Eerste blad    Vorig blad    Blad 13 van 19 bladen Volgend blad    Laatste blad

Uit het tweede huwelijk: 4 kinderen (zie onder 2922).

2928 Jacob Theunisz GIJSELINGS, wolkammer, geboren circa 1593 te Schoonhoven (gezindte: ned.ger.), zoon van ws. Anthonis GIJSELING (zie 5856) en ws. Janneke ZEGERS (zie 5857).
Gehuwd voor de kerk op 04-03-1622 te Leiden (ned.ger.) met
2929 Maeijken Willemsdr. NOLET (Noblet), geboren te Leiden (gezindte: ned.ger.), dochter van Willem NOLLET (zie 5858) en Jacobmyntgen van der STEENSTRATE (zie 5859).
Gehuwd voor de kerk (1) op 04-03-1622 te Leiden (ned.ger.) met Jacob Theunisz GIJSELINGS (zie 2928).
Gehuwd voor de kerk (2) op 19-06-1637 te Leiden (getuige(n): voor hem, Jan de Rijcke, bekende, Oude Voldersgraft; voor haar, Susanna Vreelincx, schoonzuster, Paradyssteech) met Franchoys BAERT, droogscheerder, geboren te Gent.
Gehuwd voor de kerk (3) op 12-02-1642 te Leiden (getuige(n): voor hem, Balten Barentsz, bekende, Agnietenstraet; voor haar, Francijntge Verkinderen, bekende, Agnietenstraet), hij weduwnaar van Aeltgen Evertsdr, zij weduwe van Francois Barentsz met Pieter BENEDICTUS, boratwerker, geboren te Leiden.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Jacquemijntgen GIJSSELEN, gedoopt (Ned.Herv.) op 25-02-1624 te Leiden (getuige(n): Willem Nollet; Sara Gijselinck), * aant. J. Ghijselingsz, zie kerk.ondertr.reg. I fol.121.
2.  Gillis, gedoopt (ned.ger.) op 25-01-1626 te Leiden (getuige(n): Maertien Nolet).
3.  Jacob Jacobsz GIJSELING (zie 1464).
4.  Theunis.

2930 Jacob Gillisz de BRAECKELAER, soldaat onder de companie van Inne Joha, wonende te Ravesteijn, geboren circa 1600, voor 14-04-1656, zoon van Gillis den BRAECKELAER (zie 5860) en Tanneken REMBRECHTS (zie 5861).
Ondertrouwd op 04-12-1625 te Leiden, hij wonende te Ravesteijn, soldaat onder de companie van kapitein Inne Joha, zij wonende te Leiden. Echtgenote is
2931 Louysge Pieters de BREE, geboren circa 1600, dochter van Pieter de BREE (zie 5862) en Maycken KEYS (zie 5863).
Ondertrouwd (1) op 04-12-1625 te Leiden, hij wonende te Ravesteijn, soldaat onder de companie van kapitein Inne Joha, zij wonende te Leiden. Echtgenoot is Jacob Gillisz de BRAECKELAER (zie 2930).
Ondertrouwd (2) op 14-04-1656 te Leiden, * hij weduwnaar van Maertgen Jorisdr, wonende a/d Uijterstegraft, zij weduwe van Jacob Gillisz, wonende a/d Uijterstegraft met Jacob TONISZ.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Annetgen, gedoopt op 06-06-1627 te Leiden (Hooglandsekerk) (getuige(n): Maycken Gillis; Lijsbeth Huyberts).
2.  Mayken Jacobs, gedoopt op 13-04-1631 te Leiden (getuige(n): Elisabeth Hyuberts), * huwt Pieter de Vinck, zij wonende in de Bredstraat, geass. met Louysge Pieters, haar moeder op de Uijterstegraft, hij afk. van Vleetenene, Vlaenderen.
3.  Jacob, gedoopt op 01-08-1632 te Leiden (getuige(n): Gillis Jacobs, Galein Tallijn, Jacob Lodewijcks, Louwijssen Maertens).
4.  Pieter, gedoopt op 27-10-1633 te Leiden (getuige(n): Huybert de Key; Lijsbeth de Key), overleden voor 1634 te Leiden.
5.  Pieter, gedoopt op 15-10-1634 te Leiden (getuige(n): Huybert Huyberts; Lijsbeth Huyberts; Barbel Pieters), * huwt Aplonia de Lange, hij moet attestatie van Rotterdam overbrengen, bakker, wonende te Rotterdam, geass. door Jan Cornelis van der Mey, toekomstige schoonvader; zij afk. van Leiden, geass. door Neeltgen Moyses, haar moeder.
6.  Tanneken, gedoopt op 01-01-1637 te Leiden (Hooglandse kerk) (getuige(n): Joos Verhaes; Perijntien Jans; Janneken Boudewijns).
7.  Jakemijntje, gedoopt op 05-12-1638 te Leiden (Hooglandse kerk) (getuige(n): Lodewijck Janssen; Reynier Goverts; Yfgen Joosten).
8.  Franchijntgen Jacobs (zie 1465).
9.  Janneke, gedoopt op 28-08-1642 te Leiden (getuige(n): Cornelis Joosten; Lijsbeth Huberts).
10.  Gillis Jacobsz den BRAECKELAER, saaiwerker, * huwdt d.d. 07-05-1649 (Ned.Herv.) Leiden met Maertgen Joostendr. uit Leyden wonende 't Eylant, hij wonend Uytterstegraft. Getuigen: Jacob Gillisz den Braeckelaer, vader, Uytterstegraft; Haesgen Henricxdr, moeder.

2936 Daniel de CONINCK, raswerker, geboren circa 1600 te Leiden (gezindte: ned.ger.), zoon van Claas de CONINCK (zie 5872) en Jacobmijntgen NN (zie 5873).
Gehuwd voor de kerk op 03-05-1624 te Leiden (ned.ger.), hij geboren te Leiden, raswerker; zij geboren te Zoeterwoude, wonende alhier. Echtgenote is
2937 Jaecquemijntgen Lievensdr. BLUFFIJERS (Plovier ?), geboren circa 1600 te Zoeterwoude. Jan Bluffier geb. Sandwich in Engeland, wolkammer geass. met Jorijs Bluffier zijn vader en Kaerl Bluffier zijn oom, huwt 20-05-1611 Sara Deling, geb. Leiden, geass. met Lijsbeth Deling haar zuster. Bron: N.H. vol. G fo. 147v
 
Jerasel Bluffier, geb. Sandwich in Engeland, wolkammer, geass. met Jorijs Bluffier zijn vader en Carel Bluffier zijn oom, tr. 23-05-1614 Tanneken van der Vlucht geb. Florijs (Fleurus) in Vlaanderen geass. met Tanneke de Bologne en Lijsbeth van der Vlucht, haar zuster Bron: NH vol. H fol. 16v.
 
Caerle Bluffier, geb. Crombeecke, geass. met Victor de Mot zijn oom en Jan de Cots zijn bekende tr. 20-04-1590 Leiden Jannetgen Rijsels, geb. Watton, geass. met Castine Gallens haar nicht en Jacomijne Piroots haar nicht. Bron: Lr H Fo. 249vo.
 
Kaerl Bluffiers, geb. Crombeeck in Vlaanderen, wed.nr. van Janneken Rijssens, saaidrapier, geass. met Samuel de Coninck, zijn bekende tr. 05-10-1618 Leiden Jannetgen Rijckewaerts, geb. Hontschoten, wed. van Arijs Willemsz, saaiwerker, Burchgen Adriaens haar bekende.
Dochter van Lieven ? BLUFFIJERS (zie 5874).
Uit dit huwelijk:
1.  Samuel de CONINGH, tobbeerder, gedoopt (ned.ger.) op 19-05-1625 te Leiden (getuige(n): Claes de Coningh; Janneken Lievens(dr)). Huwt op 16-09-1647 Leiden met Marijtitgen Sander uit Leiden Bron: Lr O Fo. 12.
2.  Daniel de CONINGH, leer-tobbeerder, gedoopt (ned.ger.) op 15-10-1626 te Leiden (getuige(n): Anteunis Luipaart; Jakementien Konings). Huwt op 26-04-1652 Leiden met Catalijntgien Willems uit Leiden. Bron: Lr O Fo. 279vo.
3.  Mayken de CONINGK, gedoopt (ned.ger.) op 17-08-1631 te Leiden (getuige(n): Andries de Coninck; Febe de Conink).
4.  Caterina, gedoopt (ned.ger.) op 06-11-1633 te Leiden (Hooglandse kerk) (getuige(n): Jan Verstraten), (moeder hier Plooier).
5.  Hendrick, gedoopt (ned.ger.) op 08-03-1637 te Leiden (Hooglandse kerk).
6.  Claes (zie 1468).
7.  Janneken, gedoopt (ned.ger.) op 14-07-1644 te Leiden (Hooglandsekerk) (getuige(n): Abraham de Koninck; Franchintien Kunincks).

2938 Jan HALPMEIJER (Alckmayer), wolwever, geboren circa 1600 te Olterberch (Dtsl.).
Ondertrouwd op 04-10-1621 te Leiden. Jan Alckmayer, wolwever, afk. Olterberch (Duitsland) met Mary Tybault uit Leiden. Echtgenote is
2939 Marie THIEBOUT (Tybault), geboren te Leiden, gevonden ene IJda Tibouts huwt Jan Goverss van der Buck j.g. uit Brabant wonende tot Rotterdam, zij j.d. van Gorcum otr./tr. 22-07/07-08-1640 Gorcum. Getuigen zijn Jan Lucasz Thijbout, Willem Theunisz Pennis, Maijken van Brecht. 2 kinderen: ged. 21-11-1621 Willem ; 23-01-1624 Marie (doorgestreept). Yda mogelijk dochter van Thijbout Willem Jansz en Barbara Philips de Graaf. Dochter van N.N. THIEBOUT (zie 5878).
Uit dit huwelijk:
1.  Maddeleen HALFMEIJER, gedoopt op 18-02-1635 te Gorinchem (getuige(n): Jack Valkenier; Marie Langhen).
2.  Susanna Jansdr. HALPMEIJ (zie 1469).

2942 Marcus N.N.
Relatie.
Uit deze relatie:
1.  Catharina MARCUS.
2.  Mary MARCUS (zie 1471).

2960 Gerrit STOCKUM. Check: Familie drukwerk Van Stockum van Akerdam CBG en de advertenties.
Relatie.
Uit deze relatie:
1.  Lowijs Gerritsz (zie 1480).

2972 Roelof Otten van GELDER, overleden voor 1647 te Wageningen, * "Roelof Otten van Gelder, twee groeven tot ses steen 14 gulden". In de kantlijn, "deze steenen heeft Mechtelt de Fragi weduwe van zaliger Roelof Otten van Gelder betaalt tot 14 gulden"
Bron: Nederduit geref. gem. Wageningen. Register van Grafsteden in de kerk. Opgem. 1.1792 lopende over 1757-1828. No. 154 Drie sarken get. Roelof Otten van Gelder
* Leden van het St. Nicolaas-of Gasthuisgild te Wageningen in de 1e helft van de 17e eeuw: f13v 1610, leden: Roeloph Ottens; f18, 07-12-1612 mede ondertekend als Roeloff Otten, Roeloff Otten; f48, 18-12-1612 Giltbroeders van het gilde van Sinte Niclaes binnen Wagenninghe, gewone leden: Roelof Otten; 1639 (f1) Roelof Otten. Bron: GA Wageningen Het 4 Gildenarchief, Archief van het St. Nicolaas- of Gasthuisgild 1599-1639 Inv.nr. 90. Zie ook Veluwse Geslachten 1993 no. 4.
* 17-02-1611 als Roeloff Otten.
* Bron: A.C. Zeven. Wie woonden waar in de binnenstad van Wageningen. Deel 2a. Huis en erf, 2,6 are, b.i.g. 36,-. No. 068. Achterkant huis tegen de wal, voorkant komende uit op de Hoogstraat. : - 1647 (OA913) sal. Roelof Otten wed. Eygenaersche (58) 3-12-0. - 01-05-1651 (zie 068) Roeloff Otten van Gelderen tN van 069. - 1663 (NH1) Otto Roelofsen van Gelder, j.m., Wouter Pelts (obijt 30 martij 1673), Geertien van der Horst zijn huijsvrouw (obijt 22 Februarij 1673). Betreft ws. Hoogstraat 71. (of onderdeel daarvan).
Zoon van Otto van GELDER (zie 5944).
Relatie met
2973 Machteld de FRAYE, overleden voor 1651 te Wageningen.
Uit deze relatie:
1.  Willemke ROELOFFS, gedoopt in 1612 te Wageningen (getuige(n): peter Joncker Bentinck, zufan., meter Antonia).
2.  Peter Roeleffsen (zie 1486).
3.  Otto Roelofsen, overleden voor 1685 te Wageningen, * Lidmaten Wageningen: Aangenomen Otto Roelofsen van Gelder, jongeman.
* Leden van het St. Nicolaas- of Gasthuisgild te Wageningen in de 1e helft van de 17e eeuw: Jaar onbekend; (f1) Otto Roeloven van Gelder. Bron: GA Wageningen, Het 4 Gildenarchief, Archief van het St. Nicolaas- of Gasthuisgild 1599-1639.


2974 Peter Dirckx van DUSSELDORP (Peter Dirckssoon), soldaat onder de heer van Kessel, burger van Utrecht (v.a. 1609), schrijnwerker (1621-22), kistemaker (1631 e.v.), hypotheekgever en huizenkoper, pachter van tabacksaccijns en import op turf, geboren circa 1584 (gezindte: ned.ger.), begraven op 20-10-1673 te Utrecht (Buurkerk). Wonende omtrent d' Gaertbrugh. Laat na mundige kinderen. Begraven in de Buerkerk in de te laet in de kerk. * 151-209-349, d.d. 23-09-1637, machtiging, not. Adriaan Kieboom, Rotterdam. Inhoud: Claes Anthonisz van Eede, molenaer, machtigt Pieter Dircxsz van Dusseldorp, wonende in Utrecht om de voorste helft van een huis en hofstede te verkopen en de helft van de coornwintmolen met de meulewerff, gekocht door Jacob Vijgensz, timmerman, op 23-05-1636. GSc.
* U29a1-1, d.d. 01-08-1638, schuldbekentenis, not. J. Luyt, Utrecht. 1e partij: Jan Lap van Waveren (J. Lappius d' Waveren), [advocaat] 's hooffs van Utrecht. 2e partij: Peter Dirckss van Dusseldorp, te Utrecht. Betreft: f. 125,- en rente, te voldoen indien dit op grond van te wijzen vonnis zou moeten gebeuren. Bijz. 1e partij heeft dit bedrag ontvangen om daaraan zijn vordering op N.N. Janss van Geel te verhalen. Betreft aflossing van plecht op 3 kameren in de Keukenstraat. GSC.
* U37a1-164, d.d. 04-04-1649, borgtocht, not. T. Masius, Utrecht. 1e partij: Nicolaes de Cruijff, notaris 's hooffs van Utrecht. 2e partij: Peter Dirckss van Dusseldorp. Inhoud: voor Thomas Hardingh inzake betaling aan de Staten van Utrecht als borg voor Peter Corneliss van der Steen, pachter van de tabak. Bijz.: Peter Dirckss van Dusseldorp is medeborg naast Thomas Harding, met garantie door Thomas Hardingh en zijn echtgenote Martina Maria Vinck, wonend in de Voorstraat te Utrecht, t.b.v. de 1e partij. In de marge: afschrift van kwitantie d.d. 10-11-1659.
* U47a2-270, d.d. 04-06-1655, garantie, not. W. van der Houve, Utrecht. 1e partij: Jan Aertss Bongenaer, wonende a.h. Overeijndt van Jutphaes; Aert Aertss van Otterspoor, backer te Utrecht. 2e partij: Peter Dirckss van Dusseldorp, te Utrecht. Inhoud: van schadeloosstelling inzake de borgtocht door 2e partij voor 1e partij vanwege eventuele restitutie van een som geld die 2e partij krachtens vonnis heeft ontvangen uit de verkoop van goederen van Anthonis Aertss Bongenaer. Verwijzingen: - Borgtocht d.d. 0206-1655 voor het hof van Utrecht.- Vonnis d.d. 18-03-1654 voor het hof van Utrecht. GSc.
* U55a1-125, d.d. 23-10-1658, borgtocht, not. P. Tucker, Utrecht. 1e partij: Jan Peterss van Wijck, Utrecht. 2e partij: Peter Dirckss van Dusseldorp. Inhoud: voor Johan van Gestel inzake nakoming van gewijsde van gerecht van Utrecht.
* U36a14-15, d.d. 15-02-1660, akkoord, not. L. van Vuijer, Utrecht. 1e partij: Johan Ogart. 2e partij: Peter Dircxss van Dusseldorp. Inhoud: over genoegdoening en wegneming geschillen met betrekking tot de pacht van de impost op de turf, door beide partijen met Johan van Gestel in compagnieschap uitgeoefend.
* U55a1-298, d.d. 22-03-1661, schuldbekentenis, not. P. Tucker, Utrecht. 1e partij: Johan van Gestel, borg: Adriaen Vinck, advocaat hove van Utrecht. 2e partij: Hendrick van Suylen, procuteur gerechte van Utrecht. Inhoud: f. 592-10-13, voor welk bedrag Peter Dirckss van Dusseldorp heden kwitantie gepasseert heeft wegens slot van rekening van de uitheemse turf, op voorwaarde dat eerste partij bedrag zal voldoen aan tweede partij.
* U25a1-614, d.d. 02-07-1667, schuldbekentenis, not. J. van Steenre, Utrecht. 1e partij: Adriana van Westrenen, weduwe Rutger Foeyt, wonende Achter Jacobikerck te Utrecht, geassist. met Gerrit van Westrenen, schoonzoon. 2e partij: Peter Diercxss van Dusseldorp. Betreft: f. 50,- jaarlijks, als rente van een plecht van f. 1.000,- t.b.v. de 2e partij, onder toewijzing van huurinkomsten uit een hof en een huis die voor dit kapitaal in onderpand zijn gesteld, t.l.v. Cornelis Jacobss van Schayck en Peter Henricxss, huurders. Verwijzingen: plecht d.d. 12-03-1667 voor het gerecht van Utrecht. GSC.
* U48a4-297, d.d. 05-05-1671, scheiding, not. H. van Zuylen, Utrecht. 1e partij: Peter Dirxss van Dusseldorp, wednr. Elisabeth Pas te Utrecht. 2e partij: zijn (klein)kinderen: kinderen van Trijntgen van Dusseldorp daer onder begrepen het kint van Aeltgen van Huyssen: Jan van Huyssen (Jan van Hussen) c.s. ; Herman Aelberts x Anna van Dusseldorp; kinderen en erven van Henrick van Dusseldurp; Maria van Dusseldorp (Maria Peters van Dusseldurp), laatst weduwe van Adriaen van der Meer; Peter van Gelder x Elisabeth van Dusseldorp (Lijsbet Peters van Dusseldurp). Inhoud: ter voldoening van huwelijksgoed en ter verrekening van de nalatenschap van Elisabeth Pas. Betreft: - huijsinge, genaamd 'De Courassier', liggende aan de westzijde v.d. Lijsbethstraet, noordw. Gerrit Lasonser - gaat naar Herman Aelberts; - huijsinge, gelegen a.d. Oostzijde v.d. Schoutesteech; - huijsinge, aan tween bewoont wordende, liggende in de Haverstraet - naar de kinderen en erven van Henrick van Dusseldurp; - huijsinge, liggende Zuidzijde van de Haverstraet, oostw. Mathijs van Sittert, smith, westw. N.N. Ravesway, herbergier en grofschilder met huijssinge 'De Mater' - naar de kinderen van Trijntgen van Dusseldorp en kind van Aeltgen van Huyssen te Utrecht. Verwijzingen: akte d.d. 29-11-1667, notaris G. van Bijlevelt; levering d.d. 16-12-1651 bij willig decreet van gerecht van Utrecht; transport d.d. 12-09-1668 voor gerecht van Utrecht; plecht d.d. 07-11-1662 voor gerecht van Buijten Catharijne; Plecht d.d. 31-12-1666 voor gerecht van Utrecht; plecht d.d. 22-02-1633 voor gerecht van Buiten Tolsteeg; plecht d.d. 21-03-1656 voor gerecht van Utrecht; plecht d.d. 18-05-1664 voor gerecht van Utrecht; plecht d.d. 18-05-1645 voor gerecht van Utrecht; belening d.d. 24-12-1602 door de Staten van Utrecht; plecht d.d. 11-06-1668 voor gerecht van Lauwenrecht; plecht d.d. 23-09-1662 voor gerecht van Buiten Catharijne; plecht d.d. 04-05-1626 voor gerecht van Utrecht. Bijz. bevestiging van toescheiding op 20-11-1668.GSc.
* U65a2-372, d.d. 11-11-1686, kwitantie, not. D. Woertman, Utrecht. 1e partij: erven Peter Dircks van Dusseldorp; Cornelis van Engelen, chirurgijn, te Utrecht; Herman Alberts van Sevender x Anna Pieters van Dusseldorp, wonende te Neer-Elten, lande van Cleve; Maria Pieters van Dusseldorp; Elisabeth Pieters van Dusseldorp, weduwe Pieter van Gelder; Johan van Hemert, exploicteur van den Leckendijck Bovendams x Catharina van Dusseldorp; kinderen, kintskind en erven Catharina Peters van Dusseldorp, in leven eerst weduwe van Evert van Hussen en laatst weduwe van Jan Wonder; Jan van Hussen te Rotterdam; Dirck van Hussen te Rotterdam; Pieter Wonder te Rotterdam; Jacob van Ruyven x Elsgen Wonder te Rotterdam; Nicolaes Aysema, voogd JOhannes Aysema, vader, weduwnaar van Aletta van Hussen; Elisabeth Hoppesack, weduwe Michiel Wonder; Hendrick Wonder, apothecaris te De Rijp; kinderen van + Hendrick Pietersz van Dusseldorp; Pieter van Dusseldorp; Adriaen Bosch x Elisabeth van Dusseldorp; Dirck van Dusseldorp, pensionaris van Ter Tolen; Hendrick van Dusseldorp, muntmeester tot Middelborgh in Zeeland.2e partij: Splinterus van Pothuysen, mede-erfgenaam van Cornelis Adriaen van Pothuijsen, bedienaer des goddelicken woorts tot Nimwegen. Inhoud: voor f. 126,- vanwege borgtocht. Verwijzingen: - procuratie d.d. 03-08-1680 voor notaris W. van der Houve; - procuratie d.d. 09-04-1680 voor notaris D. Meesters te Rotterdam; - procuratie, d.d. 06-06-1680 voor notaris C. de Mant te Kudelstaart. GSc.
* zie ook Nederlandsche Leeuw jrg. 1931, blz 341 e.v. over de Muntmeester van Zeeland, Hendrik van Dusseldorp.
* Wapen: in rood een zilveren ooievaar.
* Voor 1662 ontpoorting? Kinderen zonder doopdatum zijn testamentair gevonden.
* 28-01-1631 (297) Notaris Steven van Schadenbroeck 1620-1635 Wijk bij Duurstede. Testament van Peter Dircks van Dusseldorp en Elisabeth Pas. ; U008a001 1620-1652 aug 13, 2 dln, U008a002 1625 aug 22 - 1637. Protocol met indices 1620 - 1637.
* Notaris Jan van Vechoven 1625-1667 inv. 202 1662 08-08/40 Testament Peter Dircks van Dusseldorp en Elisabeth Hendricks van Pas.
* Transporten en Plechten (sic. zeer kort weergegeven vanwege grote hoeveelheid):
D.d. 22-08-1611 Pag. 64-65
Plecht: een huijsinge en hofstede liggende in de St. Elisabethen buert
D.d. 16-11-1619 Pag. 282-284
Plecht: een kamer ZZ Vleutenstege tegenover den Duijtschenhuijs.
D.d. 11-09-1620 Pag. 106-107
Plecht: huijs.
D.d. 15-06-1624 Pag. 466-469
Plecht: huijsinge ZZ Rodenborgerstrate op de hoek van de Nieuwstrate.
D.d. 19-04-1621 Pag. 265-267
Plecht: huis en hofstede NZ Viesteech.
D.d. 02-05-1622 Pag. 243-245
Plecht: huijsinde en hofstede WZ St. Elizabethstrate.
D.d. 15-11-1622 Pag. 218-220
Plecht: camer NZ straet tegenover van Cuijlenborg.
D.d. 18-07-1623 Pag. 33-35
Plecht: d'alinge, huijsinge, hoffstede NZ Koestraat.
D.d. 10-01-1625 Pag. 12-14
Plecht: varende, turfschuijt met toebehoren
D.d. 13-04-1625 Pag. 204-205
Transport v.e. plecht: perceel niet genoemd.
D.d. 14-07-1625 Pag. 28-30
Plecht: huis en hofstede WZ Jacobijnestraat
D.d. 23-08-1625 Pag. 81-84
Plecht: huis en hofstede OZ Hoge Marssegast.
D.d. 02-02-1626 Pag. 29-30
Plecht: huis en hofstede OZ Elisabethstraat
D.d. 04-05-1626 Pag. 234-236
Plecht: cameren en 1/2 molen genaamd 'De Cruijp'
D.d. 15-11-1627 Pag. 200-201
Transport: grote huijsinge, kelder kluijsen, schuren, stallinge, poort, poortwech en camertgen steenweg uitgaande en gangen, keukentje. Perceel genaamd Groot Groenewoude ZZ Oude gracht, tussen Beijer en Backer bruggen.
D.d. 15-11-1627 Pag. 202-204
Transport: huijsinge genaamd Cleijne Groene Woude ZZ Oudegrafte omtrent de Beijerbrugh
D.d. 04-06-1628 Pag. 361-363
Plecht: alinge, huijsinge, erf ende hofstede met kelder Steenwech van St.Elisabeth Buyrt.
D.d. 07-06-1628 Pag. 373-374
Plecht: alinge, huis, met hofstede NW bij de Magdalenenbrugh op de hoeck van de ABCstraat
D.d. 24-06-1628 Pag. 427-430
Plecht: huis met gang en kelder Steenweg.
D.d. 22-01-1629 Pag. 38-40
Transport: huis en kamere ZZ Backerstraat
D.d. 19-11-1630 Pag. 256-258 b
Plecht: huis en hofstede ZZ St. Annastraat
Verder met boek 176 gaan.
* Transport, d.d. 04-06-1668, Utrecht, pag. 198-200. Oude Eigenaar: Peter Dircks van Dusseldorp, weduwnaar van Elisabeth Henrix (Pas) Passel (zie 13-06-1668). Nieuwe Eigenaar: Cornelis Koster, roeremaker. Betreft: huijsingen en erve, was becomen door transport d.d. 28-05-1614 van Gijsbert Janssen (Sweetveger), aan de westzijde van de Elisabethstraet. ZW Daniel de Wilde, backer, nasaet van Gerrid Dop. NW Joris de Gal, marskramer, nacomeling van Herman Beerntss van Bijlert en consorten. Achter: seeckere gemeene pomp.
* Decreetenboek Index, Peter Dirckss van Dusseldorp 1637, 1638, 1640, 1677, blz. 70, 93, 99, 106, 139, 189; Koop d.d. 29-08-1637 bl. 543, willig decreet, betreft 2 plechten in de Massegast (Hooge) (70); Koop d.d. 09-01-1638 blz. 624, betreft Plecht aan de St. Jansbrug aan de Oudegracht WZ, huisnaam De 3 moiaens hoofden. (93); Koop d.d. 21-03-1637 bl. 394, willig decreet, betreft huis, naam: Den Booth, aan de Oudegracht WZ (tussen de Smeebrug en de Geertebrug) (99); Koop d.d. 14-04-1640 blz 275, huis met 3 woningen aan de Oudegracht OZ (aan de Zuidzijde van de Pauwsteeg) (106)
* Inventarisnr. U704a4 Aktenr. 158 d.d. 16-05-1671 Akkoord. Notaris J. Duerkant. 1e partij: Peter Dirckss van Dusseldorp. 2e partij: Johan Obijn, exploiteur van de domeinen 's lants van Utrecht. Inhoud: over rentebetalingen plecht f. 1.000,- t.l.v. Jan Obyn. Verwijzing: plecht d.d. 12-03-1667 voor het gerecht van Utrecht.
* U85a1-111, d.d. 06-10-1673, Codicil, Notaris G. van Lochem, Utrecht. Inhoud: Peter Dircxe van Dusseldorp, Utrecht OZ Oudegracht tussen de Gaertbrugge en de Roomborgerbrugge. Voor toewijzing legaat; Catharina van Dusseldorp, nicht, moet zorgen voor begravenis.
* Inventarisnr. U85a1 Aktenr. 200 d.d. 04-01-1676 Procuratie Notaris G. van Lochem Utrecht
Inhoud: erven van Peter Dirks van Dusseldorp en Elisabeth Passer in leven echtlieden: Harmen Aelbertss x Annichie van Dusseldorp, Peter van Gelder x Elisabeth van Dusseldorp, Jan van Hemert x Catharina van Dusseldorp. De zwagers van Jan van Hemert, kinderen van Catharina, eerder weduwe van Johan Wonder, Maria van Dusseldorp weduwe van Adriaen van der Meer; tot het innen van vorderingen. (J. van Hemert, exploiteur van de leckdijk bovensdams).
* 04-01-1676 XXI bl. 126, notaris G. van Lochem. Scheiding van den Boedel van Peter Dirks van Dusseldorp en Elisabeth Passer waaronder voorkomt Jan van Hemert gehuwd met Catharina van Dusseldorp. NB in de acte 13-11-1676 komt als getuige voor Johan van Hemert.
* Inventarisnr. U80a5 Aktenr. 348 sub nr. 0 d.d. 26-06-1679 Schuldbekentenis Notaris W. Zwaerdencroon Utrecht
Inhoud: f. 60,- wegens kostgeld, logies en arrestkosten onder overdracht van gelijk bedrag uit de nalatenschap van Peter Dirckss van Dusseldorp en Lijsbeth Pieters.
* Stadsarchief I Gerecht 702-7 Inv. 2907
Stukken betreffende de procedure voor schepenen-commissarissen n.a.v. de eisch van Peter Dircxen van Dusseldorp tegen Jan van Gestell tot het afleggen van rekening van hunne vennootschap als pachters van de impost op de turf 1657 1 omslag. Zie ook Inv. 2916.
* 11-11-1686 De familie Van Dusseldorp XX blz. 8; Notaris Dirck Waertman beg. 19 martij 1663.

