.ger.), * Binnenkomende Burgers: 17-03-1677 Berend Verwaerd.
* U83b6-54, d.d. 05-10-1681, procuratie, notaris N. Vonck, Utrecht. 1e partij: Berent Verweert, cruijdenier, gehuwd met Jannigien Claess, De Weert. 2e partij: echtgenote. Inhoud: om Willem Hermenss Verweert, oom te Schoonhoven te ontslaan als beheerder van de erfenis van grootvader + Hermen Willems Verweert om akkoord te gaan met zijn afrekening.
* U83b6-62, d.d. 19-11-1681, procuratie, notaris N. Vonck, Utrecht. 1e partij: erven Hermen Willems Verweert; - Berent Verweert, kleinzoon, cruijdenier; - mede erfgenamen. 2e partij: Johan van der Putten, procureur te Schoonhoven. Inhoud: om van Willem Hermenss Verweert, zoon van erflater boedelbeschrijving en afrekening van de boedel te vorderen.
* U105a1-147, d.d. 18-03-1687, schuldbekentenis, notaris J. van Lienden, Utrecht. 1e partij: Johanna Elisabeth, frele van Liedt (Johanna Elisabet frowlin van Leichte). 2e partij: Johannes Andriess, leeraer menonietengesinten 't Utrecht [mennonitengesinden]. 2e partij: Beernt Verweert, cruydenier; Cornelis Hermanss van Hammell. Inhoud: 400 rijksdaalders, wegens lening (de frele aan Johannes Andriess); respectievelijk de schuldbekentenissen van 102 rijksdaalders en f. 50,- (aan Beernt Verweert) wegens geleverde waren en een lening van 100 rijksdaalders, wegens huishuur (aan Cornelis Hermanss van Hommel).
* U82a15-45, d.d. 17-06-1690, procuratie, notaris A. Houtman, Utrecht. 1e partij: Berent Verweert x Jannichien Claas van Outhorst, woonplaats De Weert. 2e partij: Maxemilianus Creylerus, Poulus Voedt van Winssen, huismeester van de weeshuijse te Utrecht. Inhoud: tot verkoop van huis ca. in de Weerd.
Zoon van Bartholomeus Hermen VERWAERD (zie 4844).
Gehuwd voor de kerk op 25-12-1660 te Utrecht (Catharinakerk) (ned.ger.) (getuige(n): Philips Melchior, zijn hospes; Claes Jansen van Outhof, haar vader; Philips Melchior, getuigende van de toestemming der voogden), hij wonende op de Steenweg, afkomstig van Schoonhoven en zij wonende in de Weerd, afkomstig van Utrecht. Echtgenote is de 32-jarige
2423 Jannighie Claes van OUTHOF (Outhorst), gedoopt (ned.ger.) op 11-05-1628 te Utrecht (Domkerk). Adres buiten de Weertpoort, dochter van Claes JANSSEN (van OUTHOF) (van Outhorst) (zie 4846) en Petertgen Sijmons van UTRECHT (zie 4847).
Uit dit huwelijk:
1.  Johanna VERWEERT, gedoopt (ned.ger.) op 20-11-1662 te Utrecht (Jacobikerk). Adres in de Weert.
2.  Aletta VERWEERT (Vermeert) (zie 1211).

2424 Hans Jurriaen KEMMER, soldaat onder kapt. Alphonso de Pollotti (gezindte: ned.ger.), * U067a001-248, d.d. 21-04-1668, procuratie, notaris D. de Swart. 1e partij: Elisabeth Jans van Weert, weduwe Hans Juriaen Kemmer; kinderen Hans Juriaen Kemmer. 2e partij: Jacob Blenckvliet, procureur raeden ende reeckeningh hoochheydt N.N. den prince van Orangie. Inhoud: om te procederen. Bijz.: 1e partij zijn belanghebbenden in de fundatie van de kanunniken van St. Marie: herman Schuringh en Wichard Schuring.
Gehuwd voor de kerk op 18-06-1637 te Vreeswijk (de Vaart) (ned.ger.). Attestatie om op de vaart te trouwen. Hij soldaat onder kapitein Alfonso, zij afkomstig van Utrecht, wonende in de Groot Elisteeg. Echtgenote is
2425 Lijsbeth Jans van der WEER, geboren circa 1610 te Utrecht (gezindte: ned.ger.), begraven op 20-02-1671 te Utrecht (Claes- of Nicolaikerk). Weduwe van Hans Kimmel uit de Nieuwstraat, laat na mundige kinderen, gevonden haar ouders??? Huw. Jan Jacobssoon van der Weer, afkomstig van Dordrecht, met Dirckgen Elias van Schaijck, afkomstig van Utrecht, geref. 02-04-1605 Utrecht (St. Geertekerck).
Uit dit huwelijk:
1.  Johannes JURRIJEN, gedoopt (ned.ger.) op 05-11-1637 te Utrecht (Nicolaijkerk) (getuige(n): present de vader). Adres in de Groot Elijsteech. Overleden voor 1648 te Utrecht.
2.  Floris, gedoopt (ned.ger.) op 13-02-1642 te Utrecht (Cath. of Geertekerk), begraven op 16-02-1674 te Utrecht op 32-jarige leeftijd.
3.  Gerrit, gedoopt (ned.ger.) op 11-02-1644 te Utrecht (Nicolaikerk), * huwt 08-01-1668 Utrecht met Adriana Verbeek.
4.  Lijsbet, gedoopt (ned.ger.) op 19-10-1645 te Utrecht (Geertekerk), overleden voor 1651 te Utrecht.
5.  Joannes, gedoopt (ned.ger.) op 03-12-1648 te Utrecht (Nicolaikerk), * huwt op 04-02-1673 met Jacomijntje Pirard
* U066a003-285, d.d. 17-09-1679, voogdbenoeming, notaris D. van Vechoven. Inhoud: over de onmondige kinderen. Constituant: Gosen van Rauwenhorst, kistenmaecker, x Anthonetta Mulderts, wonende te Utrecht, Lange Nieustraet over de Catrijnekerck hoeck Dorstige Hartsteechje. Geconstitueerde: langstlevende. Geconstitueerden: Hendrick Mulders, vader; Johannes Kemmer, zijn zwager.
*U083b017-28, d.d. 11-04-1694, huwelijkse voorwaarden, notaris N. Vonck, Utrecht. 1e partij: Johannes Rhee, geass. met Marritie Deys, moeder, weduwe van Cornelis Janss Rhee, en Claes Deys, oom. 2e partij: Maria van Buijtendijk, geass. met Johannes Kemmer, neef en Roeloffie van Rouwenhorst, nicht.

6.  Lijsbeth, gedoopt (ned.ger.) op 27-04-1651 te Utrecht (Geertekerk).
7.  Dirck (Theodorus) (zie 1212).

2428 Cornelis WILLEMSEN (van VOREN), geboren circa 1622 te Utrecht (gezindte: ned.ger.), zoon van ws. Wilm Cornelissoon van VOORTS (zie 4856) en ws. Neeltje TEUNIS (zie 4857).
Gehuwd voor de kerk op 14-11-1641 te Utrecht (Jacobikerk) (ned.ger.), hij afkomstig van Utrecht, wonende in de Watersteeg, zij afkomstig van Utrecht, wonende in de Hoge Massegass. Echtgenote is
2429 Aechjen PHLIPSEN, geboren te Utrecht (gezindte: ned.ger.).
Uit dit huwelijk:
1.  Willem Cornelisze van VOORN (zie 1214).
2.  NN ws. Cornelia WILLEMSZ, gedoopt (ned.ger.) op 09-11-1645 te Utrecht (Jacobikerk).
Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 01-01-1674 te Utrecht (Domkerk) (Ned. ger.) (getuige(n): Aegje Philips, weduwe van Cornelis Willemsen van Voren, haar moeder; acte van sijnen capitein 21-12-1673 Capit. d'Armes onder de Compagnie van Bonestat de Carbon) met Nicolaes BOUWMAN, capitein des armes.
3.  Neeltje (Cornelia) WILLEMSZ, gedoopt (ned.ger.) op 23-06-1650 te Utrecht (Jacobikerk).
4.  Gerard WILLEMSZ, gedoopt (ned.ger.) op 17-06-1652 te Utrecht (Domkerk). Adres op de Steenweg. Moeder niet vermeld bij de doop.

