Eerste blad    Vorig blad    Blad 18 van 19 bladen Volgend blad    Laatste blad


75390 Wiltet ALDERSNA, zoon van Hayung ALDERSNA (zie 150780) en Heba van KLEINBORSUM (zie 150781).
Relatie met
75391 Luwa Tadonis EGGENA, geboren te Norden, dochter van Tadonis EGGENA (zie 150782) en NN (zie 150783).
Uit deze relatie:
1.  Jeweste Wiltets (zie 37695).

85712 Pieter GIJSBRECHTS (Butterman), landeigenaar, geboren circa 1469, overleden voor 1544, (waarschijnlijk), * als een van de weinige inwoners in Zwammerdam, die hun grond niet huren van een stadse eigenaar, heeft hij in 1544, 22 morgen eigen land (filiatie is waarschijnlijk), zoon van Gijsbrecht BUIJTERMAN (Butterman) (zie 171424).
Relatie.
Uit deze relatie:
1.  Dirk (?).
2.  Gijsbert Pieters de OUDE (Butterman) (zie 42856).

91596 Jacob Aertssz HONTHORST, geboren in 1490, overleden op 15-09-1563 te Utrecht, * Booth, 72 Aa. Zoon van Aert Janssz (Arnout) HONTHORST (zie 183192) en Diewer N.N. (zie 183193).
Relatie met
91597 Geertruid N.N. Overleden op 02-11-1556 te Utrecht.
Uit deze relatie:
1.  Jan Jacobs (zie 45798).
2.  Margriet Jacob Aertszndr van HONTHORST, * Transporten en plechten d.d. 13-02-1563.
Relatie met Anthonis Johansz van de POLL, leefde 1484.

95206 Willem Dirkss 'de VLEESHOUWER'.
Relatie.
Uit deze relatie:
1.  Borch WILLEMS (de Vleeshouwersdr.) (zie 47603).
2.  Jacob WILLEMS.

95208 Jacob Jans (KOEVOET) (van Rotterdam), geboren te Rotterdam, overleden te Bergen op Zoom, * moest tijdens de Jonker Fransenoorlog vluchten uit Rotterdam. Tijdens de vlucht kwam Lange Gijs, tijdens het vlottrekken van de boot, vast te zitten in het slijk van de rivier. Hij werd gepakt en de volgende dag onthoofd. De rest van de familie vluchtte eerst naar Antwerpen, vandaar gingen ze naar Bergen op Zoom, alwaar de ouders overleden en begraven werden in de Minnebroederskerk onder de predikstoel. Jacob had 3 huizen op de Markt van Rotterdam, zij kregen meer dan 3 kinderen.
* Afdeling Familie-archieven bij de Nederlandse Leeuw, archivalia Strick van Linschoten (Stamboeknr. 3504) Handschrift; ook aanwezig bij de Hoge Raad van Adel, collectie Van der Lely van Oudewater, inv.nr. 1155.
 
Gevonden in de Lijst van zegels aan de oorkonden van de bij het Stadsarchief bewaarde archieven 1321-1784, inv.nr. 209: Jacob van Leeuwen, schepen van Utrecht, 1519 II 1817.
 
gevonden in de Raadsdagelijk boeken:
* Jacob van Leeuwen, de schutmeester zal de 'goet aen de Noede, dragende sunt Janskerckhoff', waarover tussen hem en A. van Ede verschil is, maken op kosten van ongelijk, d.d. 09-10-1515. (deel I)
* Jacob van Leeuwen, schepen d.d. 01-02-1519; Begijnmeester 01-02-1519; * Jacob van Leeuwen: Weder op vrije voeten gesteld, omdat J. Wannemaker niemand heeft kunnen krijgen, die het door deze met hem aangegane compromis heeft willen 'aenveerden', d.d. 19-02-1521. Bron Raads Dagelijk boek 1512-1528 dl. II 1519-1525
* Jacob van Leeuwen, bevel om J. van Raiphorst c.s. dat zij de zaak tussen hem en G. Verduijst betreffende 'zekere outscilden', beëindigen moeten, d.d. 27-02-1521.
* Jacob van Leeuwen, bevel dat hij G. Verduijst voldoen zal volgens door gecommitteerden gedan uitspraak, d.d. 08-03-1521.
* Jac. van Leeuwen: zijn erfgenamen zullen de muur voor hun huis Keyserijck doen maken en de kraankinderen zullen de daaraan aan te brengenschade moeten doen herstellen. 26-04-1531.
 
Betreft ws. een kleinzoon.

Relatie met
95209 Adriana N.N. Overleden te Bergen op Zoom.
Uit deze relatie:
1.  Ansem JACOBS, bleef in Gouda.
2.  Jan JACOBSS (Coevoet, van Rotterdam) (zie 47604).
3.  ? Engeltgen Jacob JANSDOCHTER, overleden in 1522 te Utrecht.
Relatie met Joest Jelis van EIJCKEN, muntmeester, overleden in 1528 te Utrecht, onthoofd op het Neude in 1528.
4.  Ghijsbert (van LEEUWEN) (die lange Gijs), overleden te Rotterdam, onthoofd ten tijde van de Jonker-Fransenoorlog [1488-1489].