Gehuwd voor de kerk op 19-04-1607 te Utrecht (St. Geertekerk) (ned.ger.), hij soldaat onder de heer van Kessel, zij weduwe van Pierre Randaij, wonende bij Vreburch. Echtgenote is
2975 Lijsbeth Hendricks PASHER, geboren circa 1582 te Utrecht (gezindte: ned.ger.), begraven op 02-12-1667 te Utrecht (Buurkerk). Huisvrouw van Peter Dirckx van Dusseldorp, nalatende haar man en mundige kinderen. Adres aan de Claerdbrugh. Buert 8 gulden met 12 dragers. * Index personen aan wie Hof van Utrecht octrooi heeft verleend om te testeren: 5838, Lijsbet Heijndrick Pasdr (e. 1278), 17-12-1630, 168.
* U025aa3-316, d.d. 02-6-1654, testament, not. B. Terbeeck van Coesfelt. Testateur: Peter Dircksz van Dusseldorp x Elisabeth Henricx van de Pas. Erfgenamen: Henrick Petersz van Dusseldorp, zoon, x Maria Gerbrants van de Rand; Jan Michielsz Wonder van Duysburch x Catarina Peters van Dusseldorp, dochter; Herman Aelbertsz x Anna Peters van Dusseldorp, dochter; Maria Peters van Dusseldorp, dochter, wede. Daniell van Engelen, in leven chirurgyn te Utrecht; Peter van Gelder x Elisabeth van Dusseldorp. Onroerend goed: - huijsinge met de camer daerachter in de Backersteech - naar Henrick Petersz van Dusseldorp; - huijsinge c.a., genaamd De Lindeboom, liggende Nieuwe Weert buijten Utrecht; - huijsinge c.a. oostzijde Oudegrafte, ontrent de Geertebrugge, genaamd De Bonte Koe. - naar Jan Michielsz Wonder van Duysburch.; - huijsinge c.a. met stallinge c.a. in Blauwcapel.; - 2 huijsen met de stallinge c.a. aan de Verckenmerckt te Utrecht - naar Herman Aelbertsz; - huijsinge c.a. met de 2 camers daerachter in de Backersteech. Bijz.: met codicil d.d. 24-03-1656. In de marge: in plaats van huis in Bakkerstraat krijgt zijn zoon Henrick Petersz van Dusseldorp f. 2200,0-0. Peter van Gelder compareert hierbij mede en keurt testament goed.
* U117a1-122, d.d. 18-07-1688, procuratie, not. W. Pronckert, Utrecht. 1e partij: erven Pieter Dircksz van Dusseldorp: Maria van Dusseldorp wed. Adriaen Pienas van der Meer; Elisabeth van Dusseldorp, wed. Pieter van Gelder; Pieter van Dusseldorp; overige kinderen van Hendrick Pietersz van Dusseldorp; Dirck Harmensz van Seventer; Anna Pieters van Dusseldorp, moeder; de kinderen van Trijntje van Dusseldorp, wed. Jan van Wonder. 2e partij: Cornelis van Engelen, chirurgyn, Utrecht. Inhoud: tot transport van een huis aan Willemina Schoth en ontvangst der kooppenningen.
* U117a1-130, d.d. 10-08-1688, akkoord, not. W. Pronckert, Utrecht. 1e partij: Elisabeth van Dusseldorp, wed. Piter van Gelder; Henricus van Gelde, zoon. 2e partij: Catharina ter Burgh, wed. Jan Harthals; Cornelis Harthals, zoon. Inhoud: over vrijhouden borgtocht, gesteld door 1e comparante voor Anthoni Harthals, voor de pacht van het gemaal te Loenen.
Dochter van Hendrik Willems van PAS (zie 5950) en Gijsbertje Dirks BRUGMAN (zie 5951).
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1607 met Pierre RANDAY.
Gehuwd voor de kerk (2) op 19-04-1607 te Utrecht (St. Geertekerk) (ned.ger.), hij soldaat onder de heer van Kessel, zij weduwe van Pierre Randaij, wonende bij Vreburch. Echtgenoot is Peter Dirckx van DUSSELDORP (Peter Dirckssoon) (zie 2974).
Uit het tweede huwelijk:
1.  Maria Peeters, geboren circa 1608 te Utrecht (gezindte: ned.ger.), begraven op 04-01-1690 te Utrecht, * huwt 1) 22-09-1639 St. Jacobskerk Utrecht, Mr. Daniel (van) Engelen, chirurgijn, geb. Amsterdam, begr. 10-01-1648 Utrecht; huwt 2) 23-10-1655 Utrecht, Adriaan Pineas (van der Meer), uit Steenwijk. XXII Notaris Adrianus Houtman (268) bl. 22, testament van Maria Peters van Dusseldorp 22 september 1684 (29v)
* Octrooij Hove van Utrecht: 18-01-1658.
* U36a14-30, d.d. 21-03-1660, procuratie, not. L van Vuijren, Utrecht. 1e partij: de 2 onmondige kinderen van + Daniel van Engelen en Maria Peters van Dusseldorp, voogd: Peter Dirxss van Dusseldorp, grootvader, voogd: Jan Janss Beijckel, oom. 2e partij: Maria Gerbrants, weduwe Henrick Peterss van Dusseldorp, Dirck Henrixss van Dusseldorp, zoon, wonende te Middelburch. Inhoud: om legaat van f. 400,- te ontvangen van Laurens Verdies te Middelburg, besproken door zijn overleden vrouw Annichgen van Engelen. Bijz.: Daniel van Engelen in leven chirurgijn te Utrecht.
* U70a4-89, d.d. 13-09-1670, testament, not. J. Duerkant, Utrecht. 1e partij: Maria Peters van Dusseldorp, laatst weduwe van Adriaen van der Meer. 2e partij: kinderen Elisabeth van Engelen, dochter en Claes van Doorn; kinderen Cornelis van Engelen, zoon; kinderen Willemina van der Meer, dochter. Bijz.: met benoeming van zoon Cornelis van Engelen tot voogd en executeur.
* U82a9-29, dl 1, d.d. 22-09-1684, schenking, not. A. Houtman, Utrecht. 1e partij: Maria Peeters van Dusseldorp, eerder weduwe van Daniell van Engelen, weduwe van Adriaen Pinaes van der Meer te Utrecht,2e partij: Cornelis van Engelen, zoon, chirurgeyn te Utrecht; kinderen Nicolaes van Doorn en Elysabeth van Engelen, dochter. Inhoud: van overige roerende en onroerende goederen, vruchtgebruik t.b.v. comparante. Dl. 2: 2e partij: Cleemens Cleyn, onmondige zoon + Willemina van de Meer, dochter en Johannes Cleyn. Inhoud: obligatie f. 300,- t.l.v. Willem Cohiert en Trijntgen Antonia.
* U117a1-60, d.d. 05-01-1687, huur en verhuur, notaris W. Pronckert, Utrecht. 1e partij: Maria Pieters van Dusseldorp, wede Adriaen van der Meer. 2e partij: Dirck Winjes, Utrecht, borg: Henrick Winjes, vader, Utrecht. Betreft: huijsinge oostzijde Schoutensteegh te Utrecht.
* Anno XVI VIIJ januari (1689, 8 januari): Cornelis van Engelen, meesterchirurgijn, borger deser stad, voor hem selver ende nog als gemachtigde van Maria van Dusseldorp, laets weduwe van Adriaen Pineas van der Meer.
Elisabeth van Dusseldorp, weduwe van Piter van Gelder, Piter van Dusseldorp, die hem sterk heeft gemaakt voor de vordere kinderen van zijn vader Hendrik Piters van Dusseldorp. Dirk Hermans van Sevender, voor hemselver en hem sterk makende voor Anna Piters van Dusseldorp, sijne moeder dewelk haar tesamen nog hebben sterk gemaakt ende de rato gecaveert voor de kinderen van Trijntje van Dusseldorp. Laetst weduwe van Jan van Wouder, tesamen kinderen, kindskinderen en erfgenamen van wijlen Piter Dirks van Dusseldorp, haere vader ende grootvader, respectievelijk volgens procuratie voor Willem Pronkert, notaris en sekere getuigen binne Utrecht gepasseert in dato de 18e juli voorleden des jaers XVI 88 (1688) alhier vertoont ende gelesen ende verclaerde hij comparant soo voor hemselven als uijt kragte van de voor procuratie te cederen, transporteren ende over te geven aen ende ten behoeve van Willemina Seldt, jonge dochter, sekere huijsinge en erve, staende en gelegen aende zuidzijde van de Voorstraat, alhier binnen Utrecht, strekkende vooruit de voorschreven straat tot achter aan de stal van Gerrit van Beest toe. () daer Nicolaas vereem ofte zijne erfgenamen oostwaerts ende Elisabeth Schoor westwaarts, naest gehuijst, ende geerft sijn dat met sodanige gerechtigheid ende servituten, als daer toe specterende sijn ende hij comparant remuncieerde daer van ende van alle actie ende recht hem ofte sijn principalen daer aan competerendemede van alle brieven daervan roerende ende sprekende ten behoeve voornoemdt beloofde den comparant voor hem (b/geloven) int geheel ende wegend sijne principalen uit krachte alsvoren het voorschreven huijs te vrijen en waren als vercooprecht, is naer recht en gewoonte deser stad Utrecht alleenlijk op de last van 's-heren ongelden met 5 gulden, 5 stuijvers daer uitgaenden 3 gouden gulden capitael daer op tegen jaerlijkse renten gevestigd bekennende van de verder cooppenningen voldaen en betaelt te sijn, alhier de voornoemde dochter daer van quiterende. Sonder arg.
*zie voor Dusseldorp en Van Engelen: Navorscher 1933, p. 69-77.

2.  Catharina, geboren circa 1612 te Utrecht (gezindte: ned.ger.), begraven op 11-11-1667 te Utrecht, * Huwt Evert Jansen (van Huessen) op 20-05-1632 te Utrecht, kistemaker.
* Huwt Johan (Michiels) Wonder op 26-07-1640, otr. 12-07-1640 te Utrecht, hij van Duisburg, roerslotenmaker/ vuurslotenmaker, busmaker. Begraven 12-12-1659 Utrecht
* Huwt Johan van Hemert, exploiteur van de Leckdijk bovendams. (22-10-1677).
* U48a3-514, d.d. 09-10-1668, procuratie, not. H. van Zuijlen, Utrecht. 1e partij: kinderen en erven Catarina van Dusseldorp, in leven laetst weduwe van Jan Wonder; Johan van Huijssen (Jan van Hussen); Dirck van Huyssen (Dirck van Hussen); Elsgen Wonder, onmondig; Henricus Wonder, onmondig; Piter Wonder, onmondig; N.N.; N.N. Inhoud: om huis en hofstede in Kudelstaart te transporteren aan Johannes Aytsma, predikant te Kudelstaart. GSc.
* U90a1-3, d.d. 22-02-1671, procuratie, not. G. van Zuylen, Utrecht. 1e partij: Henrick Wonder, apothecaris te De Rijp. 2e partij: Henrick van Zuylen, notaris hove van Utrecht. Inhoud: om met de overige erven tot afwikkeling te komen van de nalatenschap van Johan Wonder en Catharina van Dusseldorp, overleden ouders. Verwijzing: plecht d.d. 26-01-1648, voor heemraden van De Marsch.
* U93a14-40, d.d. 28-04-1688, overdracht, not. H. van Woudenbergh, Utrecht. 1e partij: Cornelia Spieringen, weduwe Pieter Wonder. 2e partij: Cornelis van Engelen, meester chirurgyn te Utrecht. Inhoud:
f. 750,- aandeel in de koopsom van het huis 'De Bonte Koe' te Utrecht, t.l.v. Jacobus Capel. Verwijzingen: scheiding d.d. 0905-1672 voor not. g. van Zuylen. Bijz.: Pieter Wonder was medeerfgenaam van moeder Catharina Pieters van Dusseldorp, in leven weduwe Johan Wonder. Cornelia Spieringen, erfgename van haar onmondige zoon Johannes Wonder.
* 19-09-1688 Utrecht U110a2 Aktenummer 231, notaris H. van Hees. Protest. Zijn beroep is exploiteur van de dijckgraeff en de hooge heemraden van de Leckendijck bovendams.
* 10 kinderen.

3.  Hendrik, beurtschipper (op Delft en Den Haag, later op Antwerpen), handelaar in vlas, geboren circa 1613 te Utrecht (gezindte: ned.ger.), begraven op 16-03-1657 te Utrecht, * 02-07-1637 Delft met Maria Garbrants van Ranck, afk. van Delft, dochter van Gerbrant Pietersz. Ranck te Delft in 't Wapen van Vrieslant.
* U29a1-22, d.d. 01-02-1639, overeenkomst, not. J. Luyt, Utrecht. 1e partij: Hendrick Peterss (Hendrick Peterss Dusseldorp), merktschipper op Delft, wonende te Utrecht. 2e partij: Jan Pieterss Eijckel, mercktschipper op Dort, wonende te Utrecht. Betreft: Inzake ruil van schepen. GSc.
* U36a2-64, d.d. 11-09-1646, borgtocht, not. L. van Vuyren, Utrecht. Zie Peter Roeloffsen van Gelder.
* Gerecht 702-7: inv.nr. 2491 Stukken overlegd door Daem van Schaijck tot staving van zijne eis tegen de weduwe van Henrick Peterss van Dusseldorp tot teruggave van een op de reis van Utrecht naar Leuven vermist pakje met f. 71,- en 13 stuivers. 162 (Genommerd met de letters ABC enz) 1 pak. SA I.
* Gerecht 702-7: inv.nr. 2492 Stukken overlegd door de weduwe van Hendrick Peterss van Dusseldorp ter haerer verdediging tegen de eis van Daem van Schaijk tot teruggave van een op de reis van Utrecht naar Leuven vermist pakje met f. 71,- en 13 st. 1663 1 pak.
* De winkel in vlas etc. en het beurtschippersbedrijf werd eerst voortgezet door de weduwe en daarna inhoofdzaak door de drie dochters om tenslotte over te gaan op de zoon Pieter. Adres o.a.: 1656 op de Oudegracht oostzijde tusschen Gaard- en Hamburgerbrug, waar het marktschip van Antwerpen uithing.
* U102a3-18, d.d. 29-08-1683, afstand, not. A. van Bronckhorst, Utrecht. 1e partij: Maria van Rijn, gehuwd met Willem van Vechten te Utrecht. 1e partij: har man. Gemachtigde 1e partij: q.q. Cornelis van Vechten, notaris. 2e partij: Hendrick van Dusseldorp, muntmeester te Middelborch. Inhoud: koop van huijs op de hoek van de Mariaplaats. Verwijzingen: procuratie d.d. 08-12-1681 voor notaris N. Hemminck te Amsterdam.
* 30-08-1713 Is de huisvrouw van de schipper Hendrick van Dusseldorp gecompareert ende verklaerde dat haar moeder geen onmundige kinderen of erfgenamen hadde nagelaten Bron: SAII nr. 1389 2 Omschr. Momboirkamer nr. 815 d.d. 10-04-1713.