2430 Jan van AELST, * ? U66a1-47, d.d. 01-09-1670, testament, R. van Vechoven, Utrecht. 1e partij: Peter Janss van Velthoven, linnewever, gehuwd met Jannichge Aerts van Oers, te Utrecht. 2e partij: Merrichje Jans, zuster, gehuwd met Pauls Hendricxss, wonende te Oers, meyerye van den Bosch; kinderen van + Jan Janss, broer; + Barbara Jans, zuster; Wierick Jacobs van Velthoven; Peter Dirxss van Heuvelman; Wouter Willemss van Aelst, zoon van Willem Janss, broer. Betreft: op last van lijftocht t.b.v. echtgenote. Verwijzingen: testament d.d. 07-08-1668 voor notaris R. van Vechoven.
* ? U72a3-113, d.d. 06-05-1669, voogdbenoeming, notaris W. van Velpen, Utrecht. 1e partij: Hendrick Hertman x Baetgen van Aelst, wonende Romburgerstraet te Utrecht. 2e partij: langstlevende; Jan van Aelst, broer van Baetgen van Aelst. Inhoud: over hun kinderen.
* ? U75c1-135, d.d. 15-02-1671, koop en verkoop, not. A. Houtman, Utrecht. 1e partij:erven Dirck van Aelst en Aeltgen Janss Dons, in leven echtelieden; Jan van Aelst; Hendryck Hartman; Francoys Ormea te Utrecht. Betreft: huijsinge c.a. aan de Vechte. Belendingen onroerend goed: achter: Weertsgrafte, zuidw. N.N. weduwe Henrick Corneliss van Maerssen, noordw. Peeter Janss Kelffkens. Gerecht: de Weerde. Bijz. 1e partij is teven serfgenaam van broer Dirck van Aelst den jongen. Bijz.: met goedkeuring Hendrick van Aelst, d.d. 21-02-1671.

Relatie.
Uit deze relatie:
1.  Grietje Jans (zie 1215).

2556 Peeter Jans van CUELEN. Lidmaten Rijswijk: Peeter Jansen van Cuelen 1638 en Anneke Hermans wed.
 
Verder gevonden: - Reijer Claesen van Cuelen, 1638, huwt als weduwenaar Cornelisje Hendrik en verder op 25-01-1674 Anneke Dericks; - Otto Ottensen van Cuelen, 1638, geb. 16-02-1679 Maurik huwt te Rijswijk 02-12-16.. met Hiltgien Christiaansen
.
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1669 met Stijntje JORDANS, overleden te Tiel.
Ondertrouwd (2) op 01-08-1669 te Rijswijk, gehuwd voor de kerk op 15-08-1669 te Rijswijk. Peeter Janss van Cuelen, weduwenaar van saelige Stijntgen Jordans, wonende te Tiel, zij van Rijswijk. Echtgenote is Anneken HERMANS (zie 2557).
Ondertrouwd (3) op 02-04-1682 te Rijswijk, gehuwd voor de kerk op 23-04-1682 te Rijswijk, hij weduwenaar van Anneken Hermans, zij jongedochtger van Wiel. Echtgenote is Aeltjen AELBERSS, geboren te Wiel.
Uit het tweede huwelijk:
1.  Jan van CEULEN (zie 1278).
2.  Gerrit, gedoopt op 01-09-1672 te Rijswijk, overleden te Rijswijk.
3.  Merritgen, gedoopt op 17-05-1674 te Rijswijk.
4.  Gerrit, gedoopt op 19-12-1675 te Rijswijk.
5.  Heiltgen van CEULEN, gedoopt op 07-10-1677 te Rijswijk.
Uit het derde huwelijk:
6.  Fijgje, gedoopt op 29-07-1683 te Rijswijk.
7.  Allert, gedoopt op 19-04-1685 te Rijswijk.
2557 Anneken HERMANS, geboren te Rijswijk, overleden te Rijswijk.
Uit dit huwelijk: 5 kinderen (zie onder 2556).

2558 Mr. Gerrit Jurriaense COETSIER, schoolmeester te Ravenswaay (ca. 1661), custos (ca. 1664), geboren te Vianen. Lidmaten Ravenswaay 1638: Gerrit Coetsier, custos.
Lidmaat Ravenswaaij 1667: meester Gerrit Koetsier, 1667 obiit
, zoon van Jurriaan COETSIER (zie 5116).
Ondertrouwd op 05-09-1658 te Rijswijk, gehuwd voor de kerk op 26-09-1658 te Ravenswaay met
2559 Maria Adriaanse van GENDT, geboren te Ravenswaay. Lidmaat Rijswijk: Maria Adriaanse van Gendt 1638, dochter van Adriaan van GENDT (zie 5118).
Uit dit huwelijk:
1.  Jurriaen Gerritse, gedoopt op 21-08-1659 te Rijswijk.
2.  Grietjen, gedoopt op 12-10-1661 te Rijswijk.
3.  Adriaen, gedoopt op 28-02-1664 te Rijswijk.
4.  Joannes, gedoopt op 28-02-1664 te Rijswijk.
5.  Derick, gedoopt op 18-02-1666 te Rijswijk.
6.  Geertruijt KOETSIER (zie 1279).
7.  Gerrit, gedoopt op 13-03-1670 te Ravenswaay.
8.  Evert, gedoopt op 28-01-1672 te Ravenswaay.
9.  Wijnant, gedoopt op 28-01-1672 te Ravenswaay.

2624 Maarten Jansz KERVER, zoon van Jan Thonisz (den Ouden) KERVER (zie 5248) en Gijsbertje WILLEMS (zie 5249).
Relatie.
Uit deze relatie:
1.  Gerrit Maartensz (zie 1312).

2656 Petrus AMBROSIUS, landbouwer, geboren circa 1618, zoon van Ambrosis AMBROSIUS (zie 5312).
Relatie met
2657 Ida N.N.
Uit deze relatie:
1.  Ambrosius Peeters (zie 1328).

2658 Johannes FRANSSEN.
Relatie.
Uit deze relatie:
1.  Anne (zie 1329).

2672 Mathijs Jansz GRIPHIOEN, boer, heemraad van Zegvelderbroek (1660), geboren circa 1605, overleden voor 1672 te Zegveld, lijst van weerbare mannen van het Kapittel Sint Marie: Mathijs Jansz. (Bron: Archief Kapittel Sint Marie nr. 626).
Bewoonde een boerderij met 9 morgen land in Zegvelderbroek, ten oosten grenzend aan de Oude Mije en ten zuiden aan de Haakwetering. Verder bezat hij in dezelfde polder 2 percelen hooiland, groot 2 morgen en 150 roe (Bron: Rechterlijk Archief Zegveld 895 II). In de aangrenzende polder Achttienhoven (Z.H.) bezat hij 10 morgen hooiland, die hij in 1656, 1657 en 1658 verkocht (Bron: Rechterlijk Archief Achttienhoven nr.s 1 en 2).
Op 28 februari 1672, verkopen zijn kinderen 150 roe hooiland aan Cornelis Cornelis Griffioen (Bron: Rechterlijk Archief 895-II folio 177).
Zoon van Jan Cornelisz GRIFFIOEN (zie 5344) en Aegje Thonisdr REWIEL (zie 5345).
Gehuwd voor de kerk circa 1635 met
2673 Merrichjen HUIJGEN (de Hoogh??), overleden voor 1659.
Uit dit huwelijk:
1.  Jacob Mathijssen GRIPHOEN (zie 1336).
2.  Cornelis GRIFFIOEN, molenaar op de Greftmolen te Zegveld na 1664 e.v.
3.  Emmichjen GRIFFIOEN.
4.  Gerrit GRIFFIOEN, ws. boer.
5.  Heijltjen GRIFFIOEN.
6.  Jan GRIFFIOEN.
7.  Maria GRIFFIOEN.
8.  Dirk MATHIJSSE, molenaar op de Greftmolen te Zegveld in 1664, geboren te Zegvelderbroek (gezindte: ned.ger.).
9.  Trijntje MATHIJSSE, geboren te Zegvelderbroek (gezindte: ned.ger.).
10.  Willem MATHIJSSEN, geboren te Zegvelderbroek (gezindte: ned.ger.), * mondig 26-08-1659.