95212 Wouter Hermansz. de JONGE, raad van Utrecht (1462-1487), overleden voor 1487? te Utrecht, na 16-02-1478. Begraven te Utrecht (Buurkerk), * minderjarig in 1447, mombers zijn Haar Jan van Oudecoep, kanunnik van St. Marie, Hermen de Wit en .... Egbertssoen (Raads Dagelijks Boek, 27 april 1447, fol. 49). Ca. 1 mei 1447, hij machtigt zijn mombers om 25 Rijnsgld. onder de armen te verdelen en 75 Rijnsgld. te betalen voor een wekelijkse mis in de Buurkerk (GAU, Raads Dagelijks Boek anno 1447 f 49).
18 december 1458 Mattheeuw Gijsberts en Willam van Snellenberg zijn mombers gezet uten Rade over Herman Wouter die Jongenzn die hij had bij Marrien sinen wive Willam Huberts dochter; op maandag na conversio Pauli 1460 is Jan van Hamersteyn momber gezet voor Willem van Sellenberch over Willam Huberts dochter kinde die sij hadde bij Wouter die Jonge hairen man (id. jaar 1458 f 150; jaar 1460 f 182).
* 1468, Wouter die Jonge heeft lijfrentes van de stad Utrecht: rubriek bakkersgilde X lb.; rubriek grauwerkersgilde X lb. betaalbaar Victoris en Passen, een lijfrente op het leven van Aernt zijn bastaardzoon bij Alyt Aerntsdr. en nogmaals X.lb. op zijn eigen leven (GAU Arch. Stad I 610, jaar 1468, p.55, 167, 247 308 <met tweede echtgenote en hun kinderen>, 348.
* 1486/87, Wouter die Jonge komt voor op lijst van gestorvenen lijfrentetrekkers (GAU Arch. Stad I 589 <rekening 1e kameraar>.
* 1486/87, "ith ontfangen van Wouter die Jonge vant testament ende van graffghelt - IIII gulden (GAU, Bij stad bewaarde arch II 47 <rekeningen kerkmeesters Buurkerk> jaar 1486/87 f 8).
* Bron Ons Voorgeslacht, jrg. 1992, blz. 286: Repertorium op de Lenen van de hofstede De Ham 1351-1662; Harmelen. - 7. 4 morgen land in Bijleveld (1602: in het gerecht Harmelen), (1543: strekkend van de Rijn tot Reierskop), boven: Jan Jacob Pietersz. (1543: Gijsbert van Baax), beneden: de kerk van St. Jacob te Utrecht (1542: erven Anna Jacob Evertsz.) ; 16-02-1478: Wouter de Jonge bij overdracht door Hendrik Brey Jansz. 5 fo. 24v-25. ; - 10-11-1487: Herman de Jonge bij dode van Wouter, zijn vader, waarna overdracht aan Hendrik de Jonge, zijn broer, 5 fo. 36. : - 19-11-1514: Lijftocht van Aafje gehuwd met Hendrik de Jonge, te komen op Jacob, hun zoon, 5 fo. 48. : - 04-06-1530: Arnout de Jonge, voor heer Hendrik de Jonge, kanunnik van St. Pieter te Utrecht, zijn broer, bij dode van Hendrik, diens vader, tenzij Jacob de Jonge, hun broer, terugkeert, met lijftocht van Aafje, weduwe, 5 fo. 63v-64. : - 30-01-1543: Willem Lobe voor Christina, dochter van Jan van Deventer, geboren te Oldenzaal, bij dode van heer Hendrik de Jonge, kanunnik, met lijftocht van Aafje, diens moeder, 5 fo. 72. : - 08-05-1543: Adriaan van Helsdingen voor heer Arnout de Jonge, vicaris van Oudmunster te Utrecht, zijn zwager, bij dode van heer Hendrik, kanunnik, diens broer, 5 fo.72v-73. : - 22-04-1545: Adriaan van Helsdingen voor Aleid, dochter van Hendrik de Jonge, weduwe van Herman van Leeuwen (2e echtgenoot), bij dode van heer Arnout, vicaris, haar broer, met lijftocht van Aafje, haar moeder, 5 fo.75. : - 28-11-1551: Jan Loefsz. van der Meer, met ledige hand, 5 fo. 81v. : - 18-03-1553: Jan Loefsz. van der Meer, met ledige hand, 5, fo. 84v. : - 02-06-1567: Jan Loefsz. van der Meer, met ledige hand, 5 fo. 98. : - 03-08-1602: Gijsbert van Hardenbroek van Wulven bij dode van Margaretha van Leeuwen, weduwe van Jan Jansz. van der Meer, zijn schoonmoeder, 6 fo. 21. : - 21-05-1603: Gerard Willemsz. te Zuilen, bij overdracht door Gijsbert van Hardenbroek van Wulven voor Aleid van der Meer, diens vrouw, 7 fo. 14. : 22-10-1619: Gerard Willemsz. van der Meer, wonend in de Lage Weide en Zuilen, mag beschikken, 7 fo. 57. : 09-09-1620: Willem Willemsz. van der Meer te Cothen voor Adriaan van der Meer ook voor de andere kinderen bij dode van Gerard, diens vader, 7 fo.62v-64. : 26-01-1650: Adriaan Vermeer bij dode van Gerard Willemsz. Vermeer na kaveling, 7 fo. 144v-145.
 
* 1491, de lijfrentelegger vermeldt een lijfrente van wl. Wouter de Jonge en Gerborch Wouter de Jonge wijf met kinderen Henric, Herman, Marien, Foyssen en Lysbeth, en Herman die Jonge Wouterss (overl. voor 1510) bij Mariken syn voirwijff (Arch. Stad I 610, jaar 1491, p. 247).
* 1510, de lijfrentelegger vermeldt een lijfrente van Gherboch Wouter die Jongen wedue (overl. 1521) tot live Hermans hoers z (overl. 1515) (id. jaar 1510 p. 307 onder het grouwerkersgilde) NB. Deze Herman is een gelijknamige halfbroer van Herman Woutersz de Jongh. Volgens Booth had Wouter de Jonge in 1469 een natuurlijke dochter bij Alydt van Velpen (mogelijk dezelfde als bovengenoemde Alyt Aerntsdr.)
* Raadsdagelijksboek persoonsnamen 1483-1500: 1483-1488: Wouter de Jonge: 1483-3r-6r-15v; 1484-20v-24v-39v-56r-60v-61r+v; 1485-65r+v-72r-77r; 1486-112v-117r-(+)119r-120r+v; 1487-123v-124r-125r.
Zoon van Herman Woutersz. de JONGE (zie 190424) en Lijsbeth (zie 190425).
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1458 met Maria Willem HUBERTSDR. Overleden voor 1458, voor 18 december. Dochter van Willem HUBERTS, ouderman te Utrecht 1456.
Gehuwd voor de kerk (2) voor 1468 met Gerborch COMANS (zie 95213).
Relatie (3), geen huwelijk, kind is in bastaardij verwekt met Alyt Aerntsdr. van VELPEN.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Herman Woutersz. Raad van Utrecht (1501), overleden 1506 te Utrecht, begraven te Utrecht (Buurkerk), * in 1458 minderjarig.
* Raadsdagelijksboek persoonsnamen: 1483-1488: Herman de Jonge 1483-10R; 1487-127R. 1488-1492: 1490-83R. 1492-1497: 1495-122v; 1496-158r; 1497-188r. 1497-1500: 1497-3r-5r (2x)-9r; 1499-36r; 1499-56r-61r; 1500-68v-71v-74v; 1501-87v.
* 1468, "Wouter die Jonge X lb.-tot live Hermans Wouters bij Mariken sijnen voiren wiven XV lb."; Hermen de Jonge neemt een lijfrente van XL lb. betaalbaar op Pasen en Victoris "tot live lijsbetten zijns wijfs" (Arch. Stad I 610, jaar 1468 p. 167; jaar 1491 p 247; jaar 1510 I p. 307; jaar 1514 I f 143 steeds onder grauwerkersgilde).
* 1485, hij heeft een plecht op het huis ter Hart te Utrecht.
* 1491, de lijfrentelegger vermeldt onder het grauwerkersgilde een lijfrente van V lb. betaalbaar Pinkster en Martini po het leven van Lijsbet Hermans wijf Jacob Garstmansdr. (p 409); in 1510 Lysbet Herman die Jongen wijff Jacob Garstmansdr. (I p 538); in 1514 Lijsbet Herm de Jongh wijff Jacob Garstmans (I f 228); in 1520 Lysbeth Hermen de Jonge wyf Jacob Garstmans (I f 406v). Hieruit blijkt dat zij een dochter was van Jacob Garstman en niet zoals door Booth gesteld, een kleindochter, namelijk dochter van Jacob's zoon Cornelis.
* 1506 "Herman die Jonge gestorven" (Arch. Stad I 589 <rek. 1e kameraar> jaar 1506); "Herman de Jongh zwart en wit laken" (Bij de stad bewaarde arch. II 47 <rek. kermrs. Buurkerk> jaar 1506).
* 1507 (donderdag na Bonifacii), zij transporteert met haar kinderen 1/2 huis in de Viesteech aan Gerrit Foeyt.
* 1514, Lysbeth Herman de Jonge wed. neemt lijfrente "tot live Cornelis hoir s. XXVIII lb." (Arch. Stad I 610, jaar 1514 II f 31v)
* 1516, zij compareert met haar kinderen o.w. Cornelis de Jong met zijn vrouw Mechtelt.
* 1520, de lijfrentelegger vermeldt haar met zoon Cornelis en diens vrouw Mechtelt Gijsbert van Cleyenberchsdr. (jaar 1520 I f 243)
* 1551/52, Elysabeth Herman die Jongen weduwe, betaling voor 71/2 el wit en zwart laken en voor opening van het graf (Bij de stad bewaarde arch. II 47 <rek.kerkmrs. Buurkerk> jaar 1551/52 f 12, 12v).