4.  Annichgen Dirxss (Annigje Peters), gedoopt (ned.ger.) op 18-02-1616 te Utrecht (Jacobikerk), vader is kistemaker, * Huwt Herman Aelbrechts van Seventer op 06-05-1638 Jacobskerk te Utrecht, samoureus schipper te Neer Elten
* U117a1-65, d.d. 15-02-1687, testament, not. W. Pronckert, Utrecht. 1e partij: Aelbert Harmense van Seventer, Dirck Harmansz van Seventer, broer, beiden te Neer Elten. 2e partij: langstlevende. Bijz. liggen met samoreusschip in de Vaartse Rijn. Zoons van + Herman Aelbertsz van Seventer en Annichje Peters van Dusseldorp. Bijz: met uitsluiting van broers, zusters en moeder (!).
* U93a48-61, d.d. 18-05-1705, koop en verkoop, not. H. van Woudenbergh, Utrecht. 1e partij: Catharina Aelberts, weduwe Evert Janss te Arnhem; 2e partij: Dirck van Meurs, meester roermaecker, x Reijertie Buijs, wonende noordzijde St. Elisabethstraet te Utrecht. Betreft: huijssinge, erve ende gront,liggende aan de noordzijde St. Elisabethstraet, oostw. Jan Lasonder, westw. Simon de Jongh, Utrecht. Bijz.: met goedkeuring van dochter Elisabeth Everts en zoon Jan Everts. Uit nalatenschap van ouders Herman Aelbertss van Seventer en Anna Pieters van Dusseldorp.

5.  Lijsbeth Peters (zie 1487).
6.  Dirk Dirckss, gedoopt (ned.ger.) op 25-09-1625 te Utrecht (Jacobskerk), overleden voor 1627 te Utrecht.
7.  Dirck, gedoopt (ned.ger.) op 07-10-1627 te Utrecht (Domkerk), wonende aan de Nieuwstraat, * Inventarisnr. U86a2 Aktenr. 164 d.d. 29-07-1678 Notaris R. van Cuijlenborg Utrecht.
Beschrijving: Johan van Hemert Utrecht
Dirk van Dusseldorp ontvanger van de collaterale successie in Middelburg tot zakenwaarneming in de provincie Zeeland in het bijzonder om aandelen in de VOC te verkopen.
* Inventarisnr. U86a2 Aktnr. 205 d.d. 22-01-1679 Garantie Notaris R. van Cuijlenborg Utrecht.
Beschrijving: Justus van Ewijk
Dirk van Dusseldorp ontvanger van collaterale successie Middelburg.
* Inventarisnr. U103a1 Aktenr. 99 d.d. 27-01-1685 Procuratie Notaris A. Wechter Utrecht
Beschrijving: Dirck van Dusseldorp ontvanger etc.
Om geld te innen bij de VOC Middelburg
Barnard van Oort x Clara de With
 
.

2981 Aeltge JANS.
Relatie.
Uit deze relatie:
1.  Jan Roelofss QUINT (zie 1490).

2984 Johann Jacobsen (Hans) ADELAER, geboren circa 1610, begraven op 14-11-1664 te Utrecht (Buerkerk), overleden in het Kranegasthuis. Geen goet. Laat na zijn vrouw, mundige en onmundige kinderen. * Transporten en plechten: Transport van een plecht, d.d. 29-09-1643, pag. 129-130. Oude eigenaar: Hans Adeler x Magdaleentgen Hendricx van Es. Nieuwe eigenaar: Peter Janss de Gruijter. Verwanten/erfgenamen (Adeler): Joachim Jans x Swaentgen Hendricx van Es; Jannigje en Hendricx van Nes; kinderen van Hendrick van Es (+) Ligging perceel: Zuidzijde Steenwech. Betreft: seeckere huijsse enden hoffstede; eigenaer Johannes Praum. Seeckere plechte met f. 100,-; datum 06-10-1629 t.l.v. Abraham Janss van Sluijs: t.b.v: Hans Adelaer x Magdaleentgen Hendricx van Es.
Relatie met
2985 Magdalena Hendricx van ES (gezindte: ned.ger.), begraven op 30-09-1693 te Utrecht (Jacobikerk). Gezonken door de Aalmoeseniers. Weduwe van Jan Adelaar. Dochter van Hendrik Pietersz van ESCH (zie 5970) en Magdalena Aertsdr de CRUIJFF (zie 5971).
Uit deze relatie:
1.  Arnold ADELAAR (zie 1492).
2.  Albert ADELAAR, gedoopt (ev.luthers) op 31-10-1641 te Utrecht (getuige(n): Albert Lenderen; Tonnys Dircks). Huwt op 09-05-1665 (Anthonigasthuis) Utrecht met Magdaleentje Lanslot afkomstig van Wageningen. Getuigen: Magdaleentje van Es; Hendrixken Vermeer, bruids tante.
3.  Peter ADELAAR, gedoopt (ev.luthers) op 11-05-1643 te Utrecht.
4.  Johannes ADELAAR, gedoopt (ev.luthers) op 24-11-1644 te Utrecht. Huwt op 09-03-1669 (Anthonigasthuis) Utrecht met Neeltje Jans van de Nieburgh, wonende aan de Verkemerckt. Getuigen: Madaleentie Adelaar, moeder, Geertruijd Jacobs, moeder.
5.  Margretha ADELAAR, gedoopt (ev.luthers) op 09-01-1648 te Utrecht. Huwt op 03-04-1667 (Anthonigasthuis) Utrecht met Gerrit Wouterz. van Rietschoten. Getuigen: Willem Robbertsz, zwager van hem; Magdalena Adelaar, moeder.
6.  Martinus ADELAAR, smit, gedoopt (ev.luthers) op 23-09-1649 te Utrecht. Huwt op 24-10-1674 te Leiden met Jannetge Rijckers van Swol, van Amsterdam. Huwt 2} 10-09-1688 te Leiden met Jannetge Crahe, van Leiden.
Gehuwd voor de kerk (1) op 25-jarige leeftijd op 24-10-1674 te Leiden (getuige(n): Arnoldus Adelaar, zijn broer aldaar; Marijge Dircx, haar nicht in de camp) met Jannetge Rijckers van SWOL, geboren te Amsterdam.
Gehuwd voor de kerk (2) op 38-jarige leeftijd op 10-09-1688 te Leiden (getuige(n): Jacobus Adelaer, zijn broer in de Dieffsteeg; Jannetge de Noot, haar moeder aldaer) met Jannetge CRAHE, geboren te Leiden.
Gehuwd voor de kerk (3) op 41-jarige leeftijd op 05-07-1691 te Leiden (getuige(n): Jacob Adelaer, broer in de Dieffsteegh; Jannetie Jacobs, haar bekende als boven) met Margrieta TIJDEME TIELEMAN, geboren te Leiden.
Gehuwd voor de kerk (4) op 51-jarige leeftijd op 12-08-1701 te Leiden (getuige(n): Jacob Adelaer, zijn broer in de dieffsteegh; Lijsbeth Wattel, haar zus, in de Middelste Gortestraat) met Maria WATTEL, geboren te Leiden.
7.  Jacobus ADELAAR, gedoopt (ev.luthers) op 09-11-1651 te Utrecht.
Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 02-09-1674 te Utrecht (ned.ger.) (getuige(n): Magdalena van Es, moeder; Grietje Gerrits, van de bruid), zij, weduwe van Henrick Bloemmaert, schilder, + 31-12-1672 met Jannichje HENRICKS.
8.  NN ADELAAR, begraven op 11-12-1671 te Utrecht.
9.  Hendrik.

2986 Lucas Jansz AERTS.
Relatie met
2987 Janneken LUBBERT.
Uit deze relatie:
1.  Fennichje Lucas van BEGGENDORP (zie 1493).

2992 Willem Cornelis van WANKUM, soldaat onder capp. Pauw (1635) (gezindte: ned.ger.), begraven op 14-03-1700 te Utrecht (Buerkerk). Gratis begraven. Is niet zeker aangezien er meerdere mannen met dezelfde naam tegelijkertijd leefden. Zoon van Cornelis van WANKUM (zie 5984).
Gehuwd voor de kerk (1) op 01-03-1635 te Utrecht (Jacobskerk) (ned.ger.), hij soldaat onder capp. Pauw, zij weduwe van Jan Janssen van Breda, wonende in de Wittevrouwestraat. (jaar controleren) met Annichen GERRITS (Heckers?) (zie 2993).
Ondertrouwd (2) te Swoll, gehuwd voor de kerk 08-1686 te Utrecht (Kranegasthuis) (ned.ger.) (getuige(n): Cornelis van Wankom, zijn zoon; Jan Jansen Hofstede), hij weduwe van Annigje Gerrits, wonende aen 't Bagijnhoff, zij wonende te Swoll, weduwe van Jan Jansen Hofste. Echtgenote is Trijntje BEERNTS, geboren te Zwolle (gezindte: ned.ger.), begraven op 08-04-1691 te Utrecht (Jacobikerk). Huisvrouw van Willem van Wankom, wonende op het Bagijnhoff.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Cornelis (zie 1496).
2.  Gerrichien, gedoopt (ned.ger.) op 02-02-1642 te Utrecht (Jacobikerk) (getuige(n): de vader present), adres in de Korte Lauwerstraat. Huwt op 31-10-1666 te Utrecht met David van der Valck, zij wonende in de Preeckerstraat, hij in de Lauwerecht buiten de Weerd, afkomstig van der Gouw. Getuigen: Grietie Joris, moeder van hem, Willem van Wankom, vader van haar. Kinderen: Willem en Cuijntje van der Valck.
3.  Carel, gedoopt (ned.ger.) op 12-02-1645 te Utrecht (Jacobikerk). Adres in de Korte Lauwerstraat.
4.  Johannes, gedoopt (ned.ger.) op 27-09-1646 te Utrecht (Buerkerk). Adres Korte Lauestraat.
5.  Cuijntje Willems.
6.  Wilhelmina (gezindte: ned.ger.), begraven op 09-04-1719 te Utrecht, weduwe van Jacobus ter Hofstede, wonende Aen 't Bagijnhoff, laat na mundige kinderen. Gratis gezonken. Huwt op 16-10-1685 (Anthonigasthuis) te Utrecht met Jacob ter Hofstede, zij wonende bij 't Bagijnhof, hij op de varkenmarckt. Getuige: Jan Janssz ter Hofstede, broer van de bruidegom, Wilhelm van Wankom voor de bruid.
2993 Annichen GERRITS (Heckers?).
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1635 met Jan JANSEN, geboren te Breda (gezindte: ned.ger.).
Gehuwd voor de kerk (2) op 01-03-1635 te Utrecht (Jacobskerk) (ned.ger.), hij soldaat onder capp. Pauw, zij weduwe van Jan Janssen van Breda, wonende in de Wittevrouwestraat. (jaar controleren) met Willem Cornelis van WANKUM (zie 2992).
Uit het tweede huwelijk: 6 kinderen (zie onder 2992).

2994 Beernt Adamsz van HALEN, cordawanier (schoenmaker) (1642 e.v.), geboren circa 1590 te Utrecht (gezindte: ned.ger.), begraven op 06-08-1655 te Utrecht (Buurkerk), * zie ook de publicatie "An Armory of American Families of Dutch Descent (July 1937) ; Van Alen - Van Halen.
* Koopt 7 mei 1624, p. 261-263, een perceel, bestaande uit een alinge, huijsinge ende hoffsteede aan de NZ Oude Kerckhoff. Plecht f. 1200,- 5% t.b.v. Margaretha van Dompselaer, weduwe Jan van Mansfelt. Bij passeren van de 2 coopmansbrieven op huijden betaalt uitgesondert f. 300,- die vervaertijt van Paeschen 1625 volgende coopcedule betaalt zullen worden.
* Transport v.e. plecht (=hypotheek overname) d.d. 07-05-1624 Plecht, p. 263-265, perceel bestaande uit een alinge, huijsinge ende hofstede, aande NZ Oude Kerckhoff, belendingen: achter: tot a.d. huijsinge competerende mr. Peter Jostens van Schagen ofte Daniel Houwaert. NW: Jans Folskert Wttenbogert. OW: Steven Verhaer. Plecht f. 400 - 5%.
* U22a1-42, d.d. 10-01-1628, voogdbenoeming, notaris G. Houtman te Utrecht. 1e partij: Bernt Adamss van Haelen, schoenmaecker, gehuwd met Annichgen Harman van Bylertsdochter, wonende aan de noordzijde van de Oudekerckhoff. 2e partij: langstlevende.
* Koopt 27 oktober 1634, p. 136-136B, een perceel, bestaande uit een huijsinge, hoff van oudts genoempt des Convents Sieckhuijs aan de Nieuwe Westzijde graffe op de stadswallen bij het heck van't St. Servaes. Belendingen ZW de stadtswalle en het convent van St. Agnieten met hoff.
* Koopt 9 mei 1638 een perceel, p. 203-204, bestaande uit een huis genaamd 'de Wijnstock' liggende aan de Zuidzijde van 't Oude Kerckhoff
Verkoopt 30 november 1647 een perceel, bestaande uit een huijsinge en hoffstede van oudts 't Conventssieckhuijs aan de Westzijde van de Nieuwe grafte ter Wallwaert beneden de joffchrift, omtrent St. Servaeskerk
* Koopt 8 januari 1636, [A] 6-7, een perceel, bestaande uit een huijsinge en hofstede aan de OZ Rietsteech. (Is een transport van een stadsplecht)
* Koopt 26 april 1642, p. 127-119, een perceel, bestaande uit een alinge, huijsinge en erve (in 2 delen (woningen) gesepareert) aan de NZ Oudekerkhof, Belendingen: tot achter in de St. Annastraat (De Vuijlsteegh). Gedeeltelijk betaalt met een coopmansbrief (f. 450,-)
* als onder eindigt op pag. 119! Check.
* Verkoop 26-04-1642 p. 119-121 een perceel, bestaande uit een alinge, huijs, erve in 2 woningen, aan de NZ Oude Kerckhoff, belendingen: tot achter aan de St. Annastraat (De Vuijlsteegh), WW voor; Mr Anthonis van Blocklant (advocaat); WW achter; Jan Volkertsz Wtenbogaert; OW Sebastiaan de Kemp. Uitwerking: Anno 1642, den XXVIe april des naer noens ten drie uren. Berent van Halen, schoenmaecker ende deser stadts borger ende verplach belede ende bekende sij comparant voor hem ende voor sijne huijsffrouw daer sij op dese tijt levende, blijckende geboorte bij heeft, ende voor haerder beijder erffgenamen, wettich vercoft te hebben ende deuchdelijck schuldich te sijn ut alle sijne goederen present ende toecomende aen ende ten behoeve van Grietgen ende Christina van Moerselaer, beijde dogteren van Lubbert van Moerselaer zaliger, die hij geprocreert heeft bij Aeltgen de Ridder, sijn huijsfrouw, was ende haerluijden erffgenamen echte wettich houder deses om die somme van eenduijsent ende vijftich carolus guldens paijements nabeschreven uut saecke ende als wesende die volle cooppenningen die de selve Grietgen ende Christina van Moerselaer resterende ofte competerende sijn, ten regarde van drie delen van acht delen der nabeschreven getransporteerde huijsinge, erve ende toebehoren ende alsulcx is voldoeninge vandien (onvermindert ende voorbehoudens de voornoemde Aeltgen de Ridder, sodanige lijftocht als haer daer aen is competerende leverende vijftich carolus gulden ende vijftien stuijvers ijder gulden ten prijse van twijntich stuijvers des jaers costeloos losrenten te betalen deser iegenwoordige maert Aprilis ende de andere helfte op den XXIXe (29e) october, daer naest volgende ende soo voorts iaerlijks erffelijck ende eeuwelijck al ende geheel vrijs gelts van den hondersten XLe XXe VIJe (G?) min of meerder penningen oock van huijsgelt ende verhoginge vandien ende generalijck van alle andere impositien ende schattingen present ende toecomende gene utgesondert, geduijrende ter datelijcke afflossinge toe, die hij comparant sijn erffgenamen ende nacomelingen sullen tijden 't sij in 't geheel mit gelijcke hooftsomme van een duijsen ende vijftich carolus gulden paijements voorschreven ofte ten minsten in twe partijen alse telckens mitte rechte helfte vandien telkens sal moge doen mits daer bij leggende die voorschreven renten ende onbetaelde renten vandien alles in goede gouden ofte silveren munte ten prijse nade evaluatie alsdan lest alhier binnen Utrecht gepubliceert, stellend hij comparant 't eenen specialen hijpoteecq ende onderpant der voorschreven hooftsomme ende jaerlijcxe renten vandien, die alinge, huijsse ende erve van vooren tot achteren mit glasen ende glaesraempten end allen 't guut daer op ende inne aert ende nagelvast is, mitsgaders mit alle sijne rechten, gerechtichheden ende toebehoren wesende, alsnu is twe woningen gesepareert sulcx hij comparant die op huijden dat dese bij transport ontfangen heeft, staende ende gelegen binnen dese stadt aende Noortsijde van 't Oude Kerckhoff, streckende voor van 't OUde Kerckhoff tot achter aende St. Annestraet, anders genaempt de Vuijlsteech toe, daer Mr. Antonis van Blocklant, advocaat 's hoffs van Utrecht voor, ende Jan Folckerts Wtenbogaert achter, westwaerts, mitsgaders Sebastiaen de Kemp oostwaerts naestgelegen sijn, wesende conform den selven transport ter besten desen niet hoger belast, als mit vijff(ich) ende drie penningen sulcx die den Heijligen Geest alhier te Utrecht daer ut iaerlijcks competerende is ende noch drie (ach?) hondert gulden hofftsoms die Aert Gorenes van Heest iegens losrent daer op wesen spreeckende heeft, versoeckende hij comparant hier inne (gecocht) ende 't voorschreven hijpoteecq hier voorschreven (verbonden van't baer) ende executabel verclaert te worden 't welck bij deses geschiet is. Sonder Arch.
* Transport (koop) 24 februari 1643, p. 105-106, een perceel bestaande uit een Kelderken onder de camer van Beernt van Haelen, genaamd 'de Wijnstock' liggende aan de Zuidzijde van de Oude Kerkhoff, westwaards het huis genaamd 'de Kleine Emmer'.
* Notaris Claes Verduijn II, invnr. 192 (1633-1650), U009a23, d.d. 05-04-1643. OP huijden den vijffden Aprilis older stile des jaers XVI drie ende veertich, compareerden voor mij Nicolaes Verduijn, openbare notaris bij den Edele Hove provinciael van Utrecht geedt ende toegelaten binnen Utrecht residerende in 't bij wesen van den naebenoemde Getuijgen hiertoe versocht d' eersame Bernt van Halen voor hem ende Annaken van Bijlert zijne huijsvroe daer hij op dese tijde levende geboort bij heeft, Peter Gerridtssen van Aelst, als man ende voocht van Maria van Halen zijne huijsfre daer sij insgelijcks levende geboorte bij heeft, Sara van Halen, weduwe van zaliger Ghijsbert Janssen Vlugh met handen van voorschreven Bernt van Halen, haren broeder ende gecoren voocht in desen. Elcx voor een gerecht negende gedeelte Rombout Petersen van Halen, mede borger alhier hebben levende geboorte bij zijnhuijssvrou ende Peter Peters van Halen, old twintich jaren ende noch ongehouwelickt werde Adam Peters van Halen, old XVIII (18) jaeren, haerlieden broeder, alle drie kinderen van zaliger Peter Adamzss van Halen als bij representatie in plaetse van selven haren vader met eener handt mede voor een negende gedeelte erffgenaemen van zaliger Adam Peterss van Halen in sijn leven deser stadts borger, haerlieden respective overleden vader ende grootvader d' voorschreven Peter van Halen geadsisteert mette voorschreven genoemde Rombout ende Bernt van Halen, zijnen broeder ende ook in respective hare momboiren d' welcke ende oock in desen voor d' selve Peter ende Adam de rato caverende Johan van Breveldt, deser stadt borger als man ende voocht van Annaken van Halen metsgaders d'selve Annaken met handen haers mans ende wettiche voochts. Item Roeloff van Culemborg als man ende voocht van Aeltgen van Halen, zijne huijsfre, daer hij op dese tijdt levende geboort bij heeft elck mede soo voor den gerechte negende gedeelte erffgenamen van haerlieden zaliger vader voorschreven als oock ijder voor een gerecht vijffde paert erffgenamen van Elisabeth Verheull haerlieden zaliger moeder ende Nicolaes Dionijs, borger ende deurwaerder deser stadt als vader ende voocht over sijne vier kinderen namentlijck Cornelia, Geertruijdt, Elisabeth ende Metgen, geprocreert bij zaliger Cornelia van Halen, zijne eerste huijsfrou was. ende d' rato caverende te samen bij representatie in plaetse haers moeders met eener hande voor gelijcke negende gedeelte erffgenamen haers zaliger grootvaders voorschreven ende oock onder hun vieren in plaetse haere moeders voor d' eene helfte, ende den voorschreven Nicolaes Dionijs als met zijn voornoemde zaliger huijsfrou (die haere moeders dood hadde beleeft) gemeens boedels geweest zijnde voor d' ander helfte mede erffgenamen voor een gerechts vijffden deel van voornoemde Elisbeth Verheull haerlieden schoon- ende groot-moeder respective ende hebben alsoo met gesamender hande ende elx bijsonder geconstitueert ende machtich gemaekt constitueren ende maecke machtich mits desen den voornoemde Nicolaes Dionijss ende Johan van Houten, procureur voor den Edele Gerechte deser stadt, te samen ende ijder van de selve in 't bijsonder, specialijck ende onwederroepelijk omme mede in haerlieden comparanten name te compareren voor den Edele Gerechte ende elders daer den van noode wesen sal ende aldaer gerechtelijk te bekennen ende recognosreren die scheijdinge ende liquidatie des boedels van den voornoemde Adam Peterssen van Halen ende Elisabeth Verheul zaliger, gewesene echteluijden, in date den XI (11e) december 1642 nu lestleden, opgericht ende gepasseert ende dat bij deselve scheijdinge den voorschreven Johan van Brevelt ende Annaken van Halen echtelieden toegescheijden was onder andere d' huijse met zijnen toebehooren staende ende gelegen alhier binnen Utrecht onder die Lakensnijders aende oostzijde den strate, van oudts genaempt 'Het Cleijn Paradijs' daer d' huijse van Frederick van Vloock ten zuijden ende d' huijse genaempt 'het Paradijs' competerende d' kinderen van Willem van Kemp, apothecaris ten noorden naestgelegen sijn. Item eene plechte der stadt Utrecht in date den VIIe (7e) januarij XVIe vijffthien (1615), van tweehondert caroli guldens capitaels bij Dirck Evertssen Bosch ten behouve van de voornoemde overledenen gepasseert, ende gevestich op sijn huijs die erven aende noortzijde in de Wittevrouwenstrate aende oostzijde van de Witte Vrouwenbrugge nu toecomende Adriaen Cornelis, backer. Item een coopmans renthebrief in dato den Heilige Paesavondt 1565 van een honderd gulden capitaels ende vestenisse daer deur getransfixeert in dato den III junij 1573 beijde bij Evert van Schaeijck ten behouve van Jan Jans Schrijver gepasseert ende versekert op een huijs aende westzijde van den Hooch Coornmerct, alhier binnen Utrecht, nu toecomende Gerrid Gijsbertssen van Overmeer, metsgaders gerechtelijck transport mede daerdoor gestoken in dato den III junij 1578 tot behouve van Adam Peterss van Halen voorschreven en item twee plechten d' gerechte van de Wittevrouwen d' eene in dato den VIIIe october 1567 bij Jonker Dirck van Suijllen van Natewisch ten behouve van Bartholomeus Lubbertssen Knijff gepasseert van derthiend alve gulden jaerlijks losbaer den penne sestien, gevesticht op huijs ende hoffstede, bogaert etc. aende noortzijde van de Steenstrate nu toecomende Jacques de Vonnick ende volgende transfix van XVIIen martij 1614 bij Oth Janssen Ram zaliger ten behouve van Adam Peterssen van Halen zaliger, gecedeert ende d' andere van drijehondert gulden capitaels bij Jacob janssen ende zijn huijsffre ten behouve van selven Adam Peters, gepasseert ende gevesticht op sijn huijs ende hoffstede aende zuijdtzijde van de Steenstrate nu toecomende Herman Damen ende voorts ten behouve van voorschreven Johan van Breveldt ende zijne huijsfre te rennuncieren ende verthijen van allen actien ende rechte als henlieden comparanten. In de voorschreven respective qualiteijten soo aende voorschreven huijsinge met zijn toebehooren onder die Lakensnijders, als aende vorderen brieven ende rechten hier vorens gespecificeert hooftsommen, hijpotheecquen, persoonen ende goederen daer inne benoemt eenichsints ende competerende ende mede van alles bescheijden daer aft roerende ende sprekende metsgaders mede soo ten behouve van voornoemde Breveldt ende zijne huijsffre als ten behouve van den andere respective mede erffgenamen soo in desen als andere prcuraelijck benoemt, respectivelijck te rennuncieren ende verthijen van alle vordere soo lost als lijffrenthe [..] ende andere goederen ende penninge als inne respectivelijck bij de voorschreven scheijdinge te deele gevallen ende toegescheijden sijn, verclaere van allen actum ende rechts als ijder van d' andere constituanten daer aen eenichsints en competerende. Etc.
Zoon van Adam Petersz van HALEN (zie 5988) en Anneke Beernts van BOCHOVEN (zie 5989).
Gehuwd voor de kerk op 16-04-1619 te Utrecht (Domkerk) (Ned.Herv.), hij afk. van Utrecht wonende b.d. Smebrug, zij, afk. van Utrecht, wonende a.d. Hamburgerbrug met
2995 Anna Hermans van BIJLERT (Beilart), geboren te Utrecht (gezindte: ned.ger.), begraven op 09-07-1649 te Utrecht, * Transporten en plechten: pag. 251-255 zie ook de vader Peter Adamsz van Halen. Genoemden zijn: Beernt van Halen x Anneken van Bijler; Peter Gerritssen van Aelst x Maria van Halen (te Gorinchem); Sara van Halen (weduwe) x Gijsbert Jansz Vlugh; Rombout Petersz van Halen x niet genoemd; Peter Petersz van Halen; Adam Peters van Halen (absent); Bartholomeus van Halen, (rechterfde tot Saltbommel); Johan van Halen (Rotterdam); Johan van Breevelt x Anneken van Halen; Roeloff van Cuijlenburg x Aeltgen van Halen; Nicolaes Dionijsz (deurwaarder, weduwnaar) x Cornelia van Halen (had haar moeders dood beleeft), (kinderen: Cornelia, Geertruijd, Elisa, ende Metgen); Hebben recht op 1/9 deel elk. Etc.
* Verkoopt 10-12-1652 (aan schoonzoon en dochter) een perceel, p. 483-485, bestaande uit een huis met glas en glasraempten met alle toebehoren liggende aan de Noordzijde van het Oude kerkhof.
* Verkoopt 14-05-1653 een perceel, bestaande uit een huis, hofstede, kelders en kluijs, genaamd 'De Wijnstock' aan de Zuidzijde Oude Kerckhoff (tegenwoordig genaamd 'De Fransche Druif').
* Notaris Nicolaes van Lostadt inv. 188 1616-1653.
19 maart 1653; Bernt van Halen, Sara van Halen, wede. van Gijsbert Jans Vlugh, Maria van Halen (uit Gorinchem), Harman Holl, de heer Roeloff vna Zijll, raedt i.d. vroedschap v. Utrecht, Geertruij van Zijll, weduwe van Lubbert Spruijt, Anna van Cloetinge, wede. van Volcken van Baern, Jan v. Boschoven, Rombout v. Halen, geh. met Petertgen van Bockhoven en Abraham van Rijn als vader en voogd van zijn onmundig kind. gepr. bij Hillichgen van Bockhoven erfgenamen van Rutger van Bockhoven, alle mede erfgenamen van Cornelis van Bockhoven, mitsgaders Gijsbert en Hendrick van Zijll haar luiden sterk makende over haar broeder en zusters alle zes erfgenamen van Engeltgen van Zijll die een mede erfgenaam was van de gemelden Cornelis van Bockhoven (transport).
* Een Cornelis van Bockhoven wordt genoemd in de collectie Booth 1051, mogelijk een neef van Anneken Beerents van Bockhoven.
* Octrooien Utrecht: Beernt Adamsen van Halen no. 2575 (e.1192) te Utrecht d.d. 06-08-1633, 146.
Dochter van Herman Barendsz van BIJLER (van Nieuwlandt) (zie 5990) en Elisabeth Willemsdr van LAECKERVELT (Van Haesen) (zie 5991).
Uit dit huwelijk:
1.  Peter, schoenmakersgesel, gedoopt (ned.ger.) op 22-06-1623 te Utrecht (Jacobikerk), * huwt 23 april 1654 te Amsterdam met Weyntje More uit Kampen. Voerde uit met de Vergulde Bever in 1658 naar Nieuw Amsterdam. In 1663 vond daar een slachtpartij plaats waar zijn vrouw het leven liet (neergeschoten en verbrand).
Kinderen te Amsterdam: * Anna 28-02-1655 (Zuiderkerk) Herv. Amsterdam [94, pag. 132]; * Jan 10-11-1656 (Oudekerk) Herv. Amsterdam [9 pag. 164]
.
2.  Mayken ADAMSZ, gedoopt (ned.ger.) op 14-06-1629 te Utrecht, won op 't Oude Kerckhoff, begraven op 02-11-1629 te Utrecht (Buerkerk), 141 dagen oud. N.N. kind van Bernt Adamsz van Halen, laat na echte vader en moeder.
3.  Bernt, gedoopt (ned.ger.) op 27-05-1632 te Utrecht (Domkerk), naam moeder niet vermeld. Wonenden op 't Oude Kerckhoff, overleden voor 1678.
4.  Maichien, gedoopt (ned.ger.) op 20-07-1634 te Utrecht (Domkerk), naam moeder niet vermeld. Wonende op 't Oude Kerckhoff.
5.  Adam, overleden voor 1673.
Relatie met Geertruyt Cornelis (Geertje) SWANICK (van Vijfhuijsz), * U92a1-67, d.d. 20-04-1676, schuldbekentenis, notaris J. Wenning Utrecht. 1e partij: Jan Goyertss van der Horst, pannebacker, wonende aan de Rodebrugge. 2e partij: Johannes Bom, te Utrecht. Inhoud: f. 30,- vanwege huurschuld van Geertruyd Swaninck, weduwe van Adam van Halen, halfzuster.
6.  Adam Berentsz, overleden voor 1673, * Huwt op 19 januari 1651 Jacobikerk Utrecht met Geertruijd Cornelisdr. van Vijfhuysen.
7.  Anneken, * huwt haar neef Pieter Pietersz. van Halen
* U86a1-165, d.d. 29-01-1673, schuldbekentenis, notaris R. van Cuylenborch, Utrecht. 1e partij: Annichjen van Halen, weduwe van Pieter van Halen, in leven deurwaerder van de aelmoesenierscamer ende ambachtscamer te Utrecht, te Utrecht. 2e partij: Geertjen Cornelis, weduwe van Adam van Halen. Inhoud: f. 200,- vanwege eerdere leening.