2674 Bouwen JACOBS (Swaenenburg?). Bron: T. Oskam, zoon van Jacob (JANSZ?) (van Swaenenburg?) (zie 5348).
Gehuwd voor de kerk (1) op 21-10-1635 te Noorden, hij jongeman van Noorden met Meijnsje JANSDR (zie 2675).
Gehuwd voor de kerk (2) op 16-12-1663 te Noorden, zij weduwe van Pieter Egberts uit Nieuwkoop met Neeltje JANS.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Jacob, gedoopt op 16-01-1639 te Noorden.
2.  Egtje, gedoopt op 13-02-1641 te Noorden (getuige(n): Jacob Jansz; Neeltje Jans; Beertje Jans).
3.  Maritje, gedoopt op 25-01-1643 te Noorden (getuige(n): Dirck Jansz; Trijntje Jans; Stijntje Gerrits).
4.  Merrigje BOUWENS (Swaneveld of Swaneburch) (zie 1337).
5.  Kornelis, gedoopt op 06-09-1648 te Nieuwkoop.
6.  Jacob, gedoopt op 15-10-1651 te Nieuwkoop.
2675 Meijnsje JANSDR, geboren te Zwammerdam.
Uit dit huwelijk: 6 kinderen (zie onder 2674).

2676 Cornelis Ariensz van 't HOFF, timmerman, aannemer (verbouwing toren van de kerk van Zegveld in 1666), geboren circa 1630 te Rietveld, van de Vrije Hoeve te Zegveld, na 06-05-1688, zoon van Arien Dircksz van 't HOF (zie 5352) en Keuntje CORNELISDR. (zie 5353).
Gehuwd voor de kerk (1) op 08-12-1654 te Woerden, hij wonende buiten de Nieuwpoort, zij jongedochter van Houtdijken op Kamerik met Gerritgen STOFFEN (zie 2677).
Gehuwd voor de kerk (2) voor 1683 met Lijsbeth Jansdr. van SPENGEN.
Gehuwd voor de kerk (3) 05-1683 te Kamerik. Zij weduwe van Cors Cotesteijn, wonende aan de 'Hoge Boom' met Maria Pietersdr NOORDELOOS.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Keuntje, gedoopt op 02-11-1655 te Woerden.
2.  Arien, gedoopt op 04-01-1658 te Woerden, overleden voor 1664.
3.  Arien, gedoopt op 25-03-1661 te Woerden, overleden voor 1664.
4.  Dirkje, gedoopt op 22-04-1663 te Woerden.
5.  Arie Cornelissen (Aart) van 't HOF (zie 1338).
6.  Stoffel, gedoopt op 08-04-1667 te Woerden.
7.  kind, gedoopt op 18-08-1669 te Woerden.
2677 Gerritgen STOFFEN, geboren te Kamerik (Houtdijk), dochter van Stoffel JANSZ (van Velthuijsen) (zie 5354).
Uit dit huwelijk: 7 kinderen (zie onder 2676).

2678 Cornelis Pietersz van STAVEREN, schout van Ammerstol (1658-1666), schout van Barwoutswaarder (1666-1667), geboren circa 1626 te Zwammerdam, * Oskam 2006: Meijere van Wieringen, 2006 p. 42 noemen een Neeltje Kornelis van Staveren die tr. weduwnaar Cornelis Corsz van Wieringen, schepen van Nieuwkoop (in 1690, 1691); Cornelis tr. Nieuwkoop 20-02-1697 Geertje Kornelis Plemper, wed. van Ewout Jans Heemskerck. Zoon van Pieter Cornelis van STAVEREN (zie 5356) en Geertge Aertsdr BUTTERMAN (zie 5357).
Gehuwd voor de kerk voor 1656 met
2679 Ariaantje Harmensdr SNELL, overleden op 16-03-1700 te Barwoutswaarder, aangiftedatum, dochter van Herman SNELLEN (zie 5358) en Aechtgen Ariensse PATER (zie 5359).
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1656 met Cornelis Pietersz van STAVEREN (zie 2678).
Gehuwd voor de kerk (2) op 12-06-1668 te Woerden met Philips Jansen CAMERICK, schout van Barwoutswaarder.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Catharijntje Cornelisse (zie 1339).
2.  Geertruijt, overleden circa 1719 te Woerden (?), voor 24-06-1719, * huwt 00-03-1698 Woerden met Huijbert Engelse Rietkerke, jongeman van Zoeterwoude.
3.  Pieternella, * huwt 24-06-1678 Woerden Pieter Janse Schulenburgh jongeman van Bodegraven.

2768 Cornelis Adriaensen den OUDSTEN (Cornelis Arissen), * Benschop ledenlijst belijdenis Paschen 1648: no. 128 Cornelis Arissen den Oudsten
.
Relatie met
2769 Teuntje PIETERS.
Uit deze relatie:
1.  Cornelis Cornelisz (zie 1384).

2776 Dirck SMITMAN, schoolmeester te Lopik, geboren circa 1607 te Duesburgh, * Utrecht, lidmaten geref.: Dirck Smitman van Doesborch, 1634 (407, fol. 5) nr. 13, woont in de Springweg in 't Molensteegjen, in de "derde huijs aan de Wester kant (?)" moeilijk leesbaar.
* Lopik en Cabauw: samen met zijn vrouw Metghen Jans lidmaat in, 1645 en 1652.

Gehuwd voor de kerk (1) op 15-04-1627 te Utrecht (Geertekerk) (Geref.), hij afkomstig van Duesburgh, zij van Utrecht. Beiden wonende op de Springweg met Mechtelt (Metghen) JANS (Neeltgen) (zie 2777).
Ondertrouwd (2) op 26-12-1636 te Lopik, gehuwd voor de kerk op 22-01-1637 te Jaarsveld (Ned.Geref.), hij schoolmeester en wednr. van Metghen Jans, zij weduwe van Rotterdam. Met attest van Jaersvelt. Echtgenote is Barbara CORNELISSE, gedoopt te Rotterdam ? Overleden te Lopik.
Ondertrouwd (3) op 27-12-1640 te Lopik, 3e gebod. Echtgenote is Jannichjen Gerritse van JAARSVELD.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Margriet, gedoopt (Geref.) op 02-12-1632 te Utrecht (Geertenkerck), wonende in de Molensteech, moeder hier Metjen Jans.
2.  Gerrit, gedoopt (Geref.) op 08-09-1635 te Utrecht (Domkerk), moeder het Neeltgen.
3.  Dirck Dirksz SMITSMAN (zie 1388).
4.  N.N. SMITSMAN, begraven op 21-11-1636 te Utrecht (Sint Geert), kijnt van Dirck Smitman, datum is dag van aangifte. Doodsoorzaak: de pest. Laat na echte vader ende moeder.
Uit het tweede huwelijk:
5.  Sara (Smitsman), gedoopt op 15-09-1637 te Lopik (getuige(n): Adriaen Hermansz).
6.  Barbara, gedoopt op 27-09-1640 te Lopik (getuige(n): Schooltjen Adriaanse, moeder overleden).
Uit het derde huwelijk:
7.  Adriaen, gedoopt op 25-02-1644 te Lopik (getuige(n): Theun Mussen).
8.  Geertruijt, gedoopt op 01-01-1646 te Lopik (getuige(n): Theuntghen Saerse).
2777 Mechtelt (Metghen) JANS (Neeltgen), geboren circa 1607 te Utrecht, voor 26-12-1636, begraven op 21-11-1636 te Utrecht (St. Geertskerkhof), huijsvrouw van Dirck Smitmans, coster tot Lopick, wonende tot Lopick, laat na haar man mit echte onmondige kijnderen. Datum is dag van aangifte. Doodsoorzaak: de Pest. Bijzonderheden: armelijk.
Uit dit huwelijk: 4 kinderen (zie onder 2776).