Gehuwd voor de kerk voor 1488 te Utrecht met Lijsbeth Jacobsdr. GARSTMAN, overleden te Utrecht, begraven te Utrecht (Buurkerk), * Zie Ned. Leeuw jr. 1970, pag. 49.
* Transporten en Plechten 'Oude Eigenaar'(Elijsabeth/Liesbeth, Hermen die Jongen weduwe) :
 
(verkoop) aan Anthonis Foeijt. Transport van een Plecht.
Datum: 15-05-1548 bl. 92-92.
Bijzonderheden: Plecht F. ... 5 hertoch Philipsgulden van Oeijstenrijck losrente, gevestigt op een huijsingen ende hofstede gelegen aende Westzijde van de Oudegraften tussche die Smeebrugge ende Sinte Geertruijdenbrugge.
(verkoop) aan Willem Peterss van Leemput. Transport van een plecht.
Datum: 11-05-1546 Bl. 95-95.
Bijzonderheden: Plecht 6 gouden Hertoch Philipsgulden en 1 oort bosrente.
(verkoop) aan Cornelis de Man. Fiche II. Transport.
Datum: 22-01-1545 pag. 18-18.
Belendingen: OW; Claes Gijsbertss ende Hanngen Gijsbertsdr., WW; die Stadt van Utrecht met een ledich erf.
Bijzonderheden: 2 cameren annex samen met 3 cameren gelegen in de Vinckenborchsteege.
(verkoop) aan Cornelis de Man. Fiche I
Datum: (check) 22-01-1545 pag. ?
Ligging Perceel: Vinckenborchsteege.
Belendingen: OW Jan van Cuclenberchs after- off nakomelingen. WW Herman die Jonge Cornelis
Bijzonderheden: 3 cameren annex samen met 2 cameren gelegen in de Zantsteegje.
(verkoop) aan Willem van Hijndersteijn
Transport: Stadsarchief I 704, datum: 17-10-1542 pag. 76-76
Ligging perceel: op 't Sand
Bijzonderheden: erve.
(verkoop) aan Ebelt, Henrick die Vresendr.
Transport: Stadsarchief I 704 Datum: 11-05-1540 pag. 70-70.
Ligging Perceel: In der straten daer men gaet van de Weertbrugge na de Santstege op ten oosthoek van 't Meijenpoertgen.
Belendingen: (achter) tot aen een camer die Lijsbet after aen dese huijsinge behout. (Boven) Henrick van Ravezwaeij. (Beneden) Het Meijenpoertgen.
Bijzonderheden: Huijsinge ende hofstede.
 
(verkoop) aan Cornelis, soen van Anthonis die Mannensoen x Marijtgen.
Testament: Stadsarchief I 704 21-08-1539 pag. 101-101
Bijzonderheden: Helf van de roerende ende onroerende goederen.
 
(verkoop) aan Heijnrick van Ravezwaeij.
Transport: Stadsarchief I 704. Datum: 21-05-1538 pag. 106-106.
Ligging Perceel: Oostzijde Meijenpoortgen
Belendingen: (boven) Ansem Salms nacomelingen. (Beneden) Noordwaarts Lijsbeth, weduwe van Hermen de Jongen met een camer en huijsinge staende in de Heerstraete.
Bijzonderheden: vijff cameren annex.
(verkoop) aan Arijaen van Lanscroen.
Plecht: Erfpacht Stadsarchief I 704 Datum: 09-10-1533 pag. 118-118.
Ligging perceel: Noordzijde Viestege.
Belendingen: OW Henrijck van der Haer; WW Heinrijck die Spoelmaker
Bijzonderheden: Huijsinge ende hofstede. Outeijgen (engelse pond teken) 2 t.l.v. Arijaen van Lanscroen. Plecht f. 100,- f. 6.- 5 st. losrente.
Dochter van Jacob Gijsbertsz. GARSTMAN, brouwer te Utrecht (1465), vermeld 1461-1462 en 1470, en Vrederichgen Gijsbertsdr. van HAMELENBERCH.
Uit het tweede huwelijk:
2.  Foyssen, overleden in 1515, * Bron: Oud Rechterlijk archief Utrecht. d.d. dinsdag na dartiendach 1508. Dirck van den Kerck, Wilger Jacobss (ws. van Moerendael) ende Govert Lambertssen bijlixh tussen Jan Spruyt ende Foeysken sij wijf wouter de Jongen dochter.
Relatie met Jan SPRUYT, * in 't Hemelrijck.
3.  Geritgen, overleden in 1516.
4.  Heijndrick (zie 47606).
5.  Herman, overleden in 1515.
Relatie met Mechtelt.
6.  Lysbet, overleden in 1529, huwt Reijer Verbeeck. Kind: Reijertgen Verbeeck x huwt 1) NN van Schatwijk 2) Hendrick Knoop.
Relatie met Reijer VERBEECK.
7.  Marien, overleden in 1515, sterft samen met haar zus Feijsgen.
Uit de derde relatie:
8.  Aernt Wouter, vermeld 1484, * Bron: Booth, Greidanus-Jager.

95213 Gerborch COMANS, overleden 1521, * Wapen: 3 lelies 2-1
* Zie ook: Wapenheraut 1908, pag. 497.

Uit dit huwelijk: 6 kinderen (zie onder 95212).