Relatie met Peter Peterss van HALEN, deurwaarder van de aelmoesenierscamer ende ambachtscamer te Utrecht, geboren in 1623, overleden voor 1673, * 86a1-165, d.d. 29-01-1673,schuldbekentenis, not. R. van Cuylenborch, Utrecht. 1e partij: Annichje van Halen, weduwe van Peter van Halen, in leven deurwaarder van de aelmoessenierscamer ende ambachtscamer te Utrecht. 2e partij: Geertjen Cornelis, weduwe van Adam van Halen. Inhoud: f. 200,- vanwege eerdere lening. Zoon van Peter Adamszn. van HALEN en Geertruijt Rombouts van ES.
8.  Herman, klerk, vicaris op het secretariaat van Oudmunster, overleden voor 1678, * U53a3-10, d.d. 03-02-1657, procuratie, notaris G. van Bylevelt. 1e partij: Cornelis Lemsen te Bergen op Zoom. 2e partij: Harman van Halen, clercq ter secretarije van Oudemunster te Utrecht. Inhoud: om voor de deken en capittilaren van Oudemunster te ontvangen de 7 gemeten en 60 roeden tienden, gelegen in Poortvliet in het land Ter Tholen, hem aangekomen door koop jegens Marinus Struve en Daniel Ooms, echtgenoot van Catharina Struve.
* U53a3-49, d.d. 23-07-1657, procuratie, G. van Bijlevelt te Utrecht. 1e partij: Cornelis Adriaensz van Diemen te Cuylenborch. 2e partij: Harman van Halen, clercq ter secretarije van Oudmunster te Utrecht. Inhoud: tot transport van 5 morgen land (in de helft van 20 morgen) in het land van Culemborg bij de Dieffdijck, geheten Soechwijck waarmede comparant is beleend ten behoeve van Anthonis Roeloffsen Stenis
* U53a3-65, d.d. 15-08-1657, procuratie, notaris G. van Bijlevelt, Utrecht. 1e partij: Gerrit Claesen Worff gehuwd met Elsje Huyberts de Roy, wonende te Vleuten op Alendorp. 2e partij: Harman van Halen, clercq van den secretarije van het Oudemunster te utrecht. Inhoud: tot transport van 1 morgen land met land (met huis en boomgaard) te Vleuten op Alendorp ten behoeve van Jacob de Cruyff. Verwijzingen: erfpachtbrief d.d. 14-05-1652.
* U53a5-7, d.d. 22-01-1659, procuratie, notaris G. van Bijlevelt, Utrecht. 1e partij: Cornelia van Everdingen, wed. Franchois van Syll, i.l. ontfanger van de gemeene middelen van Hulst ende Hulsterambacht. 2e partij: Harman van Halen, clercq ter secretarije van Oudemunster te Utrecht. Inhoud: om plecht f. 3000,- te vestigen op 12 morgen land en boomgaarden te Hagestein t.b.v. de kinderen van Johan van Hoogenhoeck, in leven kanunnik van Oudemunster te Utrecht, wegens lening.
* U53a6-48, d.d. 14-05-1660, procuratie, not. G. van Bijlevelt, Utrecht. 1e partij: Henrick Teckmannus, bedienaer des goddelijcken woorts tot Suylen x Engeltje Hogenhoeck, mede-erfgename van Johan Hogenhoeck, haar vader; Johan Heringh, canonick 't Oudemunster te Utrecht. 2e partij: Harmen van Halen, clercq ter secretarie van Oudemunster; Isbrant van Rossum, clercq; Johan Grimmer, clercq. Inhoud: om voor het gerecht van Hagestein t.b.v Quirinus van Weede, medicine doctor, plecht f. 3000,- te transporteren. Bijz.: comparanten ook als mede-voogden over de overige kinderen en mede-erfgenamen van Johan Hogenhoeck die in leven kanunnik te Oudemunster te Utrecht was. Verwijzing: plecht d.d. 24-01-1659 voor gerecht van Hagestein.
* 53a6-49, d.d. 14-05-1660, procuratie, not. G. van Bijleveld, nog invoeren.
* U53a6-84, d.d. 07-08-1660, procuratie, notaris G. van Bijlevelt. Invoeren.
 
* U47a9-141, d.d. 27-05-1678, procuratie, notaris W. van der Houve, Utrecht. 1e partij: mede-erfgenamen van Herman van Halen, Peter van Halen (broer), Anna van Halen (zuster), weduwe van Peter van Halen Pieterss, Elisabeth van Halen (zuster), gehuwd met Cornelis van Wanckum, soldaet, Maria van Halen (zuster), Geertruyt Swanick, weduwe van Adam van Halen (broer), allen te Utrecht. 2e partij: mede-erfgenamen van Herman van Halen, Willem Jonckhals gehuwd met Sara van Halen (zuster), te Utrecht. Inhoud: om van Arent ten Draeckenborch, schout ten Dom te Utrecht een bedrag van f. 159-1-8 te innen, dat Herman van Halen, in leven klerk op het secretariaat van Oudmunster te Utrecht, te goed had als vicaris van Oudmunster.
* U72a3-108, d.d 30-04-1669, procuratie, notaris W. van Velpen, Utrecht. 1e partij: Dirck Janss, wonende in Waerden in 't land van der Goes. 2e partij: Arien Janss van Dockum, conchergie des capittules van de Oudemunster te Utrecht; Herman van Halen, clercq. Inhoud:; om bij het kapittel van Oudemunster, tiendbrieven, die Dirck Janss gekregen heeft uit de nalatenschap van zijn broer + Jaspar Janss, op zijn naam te zetten.

9.  Lijsbeth (zie 1497).
10.  Sara, overleden circa 1728, * U154a3-99, d.d. 15-04-1728, herroeping, notaris J. Kruyder te Utrecht. 1e partij: Sara van Haelen, weduwe Willem Jonckhals, in leven meester cleermaaker, wonende Haenepoortje achter het Twijstraet te Utrecht. Inhoud: van testamentaire executeursbenoeming van Hendrick Visbach en Hermannes Visbach. Verwijzingen: testament d.d. 20-12-1726 voor notaris H. van der Mark.
Relatie met Willem JONCKHALS, meester kleermaker, * U138a1-7, d.d. 04-05-1698, procuratie, notaris H. van der Mark, Utrecht. 1e partij: Koenraad van Groenendaal. 2e partij: Johan van Groenedaal, zoon, stadsdeurwaarder. Inhoud: tot transport van een deel van het erf gelegen achter 't Twystraat ten behoeven van Willem Jonkhals en Sara van Halen.
* U125a1-273. d.d. 29-04-1715, testament, notaris H. Houtman, Utrecht. 1e partij: Willem Jonkhals, meester kleermaker, gehuwd met Sara van Haalen, wonende achter het Wijstraat in het Haanepoortie. 2e partij: Willemina Jonkhals, zuster, gehuwd met Dirk de Ruyter; Maria de Ruyter, dochter van Willemina Jonkhals te Utrecht; kinderen van Johannes Jonkhals, broer; Nicolaas Jonkhals, Catharina Jonkhals te Amsterdam. Inhoud: op last van lijftocht ten behoeve van de echtgenote met benoeming van Peter van Haalen en Dirk Keetel tot voogden geinstitueerd in de helft van hun nalatenschap.
* U125a1-284, d.d. 15-04-1716, codicil, notaris H. Houtman te Utrecht. 1e partij: Willem Jonkhals, mr. kleermaaker, gehuwd met Sara van Haalen, wonende achter het Wijstraat in 't Haanepoortie. Inhoud: herroeping van institutie tot medeerfgename van Maria de Ruyter, daarvoor substituerende Saara Ingeneeger, nicht, dochter van Anna Jonckhals en Coenraet Ingeneger. Verwijzing: testament d.d. 29-04-1715 voor notaris H. Houtman.
* U154a3-105, d.d. 26-06-1728, openbare verkoping, notaris J. Kruyder te Utrecht. 1e partij: erven Willem Jonckhals: Willemina Jonckhals, weduwe van Dirck de Ruyter, Sara Ingeneger, Nicolaes Jonckhals, erven Sara van Haelen, in leven weduwe van Willem Jonckhals. Catharina van der Weert, weduwe van Baerent van Wanckum, Willem Ketel, Hendrik Reyers gehuwd met Agneta Ketel. 2e partij: Johan de Wael junior, ontfanger van de 20e en 40e penningh. Soort onroerend goed: 3 caemeren annex, ligging: Wystraat, over de Slypmoolen (belendingen: zw erven Thymen van Weede, nw. erven hendrick Marsman) te Utrecht. Bijzonderheden: de laatste 2 erven van Sara van Halen zijn kinderen van Catharina van Haelen, in leven gehuwd met Dirck Ketel. Bijzonderheden: met liquidatie van de boedels en kwitantie.


2996 Bastiaan Cornelisse GROENEVELT, geboren circa 1618 te Schelluynen (gezindte: ned.ger.), overleden te Utrecht? * Transporten en Plechten Gorinchem: Bastiaan Cornelise Groeneveld 1661 koopt huis pag. 82. ; Bastiaan Groeneveld, 1665, verkoop huis, p. 13.
* Akte inv.nr. U83b11; Aktenr. 17 d.d. 21-03-1868. Soort: Attestatie. Notaris: N. Vonck, Utrecht. Betreft: Margrietien Christoffels te Kampen verklaard dat zij zwanger is van Gerrit janss van Otterspoor te Utrecht.
1e partij: Evert Berentss, soldaet, Jan Berentss x Jannigien van Maldegem, Magdalena de Boot, Utrecht. 2e partij: Bastiaen Corneliss Groenevelt. (voorpagina uitdraai in mijn bezit)
.
Gehuwd voor de kerk op 07-03-1638 te Gorinchem, jong gesel van Schelluijnen, jonge dochter van Gorinchem. Getr. met attest met
2997 Neelken HERMENS, geboren te Gorinchem (gezindte: ned.ger.).
Uit dit huwelijk:
1.  Cornelis van GROENEVELD, gedoopt (ned.ger.) op 06-03-1639 te Gorinchem, overleden voor 1642 te Gorinchem.
2.  Cornelis van GROENEVELD, gedoopt (ned.ger.) op 13-06-1642 te Gorinchem.
3.  Mayken van GROENEVELD, gedoopt (ned.ger.) op 14-02-1645 te Gorinchem (getuige(n): Maijken Cornelis).
4.  Herman Bastiaenssen GROENEVELD (zie 1498).