2778 Abraham Jorisz KNOOP.
Gehuwd voor de kerk op 27-08-1634 te Schoonhoven met
2779 Cuijniertje GERRITSDR.
Uit dit huwelijk:
1.  Joosje Abrahamsdr (zie 1389).

2788 Jacob Adriaensz VERLEE (Verlehe), schepen in Beusichem (ca. 1613), geboren circa 1571 te Beusichem, overleden voor 1614 te Beusichem, * in 1602 mede-erfgenaam van zijn ouders, samen met zijn broer Cornelis, beiden dan nog onmondig, dus jonger van 25 jaar); hun portie van 1/3e deel bestaat o.m. uit de hofstad aan de Scherisdijck, met 4 1/2 morgen erfpacht land en diverse andere percelen land, alles onder Zoelmond; tevens de helft van een hofstad met land aan de Steegh in Beusichem (eigen goed) en een perceel weiland, ook eigen goed, in Tricht. Van het erfpacht goed staat geschreven dat " 't selve leengoed alsnu voor eigen goet gedeijlt wordt". Zie RAA, ORA Buren. Zoon van Adriaen Jerephaesz VERLEE (zie 5576) en Hillegonda (zie 5577).
Gehuwd voor de kerk op 28-01-1604 te Beusichem (Geref.) met
2789 Anna Bartholomeus GERRITSDR, geboren circa 1570, overleden na 1637.
Gehuwd voor de kerk (1) op 28-01-1604 te Beusichem (Geref.) met Jacob Adriaensz VERLEE (Verlehe) (zie 2788).
Gehuwd voor de kerk (2) voor 1616 met Jan Aert THUENISS, overleden circa 1626 te Beusichem.
Gehuwd voor de kerk (3) circa 1632 met Dirk Hendriksz van BATHOLEN.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Cornelis Jacobsz (zie 1394).

2846 Hermen JANSZ (van Vreeswijk), gedoopt op 09-06-1622 te Utrecht (Jacobikerk), zoon van Jan JANSZ (zie 5692).
Gehuwd voor de kerk op 17-jarige leeftijd op 03-11-1639 te Utrecht (Geertekerk) (ned. ger.). Beiden wonende Buijten Tolsteeg, en afkomstig van Utrecht met
2847 Merrickjen Emmichien EEWITS, geboren te Utrecht.
Uit dit huwelijk:
1.  Jan JANSSZ, gedoopt (ned.ger.) op 15-11-1640 te Utrecht (Nicolaikerk) (getuige(n): vader present, adres buiten Tolsteeg).
2.  Geertruijt ?? Gedoopt op 29-11-1640 te Utrecht (Jacobikerk) (getuige(n): vader present). Moeder heer Neeltje Cornelis. Adres: Corte Lauwerestraat.
3.  Geertruij Hermans van VREESWIJK (zie 1423).
4.  Barbara JANSSEN, gedoopt op 03-11-1644 te Utrecht (Nicolaikerk).
5.  Magdalena JANSSEN, gedoopt op 03-11-1644 te Utrecht (Nicolaikerk) (getuige(n): de vader present). Adres: buiten den Tolsteech.
6.  Willem, gedoopt op 29-10-1647 te Utrecht (Nicolaijkerck). Adres: buijten de Tolsteegpoort.

2848 Hendrick van HILTEN.
Relatie.
Uit deze relatie:
1.  Jan Hendrikz van HILDEN (zie 1424).

2858 Jan Lodewijckss van HAMBORCH, bombasijnverwer, geboren te Hamburg (Dtsl.), * Index personen aan wie Hof van Utrecht octrooi heeft verleend om te testeren: 5013, Jan Loduwijxsz (e. 5542), bombasijnverver, 15-05-1630, 224. * Lid van de doopsgezinde gemeente te Utrecht: Jan Lodewijckss, man van Geertie Dame, d.d. 09-08-1649.
* U37a1-155, d.d. 22-01-1649, procuratie, T. Masius, Utrecht. 1e partij: Johan Loduwijckss van Hamborch, te Utrecht. 2e partij: Anthonij de Ruerver, te Leijden. Inhoud: om f. 12.0.0 te vorderen van Anthoni Hilten, kleerverkoper te Leiden wegens levering van bombazijn. GScan.
* Transporten en plechten: Transport; d.d. 08-07-1650, Utrecht. Oude Eig.: Mri. Christiaen van Rosemburch, raad ordinaris in de Hove van Utrecht x Maria de Goijer. Nieuwe Eig.: Johan Lodewijckss van Hamborch, bombasijn werkcker x Truijchgen Daman Noblingh. Ligging perceel: Westzijde Oudegracht tussen de Jacobs- en de Viebrug. Belendingen: ZW - de nacomelingen van Herman Janss Wolff, NW - de Domheer Anthoni de Goijer. Achter tot 't erff en erfgenamen van Dompselaar. Betreft: huijsingen, hoffstede, tegenwoordig bewoont door Johan Lodewijckss van Hamborch.
* Transporten en plechten: Plecht, d.d. 26-09-1650, pag. 445-446. Oude Eig.: Johan Lodewijckss van Hamborch, bombasijn verwer. Nieuwe Eig. Gijsbert van der Woert, raidt in de Vroetschap. Ligging Perceel: Westzijde Oude Grafte, tusschen St. Jacob en Viebrugge. Bel.: Achter - tot de erffgenamen van Dompselaer, ZW - de naecomelingen van Herman Janss Wolff. NW - de Domheer Anthoni de Goijer. Betreft: huijsinge, hoffstede, kelder, kluijs. Plecht f. 600,- 5 1/2% (5%).
Transporten en plechten: plecht, d.d. 09-07-1652, pag. 313-316. Oude Eig.: Jan Lodewijckse van Hamborch, bombesijnwercker, Nieuwe Eig.: Gijsbert van der Woert, raet en outschepen. Ligging perceel: Westzijde Oude Grafte tussche St. Jacobs en Viebruggen. Belendingen: ZW - nacomelingen van Herman Janss Wolff. NW - domheer Anthoni de Goijer. Achter: erfgenamen van Dompseleer. Betreft: huijse, erve en hofstede, glas en glasraempten. Plecht: f. 400,- 5 1/2% (5%). Belast met f. 600,- t.b.v. Hr. Gijsbert van der Woert.
* Transporten en plechten: Plecht, d.d. 26-05-1653, pag. 145-148. Oude Eig.: Jan Lodewijcksz van Hamborch, bombasijnverver x Truijgen Damen Noblingh. Nieuwe Eig.: Jannichgen Peters, weduwe Tijman Woutersz van Vechten. Ligging Perceel: Westzijde Oude Graft, tusschen Jacobs en Viebruggen. Bel.: tot achter; erven van Dompselaer, ZW - Erven Harman Jansz Wolff, NW - domheer Antonij de Goijer. Betref: Huijsinge en hoffstede. Plecht f. 600,- 5 1/2%. Plecht f. 1000,- t.b.v. Gijsbert van der Woert, raed in de Vroedschap.
* U47a2-217, d.d. 10-02-1655, kwitantie, W. van der Houve, Utrecht. Zie Herman Damen Nobelingh.
* U47a2-254, d.d. 21-04-1655, schuldbekentenis, W. van der Houve, Utrecht. 1e partij: Jan Loduwijckss van Hamborch, bombasijnverwer te Utrecht; borg - Adriaen Blanckaert; borg - Henrick van Wesel, te Utrecht. 2e partij: Jacob van Achtevelt x Maria Loodt. Inhoud: f. 300,- vanwege eerdere schuldbekentenis ten behoeve van David Loot den Ouden. GS.
* Transporten en plechten: Transport, d.d. 11-02-1656, pag. 36-37. Oude Eig.: Jan Lodewijkse van Hamborch, weduwe van Geertruijf Damen Nobelingh, wonende in Amsterdam, erfgenamen: de kinderen. Nieuwe Eig.: Arend van der Meersch. Ligging perceel: Westzijde Oudegracht tussen Vie- en Jacobusbrug. Belendingen: ZW - Dionijs de la Ruel, NW - Domheer de Goijer. Achter: 't erf van de heer van Wolfsweert. Betreft: huijsinge en erve. 3 plechten te samen : f. 1600,-. - Henrik van Wesel, borger van Utrecht is gemachtigde van Jan Loduwijks van Hamborch, borger ende inwoonder tot Amsterdam, weduwenaer van Geertruijd Damen Nobelingh, zijn comparants schoonvader.