95214 Hendrik van DAMMASSCHE, * woonde in 1492/93 op de hoek van de Viesteeg/Oudegracht Oostzijde, werd aangeslagen voor 30 stuivers. (Bron: SA I 623).
Relatie met
95215 Katharina Arnout BINOPS BUSERSDR (Busersd.), overleden voor 1516. Wapen: zie Wouter de Jonge, Monumenta van Buchel, rechtsonder. Dochter van Arnout Arnold BEINOPS (Buser) (zie 190430).
Uit deze relatie:
1.  Aeffgen Hendriksdr. van DAMASTEN (zie 47607).
2.  Brecht (van der Mas), * niet zeker of ze zo goed in de genealogie is geplaatst. Huwt Jan Gerritsz.

126956 Warner AMSINCK, geboren circa 1480 te Oldenzaal, overleden circa 1500. CBG: * C. Amsinck, De Niederlandische und Hamburgische Familie Amsinck: ein Versuch einer Familiengeschichte 1923/Hamburg 1886 2 dln in 3 banden. ; * F. Wecken. Kwartierstaat van de Fam. Westphal (1882-1894) Leipzig 1925. ; * CBG Dossier Amsinck, Coll. Bloys van Treslong B, Coll. Kleinhoonte, (Fam. arch.) Rutgers van Rozenburg. ; * R.G. Tjassens. Het geslacht Tjassens. Een Fam. van ambtenaren, landbouwers, militairen en regenten, Paterswolde 1991 Bron. 1612. ; * Coevorder Familie Boek 1998/2001 4 dln Bron: 2145 I. ; In Zwolle archief: toegangsnr. A inv.nr. 15513, Siso 900.3 Titel: Hamburger Portraite den 17 jahrhunderds red. Museum fur Hamb. Geschichte. (Bevat portret van Rudolf Amsinck).
* De -ink- uitgang van de familienaam wijst er wel op, dat de oorsprong van de familie in Twente te zoeken is. Dat klopt ook. In het Twentse dorp Mander staat altijd nog een boerenhoeve de Amsink-hof die in 1391 al in officiele stukken werd genoemd en waar tot op heden nazakten van de familie Amsink wonen. Vanuit dit dorpje hebben de Amsinks zich verspreid over de overige plaatsen in Twente en Overijssel, zo kan men ze vinden in Oldenzaal, Ommen, Hardenberg, Veenebrugge, Deventer, Ootmarsum, Gramsbergen. De Zwolse burgemeester Roelof Amsinck (1518-1589) had een broer Johan Amsinck, wiens nakomelingen wij door een geslachtsregister, dat Werner Crans in 1664 schreef, ook kennen.
* Gevonden in HCO: - Amsinck, Roelof, 1617-03 bij hem is Trijne Everts dochter van Evert Ehrlijckkamp, dienst-maecht. Trb. RBSO nr. 721, blz. 236; -Amsinck, Rolef, 1622-10, zijn weduwe Aeltgen Ruesen, gaat in ondertrouw met Jacobus Wiferding (getr. 03-11-1622) Trb. RBSO nr. 721 blz. 289; - Amsinck, Werner 1609-10, borgemeester, zijn nagelaten dochter Anna Amsincks gaat in ondertrouw met Peter Roelefs getr. 12-11-1609 Trb. RBSO nr. 721 blz. 183; - Amsinck, Warner 1616-04, burgermeester, zijn nagelaten dochter Vrede Amsinck gaat in ondertrouw met Cornelis van Keppel. Getr. 05-05-1616. Trb. RBSO nr. 721, blz. 231; - Amsinck, Werner, 1592-02, borgemr., bij hem is Willemken Wijnolts van Deventer dienstmaecht. Trb. RSBO 721, blz. 56; - Ansinck, Werner, 1588-04-07 is get. bij doop van het kind van Albert Dercksen enzijn vrouw Alijdt Holterman. N.H. Doopboek (6)95 bl. 72.

Relatie.
Uit deze relatie:
1.  Roelof, raadsheer te Zwolle in 1564, 1552 burgemeester van Zwolle, geboren circa 1518 te Oldenzaal (gezindte: ev.luth?), overleden circa 1585 te Zwolle, * Wapen: een goud veld met 3 groene hulsbladen.
* Zie Amsinck: Zwolle, Band 127: Deutsches Geschlechterbuch 14e band R. Hauschild-Thiessen.
* 11 kinderen in totaal waarvan 5 jong gestorven, namen onbekend.
* Inv.nr. (24nrs.) 14: Akte van belening van Rudolf Amsink met de tienden in de buurschap Ringe, gericht Emlicheim, concept 1620. Particuliere Leenkamers. Historisch Centrum Overijssel.

Gehuwd voor de kerk circa 1539 te Hardenberg met Anna KAMFERBEKE, geboren circa 1520 te Hardenberg, overleden na 1583 te Zwolle, dochter van Steven KAMFERBEKE (zie 126958).
2.  Johann (zie 63478).

126958 Steven KAMFERBEKE, overleden voor 1486. Hollandse Adel, "Ampferbeck", beleent met een tiende in Uelsen die zich tot op Rudolf Amsinck vererft, (In DGB Band 127 Roelof) CBG. Zoon van Johan KAMFERBEKE (zie 253916) en Elysebeth (zie 253917).
Relatie.
Uit deze relatie:
1.  Anna, geboren circa 1520 te Hardenberg, overleden na 1583 te Zwolle.
Gehuwd voor de kerk circa 1539 te Hardenberg met Roelof AMSINCK, raadsheer te Zwolle in 1564, 1552 burgemeester van Zwolle, geboren circa 1518 te Oldenzaal (gezindte: ev.luth?), overleden circa 1585 te Zwolle, * Wapen: een goud veld met 3 groene hulsbladen.
* Zie Amsinck: Zwolle, Band 127: Deutsches Geschlechterbuch 14e band R. Hauschild-Thiessen.
* 11 kinderen in totaal waarvan 5 jong gestorven, namen onbekend.
* Inv.nr. (24nrs.) 14: Akte van belening van Rudolf Amsink met de tienden in de buurschap Ringe, gericht Emlicheim, concept 1620. Particuliere Leenkamers. Historisch Centrum Overijssel.
Zoon van Warner AMSINCK (zie 126956).
2.  Henrica (zie 63479).

Generatie XVIII
 
133440 Jan Baertout HUGENZ, zoon van ws. Huge Andries(z) SEVERITSZ (zie 266880) en ws. Machteld Gerit PIETERSZNDR. (zie 266881).
Relatie met
133441 Lubbe HUGENDR.
Uit deze relatie:
1.  Huge Jan BAERTOUTSZ (zie 66720).