2998 Cornelis Joriss van der VEEN (van Westbroek). U028c001-7, d.d. 20-05-1637, huwelijkse voorwaarden, notaris F. Zwerdecroon, Utrecht. Bruidegom: Cornelis Joriss. Assistenten: Joris Adriaenss, vader te Westbroeck; Frederick Joriss, broer; Dirck Cornelis Meuwss, zwager. Bruid: Aeltgen Peters: assistenten: Peter Barentss, substituut-schout van Westbroeck; Jaspar Peterss, voogd; Barent Peterss Schay, schout van Westbroeck. Onroerend goed: huijsinge c.a. - aanbreng bruidegom. Bijz.: huis staat op 20 morgen land, door Joris Adriaens gehuurd van het kapittel van St. Marie te Utrecht, bruidegom krijgt resterende huurjaren van dit land met vee en roerende goederen onderhandse akte slot van akte bevindt zich na het eerste gedeelte van akte 6.
* U028b001-180, d.d. 23-05-1648, koop en verkoop, notaris F. Zwaerdecroon, Utrecht. Kinderen van + Dirck Joriss en Belichen Otten van Buyren: verkopers: Anthonis Dirxss, 24 jaar; Cornelis Dirckss, 22 jaar; Jan Dirxss, 20 jaar; Philips Dirxs. Voogd: Frederick Joriss, oom; Philips Janss van Helt, neef. Verkoper: Adriaen Dirxss. Gemachtigde: Cornelis Joriss. Koper: Peter Goyertss. Betreft: helfte van 5 mergen lants. Belendingen: voor; andere helft, toegescheiden aan Frederick Joriss, achter: Hollantsche rade, oostw. heere van Zuijlen, westw. regulieren en Cathuysers. Gerecht: in 't Veenlant [Westbroek?]. Bijz.: verkopers zijn mede-erfgenamen van hun grootvader Joris Adriaenss de helft van Frederick Joriss strekt van land van de erven Johan van Someren tot het nu verkochte perceel onderhandse akte.
Zoon van Joris ADRIAENSS (zie 5996) en Annechen GOOSENSS (zie 5997).
Gehuwd voor de kerk op 20-05-1637 te Utrecht, huwelijkse voorwaarden. Echtgenote is
2999 Aeltje P(i)etersdr. (Aefje) SCHAIJ, dochter van Pieter Beerents SCHAIJ (zie 5998) en Maria HENDRICKSS (van Rossum) (zie 5999).
Uit dit huwelijk:
1.  Gijsbertje Cornelis (van Westbroek) (zie 1499).
2.  Trijntgen Cornelis van WESTBROECK, gedoopt op 26-12-1643 te Wesbroek, * U83b22-48, d.d. 15-06-1699, voogdbenoeming, notaris N.Vonck te Utrecht. Betreft: over onmondige kinderen naast langstlevende. 1e partij: Aert Wouterss Schinkel, hovenier x Tryntien Cornelis van Westbroek, wonende op de Noort. 2e partij: Joris Corneliss van Westbroek, Jan Corneliss van Schalkwijk. Zij ligt siekelijk te bedde.
Gehuwd voor de kerk voor 1699 met Aert Wouterss SCHINKEL, hovenier.
3.  Marichjen, gedoopt op 16-11-1651 te Wesbroek.
4.  Bert (Berend), * onmundig in 1668.
* U88a1-58, d.d. 15-11-1675, procuratie, not. F. van Drielenburch, Utrecht. 1e partij: Beernt Corneliss van Westbroeck, soldaat, in de compagnie van Robbert du [Checosou]; 2e partij: Joris Cornelis van Westbroeck, broer. Inhoud: tot ontvangst van geld van oom Cornelis Peterss Schay, dat hem toekomt uit de erfenissen van grootvader Peter Beerntss schay en broer Adriaen Corneliss van Westbroeck. (Beernt machtigt zijn broer Joris om het geld etc. in ontvangst te nemen)
.
Gehuwd voor de kerk op 09-08-1670 te Utrecht (Anthonisgasthuis) (geref.) (getuige(n): Gijsbertjen Cornelis, zijn suster; Abraham Willemsen van Cantelberg, haar vader), hij wonende op Buurkerkhof, afkomstig van Westbroek, zij wonende aan de Veengracht buijtende Weert met Francijntje Abrahams van CANTELBERG.
5.  Joris Corneliss, wolkammer (tot 1667); dienst genomen in de militie te paard (1667), * U25a1-618, d.d. 24-08-1667, overdracht, not. J. van Steenre, Utrecht. 1e partij: Maria van Schaijck, gehuwd met Joris Corneliss van Westbroeck, wolkammer. 2e partij: Harman Coert; Henrick Stevenss van Dort. Inhoud: van partijen wol en kledingstukken ter voldoening van een schuld van f. 400,- vanwege geleverde wol. Bijz. echtgenoot heeft dienst genomen in de militie te paard. Akte is niet ondertekend door notaris. Met afschrift. GSc.
* U048a003-341-1, d.d. 31-08-1667, overdracht, notaris H. van Zuylen, Utrecht. Betreft: van portie in bedrag dat Isaac Verhoeven ingevolgen sententie van hof van Utrecht schuldig is. Overdrager: Joris Corneliss van Westbroek x Maria van Schaick, ruijter, in guarnisoen in 's-Gravenhage. Ontvanger: Piter van Schaick, zwager; Ontvanger: Henrick van Pothuijsen. Bijz.: i.v.m. borgtochten door 2e partij t.b.v. Henrik van Woensel en Jan Ariss Gelderman tevens overdracht aan Piter van Schaick van portie in huur van huis en kameren bij de Vollersbrug wegens huurschuld en voorgeschoten geld. Maria van Schaick is dochter en mede-erfgename van Adriaen van Schaick en Geertruyt van Houten.
* U048a003-341-2, d.d. 31-08-1667, procuratie, not. H. van Zuylen, Utrecht. Inhoud: om helft van huis aan de oostzijde van de Oudegracht en 2 kameren te transporteren aan zijn zwager Piter van Schaick. Constituant: Joris Corneliss van Westbroek x Maria van Schaick, ruijter, in guarnisoen in 's Gravenhage. Geconstitueerden: Henrick van Pothuijsen; Theodorus van Rothoven; Hubertus van Thiel. Inhoud: indien overdracht van restant van huur niet toereikend blijkt te zijn, zie akte 341-1. Piter van Schaick gaat accoord. Eventueel batig saldo zal ten goede komen aan lastgever.
* U071a001-175, d.d. 15-01-1669, koop en verkoop, not. H. van Capel, Utrecht. Verkoper: Peter van Schaick. Voogden: Hendrick van Ratingen, procureur 's hoofs van Utrecht, Heyman van Capel, procureur 's hoofs van Utrecht. Koper: Peter Fransen Luyckeman x Adriana van Vulpen. Betreft: huijsinge c.a, erven en grondt met 2 cameren, oostzijde Oudegraft over de Volderbruch. Belendingen: nw. N.N. Plaets; zw. backer. - 2 cameren off huysinge in de Achterwech. Bijz.: onder voorwaarde, dat Joris van Westbroeck, gehuwd met Maria van Schaick, akkoor gaat.
* Transporten en Plechten d.d. 18-04-1669 pag. 127-128, 2 Fiches: (verkoop) I. Oude Eigenaar: Pieter van Schaijck en Joris van Westbroeck; Nieuwe Eigenaar: Pieter Fransz Luijckeman x Adriana van Vulpen. Ligging perceel: Oostzijde Oudegracht tegenover de Volderbrugh. Belendingen: Noordwaards De Plaets (= tegenwoordig Stadhuisbrug), Zuidwaards huijsinge bewoond bij den Backer. Betreft: huis met 2 cameren erachter. Plecht f. 2000,- blijft f. 1250,- rente ontvangt Aeltgen van Westerborch, zij den jaerlijks f. 40,- overeengekomen door haar man zaliger Adriaan van Schaijk haar leven lang en samen met 2 cameren: Achterwegh.
II. Oude Eigenaar: Pieter van Schaijck en Joris van Westbroek. Nieuwe Eigenaar: Pieter Fransz Luijckeman x Adriana van Vulpen. Ligging perceel: Aechterwech. Bijzonderheden: 2 cameren. Plecht f. 2000,- blijft f. 1250,- rente ontvangt Aeltgen van Westbroek zijnde jaarlijks f. 50,- overeengekomen door haar man zaliger Adriaen van Schaijk haar levenlang samen met huis, Oude Gracht.
* Inv.nr. U128a1, aktenr. 151 d.d. 06-09-1703, Attestatie, notaris J. Vonck, Utrecht. Betreft: over wangedrag van Pieter Brasser. 1e partij: Maria van Schayk x Joris van Westbroek, Maria Jans x Borgh Pieterssen, Jacomina Glauwe weduwe van Laurens Adrianissen, Petronella Ariens x Cornelis van Ameleveen, Hendrina van Delffsgauw x Cornelis van Westbroek, woonplaats 1e partij: Utrecht, onder de Wall op 't Vreburgh. 2e partij: Peter van Eykelenbergh x Aeltie Jans van Rhenen, Utrecht onder de Wall op 't Vreburgh (alleen uitdraai voorpagina in bezit).

Relatie met Maria van SCHAIJK.
6.  Cornelis van WESTBROECK.
Relatie met Hendrina van DELFFSGAUW.
7.  Arien Corneliss van WESTBROEK, overleden voor 1675, * onmundig in 1668.
8.  Jan Cornelis van WESTBROEK.

3000 Daniel Danielsz van der KARRE, geboren circa 1620 te Brussel (gezindte: ned.ger.), begraven op 29-07-1678 te Haarlem (Geestkerk/Grotekerk).
Ondertrouwd (1) op 17-06-1640 te Haarlem, genoteerde datum 27 mei 1640, gehuwd voor de kerk op 17-06-1640 te Bloemendaal (ned.ger.), hij jongeman van Brussel, wonende in de Bartemeusstraat, zij jongedochter van Noordwijk, wonende op het Bagijnhof. Attest voor Bloemendaal gegeven op 14 juni 1640, aldaar getrouwd 17 juni 1640. Echtgenote is Jannetje CORNELIS (zie 3001).
Ondertrouwd (2) op 20-05-1666 te Haarlem, den 13 juni 1666 acte gegeven om te Sparendam te trouwen, gehuwd voor de kerk op 14-06-1666 te Sparendam (ned.ger.), hij weduwenaar van Brussel, wonende op de Markt, zij weduwe van Dirk Gijsbertsz, wonende in de Sparwoudestraat. Attest gegeven op 13 juni 1666 voor Sparendam. Echtgenote is Sara STECK (Step), geboren te Haarlem (gezindte: ned.ger.).
Uit het eerste huwelijk:
1.  Grietje, geboren circa 1641 te Haarlem (gezindte: ned.ger.). Huwt 09-07-1668 Spaarndam, Rutger Jansen van Bleij.
2.  Daniel, geboren circa 1642 te Haarlem (gezindte: ned.ger.), overleden voor 1644 te Haarlem.
3.  Daniel, geboren circa 1644 te Haarlem (gezindte: ned.ger.), overleden voor 1647 te Haarlem.
4.  Daniel Danielsz (zie 1500).
5.  Cornelis, geboren circa 1649 te Haarlem (gezindte: ned.ger.). Huwt Jannetje Hendricks.
6.  Wilhelm, gedoopt (ned.ger.) op 19-05-1652 te Haarlem (getuige(n): Barent Gerrits; Willemijntjen Willems).
3001 Jannetje CORNELIS, geboren te Noordwijk (gezindte: ned.ger.).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen (zie onder 3000).

3332 Peter Claes VELTHUIS, pachtboer, overleden voor 1615. Pachter van de stadserven op het Kampereiland.
Erf 32/vijfde erf van de Heultjes (het vierde erf van de Heultjes wordt in 1604 het vijfde erf van de Heultjes); P1604 - P1614.
Erf 28/tweede erf van het Snaterys: P1614 - (eind 1614/begin 1615)
Eerste en tweede slag van het Mandemakersland of de Mandemakerswaard: P1614 - (eind 1614/begin 1615). Erf 2/tweede erf van de Mandjeswaard: (ca. 1602?) - P1604; (P1604) - P1614.
 
Nog een Klaas Peters Veldhuis gevonden (P1594) - P1604 Erf 30/vierde erf van de Heultjes
, zoon van ? Klaas Hendriks VELDHUIS (zie 6664) en ? Geesje (zie 6665).
Gehuwd voor de kerk (1) na 1605 met Stijntje JACOBS, overleden na 1647.
Gehuwd voor de kerk (2) voor 1605 met Anna HERBERTS (zie 3333).
Uit het tweede huwelijk:
1.  Louw PETERS (zie 1666).
3333 Anna HERBERTS, overleden voor 1605.
Uit dit huwelijk: 1 kind (zie onder 3332).

3334 Johan DIRCKS.
Relatie met
3335 Metghe ALBERTS.
Uit deze relatie:
1.  Aaltje JANS (zie 1667).

3350 Egbert Dirks VEESMAN, geboren circa 1570, overleden voor 1630. Pachter van de stadserven op het Kampereiland.
Erf 27/eerste erf van het Snaterys: 1604 - P1614 - P1624.
Zoon van Dirk Egberts VEESMAN (zie 6700) en Rijkje (zie 6701).
Gehuwd voor de kerk (1) op 25-10-1616 te Kampen met Frederikje GERRITS, geboren te Brunnepe, overleden voor 1665.
Relatie (2) met Niesje AARTS (zie 3351).
Uit de tweede relatie:
1.  Gijsseltje Egberts (VEESMAN) (zie 1675).
3351 Niesje AARTS. Pachter van de stadserven op het Kampereiland.
Erf 27/eerste erf van het Snaterys: (ca. 1603) - P1604 - 1604 weduwe van Rutger Klaas Veldhuis.

Gehuwd voor de kerk (1) voor 1603 met Rutger Klaas VELDHUIS, overleden circa 1603.
Relatie (2) met Egbert Dirks VEESMAN (zie 3350).
Uit de tweede relatie: 1 kind (zie onder 3350).

3408 Hermen Steffen Steffen MOLLENHOFF, cremer (handelaar), geboren circa 1610.
Gehuwd voor de kerk 09-1635 te Mastenbroek met
3409 Geesien Jans Jan TONISSEN, geboren te in 't Heerenbroek.
Uit dit huwelijk:
1.  Steven Harmsen MEULENHOFF (zie 1704).
2.  Lambert HERMENSZ, gedoopt op 31-12-1643 te Zwolle, begraven op 09-05-1722 te Zwolle op 78-jarige leeftijd. Huwt 1) 01-10-1667 Hendrickjen Hendricx 2) 23-04-1695 Gerregien Gerrits Slaghek(ke).
3.  Maria, gedoopt op 26-10-1645 te Zwolle, begraven op 20-04-1723 te Zwolle (half 2 Kruiskerk) op 77-jarige leeftijd, huwt Thijs Karsten Lans, lederfabrikant.
4.  Gesien, gedoopt op 31-01-1647 te Zwolle, overleden voor 1683.
5.  Trijntjen, gedoopt op 19-11-1648 te Zwolle, overleden voor 1683.
6.  Catrijna, gedoopt op 06-10-1650 te Zwolle, overleden voor 1683.
7.  Trientien, gedoopt op 03-02-1652 te Zwolle, overleden voor 1683.
8.  Benedictus, gedoopt op 11-12-1653 te Zwolle.
9.  Jan, gedoopt op 27-01-1658 te Zwolle, overleden voor 1683.

3410 Jurrian van ESSEN, meester-glazenmaker.
Relatie met
3411 Elsghen RIJXEN.
Uit deze relatie:
1.  Elsje JURRIAANS (zie 1705).

3496 Aart Rutgers POST, pachtboer, overleden na 1659. Pachter van de stadserven op het Kampereiland.
Erf 13/Ketelersbrugge: P1624 - P1634 - P1644.
Erf 27/eerste erf van het Snaterys: (ca. 1639) - P1644 - P1654 P1654/pacht (direct) overgedaan).
Zoon van Rutger Claesz POST (zie 6992) en Nijse AERTS (zie 6993).
Ondertrouwd op 03-10-1617 te Kampen met
3497 Geertje STEVENS, dochter van Steven LUBBERS (zie 6994) en Frederickgen GEERTS (zie 6995).
Uit dit huwelijk:
1.  ? Steven Aerts POST ? Gedoopt op 30-11-1627 te Kampen. Vader hier Aert NN.
2.  Steven Aertsz (zie 1748).

3498 Rutger HENRICKS, pachtboer.
Relatie met
3499 Geesje DIRCKS.
Uit deze relatie:
1.  Geertje RUTGERS (zie 1749).

3506 = 1666 Louw PETERS.
3507 = 1667 Aaltje JANS.
 
3508 Willem Jans SOETER. Pachter van de stadserven op het Kampereiland.
Erf 12/Kattenwaard: P1614 - P1624.
Erf 73/Mr. Hendrikswaard: P1624 - P1634 - P1644.

Relatie.
Uit deze relatie:
1.  Jan Willems (zie 1754).

3520 ws. Claes (Hendriks?) SELLES (Cels), of Claes Peterss.
Relatie met
3521 ws. Maria.
Uit deze relatie:
1.  Frans Claesz SELLES CELS (Sule, Sol, Sellegsen, Modderman) (zie 1760).

3522 Jelis PETERSEN, geboren te Emmerich, overleden voor 1641.
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1632 met Anita JURGENS.
Gehuwd voor de kerk (2) op 23-11-1633 te Kampen met Roelfien ARENTS (zie 3523).
Uit het tweede huwelijk:
1.  Adriaantje JELIS (zie 1761).
3523 Roelfien ARENTS, geboren te Kampen.
Gehuwd voor de kerk (1) op 23-11-1633 te Kampen met Jelis PETERSEN (zie 3522).
Gehuwd voor de kerk (2) op 07-02-1641 te Kampen met Jelis JANSZ.
Uit het eerste huwelijk: 1 kind (zie onder 3522).

3560 = 1738 Willem Dirks VOGEL.
3561 Trude LUBBERTS.
Uit dit huwelijk: 3 kinderen (zie onder 1738).

3562 Wolter Willems KAPTEIN, overleden voor 1675. Pachter van de stadserven op het Kampereiland.
Erf 69/de Knollenberg: ? - P1624 samen met een aantal anderen
Erf (174)/de Engmar: P1624 - (maart) 1630
Erf 3/vierde erf van de Mandjeswaard: (ca. 1659) - P1664 - (P1674) - (ca. 1674)
.
Gehuwd voor de kerk (1) op 08-12-1652 te Kampen met Jannigje HENDRIKS (zie 3563).
Gehuwd voor de kerk (2) op 03-04-1664 te Kampen met Geertje Jans de SOETER, overleden op 02-10-1702 te Kampereiland. Pachter van de stadserven op het Kampereiland.
Erf 3/vierde erf van de Mandjeswaard: (ca.1674) - 13-05-1675 weduwe van Wolter Willems.

Uit het eerste huwelijk:
1.  Lubbigje WOLTERS (zie 1781).
2.  Aart Wolters, pachtboer, gedoopt op 10-08-1656 te Kampen, overleden op 20-02-1729 op 72-jarige leeftijd.
Uit het tweede huwelijk:
3.  Marrigje Wolters KAPITEIN, gedoopt op 01-01-1670 te Kampereiland, begraven op 23-03-1737 te Kampereiland (Buitenkerk) op 67-jarige leeftijd. Pachter van de stadserven op het Kampereiland.
Erf 24/tweede erf van de Kuinreturfswaard: 02-06-1718 - 04-12-1718 weduwe van Jan Timens.
 
Testament d.d. 17-02-1727 Fol. 167v: Marregje Wolters, vrouw van Jan Gerrits Velthuis.

Gehuwd voor de kerk (1) op 33-jarige leeftijd op 22-04-1703 te Kampereiland met Jan TIMES, overleden voor 1718.
Ondertrouwd (2) op 11-11-1718 te Kampereiland, gehuwd voor de kerk op 48-jarige leeftijd op 04-12-1718 te Kampereiland met Jan Gerrits VELTHUIS, 30 jaar oud (zie 434).
3563 Jannigje HENDRIKS.
Uit dit huwelijk: 2 kinderen (zie onder 3562).

3564 Reinder Bartels van der SCHERE, pachtboer, overleden voor 1677, * Pachter van de stadserven op het Kampereiland.
Erf 30/vierde erf van de Heultjes: (juni) 1655 - P1664 - (P1674) - 1677.

Ondertrouwd op 19-05-1655 te Kampen met
3565 Hendrikje JANS, overleden na 1677. Pachter van de stadserven op het Kampereiland.
Erf 30/vierde erf van de Heultjes: P1654 - (1654/5), Steven Willems of Hendrikje Jans als weduwe. (1654/5) - (juni) 1655 weduwe van Steven Willems. (1677) - (ca. 1678) weduwe van Reinder Bartelds.

Gehuwd voor de kerk (1) op 23-10-1642 te Kampen met Steven WILLEMS, pachtboer, overleden voor 1655.
Ondertrouwd (2) op 19-05-1655 te Kampen met Reinder Bartels van der SCHERE (zie 3564).
Uit het tweede huwelijk:
1.  Barteld Reinders (zie 1782).

3566 = 1738 Willem Dirks VOGEL.
3567 = 1739 Lubbigje JANS.
 
3924 Johannes Jans TORSIUS, schoolmeester (1605 - 1638), koster (1638) (te Epe), geboren circa 1580 te Otteln (Sticht v. Munster), begraven op 31-10-1638 te Epe, * Lidmaten Epe 1605 Johannes Torsius, schoolmeester en Swanchen Torsius 1605. (662.1. 8/9) * Lidmaten Epe 28-10-1638 Johan Torsius, schoolmeester en koster. (662.2 p. 1 nr. 5)
* inv.nr. 95: 02-12-1635 (charter in omslag) Rijck Derx en Aeltgen Gerrits, bekennen schuldig te zijn aan Sint Antonisgilde: 25 gulden en 10 stuivers. Onderpand: huis en hof in wissel. Ondertekenaars: Jochem Berents en Jan Berents, oldermannen. Zegelaars: Dries Guers, onderscholtis tot Epe, Jacob Martens en Johan Torsius, schoolmeester te Epe, als gerichtslieden. Bron: Archief van het Sint Antonisgilde te Epe.
* zie ook Jr.17 nr. 3 1992 (Veluwse Geslachten?)
, zoon van Jan Gerrits TORSIUS (zie 7848).
Ondertrouwd op 14-09-1617 te Epe, gehuwd voor de kerk op 19-10-1617 te Epe met
3925 Schwene JANS of LUBBERS (Swaentje), geboren circa 1585 te Heerde, overleden circa 1638 te Epe, * lidmaten: Swanchen, Pinxteren 1605. (662.1 10/10)
* lidmaten Epe: Zwaentjen 28-10-1638 (bron: 662.2 p. 2 nr. 13)
.
Uit dit huwelijk:
1.  Lambert, gedoopt op 17-09-1620 te Epe.
2.  Lubbert, gedoopt op 17-09-1620 te Epe.
3.  Magdalena, gedoopt op 31-03-1622 te Epe.
4.  Hendrik, gedoopt op 01-01-1624 te Epe.
5.  Jan Jansz (zie 1962).

3940 Gerret Roloffsen TIMMERMAN, zoon van Roloff TIMMERMAN (zie 7880).
Relatie.
Uit deze relatie:
1.  NN (onleesbaar, gedoopt op 22-10-1609 te Epe, 2 kinderen van Roloff Timmmerman.
2.  NN (onleesbaar), gedoopt op 22-10-1609 te Epe, 2 kinderen van Roloff Timmerman.
3.  Gerret, gedoopt op 07-12-1623 te Apeldoorn.
4.  Roeloff Gerrits (zie 1970).