Ondertrouwd op 21-03-1630 te Vianen. Jan Lodewijcxs van Hamborch, wonende te Utrecht ende Truijchgen Damen Nobeling, jongedochter van Vianen, [......- hare proclamatien etc. Gehuwd voor de kerk op 20-03-1630 te Utrecht (Gerecht). Johan Lodowijck Janssoonz van Amsteldam x Geertruijt Daem Evertsoondochter met
2859 Geertruijt Hermans DAMEN NOBELINGH, geboren te Vianen, begraven op 21-10-1655 te Amsterdam. St. Anthonis Kerkhof, vrouw van Jan Lodewijckx van Hamburgh, * Index personen aan wie Hof van Utrecht octrooi heeft verleend om te testeren: ? 5542, Truijchen Damen Nobeling (e. 5013), 15-05-1630, 224. Dochter van Herman DAMEN NOBELINGH (zie 5718) en Neeltje Jacobsdr van der HEIJDEN (zie 5719).
Uit dit huwelijk:
1.  Geertruijt Jans (Gerrichgen) (zie 1429).
2.  Grietie LODEWIJCSZ, gedoopt (Ev. Luthers) op 06-12-1643 te Amsterdam (getuige(n): moeder niet genoemd).
3.  Lodowijck LODOWIJCSZ, gedoopt (Ev. Luthers) op 14-01-1646 te Amsterdam (getuige(n): moeder niet genoemd).
4.  Annetie LODEWIJCSZ, gedoopt (Ev. Luthers) op 19-04-1648 te Amsterdam (getuige(n): moeder niet genoemd).
5.  Abraham LODEWIJCSZ, gedoopt (Ev. Luthers) op 31-01-1649 te Amsterdam (getuige(n): moeder niet genoemd.).
6.  Carsten, gedoopt (Ev. Luthers) op 31-07-1650 te Amsterdam (getuige(n): moeder niet genoemd).
7.  Annetje, gedoopt (Ev. Luthers) op 18-08-1652 te Amsterdam (getuige(n): moeder niet genoemd.).

2862 Goossen van NIJENDAEL, diamantsnijder, * vermeld 1620
* Navorscher 1911: Op huyden des sesthienden Januarij naer de olde style des
jaers sesthienhondert ende twintich comparerden voor mij Claes
Verduyn, openbare notaris, dÆ eersame Johan, Willem ende Goossen
Ghijsbertsz. van Nyendaell, gebroeders, alle borgeren tÆ Utrecht,
als transport hebbende van Catharina van Leemputh, wed. van
za. Ghijsbert van Nyendaell, haerluyder moeder, ende hebben
overgegeven ten behouve van den eersamen Aernt van Rhenen,
secretaris van den Ed. Gerechte deser stad sekere sess lijffrenthebrieven,
alse de vier aengecoft by Catharina Voornen. wede van
za. pan van Leemput/z, gewesene moeder van de voornoemde
Catharina van Leemputh, ende waervan dÆ selve æt recht by
uccessie vercregen heeft; de vyfde aengecoft bij za. Ghijsbert van
Nyendaell, ende den sestden aengecoft bij denselven Ghijsbert van
Nyendaell. Die brieven hadden gestaan: n ten lijve van Heyl-
wich, n ten lijve van Henrick, n ten lijve van Jacob, n ten
lijve van Maria, alle kinderen van Ghysbert van Nyendaell en
Catharina van Leemputh; de vijfde en de zesde ten lijve van hun
zoon Laurens en beide in Dec. 1617 verlyft op Abraham van
Nyendall.
Zoon van Ghysbert Laurensz van NIJENDAEL (zie 5724) en Catharina Jan Jacobszn van LEEMPUTTENDR. (zie 5725).
Gehuwd voor de kerk circa 1617 met
2863 Jannichje Peters van PORTENGEN, begraven in 1658 te Utrecht (Jacobikerk), laat na mondige kinderen, wonende op de Noort. * U053a008-128, d.d. 15-08-1662, procuratie, not. G. van Bijlevelt, Utrecht. Betreft: Tot transport van 3/5 plecht van f. 1700,- gevestigd op huis aan den oostzijde van de Oudegracht, tot 2 woningen geapproprieerd, bij de Volderbrug ten behoeve van Geertruijt van Sompeecken, weduwe van Johannes de Bont [kunstschilder]. Constituant: kintskinderen en mede-erfgenamen van Maeychjen Bruynen van Raephorst, in leven gehuwd met Aert van Reenen; Harmanus Incken x Cornelia van Nyendael; Harmanus Fredericksz van Woerden x Catharina van Nyendael; Petronella van Nyendael x Aelbert Thobiassen. Geconstitueerde: Gijsbert de Coten, procureur gerechte van Utrecht. Verwijzingen: transport d.d. 22-11-1654 voor gerecht van Utrecht.
* 27-06-1617, bl. 51 vso., not. Nicolaes van Lostadt. Vicarie in St. Marie gefondeert op Sant onnuncenium altare - behouven de fam. Portengen.
Dochter van Peter Cornelisz van PORTENGEN (zie 5726) en Maeychjen BRUIJNEN van RAEPHORST (Bruijnen) (zie 5727).
Uit dit huwelijk:
1.  Cornelia van NIJENDAELL (zie 1431).
2.  Petronella.
Relatie met Aelbert THOBIASSEN.
3.  Catharina van NIJENDAELL, overleden in 1694 te Utrecht, in de zomer.
Relatie met Hermannus Fredericksz van WOERDEN, borstelmaker (1667), adelborst in 1688 uitgevaren naar Oostindië op het schip de Hantboog voor de Kamer van Amsterdam, overleden in 1696 te Oost Indië, * U114a6-16, testament, d.d. 10-10-1704, notaris J. Wantenaar, Utrecht. 1e partij: Petronella van Woerden, te Utrecht. 2e partij: de kinderen van tante + Catharina van Woerden (zus van Herman van Woerden), in leven gehuwd met Elbert Daemen; Petronella Elberts Daemen; Aartien Elberts Daemen. Inhoud: executeurstelling op Cornelis Leechburch aan de Viebrug te Utrecht. Met seclusie van de momberkamer.

2866 Isaias Claas de la FONTEIJNE, soldaat onder capitein Du Buatt, tabackverkoper (1659), passementwerker (1648), geboren circa 1609 (gezindte: ned.ger.), begraven op 22-01-1667 te Utrecht (Jacobikerk). Begraven met 8 dragers. Laat na vrouw en 1 mondige dochter in de Lauwestraat. Groefbidder Versaet. * Binnenkomende Burgers: 19 maart 1659 Utrecht: Elias Claess van Fonteijn, tabakverkoper.
* Boedel 14 augustus 1704 perceel aan de Noordzijde Bergstraat. In eigendom becomen 20 november 1647 door Esaias Claese Fonteijn bij transport.

Gehuwd voor de kerk op 25-11-1634 te Utrecht (Geertekerk) (geref.), hij soldaat onder Capp. Du Buatt, zij weduwe van Peter Groenbeeck, wonende in de Lange Lauwersteech. Echtgenote is
2867 Barbara Joris van LASTHUIJSEN, geboren circa 1609 te Dorsten (gezindte: ned.ger.), begraven op 24-02-1673 te Utrecht (Jacobikerk). Gratis gezonken, door Versaet. Weduwe van Esaias Fonteijn, laat na mundige dochter in de Lauwerstraat.
Gehuwd voor de kerk (1) op 02-07-1620 te Utrecht (Geertekerk) (ned.ger.), hij afkomstig van Dermstein (Palts) in Duitsland, wonende op de Prekerskerkhof, zij afkomstig van Dorsten in Duitsland, wonende op de Neude. Bewijs gezien van toestemming van beide kanten. Echtgenoot is Peter GRUMBACH, geboren te Dermstein (Palts) (gezindte: ned.ger.).
Gehuwd voor de kerk (2) op 25-11-1634 te Utrecht (Geertekerk) (geref.), hij soldaat onder Capp. Du Buatt, zij weduwe van Peter Groenbeeck, wonende in de Lange Lauwersteech. Echtgenoot is Isaias Claas de la FONTEIJNE (zie 2866).
Uit het tweede huwelijk:
1.  Lijsbeth (zie 1433).