133446 Gijsbrecht Jan WITGENSZN, drapenier en Heilige Geestmeester te Delft, overleden voor 1496, zoon van Jan Gijsbrecht WITGENSZN (zie 266892) en Alijt Gerijt MEIJNAERTSZNDR. (zie 266893).
Ondertrouwd te Delft met
133447 Katrijn GEREIJTSDR. Geboren circa 1440, overleden na 1505, dochter van Gerijt VINCK (zie 266894) en Baertraet (Baerte) NN (zie 266895).
Uit dit huwelijk:
1.  Alijdt Gijsbrecht Jan WITGENSZNDR. (zie 66723).

133448 Claes van ZIJL, begraven op 17-08-1483.
Relatie met
133449 Clara.
Uit deze relatie:
1.  Willem CLAESZ. up GANSOIRDE (zie 66724).

133450 Willem N.N.
Relatie.
Uit deze relatie:
1.  Jan Willemsz de BRUIJN, zegel bekend.
2.  Hillegont WILLEMSDR. (zie 66725).

133452 Florijs HEIJNRICSZ (die BACKER), vroedschap te Schiedam (1463), eigenaar van land in Overschie, overleden in 1450 te Schiedam, begraven te Schiedam (St. Janskerk), * wapen: in rood een molenrad van zilver, helmteken een molenrad tussen een vlucht. De kleuren van het wapen zijn bevestigd door een wapenbord in het raadhuis te Geervliet, waarop het wapen van Willem Melchiorsz Welhouck, president-leenman van Putten, aldus voorkomt: gevierendeeld, 1. Welhouck, 2. van Buyten, 3. Muys, 4. in rood een molenrad van zilver.
* Behoorde tot de XXI die in het Schiedamse handvest van 8 augustus 1463 door Graaf Filips van Bourgondie (de Goede) werden aangewezen tot de magistraatsbestelling.
In 1501 stichtte zij een vicarie op het altaar van St. Quirinius en St.Ursula in de St. Janskerk te Schiedam.
 
* In Augustus 1556 verkopen de kleinkinderen van Floris Henricksx. aan de heilige geestmeesters een huis in de Lange Kerckstraat te Schiedam, afkomstig van diens vrouw Geertruyt, die bij haar testament heeft bepaald dat mr. Floris Cornelisz. gedurende zijn leven hiervan het vruchtgebruik zal hebben, dit met toestemming van haar zoons Heynrick en Willem. (Oud Rechterlijk Archief, inv.nr. 326) Deze priester is kennelijk een bloedverwant, vermoedelijk een kleinzoon van Geertruyt, die dus nog of een zoon of een dochter gehuwd met Cornelis gehad zal hebben..
Over de kwartierwapens tenslotte nog dit: Willem Florisz en Henrick Florisz. hebben beiden het merletten wapen op hun zerk, dat het wapen is van de grote 'clan' in het Westland, waartoe behoren de geslachten Van Hoylede, Van Holy en Muys, welke laatste in de vijftiende en zestiende eeuw te Schiedam gevestigd is. Hebben beide broers een meisje Muys getrouwd of is het het wapen van hun moeder? De beide andere wapens op de zerk van Henrick zijn Van Sevender en de dwarsbalk behoort aan het Westlands geslacht Tou-van der Burch. Henrick treedt voor het Hof van Holland op als bloedverwant van de kinderen uit het echtpaar Dirc Duyst en Sophia van Sevender. Ook hier blijft de vraag open of Van Sevender-Tou van der Bruch de wapens van zijn vrouw of van zijn moeder zijn.
Tenslotte mag de hier behandelde familie onze aandacht hebben i.v.m. het door hun gevoerde wapen, een rad. Een zwart rad op zilver wordt nl. ook gevoerd door het Schiedamse geslacht Van Hoogendorp. Volgens een beschrijving van rouwborden te Haarlem van het geslacht Van Berckenrode zou dit Schiedamse wapen een zilver rad op rood zijn (Collectie Opt Straeten van der Moelen in de bibliotheek van het Koninklijk Nederl. Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde). Bron: C. Hoek, Genealogische en heraldische Gedenkwaardigheden in de St. Janskerk te Schiedam. (Ons Voorgeslacht)
 
* Leenmannen van Honingen die als getuige staan voor belendingen maar van wie geen leenacten voorkomen: gevonden ene Florijs Hendricksz van der Duijn 07-10-1479 blz. 104-105. Bron: Ons Voorgeslacht no. 96, 7e jrg. 1962 p. 79-78febr. 2962; Overschie Repertorium van de lenen van Honingen.
Zoon van Heynric DANELSZ (zie 266904) en NN (zie 266905).
Relatie met
133453 Geertruijt Jacobs MUIJSZNDR. (1490) drapenierster, stichtte een vicarie in 1501, overleden na 1501 te Schiedam, wapen: schild zilver beladen met een rood vrijkwartier rechtsboven en 7 rode merletten/merels zonder nebbe en poten 2-2-3 het schild gedekt met een kroon van 2 fleurons.
 
Bron: Het Gasthuis te Delft Inventarisno. 71
26-06-1482. Boeckel Gerrijtsz van Santen en Went Heynricxz. verkopen aan Geertruyt, de weduwe van Floris die Backer, 2/5 deel van de helft van 17 morgen land te Ouderschye, hen aanbestorven namens hun vrouwen van Teyner Martijsz. en zijn vrouw, hun schoonouders, gemeen met het oude gasthuis te Delff. Belend ten oosten: Wouter van Mattenesse en Philips van der Spangen, ten westen: Claes Claesz. en Willem Velant, ten zuiden: de koopster, ten noorden: de laan van der Spangen. Bezegeld door Vranck Claesz en Doman Jansz. (fol. 1vo)
 
07-08-1482. Pieter Reynersz., priester, verkoopt aan Geertruyt, de weduwe van Florijs Heynricxz, 1/5 deel van de helft van 17 morgen land te Ouderschie gemeen met het oude gasthuis te Delff en de koopster. Belend te oosten: Wouter van Matenesse en Philips van der Spangen, ten westen: Claes Claesz en Willem Velant, ten zuiden: de koopster, ten noorden: de laan van der Spangen. Bezegeld door Evert Jansz en Vranck Claesz. (fol.2)
 