3956 Cornelis Jans KERFBIJL (de Oude), (huis)timmerman en houtkoper, gedoopt op 11-08-1597 te Amsterdam (Oude kerk), overleden op 22-08-1661 te Amsterdam op 64-jarige leeftijd, overleden in zijn huis aan de Prinsengracht op de Trufmarkt 'in de Kerbijl', begraven op 26-08-1661 te Amsterdam (Nieuwe Zijds Kapel), * koopt: huis, Herengracht 1623-1625 Band 31 (A) 49v : huis, Nieuwe Singel (Appelmarkt) 1646-1648 Band 42 X 48. Bron: Ordinaris Kwijtscheldingen 1563-1803.
* Herengracht 368 is nu de ingang van het Bijbels Museum.
Zoon van Jan Jans KERFBIJL (Timmerman) (zie 7912) en Anna CORNELISDR. (zie 7913).
Ondertrouwd (1) op 27-05-1622 te Amsterdam met Marietje Symonsdr. RAAP, 18 jaar oud (zie 3957).
Ondertrouwd (2) op 06-02-1648 te Amsterdam, * hij weduwnaar van Marritje Symons, wonend op den Heerengragt, zij Trijntie Hillebrandts van Amsterdam, 20 jaar, int Huyderstraet, geassisteert met Jannetje Michiels, haar moeder. Echtgenote is Trijntje HILLEBRANDSDR. Geboren circa 1608, begraven op 12-06-1693 te Amsterdam (N.Z. kapel 516), * Den 12 junio, een vrou Trijntje Hillebrands, weduwe Cornelis Janse Kerfbijl de oude, compt uyt de Hijsteegh tussen de Singel ende Heeregragt, compt int graft van Jan Jansen Timmerman f. 8,-. Bron: J.C. Verhage. * dochter van Hillebrand en Jannetje Michielsdr.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Annetje, gedoopt op 13-10-1624 te Amsterdam (Nieuwekerk), begraven op 15-02-1710 te Amsterdam (Nieuwe kerk 4e Cl.) op 85-jarige leeftijd, * huwt Cornelis Jansz. Hagen, smit en slotenmaker, inget. Amsterdam 22-08-1648, nakomelingen.
2.  Bartelt, gedoopt op 13-08-1627 te Amsterdam (Oudekerk), overleden voor 1648, jong overleden.
3.  Marietje, gedoopt op 27-03-1629 te Amsterdam (Nieuwekerk), begraven op 03-09-1686 te Amsterdam (N.Z. kapel 516) op 57-jarige leeftijd, * huwt Ds. Jacobus van Nieubergen inget. Amsterdam 04-01-1652. hij predikant te Oosthuizen.
4.  Grietje, gedoopt op 16-06-1630 te Amsterdam (Nieuwekerk), overleden na 1648, ongehuwd overleden.
5.  Jan, geneesheer te Amsterdam (1660), gedoopt op 07-11-1634 te Amsterdam (Nieuwekerk), student Leiden 1656. Huwt Catharina Rugh d.d. 6-11-1664 Amsterdam.
6.  Bartholomeus, gedoopt op 07-06-1637 te Amsterdam (Nieuwe kerk), overleden voor 1648.
7.  Neeltje, gedoopt op 17-04-1639 te Amsterdam (Nieuwekerk), begraven op 07-09-1655 te Amsterdam (Nieuwekerk) op 16-jarige leeftijd, ongehuwd.
8.  Grietje, gedoopt op 23-12-1640 te Amsterdam (Nieuwekerk), begraven op 27-07-1655 te Amsterdam (Nieuwe kerk) op 14-jarige leeftijd.
9.  Geertje, gedoopt op 06-12-1643 te Amsterdam (Nieuwe kerk).
10.  Lijsbetje, gedoopt op 04-04-1645 te Amsterdam (Oosterkerk).
11.  Symon (zie 1978).
3957 Marietje Symonsdr. RAAP, gedoopt op 10-08-1603 te Amsterdam (Nieuwe kerk), begraven op 03-04-1647 te Amsterdam (Nieuwezijds Kapel) op 43-jarige leeftijd, * de achternaam blijkt uit het inbrengregister van de Weeskamer no.27 fol. 180v, 14-02-1648. Dochter van Symon BARTHOLOMEUS (van RAAP) (zie 7914) en Grietje HEERTGES (Hartgrijs) (zie 7915).
Uit dit huwelijk: 11 kinderen (zie onder 3956).

3958 Burgaert Harmensz GEESTEVELT (Burgert), scheepstimmergezel (1645), boekhouder (1674), geboren circa 1619 te Bremen (Dtsl.). Bron: drs. J.C. Verhage, begraven op 28-02-1694 te Amsterdam (Karthuizerkerkhof), wonende in de Haarlemsestraat over de Eenhoornsluijs en laat 6 kinderen na. * schreef verschillende pamfletten, boeken.
* Bibliographies for Accounting Historians: Burgert Hermansz Geesteveldt; - Boeckhouders Borstwapen, 1659 plano; - Boeckhouders Nijptang 1660; Boeckhouders Knipslot (anno ?); - Italiaens Boeckhouders Spieghel, daerin vertoondt werdt den rechten styl, en korte methode van voorname koopluijden gepractiseert en gemaeckt na eygen bevindinge so als deselve bij wel gestyleerde negotianten in gebruijck is. Met noch een Boeckhouders toetsteen door den selven autheur, Amsterdam 1663; - Het werk van D. Cock: lichtend Fakkel van 't Italiaens Boekhouder van David Cock, gecorrigeerd en vermeerderd door B.H. Geestevelt zie 1652; - Verbeterde herdurk van den Spieghel van het Italiaens Boeckhouden (anno ?)
* Opmerking daarbij: Geestevelt schijnt een echte pamfeltschrijver geweest te zijn. Zijn 'Spieghel' die 1663 verscheen, werd van verschillende zijden in 't jaar 1664 en volgende aangevallen. Zie de titels der werken, onder dat jaartal vermeld . Zie ook 1668 L' Angliose. Dat indien tijd onze wiskundigen algemene bekendheid (zie Bierens de Haan 'Bouwstoffen') doch onder de boekhoudkundige schrijvers is de polomiek Geesteveld eenig in haar soort.
* was ook een Burchard Geestevelt in Rotterdam actief. Dit was een Weense koopman die een manufactuurwinkel, danwel een lakengrossierderij in Wenen hield. Hij ondertekende een contract met Rotterdam (in 1656) die de handel moest stimuleren, probeerde ook de kwikzilver handel in Rotterdam te vestigen wat mislukte.

Gehuwd voor de kerk op 05-08-1645 te Amsterdam (getuige(n): voor haar Hester Pieters, moeder), Den 5 augustus 1645. Compareerden als vooren Burchert Hermersen van Bremen, scheepstimmerghesel, out 26 jaer, nog een vaeder tot Bremen hebbende, woont inde Haerlemmerstraet en Trijn Carstens van Amsterdam, out 24 jaer, woont op de Geldersche Kay, gheassisteerd met haer moeder. Echtgenote is
3959 Catharina (Trijntje) CARSTENS (Carstens; Stael), geboren circa 1621 te Amsterdam (gezindte: geref.), begraven op 18-11-1676 te Amsterdam (Nieuwe kerk), * wonende op de Singel, f. 15,- grafkosten. Dochter van Carsten N.N. (zie 7918) en Hester PIETERS (zie 7919).
Uit dit huwelijk:
1.  Sara GEESTEVELD (zie 1979).

3960 Abraham FRANCKEN, lakenhandelaar, gasthuismeester (1649-1668), gedoopt 06-1618 te Doesburg (getuige(n): Arnt Francken; Jacob Sijemen; Jenneken van Achelen). Gerrit Francken en Anna van Ackeren, sijn huisvrouw hebben dat kind laten dopen genaemt Abraham, begraven op 16-03-1668 te Doesburg (kerk). O.v.t. ov. e.g. voor Abraham Francken, gasthuijsmeester f. 2-5. vol.pr. 28-10-1643 Abraham Francken (en Agneta Tamelinck) kopen 1/8 deel van rentebrief van 39 daalders 's jaars wegen kap. van 650 daalders (= 1 daalder is 30 stuiver, daalder is een verbastering van (Joachin)Thaler) d.d. 22-02-1601 t.l.v. heer van Keppel onder berb. van Langh slach (richter ampt Doesburg in Elderik) t.b.v. Cornelis van Lobbringen (en Jenneke Cuypers) en Geertruijd Everwijns weduwe van Gerbrant Pannebecker (1/2 weduwe Pannebecker, 3/8 van erven C. van Lobbingen) van Jenneke Cuypers weduwe Telman van Hoegen.
vol.pr. 19-12-1643, testament 14-03-1668 Doesburg ; vol.pr. (tussen 13-03 en 02-04) 1668, testament van gasthuismeester Abraham Francken (en Agneta Tamelinck) vrouw, geassisteerd met neef secretaris Hendrick Tamelinck. Mutuele tucht tot hertrouwen.
vol.pr. 05-04-1652, Abraham Francken, gasthuismeester, Adolp en Laurens Heller (en vrouwen) verkopen Bongerts camp in gedeelten (volgens opgemaakte kaart in 18 hoven verdeeld) doch in 12 percelen verkocht, met een "planchet omtoegen mett sijne thogevoeghde aen- en inganghen" nl. Derck Cornelissen (Danen) en Grietien Francken weduwe Goltsmits een hof aan het zuideinde en contrescarp gelegen (zwager en schoonzuster) Abraham Francken de hof daarnaast ookaan contrascarp Coenraad Coninxfelt en Gerrit van de Bergh de hof daarnaast, ook aan het contrescarp. Hendrik Coninxfelt daarnaast, eveneens aan 't contrescarp Johannes Berents daarnaast en idem no. 6 aan de weduwe van Herman Wielmaker en Oortwijn Martens, ook aan contrescarp.
7 schietende langs Hoorstakker, aan Helmich Voss. 8. Daarnaast, aan Rutger - Dueren ; 9 Daarnaast, aan Gerrit van Varsevelt ; 10 Daarnaast, aan Henrich Cael ; 11 Daarnaast, aan Grrit Voss ; 12 Daarnaast, aan Reiner de smid. De kopers contracteren nog, dat ze gezamelijk alle onkosten zullen dragen, hetzij door oorlogsgeweld, watersnood, ijsgang, vergraving etc. De kamp wordt in 2 delen van zes hoven gedeeld, de zijde aan het contrescarp als boven toebedeeld en de rest aan de anderen. Er zal een weg in het midden komen van 3 voet breed. Verder bepalingen over het gebruik van deze weg en onderhoud van de schutting.
vol.pr. 17-06-1652, Abraham Francken (Agnita Tamelinck) kopen 1 1/2 vierendeel van Kamp lants Bongertscamp (andere gedeelten van Heller en kinderen van overleden Johan Wolters) van Helena Creyvenger weduwe van Jan van Ratingen als bestemoeder en momberse der kinderen van overleden Willem Soer (zij geassisteerd door schoonzoon dr. U.J. Vonck van Meehn).
vol.pr. 08-08-1657, Abraham Francken, gasthuismeester (en Agnita Tamelincks) kopen hof (Cingelmuer van het Clooster, h.e.e. op burg. Suylens hof, h.a.e. t.Z. op Derck Cornelissen, t.W. Gerrit Jansen (en Nierken) huisjes en t.N. de muur van de Trans, met recht om in de muur "holtrasten" te leggen om een goot daarop te doen rusten) van Niesken van Grevenbroeck, vrouw van Gerrit Jansen (geassisterd met broer Jan van Gr.)
vol.pr. 03-08-1666, gasthuismeester Abraham Francken royeert de hypotheek van 50 daalders gaande uit huis, hof schuur van Berent van Millingen (Kerckstraat) tussen Reijner Stederingh en Peter Luijtiens.
 
Rekening 1107 Doesburg Anno 1654 Quastore Abraham Francken betreft bouwwerk: - daghuur huren van timmerlieden; - mensen die karren rijden; bv. Aen Abraham Francken van de afw. aen de Dienaers als oproeper, Cleppenmans en Montebroek in de jaren 1653 geleverd uit deze ontvangst (gouden) in dato den 25 augustus 1655 f.94-11 (de rekeningen zijn onduidelijk).
 
Zoon van Gerrit FRANCKEN (zie 7920) en Anna van ACKEREN (zie 7921).
Gehuwd voor de kerk op 16-03-1639 te Doesburg, huwelijkse voorwaarden 14-02-1639 Doesburg. vol.pr. 14-02-1639 Copee huw. voorw. Doesburg 14-02-1639 tussen Abraham Francken en Agnita Tamelincks. Bruidegom brengt mee alles wat hem van vader en bestevader is aanbestorven, bruid de helft van Truijen hofstede (Kilder in Bergh). Sterft de bruidegom, dan krijgt bruid f. 800,-, reciprocelijk bruidegom f. 400,-. Na jaar en dag is er gemeenschap van goederen. Ondertekend o.a. door Anna van Ackeren, Isaack Muijs, Bartholdus Goltsmit, Dyerick Cornelyes, Katrien Evers weduwe Tamelinck, Henrick Tamelinck, Deric Tamelinck, secr. Echtgenote is
3961 Agniete TAMELINCK, gedoopt 04-1619 te Doesburg, begraven op 13-07-1683 te Doesburg, 1603 juni 15: Agneta Tamelincks weduwe van schepen Petrus Centenius en zoon Arnold Francken, alsmede schoonzoon dr. Gerhard van Bronckhorst cederen, aan lt. Joh. Diederich Morgenstern recht van hypotheek van f. 275, - + f. 25,- kosten onder verb. van huis van weduwe richter Morgenstern (tegen ruil van hypotheek op Papekamp onder Angerlo).
RAD
, dochter van Hendrik TAMELINCK (zie 7922) en Catharina Rutger EVERTS (zie 7923).
Gehuwd voor de kerk (1) op 16-03-1639 te Doesburg, huwelijkse voorwaarden 14-02-1639 Doesburg. vol.pr. 14-02-1639 Copee huw. voorw. Doesburg 14-02-1639 tussen Abraham Francken en Agnita Tamelincks. Bruidegom brengt mee alles wat hem van vader en bestevader is aanbestorven, bruid de helft van Truijen hofstede (Kilder in Bergh). Sterft de bruidegom, dan krijgt bruid f. 800,-, reciprocelijk bruidegom f. 400,-. Na jaar en dag is er gemeenschap van goederen. Ondertekend o.a. door Anna van Ackeren, Isaack Muijs, Bartholdus Goltsmit, Dyerick Cornelyes, Katrien Evers weduwe Tamelinck, Henrick Tamelinck, Deric Tamelinck, secr. Echtgenoot is Abraham FRANCKEN (zie 3960).
Gehuwd voor de kerk (2) op 25-04-1669 te Ellecom (G) met Peter CURTENIUS, schepen, burgemeester van Doesburg (1672-1674 en 1678-1681), rentmeester v.h. Grote Convent te Doesburg, geboren te Huissen, gedoopt 04-1619 te Doesburg, * zijn vader was rector van de Latijnse school te Arnhem, vol.pr. 30-09-1670, Weduwe Matthijs van Oldenhoven verb. wegens geleverde waren w.sch. aan Petrus Curtenius (en Agneta Tamelincks) voor f. 100,- a 5 % haar huis (kerckstraat, daar de Dolman uijt, hoeck Kruijsstraat) Geroyeert 20-01-1683.
vol.pr. 20-02-1672 Petrus Curtenius koopt hof (recht achter de muur van de kloosterhof van verkopers t.e.z. Jodenkerckhof, t.a.z. hof van burgemeester Johan Schaep) van Burgemeester Hendrick Tamelinck, zoon van Hendrik Tamelinck, secretaris en dochter Judith Tamelinck, weduwe van Jonker Herman van Lemmingouw.
vol.pr. 21-02-1672, Peter Curtenius koopt huis, daar de Peerdevoet uijth, kerckstr) van stadhouder Winandt Muijs (en Maria Engelen) (acte doorgeslagen: "gedo det"quod testor dr. Gerhard van Bronkhorst).
vol.pr. 11-12-1677 Maria Voss, geassisteerd met oom Gerrit Voss, verb. w. sch. aan Petrus Centenius (en Agneta Tamelincks) wegens geleverde waren voor f. 25,-16,- : a 5% haar aandeel aan hof (Bongertkamp, tussen hoven van Gerrit Voss vnd. en weduwe Jan Adriaens) Geroyeerd 27-02-1682.
vol.pr. 09-05-1690 Dr. Gerhard van Bronckhorst (x Gerharda Francken) t.b.v. Petrus Centenius verkopen hypotheek van f. 578,- met rente opgelopen tot f. 1.100,-.
* Inv. F. Diversen. 1619: Bijlagen bij de (verloren) rekening v.d. rentmeester Petrus Curtenius over het jaar 1677, 1 lias (rentmr. v.h. grote convent te Doesburg)
.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Arnold (zie 1980).
2.  Johanna, gedoopt op 16-01-1649 te Doesburg, begraven op 22-12-1678 te Zutphen op 29-jarige leeftijd.
3.  Henricus, gedoopt op 09-04-1651 te Doesburg.
4.  Anna, gedoopt op 26-04-1654 te Doesburg, huwt P.A. Brendel.
Relatie met Daniel Adam BRENDEL, apotheker, burgemeester (1696-1712).
5.  Margaretha (Grietien), gedoopt op 26-04-1654 te Doesburg, begraven 01-1730, 07-02-1679; Margaretha Francken, weduwe van ds. Bartholdus Goltsmit cedeert aan 5 kinderen van dochter Jenneken Buchertus, weduwe van Derck Bartholds (een hiervan is haar voordochter Maria Eva Klockesteller) tot hun onderhoud haar 1/3 deel van alle gerede goed en ongereed goed, door het overlijden van haar zuster Catharina Francken, vrouw van Derck Cornelissen Daenen haar aanbestorven, waarvan Daenen de tucht heeft, nl. 1/3 deel van huijs (Oypoldersstraat) 1/3 hof in Bongerskamp, mits de kinderen 1/3 deel der schuld overnemen. ; 03-06-1679 Margaretha Francken (weduwe Goltsmit) verb. waarschijnlijk aan Hendrik Stegelet voor f. 100,- a 6% al haar goederen (gecedeerd 02-06-1680 aan Willem van Zelm, royen. niet opgetekend) Willem van Zelm is haar schoonzoon.
vol.pr. 28-11-1646 Grietje Franken weduwe van Berthold Goltsmidt, pastoor te Vorden, koopt recht op nalatenschap nl. 1/9 deel van Herbert Francken (en zijn nog levende weduwe die de tucht heeft), van Derck Jacobs (en vrouw).
vol.pr. 04-09-1651 Grietien weduwe ds. Bartholt Goltsmit (geass. met Derck Cornelissen Danen) verb. voor restant kooppenningen aan Cornelis en Grietje Jacobs, onm. kinderen van overleden Jacob Goltsmit ieder f. 50,- voor f. 100,- a 5% haar huis (Oypoortstraat tussen Bussers en Rademaeckers huizen) (royement niet genoteerd). Ze kochten dit huis (belast met 3 stadspond aan de Vicarie van St. Jan Evangelist, en gerechtigheid tot de put) van gasthuismeesters (W. van Sambeeck en Abraham Francken), Derck Cornelissen Danen (en vrouw) en Henderske Engelberts, weduwe van ... (sic) als momboir van Corneliss en Grietie Jacobs, kinderen van overleden Jacob Goltsmit (t.v.a. resp. van Herbert Francken (en vrouw) beide overleden en oudste zoon Jacob Goltsmit. (RAD)
vol.pr. 11-06-1666, Margaretha Francken weduwe ds. Bartholdus Goltsmit verhaalt, dat Derck Bartholdts zijn vrouw, haar dochter Jenneke Bucherus "xer qualick getraceert heeft" en haar goed verkwist. De filiale portie van Jenneke Bucherus zal nu vereerven op haar kinderen, bij Derck Bucherus en bij 1e man Cornelis Aertsen. Overlijdt Derck Bucherus vooraf, dan krijgt zijn vrouw 100 rijksdaalders uit deze portie, behalve het vruchtgebruik, om daar, "enige coopmanschap" mee te doen. (RAD 1648-1669, 1698)
.
Relatie met Bartholdus GOLTSMIT, pastor, geboren te Zutphen, * DBNL. Jaarboek v.d. Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 1865: V. Nederlanders, en personen, die later met Nederland in betrekking stonden, studenten te Heidelberg en te Geneve, sedert het begin der kerkhervormingen, door J. de Wal.- no. 282, pag. 102 (Heidelberg); Bartholdus Goltsmit, Zutphano-Geldrus, 11 juni 1636 - in 1637 is hij predikant geworden te Drempt en Olden-Keppel, in 1641 te Vorden, waar hij reeds in het volgende jaar overleed. De Jongh, 310.
* Lidmatenboek Ned.Ger. Vorden: 25-12-1638 Bartholdus Goltsmit, pastor, [en] Margarita Francken, zijn huijsvrouw.
* Gedoopt 07-06-1640 Vorden, Lucina, vader pator te Vorden.

6.  Catharina, gedoopt op 18-07-1656 te Doesburg, huwt W. Visser.
Relatie met Derck Cornelissen DAENEN, goudsmit, burgemeester van Doesburg v.a. 1671.
7.  Judith, gedoopt op 05-01-1659 te Doesburg.
8.  NN, begraven te Doesburg (kerk).
9.  NN, begraven op 19-02-1644 te Doesburg (kerk).
10.  Theodora, overleden in 1714.
Gehuwd voor de kerk na 1704 met Dr. Jan Georg van LAMZWEERDE, burgemeester (1704-1709 en 1713-1725), overleden in 1725, zoon van Stephen van Lamzweerde, scholtis van Soest. Kinderen zijn uit het eerste huwelijk.

3962 Herman Otto van DILLEN, lid van de kramersgilde, geboren circa 1622 te Bronkhorst, * Belijdenis: Herman Otto van Dillen, juni 1646
Deel II, Oud Archief Zutphen 842 1630-1690 : Herman Otto van Dillen 05-02-1647.
* OAZ III Kramersgildeboek : KG 1 Dillen, Harmen Otto van lid in 1648 niet meer vermoedelijk sinds 1657
, zoon van Gerrit Henricx van DILLEN ('t Loe) (zie 7924) en Jenneken (zie 7925).
Ondertrouwd op 13-04-1645 te Zutphen, gehuwd voor de kerk op 11-05-1645 te Zutphen. Harmen Otte van Dillen, zoon van Gerrit van Dillen van Brockhorst, nagelaten soon; Hendrice Baltings, Diric Balting b.a.d. (borger alhier dochter) met de 17-jarige
3963 Hendersken Derics BALTINGS, gedoopt op 04-05-1628 te Zutphen, * koopt huis, d.d. 06-07-1650 (volgnr. 11791) Lange Hofstraat / Colenstraat. Verkoop Winant Jans Blenck en Elisabeth Cornelis aan Herman Otto van Dillen. Kadaster: F2746. Dochter van Diric BALTING (zie 7926) en Grietgen Coendersdr HERMAN (zie 7927).
Uit dit huwelijk:
1.  Geertruid (zie 1981).
2.  Conraedt, gedoopt op 30-06-1648 te Zutphen.
3.  Margriet, gedoopt op 15-09-1650 te Zutphen.
4.  Gerrit, gedoopt op 26-01-1655 te Zutphen.