2868 Teunis EVERTSZ.
Relatie met
2869 NN.
Uit deze relatie:
1.  Jan PORSIL (Porcel) (zie 1434).

2880 Gerrit GERRITSEN, geboren te Franckhuijs (nabij Zwolle).
Relatie.
Uit deze relatie:
1.  Maarten GERRITS (zie 1440).

2882 Pieter Baltes van ENCHUIJSEN.
Gehuwd voor de kerk op 03-11-1630 te Enkhuizen met
2883 Pietertgen HERMANS.
Uit dit huwelijk:
1.  Jannetgen Pieters (zie 1441).

2884 Jan GRESSE.
Relatie.
Uit deze relatie:
1.  Antony GRECY, lakendrapier, geboren te Boulogne.
Ondertrouwd op 31-03-1645 te Leiden, gehuwd voor de kerk op 16-04-1645 te Leiden (getuige(n): voor hem, Dirck Jansz, bekende in de Haerlemstraet; voor haar Anna Bottaer, wonende Rijn), hij wonende in de Haerlemstraet, zij Rijn, weduwe van Nicola Thoma. Echtgenote is Jenne JEAN.
2.  Gabriel Jans (Grassi, Grastij) (zie 1442).

2886 Absalon STEP (Stex), boratwerker, geboren te bij Calis.
Ondertrouwd (1) op 02-08-1624 te Leiden met Franchoyse le ROY (zie 2887).
Relatie (2).
Uit het eerste huwelijk:
1.  Anna Absoloms (Annetge) (zie 1443).
Uit de tweede relatie:
2.  Pauls JANSZ.
3.  Jan, lakenwerker, geboren te Leiden.
Gehuwd voor de kerk op 08-09-1662 te Leiden (Ned.Herv.) (getuige(n): voor hem, Pauls Jansz, broeder op de Langegraft; voor haar, Aryaentge Dammis, moeder in de Nieuwe Veststraet), hij wonende op de Houtmarct, lakenwerker, zij wonende in de Nieuwe Veststraet. Echtgenote is Marya PASSCHIERS, geboren te Leiden, dochter van Aryaentge DAMMIS.
4.  Maddelena, geboren te Leiden.
Gehuwd voor de kerk op 10-07-1670 te Leiden (Ned.Herv.) (getuige(n): voor hem, Gerrit Blommendael, bekende op de Langegraft; voor haar Annetgen Step, zuster op de Langegraft) met Anthony LUCASZ, lakenwerker, geboren te Soest.
5.  Moyes, wolverver, geboren te Leiden.
Gehuwd voor de kerk (1) op 27-02-1665 te Leiden (Ned. Herv.) (getuige(n): voor hem, Jan Step, broeder, Groenesteech; voor haar Judith Boetan, behoud moeder, wonende Camp) met Mary MICHIELS, geboren te Leijden.
Ondertrouwd (2) op 03-05-1669 te Leiden. Getuige bruidegom: Jan Step, broeder, Coppelingsteech. Getuige Bruid Anneke Step, bekende, Oude Vest. Patroniem. overleden vrouw bruidegom moet Michiels zijn? Zei S-69. Echtgenote is Marya JANS.
6.  N.N.
Relatie met Jan DARRA.
2887 Franchoyse le ROY, geboren te Valenchijn.
Uit dit huwelijk: 1 kind (zie onder 2886).

2892 Nicolas du BOIS, draypier, geboren circa 1620 te Luik (gezindte: waals ger.).
Ondertrouwd op 16-05-1642 te Leiden (Vrouwekerk), gehuwd voor de kerk op 08-06-1642 te Leiden (waals ger.), hij draijpier, uit Lugs, zij jeune fille uit Ligs. Echtgenote is
2893 Marie GILLES, geboren circa 1620 te Luik.
Uit dit huwelijk:
1.  Isabeau de BOY, gedoopt (waals ger.) op 26-04-1643 te Leiden (getuige(n): Noel Varaux, Piron Laurent, Jeanne Gorre; Jeanne Nicolas).
2.  Gillis, gedoopt (waals ger.) op 02-10-1644 te Leiden (getuige(n): Mathieu le Jeune; Masin le Ferserri; Elisabeth Patheucq), 2,3 en 6 oktober 1644.
3.  Abraham (zie 1446).
4.  kind de BOIS, gedoopt (waals ger.) op 27-10-1647 te Leiden (getuige(n): Anthoine Guillaume; Mathieu le Jeune; Catherine del Mer; Marie Gerard).
5.  Marie, gedoopt (waals ger.) op 20-02-1649 te Leiden (getuige(n): Vincent Brousfeux; Henry Arnoudt; Cateline del Mere; Elijsabeth Martin).
6.  Isaac du BOYS, gedoopt (waals ger.) op 26-12-1650 te Leiden (getuige(n): Augustin Hublot; Philippe du Pon; Elisabeth Lemel; Jeanne du Boys), overleden voor 1656.
7.  Jacob, gedoopt (waals ger.) op 08-12-1652 te Leiden (getuige(n): Simon Stegueman; Giles Warguie; Jeane Nicolas; Marttie Gerar), overleden voor 1658.
8.  Judith de BOIS, gedoopt (waals ger.) op 07-03-1655 te Leiden (getuige(n): David Albert; Giles Warron; Sara Lekvout; Marie Choteaux).
9.  Isaas, gedoopt (waals ger.) op 18-06-1656 te Leiden (getuige(n): Augustin Houblon; Charles Lambert; Anne Augy).
10.  Jacob de BOYS, gedoopt (waals ger.) op 23-01-1658 te Leiden (getuige(n): Henri Ernout; Masin le Chier; Jean Nicolas; Jean Henri), overleden voor 1659 te Leiden.
11.  Jacob, gedoopt (waals ger.) op 19-01-1659 te Leiden (getuige(n): Henri Ernout; Masain le Sire; Jean Nicolas; Jean Ernout).

2894 Jean GRUJON, twijnder, geboren te Rijssel.
Ondertrouwd op 01-05-1647 te Leiden, gehuwd voor de kerk op 26-05-1647 te Leiden (waals ger.), hij, jeune homme du Lille, zij jeune fille de Leijden. Echtgenote is de 20-jarige
2895 Elisabeth CAMBIE, gedoopt (waals ger.) op 21-03-1627 te Leiden (getuige(n): Michel Payen; Nicolas Carnin; la femme de Michel Payen et la femme Pierre Vaillant), dochter van Phil(i)ps CAMBIEN (zie 5790) en Pieronne CARMIJNG (zie 5791).
Uit dit huwelijk:
1.  Catherine GRUGEON (zie 1447).
2.  Maurice GRUNONT, gedoopt (waals ger.) op 04-04-1649 te Leiden (getuige(n): Gerard Grugnont; Thomas Pottjon; Susanna du Gardin; Jeanne del Baer).
3.  Elisabeth GRUGNONT, gedoopt (waals ger.) op 20-08-1651 te Leiden (getuige(n): Philippe Becquen; Martin Becquen; Margrite Becquen; Marie Mongie).
4.  Marguerite GRUGNONT, gedoopt (waals ger.) op 28-08-1652 te Leiden (getuige(n): Philippe Becucle; Martin Becude; Marie Maugie).