07-03-1483. Heynrick Claesz., schout te Ouderschie in het ambacht van Jan van Naeltwijc Adriaensz., Mattheeus Pietersz., Claes Claesz., Daem Jansz., Zijbrant Willems en Wouter Heynricxz., buren aldaar, oorkonden dat de gasthuismeesters van het oude gasthuis te Delff voor de vierschaar het door Geertruijt, de weduwe van Florij Heynricksz die Backer, gekochte land hebben doen naasten en dat Geertruyt haar kooppenningen terug ontvangen heeft. (fol.2vo.)
, dochter van Jacob MUYSZ. (zie 266906) en Alijt Willem PIETERSZNDR. (van DORP) (zie 266907).
Uit deze relatie:
1.  Willem FLORIJSZN (die BACKER) (van Schyedam) (zie 66726).
2.  Henrick FLORISZ. Tresorier, burgemeester, schepen, getijdemeester, waardijn van het laken, heilige geestmeester, broodweger, visbewaarder, geboren circa 1464, overleden op 11-11-1520 te Schiedam. Hier leyt begraven Henrick Florisz., Hierusalemsheere, sterft 11 novemb. a.o. 1521, sone van Floris Henricksz., die sterf a.o. 1480. * Wapen: een molenrad misschien in rood een molenrad van zilver. Helmteken: een molenrad tussen een vlucht. Bron Jaarboek CBG dl. 12 1958).
* is op bedevaart naar Jerusalem geweest (zie emblemen op zijn grafzerk).
* wapens op de grafzerk: Hoofdwapen: gedeeld I. een rad, II. twee beurtelings gekanteelde dwarsbalken. Het hoofdwapen is vergezeld van 4 wapens n.l. boven: 1e een rad. 2e. twee beurtelings gekanteelde dwarsbalken. Onder: 3e zeven merletten zoomsgewijs, in de rechter bovenhoek vergezeld van een vrijkwartier. 4e. een gebogen schuinbalk.


145408 Jonkheer Hendrick van GREVENBROEK, heer van Renswoude, zoon van Jonkheer Johan van GREVENBROEK (zie 290816) en joffer Elsebene DICKBIER (zie 290817).
Relatie met
145409 Jonkvrouwe Catharina van KERSBEEK, vrouwe van Ysteren, dochter van Ridder Jan van KERSBEEK (zie 290818) en Jonkvrouwe Margriet van BISDOMME (zie 290819).
Relatie (1) met Jonkheer Hendrick van GREVENBROEK (zie 145408).
Relatie (2) met Gerard van LINTER.
Uit de eerste relatie:
1.  Adriaan, heer van Grevenbroek.
2.  jonkheer Johan (zie 72704).

145410 Eustatius van Zijttert van den CRUIJS, check: ivm Van der Cruijs: A. van der Velden Gen. Nachrichten uber einige der altesten Familien der Neustadt Hanau, Weimar 1901, Br.L. 1964.
Relatie.
Uit deze relatie:
1.  Christina Staetsdr. (joffer) van SITTERT (van Sittert) (zie 72705).

145512 Wouter Jan PEIJNENBORCH (PANENBORG), geboren circa 1408, overleden na 1495, zoon van Jan Wouter POYNENBORCH (zie 291024) en Hadewijch Godert Hendrick (Hille) BRABANS (zie 291025).
Relatie met
145513 Margriet Wouter de VRIEZE, dochter van Wouter die VRIEZE (zie 291026) en Kathalijne Wouter NOUWEN (zie 291027).
Uit deze relatie:
1.  Jan Wouter Jan PEIJNENBORCH (POEIJNENBORCH) (zie 72756).

145600 Jan POLSLAUWERS. Coll. V. Dijk: Oisterwijk: R154-1443-6V; R161-1545-30v.
* check NL 1975, 10 e.v.

Relatie met
145601 Engelbertken Hendrick van de LAER.
Uit deze relatie:
1.  Hendrik Jan (Pulskens) (zie 72800).
2.  Elisabeth Jan.
3.  Jan Jan.

145602 Herman Jan Herman van BOERDEN. Coll. V. Dijk: Oisterwijk: R160-1452-10v; R161-1454-30v; R163-1455-15; R164-1456-27v; R165-1457-7. Zoon van Jan Herman van BOERDEN (Rugdijcks van Alphen) (zie 291204).
Relatie met
145603 Aleijt.
Uit deze relatie:
1.  Adriaen Herman.
2.  Elisabeth Herman (zie 72801).
3.  Hendrick Herman.
4.  Herman Herman.
5.  Jan Herman, overleden voor 1474.
Relatie met Mechteld NN.
6.  Katelijn Herman.
Relatie met Laureijs Jan Laureijs MUTSAERTS. Katelijn Herman van Boerden. Opmerking: Bij dat hangende Rijs. Zoon van Jan Laureijs MUTSAERTS (zie 145728) en Hille Jan SHEEREN (zie 145729).
7.  Mechteld Herman.
8.  Oede Herman.
9.  Peter Herman.

145656 = 72840 Adriaen de MOLDER SMOELNEERS.
145657 = 72841 Elisabeth.
 
145658 Jan Jan Maes AELWIJNS. Coll. V. Dijk: Jan Jan Claes Alelwijns is ook getrouwd met Heijlwich Meeus Jan Druijts. Daar komen dezelfde twee kinderen voor. R278-1530-22v; R289-1543-43. Zoon van Jan Thomas (sr) AELWIJNS (zie 291316) en Engelbertken (zie 291317).
Relatie met
145659 Heijlwich Meeus Jan DRUIJTS.
Uit deze relatie:
1.  Adriaen Jan Jan.
2.  Aleijt Jan Jan (zie 72829).

145680 Gherit Betten SMOELNEERS, overleden voor 1440, zoon van Jan Betten SMOELNEERS (zie 291360) en Hyllegont (zie 291361).
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1439 met Kathelijn Melijs BOLLAERTS.
Gehuwd voor de kerk (2) voor 1440 met Elisabeth (zie 145681).
Uit het tweede huwelijk:
1.  Adriaen de MOLDER SMOELNEERS (zie 72840).
145681 Elisabeth.
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1440 met Gherit Betten SMOELNEERS (zie 145680).
Gehuwd voor de kerk (2) voor 1446 met Jan Willem STICKERS.
Uit het eerste huwelijk: 1 kind (zie onder 145680).

145690 Jan Godevaert van der VEECKEN.
Relatie.
Uit deze relatie:
1.  Beertken Jan Godevaert (zie 72845).
2.  Claus Jan (Godevaerts).

145728 Jan Laureijs MUTSAERTS, land inde Rijt. Coll. V. Dijk: Oisterwijk: R143-1421-117; R149-1435-7v; R150-1436-34; R153-1443-33; R154-1444-25; R156-1446-23; R161-1453-16v; R163-1455-14v. Zoon van Laureijs MUTSAERTS (zie 291456) en Hillegont Henric SNIJDERS (zie 291457).
Relatie met
145729 Hille Jan SHEEREN, dochter van Jan HEERDEN (zie 291458) en Engelbertken (zie 291459).
Uit deze relatie:
1.  Eelen Jan Laureijs (zie 146452).
2.  Jan Jan, huwt Aleijt Denis Lang Daneels.
3.  Laureijs Jan Laureijs. Katelijn Herman van Boerden. Opmerking: Bij dat hangende Rijs.
Relatie met Katelijn Herman van BOERDEN, dochter van Herman Jan Herman van BOERDEN (zie 145602) en Aleijt (zie 145603).
4.  Willem Jan Laureijs (zie 72864).