3964 Isaack MOONEN, naeldemaecker (1634), burgerluitenant (1676) bij de Schutterij, gedoopt op 15-03-1600 te Aken, begraven op 16-12-1685 te Zwolle (Grote Kerk) op 85-jarige leeftijd, is begraven luitenant Moonen. Lidmatenboek Zwolle: 03-1634 Isaac Moonen, naeldemaecker
Lidmatenboek Zwolle: Isaac Monen, april 1647 bij hem woont Jan Monen, doet belijdenis. (lidm. NH boek 0 blz. 79) (dit was zijn broer die soldaat onder kapitein Holles was)
Lidmaten Zwolle: Isaac Monen, naeldemaecker, maart 1634. NHL.O. bl. 125.
Verdreven door het Spaanse geweld zoook zijn vader en grootvader overkwam.
Rukte in 1657 uit in afwezigheid van de capitein, met zijn eigen companie, het eerst naar de schans Kijk in de Vecht, tegen de stad Hasselt, ongeveer halverwege Hasselt betrokken zij de wacht (belegering).
Zoon van NN MOONEN (zie 7928).
Gehuwd voor de kerk (1) circa 1635 met Seletgen TILMANS. Isaac Monen zijn vrouw Seletij Tilmas doet belijdenis op april 1635 Bron: lidmatenboek 0 blz. 107.
Ondertrouwd (2) 02-1639 te Zwolle, gehuwd voor de kerk op 38-jarige leeftijd op 12-03-1639 te Zwolle, hij weduwenaar wonende in de Roggestraat, zij wonende in de Nijestrate. Echtgenote is Anneken ARENTS (ARENT ALBERS) (van Goor) (zie 3965).
Uit het eerste huwelijk:
1.  Geertruijdt, gedoopt op 11-06-1637 te Zwolle, overleden voor 1639.
2.  Geertruijdt, gedoopt op 11-07-1639 te Zwolle. Geertruidt Mone, wonende in de Roggenstraat, doet belijdenis in april 1672, bron: NH lidm. boek 1, bl. 218.
Uit het tweede huwelijk:
3.  Eeletien, gedoopt op 18-12-1639 te Zwolle.
4.  Arnold, gedoopt op 21-02-1641 te Zwolle, overleden voor 1643.
5.  Arnold, gedoopt op 02-05-1643 te Zwolle, overleden voor 1644.
6.  ds. Arnold (zie 1982).
7.  Abraham, gedoopt op 01-10-1646 te Zwolle. Luitenant Monen zijn zoon Abraham doet belijdenis in april 1670 Bron: NH Lidmatenboek 1 bl. 197.
8.  Isaack, gedoopt op 07-11-1648 te Zwolle. Isack Mone, jongeman wonende in de Roggestraat, doet belijdenis NH Lidm. boek 1, bl. 226, d.d. 30-03-1673. ; Isack Mone, gaat naar 't Veld d.d. 27-02-1696 Bron: NH lidm. boek 1, bl. 226.
Ondertrouwd op 09-03-1678 te Zwolle met Elisabeth van DIEMEN.
9.  Lubbetien, gedoopt (Ned. herv.) op 07-01-1651 te Zwolle.
10.  Gertruit, gedoopt (Ned. Herv.) op 27-03-1655 te Zwolle.
11.  NN, gedoopt op 06-08-1657 te Zwolle.
3965 Anneken ARENTS (ARENT ALBERS) (van Goor), begraven op 27-09-1702 te Deventer, dochter van Arent Albers van GOOR (zie 7930) en Lubbiken GENIES (Gerries) (zie 7931).
Uit dit huwelijk: 9 kinderen (zie onder 3964).

3966 Wenceslaus OSICIUS (Vozic), conrector (leraar 2e klasse) Arnoldium Steinfurt, gedoopt op 22-06-1604 te Königgrätz (Hradec Kralové), de stad ligt in de Bohemen en heet Hradec Králové. Begraven op 16-02-1658 te Bentheim (Grote kerk) / Steinfurt? op 53-jarige leeftijd, * Album Studiosorum Academiae Groninganae: Rectore Francisco Meyvardo : 1629 17 december 1629 Vencesilaus Ossieius, Reginae Hradecenus Bohemus, Theol. Merito gratis. (blz. 22)
*Ostern 1651-1658.
Vluchteling uit Tjechië. Zijn echte naam is Vozic. Door de slachtpartij bij de Witte Berg (1620) moest hij zijn thuis verlaten (de Winterkoning verloor). Hij maakte zijn studie af in Nederland, hij studeerde in Leiden en Groningen, In Holland en Steinfurt werdt hij opvoeder van de jonge graaf Ernst Wilhelm van Bentheim. Nadat de Hoge School van Schuttorf naar Steinfurt verhuisd was, was hij daar conrector. Na het Munsterse Vredesbesluit kreeg hij van Graaf Ernst Wilhelm van Bentheim de opdracht ervoor te zorgen dat alle katholieken verwijderd werden van het klooster te Frenswegen en uit de Burcht te Norndhorn. Na zijn sterven werd hij in de Grote Kerk bijgezet, alwaar zijn grafsteen nog steeds bestaat.
*Bron: Geslacht- en Wapenkunde pag. 439
Ene A.H.R. bezit een perkament waarop afgedrukt het wapen van de graven ven Bentheim, waarbij Ernest Wilhelm en Philip Conradt, graven van Bentheim etc. aan den conrector Wenceslaus Osicius te Steinfurt, uit erkentelijkheid voor de hun bij hunne 'institution', bewezen getrouwe diensten, een huis en hof te Steinfurt schenken. Dit perkament is afkomstig van Anna Hendrina Stulen, dochter van Petrus Stulen, predicant van Oostmarssum en Hendrica Cock.
 
*Check: Maandblad van het Proventaal Genootschap van Kunst- en Wetenschappen in Noord-Brabant en de St. Brabantia Nostra dl. 1974 (Brabantia) m.b.t. Osiek (geen index); M.e. Houck en Ch. Dixon: Deventer onder de Stadhouders uit het Huis van Oranje Deventer 1898 bl. 107.
* check: inventare der Nichtstaatlichen Archive des Kreises Steinfurt; Uitg. 1907/KG Dohmann, D/Stein/AR/oa CBG.; das Alteste Lehenbuch der Herrschaft Steinfurt 1280-1439. 1906 door K.G. Dohmann D/Stein/AB/k CBG.

Gehuwd voor de kerk te Brandlicht (Dtsl.) met
3967 Adelheid van BENTHEIM, [gevonden ene Everwijn van Bentheim 2da nuptia u. Margarita Milltiers 3tia nuptia], dochter van Everwijn van BENTHEIM (zie 7934) en Margaretha GLASFORT (zie 7935).
Gehuwd voor de kerk (1) te Brandlicht (Dtsl.) met Wenceslaus OSICIUS (Vozic) (zie 3966).
Relatie (2) met Gerard STULEN. Gerard Stulen: NAV XXXIV (34) blz. 112-113.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Catharina Aleida (zie 1983).
2.  Ernst Philips, predikant te Hellendoorn, geboren circa 1659 te Steinfurt? Begraven te Nordhorn (dtsl.). Album Studiosorum Academiae Groninganae : Rector Jacobo Oiselio : 1680, 22 sept. : Ernestus Philippus Osuius, Steinfurt, Westphalus, Theol.
 
Aangekomen uit Steinfurt d.d. 24-06-1679 Ernestus Philippus Osicius, vertrokken naar Groningen d.d. 20-09-1680 Bron: Register van belijdenis met attest vertrokken en ingekomen Deventer.

3.  Anna Elsabeen.
Relatie met Bernard STULEN, predikant te Oone.
4.  Elisabeth Margriet.
Relatie met Johannis Stulen.

4022 Berent JANS, check kinderen ivm doopjaren.
Relatie.
Uit deze relatie:
1.  Derck, gedoopt op 26-07-1653 te Veessen.
2.  Geertien BERENTS, gedoopt op 20-09-1661 te Veessen.
3.  Hendrijkjen BERENTS (zie 2011).
4.  Ese BERENTS, gedoopt op 30-08-1685 te Veessen.

4056 Jan FRIESENDORP, sergeant onder commandeur Brandt, geboren circa 1612, overleden na 1666, * Lidmaat Ned. Herv. kerk: 1639, 13 december Deventer
Jan Friesendorp sergeant onder comm. Brandt en Geertjen Kalff (1633 komende van Oldenzaal), woont ter Nijerbrugge (Ommen) in 1654.
* In Oldenzaal maakte Anneken Vreesendorps op 28-07-1639 haar testament op, waarin zij legaten vermaakte o.a. aan haar man Hindrich Nijenhoff, balbier onder dien comp. van de heren overste luitenant colonel Arnoldt Brandt, aan haar broeder Jacob Vreesendorp en aan luitenant Calff.
* Ned. Patriciaat : Wapen: In rood een verkort zilveren krukkenkruis. Helmteken: een zilveren vlucht. Dekkleden: zilver en rood.
* Ofschoon geen bloedverwantschap met gelijknamige geslachten elders kon worden vastgesteld, betaat toch het vermoeden dat de hier behandelde familie evenals het geslacht Vriesendorp (Ned. Patr. XXV) uit Unna (Westfalen) herkomstig is, de naam van de oudste hier volgende generaties werd veelal Vriesendorp of Vreesendorp geschreven.
*
.
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1636 met Elske BALCK.
Gehuwd voor de kerk (2) op 12-02-1637 te Deventer met Geertjen Jansdr. KALFF (zie 4057).
Uit het eerste huwelijk:
1.  Marrijchen ? FRIJENDORP, gedoopt op 05-10-1623 te Zutphen, * Jan Frijendorp, alleen vader genoemd.
2.  Elsken, gedoopt op 13-02-1627 te Deventer, overleden voor 1637.
Uit het tweede huwelijk:
3.  Jan, wijnkoper te Deventer, gedoopt op 09-08-1640 te Deventer, begraven op 17-03-1696 te Deventer op 55-jarige leeftijd, * Huwt 1) 10-08-1667 Deventer Geesken Voncken 2) 25-02-1669 Deventer Theodora Jansdr. Ketjes.
4.  Hendrik (zie 2028).
5.  Anneken, * huwt met Hindrich Nijenhoff.
6.  Jacob, glazenmaker en burger-luitenant te Zwolle, begraven op 20-05-1690 te Zwolle, * 1663 (26-06) Burger van Zwolle, glazenmaker en burger-luitenant, aldaar. * Huwt op april 1684 Bredevoort Elisabeth Stomps.
4057 Geertjen Jansdr. KALFF, begraven na 1671, na 11 mei, * RAO Zwolle: Akte d.d. 11-05-1671 - daarin conpareeren Geertien Kalffs naergelaten weduwe van wijlen Jan Vriesendorp en Jacob Vriesendorp voor haer selven ende de rato caverende voor de medeerffgenamen van Jan Vriesendorp voers. De comparanten verkopen met medecomparanten de weduwe Ramhorst-Kalffs en Hendrick Gelmers, 'een huis ende doorgaende wehre staende in de Dieserstrate uijthangende 'den Otter' neffens het achterhuis daeraen gehorende, uijtgaende in de Nieustrate' te Zwolle.
* In Oldenzaal maakte Anneken Vreesendorps op 28 juli 1639 haar testament waarin zij legaten vermaakte o.a. aan haar man "Hindrich Nyenhoff, Balbier onder die comp. van den Heeren Oversten Luitenant Coronel Arnoldt Brandt" aan haar broeder Jacob Vreesendorp en aan luitenant Calff
.
Uit dit huwelijk: 4 kinderen (zie onder 4056).

4058 Lubbe GEERSEN, burgemeester van Ommen.
Relatie met
4059 Janneken DERKS.
Uit deze relatie:
1.  Lubbe LUBBERS (zie 2029).

Generatie XIII
 
4096 Evert Jansz BOSCH, vermeld 1618, tapper? Geboren circa 1585, * Bron: luid- en begraafgelden 1574-1810: Den 25en september 1617 een graft geopent voor de moeder van Jantgen, Evert Bos huysvrouw.
Relatie met
4097 Jantgen.
Uit deze relatie:
1.  Hendrick (zie 2048).

4104 Peter Hendricx WAECKER, herbergier, cameraar (1595), geboren circa 1560, begraven op 13-05-1632 te Veenendaal, * Bron: luid- en begraafgelden te Veenendaal 1574-1810: De gerechticheyt voor de kerrick van Peter Henricxsz Waecker compt. f. 0-4-0. * Bron Luid- en begraafgelden 1574-1810: - 1594-1595 (VA-K41): Anderen ontfanck van een zarrick op een graf geleyt; Item es noch van een geopent graft voor Peter Henricxsz kyndt ontfangen twee gulden die nu in ontfange gestelt. Dat hem nae bedocht, seggen[de] dat hij 't in coop begeert mits noch betaellen tot een contenterment. (in 't klein daaronder:) De suppl[ian]t begere d' grafststede in coop zal houden de II g[u]l[den] noch geven VII g[u]l[den]. II £-0-0. (van Waeckeren??).
- 1599-1600 (VA-K 41): Ontfanck van geopen[de] graven in restanten bij Peter Henricksz overgelevert.
Zoon van Henric Peters die WEKER (zie 8208).
Gehuwd voor de kerk circa 1593 met
4105 Jannigje Bartels CORNELISDR. Begraven op 29-12-1631 te Veenendaal, * Bron: Luid- en begraafgelden te Veenendaal: 1631-1632 (VA-K 42); De gerechticheyt voor de kerrick van de huysvrouw van Peter Henricsz Waeker compt. f. 0-4-0. Dochter van Bart CORNELISSEN (zie 8210).
Uit dit huwelijk:
1.  Jan Petersen van WAECKER (zie 2052).
2.  Stijntje Peters, geboren circa 1598, overleden na 1685, * 2189-30, notaris Christoffel Boumeister. Uijtgegeven op zegel van 6 stuivers den 13e september 1681. Op huijden den 12e september 1681, compareerde voor mij Christoffel Boumeister, openbaer notaris 's hooffs van Utrecht in Venendael residerende ende voorde getuijgen naebenoemt Harmen Jans ende Stijntje Peters Waecker, echteluijden, sijnde hij Harmen Jans, soo hij verklaerde out ontrent 72 jaeren ende sij Stijntje Peters soo sij verclaerde out ontrent 83 jaeren, ende verclaerden ten versoecke van Aelbert Steck, dat sij verscheijde reijsen haere swager ende broeder zaliger met name Jan Peters Waecker in sijn leven hebben hooren seggen jae onlanchs voor sijn doot, als Jannichje van Eijckevelt laest weduwe Jan Rijck jans van 't Sant ende te voorens getrouwt geweest aen Marcelis Jans Waecker ende nu getrouwt aen Anthonij de Bijll altemael oprecht en deuchdelijk opstelde wat sij van hem Jan Peters Waecker onse respective swaeger ende broeder saliger te praetenderen ende te eijsschen hadde hem deughdelijck noch wel seven off achthondert gulden soude toecomen die sij Jannichge van Eijcevelt aen hem soude moeten betalen. Gevende voor redenen van wetenschap dat den selve Jan Peters Waecker tot onse attestantens cuijsinge ontrent den tijd van vijff jaeren heeft gewoont ende aen onse huijsinge is gestorven, presennterende 't selve ten allen tijden (soo nodich met ede te bevestigen. Actum Venendael, ten huijse van de comparanten ten overstaen van Jan maessen en Hendrick Jans Kuijver getuijgen van gelove hier toe versocht.
* Harmen Jans en Stijntge Peters Waecker, echteluijden, de eerste ziekelijk (stervende), kunnen door hoge ouderdom geen geld meer verdienen en niet meer voor zichzelf zorgen, zijn ze met hun schoonzoon en dochter (Claes Gerrits en Maeijghje Harmans) overeengekomen dat zij voor hun gaan zorgen en na hun dood de gemaakte kosten worden vergoed uit de na te laten boedel, zoals huijs en erf (bij het Swaluwen start) etc. [27-01-1685, 2189-125]
* Cors Beerents en Annichje harmans echteluijden wonende te Brummen gaan accoord met het magescheijd mb.t. de ouders (Harman Jans ende Stijntge Peters Waecker) en Claes Gerrits ende Maeijchje Harmans. [09-02-1685, 2189-129]
.
Gehuwd voor de kerk circa 1640 met Harmen JANS, geboren circa 1609, overleden in 1685.

4108 Aelbert STECK, * Aelbert Steck is samen met Johan Claesen momber over de 2 onmondige kinderen van zaliger Cornelis van Schadijck, d.d. 02-02-1659, inv.nr. 436-23, transportregisters, archief Eemland. (?)
* 2189-118, d.d. 14-10-1684, not. Chr. Boumeister. De heer Aelbert Steck ende desselffs soon Joost Steck, verclaerden onwederroepelijck te constitueren en machtich te maecker Jasper van Schaijck ende Willem Jelissen Snack te samen om in name van haer comparanten te compareren voor den Edele Heere Everhard Both van der Eem, raedt, rentmeester, hoff en Tinsmeester, generael van de Domeijnen 's lants van Utrecht, mitsgaders voor thinsgenoten etc. te transporteren ende over te geven aen Hendrick Jacobs van Essen ende Elisabeth Harmans Tuijren, echteluijden; een seeckere huijsingen ende hoffstadt met een bergh, baggerschuijr, ende aengehoorende veen en weijlanden, oock bouwlanden, grooot in 't mergentael viertien mergen, sijnde erffpachtgoet van de voorschreven Domeijnen, mette laste van den selven erffpacht, tot 48 gulden 7 stuijvers jaerlijcx. etc.
* Certificaten ende attestatien bij de Veenraden gegeven ende vercregen 1550-1782: betreft mogelijk zijn zoon: 19-09-1686 - certificatie: Aelbert Steck heeft in de jaren 1678, 1679 en 1680 alsoock te voren alhier in Veenendaal gewoont ende is oock alsnoch woonende.
* Jacob van Holten en Gerrit Helmertsz, veenraden en Cornelis Cornelisz Hespel en Jan Beerntsz, rekenmeesters, machtigen Adri(aen) van Wijck, procureur voor het gerecht van Rhenen om proces te voeren tegen Aelbert Steck. Inv.nr. 2188-13, d.d. 11-01-1675, procuratie, notaris Jacob Boumeister.
* Repertorium op de lenen en Tijnsen van de hofstede Scherpenzeel (1425-1810), door J.C. Kort +. Dit huis is zelf leenroerig naan de hertog van Gelre.
Veenendaal. 27. Een grote huizing en een klein huisje daarnaast met slijkgrond, hoven, boomgaard en toebehoren, noord en oost: Cornelis Jansz., zuid: Albert Stek en Elisabeth zelf, west: de gemene grift; een huizing, hof, boomgaard, wei- en bouwland, slijkgrond met 3 1/2 morge, oost: de gemene grift, zuid: Jan Gijsbertsz, west: Gillis de Ridder, noord: de molenaas van de nieuwe molen in Veenendaal; de helft van een huizing met twee weitjes, genaamd de Bleijck, waarvan Albert Stek de andere helft heeft, oost: erven Tonis Albertsz Stek, zuid: Albert Stek, west: de gemene grift, noord: de bovenstaande grote huizing; een stert veen en grond in de Sack, oost en west: erven Tonis Albertsz Stek, zuid: Willem van Grootveld en weduwe Christoffel Bouwmeester, noord Jacob Woutersz en Tonis Rudolfsz, zijnde haar goed in Veenendaal aan de Gelderse zijde. 20-08-1657. Daarna gesplitst. 27C. Een goed (1705: een halve huizing met twee weitjes daarachter en de grote en kleine gerechtigheid, genaamd Bleijck, waarvan Albert Stek de andere helft heeft, en een stuk veengrond in de Sack, oost: erven domheer Wijk, west: Albert Stek, zuid: weduwe secretaris Jacob Bouwmeester, noord: Hendrik Slok). - het leen 27C gesplitst in 27H en 27I. - 27H. Een huizing, (1781: hof) en bleek, (1781: zijnde nu tabaksland) in Veenendaal aan de Gelderse zijde (1781: in de Middelbuurt), oost en zuid: de leenman, west: de gemene veengrift, noord: Hendrik Slok. - 16-05-1705: Justus Stek bij overdracht door (Johanna) Maria Machteld (van Zijl) na koop, 143 fol. 56. - 25-04-1707: Jan Tonisz te Ede in de buurschap Doesburg bij overdracht door Justus Stek na koop, 143 fol. 61.