2898 Abraham DECRETON, lakenbereider, geboren circa 1612 te Leiden, overleden voor 1654 te Leiden, zoon van Pieter DECRETON (zie 5796) en Tanneken Stevens van ROOCKIGEM (zie 5797).
Gehuwd voor de kerk op 20-07-1633 te Leiden (ned.ger.) (getuige(n): Pieter de Creton, zijn vader wonende op de Oude Chingel; Christina de Coninck, haer moeder, wonende op de Middelstegracht), hij lakenbereider van Leiden, wonende op de Oude Chingel, zij wonende op de Middelstegracht. Echtgenote is
2899 Maeycken Bartholomeesdr. MEERMANS, geboren circa 1612 te Leiden, dochter van Bartholomees MEERMANS (zie 5798) en Christina de CONINCK (zie 5799).
Gehuwd voor de kerk (1) op 20-07-1633 te Leiden (ned.ger.) (getuige(n): Pieter de Creton, zijn vader wonende op de Oude Chingel; Christina de Coninck, haer moeder, wonende op de Middelstegracht), hij lakenbereider van Leiden, wonende op de Oude Chingel, zij wonende op de Middelstegracht. Echtgenoot is Abraham DECRETON (zie 2898).
Ondertrouwd (2) op 16-09-1654 te Leiden, hij wonende Langegraft, zij als Maertgen Maersman, weduwe van Abraham de Creton, wonende Langegracht. Zijn getuige: Guilliaumus Matthijsz Hagendoorn, zwager, wonende Langegraft. Haar getuige: Tanneken Stevens van Rokigin, stiefmoeder, Oude Cingel. Echtgenoot is Jacob MORTIER, baaistrikker, geboren te Colchester.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Janneken, gedoopt (ned.ger.) op 21-01-1635 te Leiden (Hooglandse kerk) (getuige(n): Pieter de Creton; Janneke van Ostergem; Christijne de Coninck), overleden voor 1651 te Leiden.
2.  Christina, gedoopt (ned.ger.) op 01-01-1637 te Leiden (Hooglandse kerk) (getuige(n): Pieter de Creton; Pieter Schees; Christina de Coninck).
3.  Maria, gedoopt (ned.ger.) op 12-09-1638 te Leiden (Hooglandse kerk) (getuige(n): Pieter de Creton; Jannetgen van Rockgem).
4.  Hester Abrahams de CRETON (zie 1449).
5.  Pieter, gedoopt (ned.ger.) op 29-09-1641 te Leiden (Hooglandse kerk) (getuige(n): Pieter de Creton; Jacob Graefschap; Christina de Coninck).
6.  Daniel, gedoopt (ned.ger.) op 26-12-1643 te Leiden (getuige(n): Daniel Godtschak; Meester Samuel; Christijntje de Coninc; Martijntje Gilles).
7.  Abraham, gedoopt (ned.ger.) op 03-01-1646 te Leiden (Pieterskerk) (getuige(n): Maeljaert Seijs; Saertjen Seijs; Janneke du Creton).
8.  Maria de CRETON, gedoopt (ned.ger.) op 15-12-1647 te Leiden (getuige(n): Marijtje de Creton; Jan Jeumaer; Marij Graefschaps), (moeder: Maertgen Coninckx).
9.  Jannetgen de CRETON, gedoopt (ned.ger.) op 04-06-1651 te Leiden (getuige(n): Pieter de Creton; Frank van Raechgen; Frans Abrahams de Creton).

2900 Maximiliaan Egbertsen van BLOCKHUIJSEN (Marcus Maertensz), brouwersknecht, begraven op 16-07-1654 te Leiden klooster (Hooglandsekerk). Begraven, zoon van Grietgen REIJNOUTSDR (zie 5801).
Gehuwd voor de kerk op 14-03-1631 te Leiden (Ned.Herv.) (getuige(n): voor hem, Louris Jansz, bekende, in 't Klooster van Nasareth; voor haar, Ermpgen Jansdr, moeder, te Levendeel; Grietgen Reijnoutsdr te Levendeel), hij wonende in 't Clooster van Nasareth, zij wonende te Levendeel met
2901 Annetje Robbertsdr. WOLTERS, geboren te Levendeel, dochter van Ermpgen JANSDR (zie 5803).
Gehuwd voor de kerk (1) op 14-03-1631 te Leiden (Ned.Herv.) (getuige(n): voor hem, Louris Jansz, bekende, in 't Klooster van Nasareth; voor haar, Ermpgen Jansdr, moeder, te Levendeel; Grietgen Reijnoutsdr te Levendeel), hij wonende in 't Clooster van Nasareth, zij wonende te Levendeel met Maximiliaan Egbertsen van BLOCKHUIJSEN (Marcus Maertensz) (zie 2900).
Ondertrouwd (2) op 29-05-1665 te Leiden, hij weduwnaar van Diewertgen Cornelis Vreenlant, wonende Clooster van Nasareth, zij weduwe van Maximiliaan Egbertsz, wonende Clooster van Nasareth. Echtgenoot is Isaack de MAN.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Robbert, gedoopt (ned.ger.) op 09-01-1636 te Leiden (Pieterskerk) (getuige(n): Matthijs Louwerensz; Engeltgen Robbertsdr.).
2.  Matthijs Maximiliaansz (zie 1450).
3.  Janneken, gedoopt (ned.ger.) op 07-09-1645 te Leiden (getuige(n): Jacob Pietersz; Antje Jans).
4.  Elisabeth, gedoopt (ned.ger.) op 16-08-1654 te Leiden (getuige(n): Robbert Pietersz Vermeulen; Neeltien Wouters).

2902 Roelant GILLESZ (Keuwer), plateelbakker, geboren circa 1606 te Leiden (gezindte: ned.ger.), zoon van Gilles CHIPRIAENS (de Keure) (zie 5804) en Magdalena BOGAERTS (zie 5805).
Ondertrouwd op 15-10-1630 te Leiden, hij plateelbakker, afkomstig van Leiden, woonplaats Delffse Vliet, zij afkomstig van Leiden, wonende Langebrugge. Getuigen: Chipriaen de Keuwer, zijn bestevader (=grootvader), Maertgen Cornelisdr, haar bekende. Echtgenote is
2903 Neeltje Wouters van den DIJCK, geboren te Leiden.
Uit dit huwelijk:
1.  Cornelia de KUYVER, gedoopt (ned.ger.) op 11-11-1632 te Leiden (Hooglandse kerk) (getuige(n): Frederick Christoffels; David van den Elst; janneken Sipriaens; Brechjen Frederijcx).
2.  Magdalena de KUYVER, gedoopt (ned.ger.) op 23-09-1635 te Leiden (Hooglandse kerk0 (getuige(n): Adriaen Gilles; Claes Davidt; Maritgen Gilles; Ariaentjen Jans), overleden voor 1637 te Leiden.
3.  Magdalene de KUYVER, gedoopt (ned.ger.) op 07-01-1637 te Leiden (Pieterskerk) (getuige(n): Adriaen Gillis; Gerrijt Ariensz; Adriaentgen Jans; Niesgen Jans), overleden voor 1645 te Leiden.
4.  Maritgen de KUYVER, gedoopt (ned.ger.) op 25-09-1639 te Leiden (Hooglandsekerk) (getuige(n): Claes Davidts; Maritgen Gillis), overleden voor 1640 te Leiden.
5.  Maertgen Roelant de KUYVER (zie 1451).
6.  Wouter de KUYVER, gedoopt (ned.ger.) op 18-02-1643 te Leiden (Pieterskerk) (getuige(n): Isaac Anthonis; Janneken van der Cos; Willem Seriers; Anna Jans).
7.  Magdalena de KUYVER, gedoopt (ned.ger.) op 16-07-1645 te Leiden (Hooglandsekerk) (getuige(n): Pieter Vermeulen; Paulus Paulusz; Engeltjen Robrechts; Janneke Thomas), overleden voor 1646 te Leiden.
8.  Magdaleentgen de KUYVER, gedoopt (ned.ger.) op 16-09-1646 te Leiden (Hooglandsekerk) (getuige(n): Pieter Vermeulen; Paulus Paulusz; Magdaleentgen Barents; Engeltjen Robbertsdr.).
9.  Aechgen de KUYVER, gedoopt (ned.ger.) op 21-03-1649 te Leiden (Hooglandsekerk) (getuige(n): Arien Gillisz; Isaac Antony; Adriaentgen Jansdr; Jannetgen Jansdr.).
10.  Jannitje de KUYVER, gedoopt (ned.ger.) op 10-05-1652 te Leiden (Pieterskerk) (getuige(n): Isaac Teunisz; Seluja Pieters).