145730 Vrank Aert van der HOEVEN, woonplaats: Haaren. Coll. V. Dijk: Oisterwijk: R150-1436-41; R160-1452-10 en 20.
Relatie met
145731 Mechteld Peter van BUERDEN, dochter van Peter van BUERDEN (zie 291462).
Uit deze relatie:
1.  Aert Vranck Aert.
2.  Heijlwich Vranck, huwt Adriaen Herman van Boerden.
3.  Juet Vranck Aert (zie 72865).

145736 Jan van HEIJST, overleden voor 1407. Coll. V. Dijk: Oisterwijk: R143-1418-12 en 15v; R145-1425-1; R147-1430-24v; R156-1446-24; R159-1451-2.
Relatie met
145737 Mechteld Daneels LANG-DANEEL (Langhdaneel), overleden na 1422.
Uit deze relatie:
1.  Aert.
2.  Daniel Jan (zie 72868).
3.  Jan.
4.  Matheeus, huwt Geertruid Jan Maes.
5.  Peter.

145738 Sijmon Herman HEERDEN (die Heerde).
Relatie met
145739 Lijsbeth NN.
Uit deze relatie:
1.  Heijlwich Sijmon Hermans (die Heerde) (zie 72869).

145800 Hendrick Roelof HENDRICKS. Coll. V. Dijk: op zijn fiche heeft zijn vrouw: Heijlwich Jan Stappaerts. op zijn fiche staan 6 kinderen genoemd: Margriet, Roelof, Jan, Michiel, Adriaen en Kerstine. Oisterwijk: R156-1446-16; R160-1452-26v; R161-1453-18.
Relatie met
145801 Heijlwich Jan Jan STAPPAERTS, dochter van Jan Jan STAPPAERTS (zie 291602).
Uit deze relatie:
1.  Adriaen Hendrick Roelof (Stappaerts), overleden voor 1503, huwt Jenneken Jan Back.
2.  Jan Hendrick Roelof.
3.  Kerstina Hendrick Roelof.
4.  Margriet Hendrick Roelof.
5.  Roelof Hendrick Roelof, huwt Hillegonda Aert Nouden.
6.  Michiel Hendrick ROELOFFS (Stappaerts) (zie 72900).

145920 Petrus Wilhelmus MUTSAERTS, wonende 't Zand. Coll. V. Dijk: Peter Willem Mutsaerts woont op 't Sant, tussen de Tongerlose Hoef en de landscheiding van Breda. R256-1502-2v; R257-1505-42v (R207-1504-42v(?)); R258-1506-12v; R261-1509-20; R263-154-2v; R263-1512-1v; R264-1513-32; R267-1518-30v, 31 en 45. Zoon van Willem Jan Laureijs MUTSAERTS (zie 72864) en Juet Vranck Aert van der HOEVEN (zie 72865).
Relatie met
145921 Engelberta Henrick BEERTKEN.
Uit deze relatie:
1.  Denijs Peter Wilhelmus (zie 72960).
2.  Engelbertken.
3.  Jacoba.
4.  Maria, overleden voor 1537.
5.  Peterken.

145932 Niclaes Wouter Willem ZEGERS. Coll. V. Dijk: R282-1535-5; R287-1540-26. Zoon van Wouter Willem ZEGERS (zie 36622) en Magdalena Willem Jan MUTSAERTS (zie 36623).
Relatie.
Uit deze relatie:
1.  Adriaen Niclaes Wouter.
2.  Aleijd Niclaes Wouter, huwt Gijsbert Rosen.
3.  Heijlwich Niclaes Wouter, huwt Peter Reijnier van Broeckhoven.
4.  Margriet Niclaes Wouter.
5.  NN.
6.  Peter Niclaes Wouter (zie 72966).
7.  Willem Niclaes Wouter, huwt Agnes.

145936 = 72864 Willem Jan Laureijs MUTSAERTS.
145937 = 72865 Juet Vranck Aert van der HOEVEN.
 
145938 Jan Denijs MEIJNAERTS. Coll. V. Dijk: R258-1506-6v en 16v; R261-1509-27v.
Relatie met
145939 Geertruijd.
Uit deze relatie:
1.  Andries Jan Denis.
2.  Denijs Jan Denijs.
3.  Elisabeth Jan Denijs.
4.  Geertruijd Jan Denijs (zie 72969).

145968 = 72840 Adriaen de MOLDER SMOELNEERS.
145969 = 72841 Elisabeth.
 
145970 Peter Daniel van BOERDEN. Coll. V. Dijk: R256bis-1504-2v; R261-1509-1.
Relatie met
145971 Katelijn.
Uit deze relatie:
1.  Agnes Peter Daniel (zie 72985).
2.  Antonis, huwt Marij Laureijs Elen Mutsaerts.
3.  Luijtgaard, huwt Antonis Bartholomeus Jan Biekens.

146434 = 72898 Jan LEIJTEN.
146435 = 72899 Heilwich.
 
146440 Gerit Wouter RODE GERIT. Coll. V. Dijk: op het fiche van zijn schoonvader staat dat hij getrouwd is met Aleijt van de Heesacker en een zoon heeft: Jan. R256bis-1504-21v. Oisterwijk: R147-1428-44v. Zoon van Wouter Gerit RODE GERIT (zie 292880) en Aleijt (zie 292881).
Relatie met
146441 Geertruid Jan Corst BONTE, dochter van Jan Corst BONTE (zie 292882) en Margriet van de HEESACKER (zie 292883).
Uit deze relatie:
1.  Aert Gerit Wouter.
2.  Geertruid Gerit Wouter.
3.  Gerit Gerit Wouter.
4.  Hendrick Gerit Wouter.
5.  Willem Gerit Wouter.
6.  Wouter Gerit Wouter.
7.  Jan Gerit WOUTERS (zie 73220).
8.  Peter Gerit WOUTERS.

146448 = 36434 Herman Daniel Jan van HEIJST (Herman Heijsten).
 
146450 Wouter van de SCHUEREN. Coll. V. Dijk: R264-1513-21.
Relatie.
Uit deze relatie:
1.  Jan.
2.  Peterken (jr).
3.  Peterken (Sr) Wouter (zie 73225).
4.  Willem.

146452 Eelen Jan Laureijs MUTSAERTS, overleden voor 1481, zoon van Jan Laureijs MUTSAERTS (zie 145728) en Hille Jan SHEEREN (zie 145729).
Relatie.
Uit deze relatie:
1.  Embrecht Eelen, bron: boek Mutsaets.
Relatie.
2.  Jan Elen Jan (zie 73226).
3.  Laureijns Eelen, bron: De nakomelingen van Mutsarts-Mutsaerts-Mutsaers-Musters en andere hieraan verwante families 1270-2000.
4.  Viven Eelen Jan.
Relatie met Jan Niclaes ZEGERS.