Relatie met
4109 Elisabeth -.
Uit deze relatie:
1.  Anthonis Aelbertsz, veenraad, * Inv.nr. 32 Veenraadschap Gelderse en Rhenense Venen, 1 omslag. Volmachten, door de Veenraden aan hun medeleden en anderen gegeven. Index: - 21-10-1645 Anthonis Aelbertsz Steck, veenraad; 01-06-1652.
* Certificaten ende attestatien bij de Veenraden gegeven ende vercregen 1550-1782: - 10-06-1641 Attestatie Anthonis Aelbertsz Steck, veenraad.
* Bron: Luid- en begraafgelden te Veenendaal 1574-1810: - 1624-1625 (VA-K 42); 06-08-1625: De gerechticheyt voor de kerrick van 't kynt van Anthonis Aelbertsz Steck compt. f. 0-4-0. ; 07-08-1625: De gerechticheyt voor de kerrick voor de huysvrouw van Anthonis Aelbertsz Steck compt. f. 0-4-0.
* Bron: legger van de Morgentalen der Geldersche en Stichtsche Veenen, dl. 1, 1618-1722 door Hist. Ver. Oud Veenendaal. : Eeder Witte Veenen : 4v. Jacob Thonisz Holl, XII mergen. ; - 23-10-1632 heeft Antonis Aelbertsz Steck dit lant aengenomen, verclaerende hetselve gecoft te hebben. : Maender Veen: 12. - 23-10-1632 heeft Antonis Aelbertsz Steck verclaert den helfte van de sevenendedartich [37] mergen hem toe te commen ende daer der helfte de wedue van Willem van Schadick. : Renense Veen [Ruijschen Veen]: 32: - Thonis Aelbertsz Schipper in plaetse van Aelbert Tonisz, achtalve mergen. - Dese actalve mergen om redenen voorseid blijven maer sevendalve mergen. - Nu toebehorende Antonis Aelbertsz Steck. Actum den 23-10-1632.
* Bron: legger van de Morgentalen der Geldersche en Stichtsche Veenen, dl. 1, 1618-1722 door Hist. Ver. Oud Veenendaal. : nieuwe legger gemaect 1638. : Halmer Veenen: 39v. - De wedue van saliger Henrick Claesz Lam, 1 mergen. - Nu Antonis Aelbertsen Steck. - Dese eene mergen is verboeckt op Aelbert Steck den 4 oost 1657. : 40. - Thonis Aelbertsz Steck, 12 mergen gecomen van Jacob Thonisz Holl. - Dese 12 mergen sijn verboeckt op Aelbert Steck den 04-08-1657. : 43. - Antonis Aelbertsz Steck sestiendalve mergen. - (marge:) Nota: Dese sestehalve mergen sijn verboeckt op Aelbert Steck den 04-08-1657. [Rest aan anderen, daarna komt] - De erffgenamen van Goert Cornelisz Rosch, 6 mergen 4 hont. - Nu Aelbert Steck. : 43v. - 2 mergen worden afgeschreven naar de gemeente. [Totaal 3]. - Dese eene mergen is verboeckt op Aelbert Steck. : 44v. - Cornelis Cornelisz Lam, 6 mergen ende 1 halff. - Van dese 6 mergen en 1 half comt Anthonis Aelbertsen Steck vierdehalve mergen, de resterende 3 mergen comen Jan Eck op Harseloo. - De vierdehalve mergen van Anthonis Aelbertsz Steck sijn verboeckt op Aelbert Steck den 04-08-1657. : 45v. - Antonis Aelbertsz Steck heeft in de 80 mergen genaemt de Sack, 19 mergen 1 quart. - Nu de erffgenamen. : Gerrit Willemsz Timmerman heeft in het voorseide stuck 1 mergen. - Nu Aelbert Steck. : 48v. Valckenaersveen. : - Willem Tonis Bosch, eene mergen. - Nu Antonis Aelbertsen Steck. : Domeijne Veenen: 54. - Herbert herbertsz Deeckencremer, 1 mergen gecommen van Jan Jacobsz Knijpesteijn. - Nu verboeckt op Aelbert Steck den 09-08-1657. - Antonis Aelbertsz Steck in de plaetse van meester Alert van Muers, 13 mergen. - Nu verboeckt op Aelbert Steck den 09-08-1657. : 57v. - Thonis Aelbertsz Steck in de plaetse van Thonis Aelbertsz Scipper, sevendalve mergen. - Is verboeckt op Aelbert Steck. - De wedue van Peter Willemsz Backer, 1 mergen min een halve quart. - Hiervan comt Antonis Aelbertsen Steck een halven mergen. - Is verboeckt op Aelbert Steck in het geheel. : Hetzelfde veen: 58v. : Wort bevonden de mergentalen te sijn van Kerckenwech off tot aen Emmickhuijsen toe, 603 mergen 575 roijen. : - Thonis Aelbertsz Steck, cum socijs, 18 mergen wesende de reste van XXIII mergen. - Van dese 18 mergen sijn 7 mergen verboeckt op Cornelis Henrixsen vanwege de borgemeester Klerck. - Van dese leste 7 mergen sijn verboeckt op Egbert Aelbertsen 1 mergen ende op Hendrick Fransen ook 1 mergen. - De 9 mergen van Theunis Aelbertsz Steck sijn verboeckt op Aelbert Steck den 04-08-1657.
* Bron: legger van de Morgentalen der Geldersche en Stichtsche Veenen, dl. 1, 1618-1722 door Hist. Ver. Oud Veenendaal. : Morgentalen 1681. : Halmer Veenen. : 3v. - Aelbert Steck in plaetse van sijn vader Anthonis Aelbertsz Steck, sestehalve mergen. - Dese sestehalve mergen verboeckt en overgeseth op den domheer Anthonij van Wijck ende juffer Maria van Wijck, als uijt crachte van verwin en verloop van de jaeren van redemptie hiervan eijgenaeren geworden sijnde ende dit op het versoeck en in presentie van derselver volmachtiger Anthonij Stip den 06-05-1699. : 4v. - Aelbert Steck in plaetse van de erffgenamen van Geurt Cornelisz Rosch, 6 mergen 4 hont. - Dese 6 mergen 4 hont verboeckt en overgeseth op den domheer Anthonij van Wijck ende juffer Maria van Wijck als uijt crachte van verwin ende verloop van de jaeren van redemptie hiervan eijgenaeren geworden sijnde ende dit op het versoeck en in presentie van derselver volmaghtiger Anthonij Stip den 06-05-1699. - Wort bevonden dat de voorseide mergentalen bedragen tot aen de Buyrsteegh. : 5. Aelbert Steck in plaetse van Meijert Petersz van de gemene buerren van Ede, 1 mergen. - Dese eene mergen verboeckt en overgeseth op den domheer Anthonij van Wijck ende juffer Maria van Wijck als uijt crachte van verwin ende verloop van de jaeren van redemptie hiervan eijgenaeren geworden sijnde ende dit op het versoeck en in presentie van derselver volmaghtiger Anthonij Stip den 06-05-1699. [gaat verder op Jacob van Holten en Jan Pouelsz]. : 6. Aelbert Steck, in hetselve stuck, 320 roeden. - Dese 320 roeden verboeckt op Gijsbert Rutgersz als deselve van Aelbert Steck bij coope vercregen hebbende ende dit op sijn versoeck en in desselffs presentie op den 24-09-1693. : Deselfde venen: 9. Aelbert Steck in plaetse van sijn vader Anthonis Aelbertsz Steck, vierdehalve mergen gecomen Cornelis Cornelisz Lam. - Dese vierdehalve mergen verboeckt en overgeseth op den domheer Anthonij van Wijck ende juffer Maria van Wijck als uijt crachte van verwin ende verloop van de jaeren van redemptie hiervan eijgenaeren geworden sijnde ende dit op het versoeck en in presentie van derselve volmachtiger Anthonij Stip den 06-05-1699. : 11. - Aelbert Steck in de 80 mergen genaamt de Sack, 11 mergen en 75 roeden gecomen van sijn vader Anthonis Aelbertsz Steck. - Dese 11 mergen 75 roeden verboeckt en overgeseth op Justus Steck, soone van den voornoemde Aelbert Steck ende dat op het versoeck ende in presentie van denselven Justus Steck op den 07-02-1701. : 11v. - Aelbert Steck noch 6 mergen 225 roeden, gecomen van Jan van Holten. - Dese 6 mergen 225 roeden verboeckt en overgeseth op Justus Steck ende dat op desselffs versoeck den 07-02-1701. [komt bij Govert Berritsz Verburgh uit.]: 12. - Aelbert Steck, 1 mergen gecomen van Gerrit Willemsz Timmerman. - Dese 1 mergen verboeckt op Justus Steck ende dat op desselffs versoeck den 07-02-1701. : 12v. - Aelbert Steck, 2 mergen 120 roeden gecomen als boven (in 't boek gecomen van Jan van Broeckhuijsen). - Dese 2 mergen 120 roeden verboeckt op Justus Steck ende dat op desselffs versoeck den 07-02-1701. - Dese 2 margen 120 roeden verboeckt op Peter Hendricksen als deselve van Justus Steck gecoft hebbende ende dat op desselffs versoeck ende praesentie op den 21-09-1704. : 19v. - De erffgenamen van den domheer Johan van Wijck zaliger, 4 mergen 193 roeden 7 voet gecomen van Thonis Aelbertsz Steck. - Dese 4 mergen 193 roeden 7 voet verboeckt op den domheer Anthonij van Wijck ende sulcx op het versoeck en in presentie van desselffs rentmeester en gemaghtighde Anthonij Stip op den 08-04-1700. : 20v. - Aelbert Steck in plaetse van sijn vader Thonis Aelbertsz Steck, 12 mergen. - Frdr 12 mergen verboeckt en overgeseth op den domheer Anthonij van Wijck en juffer Maria van Wijck als uijt creachte van verwin en verloop van de jaeren van redemptie daervan eigenaeren geworden sijnde, ende dit op het versoeck en in presentie van derselver volmachtiger Anthonij Stip. Actum dn 06-05-1699.

Relatie.
2.  Joost Aelbertsz (zie 2054).

4110 Willem ELIASSEN (SNACK), overleden te Veenendaal, * Monsterrol 1672 Veenendaal: Bovenste Middelbuurt; no. 50 Willem Eliasz Snack, pierkenier ut supra.
Relatie met
4111 Heyltje PETERS (van WAKEREN).
Uit deze relatie:
1.  Grietje Willems SNACK (zie 2055).

4128 Willem Beerentsz. 'van den BOSCH', geboren circa 1570 te Brummen, overleden circa 1656. Wapen: in zilver een groene boom ter weerszijden van de stam vergezeld van een zwarte vogel, de rechtse omgewend, en alles ondersteund door een groene grasgrond. Helmteken: een vogel van het schild. Schildhouders: rechts een leeuw, links een griffioen. Bron: Wapenheraut 1897.
Wapen: in zilver een groene boom op grasgrond, vergezeld van 2 vogels in de natuurlijke kleur, waarvan de rechtse omgewend, ter weerszijden van de stam. Helmteken: een vogel tussen een vlucht. Dekkleden: zilver en groen. Schildhouders 2 leeuwen. Bron: Muschart.

Relatie.
Uit deze relatie:
1.  Henric Willems (Henric in den Bosch) (zie 2064).
2.  Beerent Willems, huwt Willemken Reijners.
3.  Beerentjen Willems, overleden voor 1653 te Brummen, huwt Gerrit Wijchmans j.m. van Brummen.
4.  Gerrit Willems.

4130 Hendrik BEECKERS, onderschout van Brummen (1664), * Geërfdengeslacht omgeving Brummen. Hendrik Beeker, schrijft zich Beekers, zegelt in 1664 als onderschout van Brummen met familiewapen.
* wapen: gedeeld: 1. in blauwe een zilveren kelk, 2. in goud een zwart merk (omgekeerde driehoek met 3 pootjes). Dekkleed en wrong: zilver en blauw. Helmteken: het merk van het schild. Bron: Wapenboek VVG Deel I A-Huigen, 1997 door A.C. Zeven.

Relatie.
Uit deze relatie:
1.  Trijne (zie 2065).

4160 Pauwel Willems van der POEL, begraven op 21-04-1637 te Veenendaal, zoon van Willem PAUWELS (van der POEL) (zie 8320) en NN (zie 8321).
Relatie met
4161 NN, begraven op 18-04-1637 te Veenendaal.
Uit deze relatie:
1.  Jan Paulus (zie 2080).

4164 Cornelis Michiels van VEENENDAAL.
Relatie.
Uit deze relatie:
1.  Jan Cornelisz Michielsen (zie 2082).

4168 Govert Goriss VERBURG, overleden circa 1655.
Relatie.
Uit deze relatie:
1.  Gerrit Govertsen (zie 2084).

4170 Claes Pietersz de BONT, mandemakersgezel te Delft, raad van Rhenen (1618-19, 1627-28, 1632-35; bron H.P.Deijs), als ouderling te Rhenen aangenomen in 1632, geboren in 1580 te Delft (gezindte: ned.ger.), overleden na 1635 te Rhenen, begraven op 19-09-1635 te Rhenen, vestigde zich in Rhenen en neemt de geslachtsnaam van zijn oud-oom mr. Adriaen Willems de Bont aan. Achterneef van Clara van Sparwoude.
(GA Delft, retroacta van de burgerlijke stand, nr. 3, fol. 24)
* wapen de Bont: 3 ruiten (2-1) en daaronder een achtspakig wiel)
, zoon van Pieter CLAESSEN (de BONT) (zie 8340) en Machteld WILLEMSDR. (zie 8341).
Ondertrouwd op 03-06-1601 te Delft met
4171 Maritgen Claasdr. van SCHOONHOVEN, geboren te Rhenen (gezindte: ned.ger.), overleden te Rhenen. GA Delft, retroacta van de BS, nr. 3, fol. 24, dochter van Claes van SCHOONHOVEN (Niclaes) (zie 8342) en Fenneke Willems SNACK (zie 8343).
Uit dit huwelijk:
1.  Sophia (zie 2085).
2.  Aeltghen.
Relatie met Jan Claes GOGH, bakker tot Gogh, hun kinderen worden allen eveneens Verburgh genoemd en woonden met Aeltie de Bont, dan weduwe, allen te Haarlem en waren eveneens bakker aldaar.
3.  Dirckghen (gezindte: ned.ger.).
Gehuwd voor de kerk op 21-04-1634 te Rhenen met Willem Roelofsz van EEDEN, portier aan de Westpoort, zoon van Roelof Gerritsen van Eden.
Zij waren eigenaar van graf nr. 79 in de Cunerakerk met opschrift W.R.V.E - D.C.D.B. (foto in mijn bezit), bij ingang van de kerk rechts.
In een acte van 23 juni 1640 komt Willem voor als man en voogd van Dirckgen Claesdr. de Bont, in de qualiteit mede-erfgenaam van zaliger Claes (Cornelisz.) van Schoonhoven, in zijn leven burgemeester van Rhenen.


4176 Peter van BROECKHUIJSEN, mennist, geboren circa 1590, * zie ook Veluwse Geslachten 1995 no. 2, bl. 85. Check ook: Oud Utrecht jaarboek 1990 doopgezinde familie Van Broekhuijsen in St. Veenendaal.
* Monsterrol 1672 Veenendaal: Benedenste Middelbuurt; no. 52 Peter van Broeckhuijsen, mennonist
.
Relatie met
4177 Hilligjen NN.
Uit deze relatie:
1.  Hendrick ?
2.  Jan, mennist, overleden na 1684, * 2188-21, overdracht, notaris Jacob Boumeister, d.d. 06-07-1675 Veenendaal. Jan van Broeckhuijsen, weduwnaar van Barbara Joosten Steck bekent schuldig te zijn aan Cornelis van Asperen volgens obligatie en machtigt Jan van Heuven om alle wettige handelingen te verrichten inzake de door hem overgenomen obligatie met als onderpand: 5 morgen land, gelegen in Stichts Veenendaal in erfpacht van de domeinen van Utrecht.
* 2188-34, procuratie, notaris Jacob Boumeister, d.d. 19-04-1676 Veenendaal. Jan van Broeckhuijsen machtigt Gerrit Metman om na het verlenen van wettelijke toestemming door de heer landdrost van de Veluwe vertegenwoordigd door Celiman van Ommeren, een stuk grond gelegen in Gelders Veenendaal te verkopen aan Jelis de Ridder, erfpachtplichtig aan de heer Van Ommeren.
* Betreft: Gillis van Wijk, oud raedt in de vroedschap der Stadt Utrecht is executeur testamentair van za. Johan van Wijck, domheer van de capittule van St. Peter te Utrecht, heeft als mede executeur testamentair zijn broer, Jacobus van Wijck, domheer van de capittule van St. Marien te Utrecht, zij machtigen Johan van Amerongen, procureur voor het gerecht van Rhenen, om een saeck waar te nemen en te verdedigen tegen de erffgenaemen van Jan van Broeckhuijsen. [17-03-1682, 2189-49]
* Willem van Broeckhuijsen, Mr. Peter van Broeckhuijsen, chirurgijn, verclaerden als gestelde curatoren van de boedel van za. Jan van Broeckhuijsen (voor Joost, absente broer, en Grietge, impotente suster) geen pretensie te hebben op een startge uijtgegraven veenlandt ende gront genaemt Brouwer-Ooms goet sijnde ruijm een mergen groot, ende gelegen in Veenendael aen de Stichtse zijde, sulcx Adam Gerrits van Weelderen ende Hillichge van Broeckhuijsen van haer comparanten vader za. Jan van Broeckhuijsen die doenmaels weduwnaer ende boedeharder was van za. Barbara Joosten Steck in den jaere 1675 becomen hebben. Deze is verkocht aan Frans Rijcks en Trijntge Jans van Asch. [08-02-1684, 2189-102]
* Uijtgegeven op 2 zegels ijder a 6 stuivers. Betreft: De heer Gillis van Wijck, als een mede-executeur van den testamente van de heer Johan van Wijck, in sijn leven domheer van de capittule van St. Peters binnen Utrecht ende als eenmede momber over desselffs onmundige soon Anthonij van Wijck, domheer in de voorschreven capittule ter eenre, ende Wille ende Peter van Broeckhuijsen, gebroeders, woonende te Venendael aende Stichtse zijde, mede kiinderen van Jan van Broeckhuijsen ter andere zijde. Verclaerde alsoo different ende proces al bij leven van de voornoemde heer Johan van Wijck tusschen den selve, ende de kinderen van voornoemde Jan van Broeckhuijsen voor den Gerechte van Rhenen ontstaen ende gangende was, over de opbreninge ende voldoeninge van seecker capitaal van negenhondert gulden als bij naer der rente off vestenis-brieff, daer van bij den gemelte Jan van Broeckhuijsen, weduwenaer ende boedelharder van Barbara Joosten Steck, ende de voornoemde Willem van Broeckhuijsen, sijnen soon t.b.v. de meergenoemde heer Johan van Wijck gepasseert, gedateert sijnde den sessde april 1675 ende geschapen stotn vorder proces, ende moeijelijckheden over de selve opbrenging van 't voors capitael te sulle verrijsen ende ontstaen, sijn de voorschreven comparanten overcomen den veraccordeert dat de voorschreven proceduijren over 't genen voorschreven sullen comen te cesseren, doot ende ten iet sijn, mits ijder lastende ende betalende de eersten aen elcx sijde gevallen. etc. Ze zullen alnog het geld aan Gillis van Wijck betalen. [15-08-1684, 2189-113]
* Kinderen zijn: Willem, Peter en Justus, de laatste was landmeter van de provincie Utrecht begraven te Utrecht 17-02-1724 met 12 dragers, wonende in de Schoutensteeg. Verdere kinderen zijn Hillichje en Grietje.

Gehuwd voor de kerk voor 1675 met Barbara Joosten STECK, geboren circa 1625, overleden voor 1674, dochter van Joost Aelbertsz STECK (zie 2054) en Anna JANS.
3.  Arent Peters van BROEKHUIJSEN (zie 2088).

4178 Wouter (Jacobse?) van ESSEN.
Relatie.
Uit deze relatie:
1.  Gerrichje Wouters (Geertje Jacobsen) (zie 2089).
2.  Jacob Wouterse (zie 2094).

4180 Bastiaan METMAN.
Relatie met
4181 Agnietje.
Uit deze relatie:
1.  Gerrit Bastiaans (zie 2090).
2.  Hester.
Gehuwd voor de kerk op 10-01-1655 te Rhenen met Willem Jans van EBBENHORST, geboren te Scherpenzeel, * zie Jacob van Holten.

4182 Johan CORNELISS (Timmer), timmerman (bouwt huizen), overleden voor 1653, * Bron: Wie woonden waar in Wageningen, door A.C. Zeven. * Heerenstraat 47 11dv (1818). : Scheiding 409<>411>409+411. > Cornelis Jacob, wonende in 401, koop 410. Tinsregister: 3st.b. 0-3-0. : Cornelis Jacob In de Swaen (=400+401) neemt van Jan Momme (=409<>411) van een halve hofstadt (=410) staande in de Achterstraet. - Jan Henriks/Hendrix van Dulken gekoft. Etc. * Staan niet in tinsregister. Maar het moet goed zijn. : 1643 (OA955) Jan Cornelissen Tim(m)er een huijs van Cornet Lemminck van 14 a 1500 gl. N.B. Cornet Lemminck > Jan Cornelissen Timmer een huijs omtrent 1400-1500 gulden. : 1647 (OA928) jan Timmerman voerman Eijgenaer (194) f. 1-16-0. : N.B. Is Jan Timmerman = Jan Cornelissen? (Sic. naar mijn mening wel YMB). ; 19-04-1651 (RAW173 f20V) Jenneken Wolters geass. haren soon Jan Corneliss als in desen haren mombar, ende dan noch Jan Corneliss en de Jenneken Derckssen van Arnhem echteluijden > Jan Henrickss Cuijper en Elisabeth Christiaenss echteluijden, ende derselver erffgenaemen, seecker huijsingh met sijn toebehooren, binnen de stadt van Wageningen, en die Achterstraat staende, O: het huijs Crispijn of in de Ploegh genamt (412), W: Evert Reijniersse (=408.2), Z: die voorschreven Achterstraet, N: Anthonis Mom (=409). Voor vrij goet, uijtgesondert drij stuijvers tot thins aende Heer van de Lande. Daervoor tot Erffwaarschap stellende derde halff schepel lants van Estvelt aengekocht, tegens Jegerskamp over gelegen. [-] opten 29e aprilis 1651. N.B. Tins. Wordt hierbij het timmersbedrijf van Jan Cornelissen omgezet in een kuiperij van Jan Henrickss van Dulcken? De gang 411 wordt niet vermeld. Zoon van ws Cornelis JACOB (zie 8364) en Jenneke WOLTERS (zie 8365).
Relatie met
4183 Gerritje PETERS, overleden na 1653.
Uit deze relatie:
1.  Gerritje JANS, gehuwd met Otto van Beem.
2.  Jan JANS, onmundig in 1653, overleden voor 1701.
Relatie met Gijsbertje Willems BUDDINGH, overleden voor 1701.
3.  Elisabeth Janse TIMMER (zie 2091).

4188 = 4178 Wouter (Jacobse?) van ESSEN.
 
4544 Dirk Erasmus van GREVENBROECK, eigenaar v.e. bierbrouwerij (gezindte: ned.ger.), begraven op 15-06-1636 te Loon op Zand, * stamvader van de niet adelijke tak 'Van Grevenbroeks'.
* Na de Vrede van Munster mochten Rooms Katholieken geen betrekkingen meer bekleden (belangrijke posities), met name adelijke geslachten, daardoor had men weinig inkomsten meer, maar moesten wel meer belasting betalen dan vroeger, daardoos id de adel of uitgestorven of uitgeweken naar het buitenland of tot de mindere stad overgegaan en dat laatste betreft de Van Grevenbroeks. Goed beschreven door J.C.A. Hezemans, 'Nieuw-Herlaer in verval' Taxandria V bl. 249.
* Bronnen: A.R. Frenken "Genealogien van enige voorname aan elkaar verwante Meijersche geslachten. (1918); H. Spilman Afbeeldingen van kerken, kastelen e.a. gebouwen in oostelijk Noord-Brabant. Met aantekeningen van A.F.O. van Sasse van IJsselt (Den Bosch 1921)
* In 1702 werd kasteel van Grevenbroek ca. 21 augustus verwoest door Hollandse en Engelse troepen die het veroveren op de Franse troepen.
* [gevonden ene Anna Erasmus Theodorus de Grevenbroeck otr. 01-05-1647 Loon op Zand, tr. kerk Herpt met Bartholomeus Stephanuszn. Getuigen: Guillielmus van den Horick en Heer Guilielmus de Robemont. zus?]
* check R1482, folio 400v.
Zoon van Raes van GREVENBROEK (zie 9088) en Cornelia de BUIJSER (zie 9089).
Relatie met
4545 Anneken Corstiaans van der SCHOOR (gezindte: ned.ger.), begraven op 16-10-1625 te Loon op Zand. Taxandria 1939, p. 55 Corstiaan Peters van der Schoor. Checken.
Uit deze relatie:
1.  Jan Dirk van GREVENBROEK (zie 2272).
2.  ws Anna Erasmus Theodorus de GREVENBROECK, huwt op 26-02-1647 rk Loon op Zand Bartholomeus Stephanuszn.
3.  Raes.
4.  ws Heijliger Dirick Raessen, huwt op 23-11-1659 Oisterwijk Barbara van den Heuvel.

Eerste blad    Vorig blad    Blad 13 van 19 bladen Volgend blad    Laatste blad

Homepage | E-mail