2904 Toussain PICQUET, wolkammer, geboren circa 1609 te Picardijen (Fra.), zoon van Charel PICQUET (zie 5808).
Gehuwd voor de kerk op 27-11-1629 te Leiden (Loodskerk) (waals ger.) (getuige(n): Charel Picquet, zijn vader; Jenne Polle, haar moeder), hij wolkammer, wonende aan de Langegraft, afkomstig van de Picardijen in Frankrijk, zij, afkomstig van Leiden, wonende aan de Langegraft. Echtgenote is
2905 Lisbeth HALEWIJN, geboren circa 1609 te Leiden, dochter van Walram de HALLEWIJN (Valleran) (zie 5810) en Jenne POLLE (zie 5811).
Uit dit huwelijk:
1.  Margueritte PECQUET, gedoopt (waals ger.) op 13-10-1630 te Leiden (getuige(n): Charles Pecquet; Jacques Rolant; Madeleine Remiere; Chrestienne Vaillant).
2.  Charles (zie 1452).
3.  Antoinette PACQUET, gedoopt (waals ger.) op 23-12-1635 te Leiden (getuige(n): Charles Pacquet; Samuel Alwijn; Antionette de Lannoj; Cateline Halain).

2912 Staets Jans de SWIJGER, saaiwerker, geboren circa 1605 te Hondschoote (Be.), overl. na 21-01-1698, ongeveer 93 jaar oud. *Jan de Swijger (zoon?) huwt 1) Magdaleentgen de Lodder? 2) als weduwenaar van Magdaleentgen de Lodder, hij wonende te St. Jacobsgraft, saaiwerker, otr. 29-101-1659, tr. 16-11-1659 Leiden Schepenen met Jaecquemijntgen Caersteeker, uit Hontschoten wonende te St. Jacobsgraft. Huwt 3) als weduwenaar van Jaecquemijntie Kaersteker, wonende te Middelwech, met otr. 17-07-1671 en 02-08-1671 Leiden Schepenen met Helena Segers uit Brussel, wonende te Middelwech. (???????)
* woont in 1646 te Amsterdam.
Zoon van Jan de SWIJGER (zie 5824).
Ondertrouwd (1) voor 1646 met Jannetje JANSDR (zie 2913).
Ondertrouwd (2) op 06-06-1646 te Leiden. Staets Jans de Swijger, weduwnaar van Jannetgen Jansdr, wonende te Amsterdam, saaiwerker, zijn getuige: Michiel Jansz, zwager, tuinman, Coepoort buijten de ...; Neeltgen Pietersdr, weduwe van Maljaert Tieran, wonende Santstraat, haar getuige: Annetgen Jansdr, bekende, Coepoort .. Echtgenote is Neeltje PIETERSDR.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Johannes (?) (Jan), greinwerker, geboren circa 1632, * huwt Magdaleentje Lodder.
2.  Jannetje Jansz, gedoopt op 19-10-1642 te Amsterdam (Nieuwe Kerk).
3.  Jacob de SWIJGERS (de Swieger) (zie 1456).
4.  Cornelia.
5.  Joost (?) de SWIJGERS.
2913 Jannetje JANSDR.
Uit dit huwelijk: 5 kinderen (zie onder 2912).

2914 Pieter BOVE, saaijwerker, geboren te Hontschoten.
Ondertrouwd op 09-04-1649 te Leiden, gehuwd voor de kerk op 25-11-1649 te Leiden (rooms) (getuige(n): Heijndrick van Geek, zijn bekende aldaar; Annetgien Jan de Block, haar bekende), hij wonende Cellebroedersgraft, zij en de getuigen idem. Echtgenote is
2915 Maertgien JACOBS, geboren te Leiden.
Uit dit huwelijk:
1.  Elisabeth Pieters BOVIJS (Corne) (zie 1457).

2918 Jan GERRITSEN (van der STEEN), geboren circa 1615.
Relatie met
2919 Proontje GILLIS.
Uit deze relatie:
1.  Franchinsien Jans van der STEEN (van Hes) (zie 1459).
2.  Wouter van der STEEN, gedoopt (ned.ger.) op 14-09-1644 te Leiden (Pieterskerk) (getuige(n): Gillis Gilliszen; Grietien Wouters).
3.  Jan van der STEEN, gedoopt (ned.ger.) op 13-11-1650 te Leiden (getuige(n): Gillis Gillisz; Jan Tijsen; Trijntje Jans).

2920 ws. Frans Jansz van BUYREN, volder, geboren circa 1610 te Yperen (Be.), voor 21-05-1636.
Ondertrouwd op 29-03-1634 te Leiden, hij wonende te Rapenburch, Cort; zij idem. Echtgenote is
2921 ws. Maertgen SYMONSDOCHTER, geboren circa 1610 te Sevenhuijsen.
Uit dit huwelijk:
1.  Johannes (Jan) van BUUREN (van Bueren, de Buwuijr) (zie 1460).

2922 Jacques de HAES, soldaat in de compagnie van Johannes Huijgens, schilder, geboren circa 1595 te Wesel (Dtsl.).
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1630 met Jannetgen THOMASDR, overleden voor 1630.
Ondertrouwd (2) op 17-05-1630 te Leiden, * hij weduwnaar van Jannetgen Thomasdr, wonende te Weesel, soldaat in de compagnie van Johannes Huijgens, zij weduwe van Roeloff Casparsz, wonende te Delfsche Vliet. Getuigen voor hem, Isaack de Winter, toekomstig schoonvader, voor haar, Barbara de Winter, moeder met Maeycken de WINTER (zie 2923).
Gehuwd voor de kerk (3) op 19-07-1640 te Leiden (Ned.Herv.) (getuige(n): voor hem, Jacob Henricxz, Haerlemstraet; voor haar, Susanna Pieters, Ouden Rhijn), hij weduwnaar van mayken de Winter, wonende Hoygraft, schilder; zij wonende op de Hoijgraft met Floortge SOETE, geboren te Leiden.
Uit het tweede huwelijk:
1.  Catharina, gedoopt (Ned.Herv.) op 23-02-1631 te Leiden (Hooglandsche kerk) (getuige(n): Isaac de Winter; Juffrouw van Muijsen).
2.  Paulus, gedoopt op 16-10-1633 te Leiden (Hooglandsche kerk) (getuige(n): Isaac de Winter; Barbara de Winter; Maeijcken Buls).
3.  Barbara (zie 1461).
4.  Isaac Maria, gedoopt op 28-07-1637 te Leiden (Hooglandsche kerk) (getuige(n): Isaac de Winter; Pieter de Winter; Fransijntgen de Groot; Josijntgen Jansdr van den Berch).
Uit het derde huwelijk:
5.  Jacob, gedoopt op 18-08-1641 te Leiden (Hooglandsche kerk) (getuige(n): Jacob Heijndricks; Femmetje Harmans).
2923 Maeycken de WINTER, geboren circa 1610 te Leiden, dochter van Isaac de WINTER (zie 5846) en Barbara HENDRIKSDR (Henrijcx) (zie 5847).
Gehuwd voor de kerk (1) op 03-05-1624 te Leiden met Roeloff CASPARSZ, kleermaker, geboren te Land van Marck.
Ondertrouwd (2) op 17-05-1630 te Leiden, * hij weduwnaar van Jannetgen Thomasdr, wonende te Weesel, soldaat in de compagnie van Johannes Huijgens, zij weduwe van Roeloff Casparsz, wonende te Delfsche Vliet. Getuigen voor hem, Isaack de Winter, toekomstig schoonvader, voor haar, Barbara de Winter, moeder met Jacques de HAES (zie 2922).

Eerste blad    Vorig blad    Blad 12 van 19 bladen Volgend blad    Laatste blad

Homepage | E-mail