146454 Wouter BEIJ. Coll. V. Dijk: R265-1513-11v.
Relatie met
146455 Heijlwich.
Uit deze relatie:
1.  Jenneken Wouter.
2.  Peterken Wouter (zie 73227).

146470 = 72898 Jan LEIJTEN.
146471 = 72899 Heilwich.
 
146528 Adriaen aen den COUWENBERGH, geboren circa 1420 te Tilburg. Zie ook: 'Aandenken aan de overwinnaar: 500 jaar familiegeschiedenis: deel I en II (Kouwenberg) door B. en M. Kouwenberg, te vinden in het CBG onder G/Kouw/1-2/depot.
Relatie.
Uit deze relatie:
1.  Wouter (zie 73264).

146532 Jacob Aert van de BREKEL (Brekelmans), overleden na 1512. Coll. V. Dijk: R253-1498-13; R261-1509-17v; R266-1517-5v en 6; R278-1530-50 en 51v; R282-1535-39; R296-1550-1, 8v en 70. Zoon van Aert Aert Aert van de BREKEL (zie 293064) en Elisabeth Jan Peter van de WIEL (zie 293065).
Relatie.
Uit deze relatie:
1.  Adriaen Jacob Aert.
2.  Aert Jacob Aert.
3.  Andriesken Jacob Aert.
4.  Daniel Jacob Aert.
5.  Ghijsbrecht Jacob Aert.
6.  Heijlwich Jacob Aert (jr).
7.  Heijlwich Jacob Aert (sr).
8.  Marij Jacob Aert.
9.  N.N. Jacob Aert.
10.  ? Mechteld Jacob Aert van den BREKEL.
Relatie met Hendrick Gerit BEIJKENS (van Boerden).
11.  Aert Jacob Aert BREKELMANS (zie 73266).

150780 Hayung ALDERSNA, hoofdeling te Lintel nabij Norden, zoon van Wiltet ALDERSNA (zie 301560) en NN (zie 301561).
Relatie met
150781 Heba van KLEINBORSUM, erfgename van de Klunderborg te Emden, dochter van Ewo SIBRANDS (zie 301562) en NN van MIDLUM (zie 301563).
Uit deze relatie:
1.  Wiltet (zie 75390).

150782 Tadonis EGGENA, geboren te Norden.
Relatie met
150783 NN.
Uit deze relatie:
1.  Luwa Tadonis (zie 75391).

171424 Gijsbrecht BUIJTERMAN (Butterman), geboren circa 1424, * in 1494 vermeld als 70-jarige bij de informatie Zwammerdam (filiatie is hypothetisch, er zijn geen documenten die een directe link leggen).
Relatie.
Uit deze relatie:
1.  Pieter GIJSBRECHTS (Butterman) (zie 85712).

183192 Aert Janssz (Arnout) HONTHORST, * Ons Voorgeslacht, jrg. 1980, pag. 458. Lenen van de proosdij van Oud-Munster, gelegen in de provincie Zuid-Holland, door C. Hoek. : 2. Een tiende te Capelle op die IJssel bij de kerk. : - in 13..: Aernt van Honthorst, vermeld in 1395. : - in 14..: Dirck van Honthorst.
* Ons Voorgeslacht 2004, pag. 390. Wapen: een rode enkelkoppige adelaar op een zilver veld. ????

Relatie met
183193 Diewer N.N. Overleden na 1524.
Uit deze relatie:
1.  Jacob Aertssz (zie 91596).
2.  Dominicus Aerts, raad, schepen, kameraar van Utrecht (1532-1568).
Relatie met Burchjen MR. GERIT de ORGELMAKERSDR.
3.  Jan.
4.  Sophia.

190424 Herman Woutersz. de JONGE, burger van Utrecht (1403), heemraad van de Stadsweijde, vermeld 14-17-1436, overleden voor 1460, * Klapper op de burgers van de Stad Utrecht, aangetroffen tussen 1306-1579, Herman Wouterszoen die Jonghe/Jonge 1403, blz. 63r.
* niet bekend uit welk huwelijk zijn zoon stamt.
* 1406 Harman de Jonge en Lysbeth zijn wijf anno 1406 vermeld in de memorien van de Minrebroeders te Utrecht (RAU, Verz. Buchel Boot 3 f 12)
* heeft mogelijk nog een zoon Jacob, eventueel nog een zoon Herman?
* Zie ook : Ned. Leeuw 1970, pag. 89.
* Zie ook: Histoire de la maison de Chastillon-sur-Marre, Paris, 1621. Stamtafel bijna alle takken (Blois tot 1610). Zie ook Gouthoven en Van Leeuwen Batavia Illustrata.
* Akten van vestiging, verkoop en overdracht van lijf-, los-, en erfrenten voor schepenen van Utrecht: (326) Herman die Jonge en zijn vrouw Foyse aan Hendrik die Goyer in het jaar 1439. (Toegangsnr. 355; 3.2.1.1.20.)
* check: Brab. Hist. Centrum: Archieftitel: Cuijpers van Velthoven 1320-1870, toegangsnr. 346. inv.nr. 3524. Biografie Jacops/Janssens van Roosendaal/De Jode/De Jonge?Joris. op fiche. Ongedateerd.

Gehuwd (1) na 1440 met Foeye EVERTS (Smit?), overleden na 1460, * zus van Jacob en Rijcout Everts, Booth. (Amersfoort?).
Relatie (2) met Lijsbeth (zie 190425).
Uit het eerste huwelijk:
1.  Fye Hermans de JONGEDR. Overleden in 1439.
Uit de tweede relatie:
2.  Cornelis, overleden na 1507.
3.  Maria, overleden na 1507.
4.  Wouter Hermansz. (zie 95212).
190425 Lijsbeth, overleden na 1507, * Lijsbeth Harman de Jongen weduwe, Cornelis, Maria en Wouter haer kinderen, transporteren Gerrit Foeijt de helfte van een huijs in de Viesteech, daer Gosen Poertman de wederhelft all toebehoordt (Oud Rechterlijk archief). D.d. donderdag na Bonifacij 1507.
Uit deze relatie: 3 kinderen (zie onder 190424).

190430 Arnout Arnold BEINOPS (Buser), notaris te Utrecht.
Relatie.
Uit deze relatie:
1.  Mr. Willem BINOP (Buser), notaris meestal voor de geestelijken.
2.  Katharina Arnout BINOPS BUSERSDR (Busersd.) (zie 95215).

253916 Johan KAMFERBEKE, geboren circa 1450, overleden voor 1486, zoon van Johan KAMFERBEKE zu VOLLENHOVE (zie 507832) en Mechtild van der RUTERBERG (zie 507833).
Relatie met
253917 Elysebeth, overleden na 1486.
Uit deze relatie:
1.  Steven (zie 126958).

Generatie XIX
 
266880 ws. Huge Andries(z) SEVERITSZ, schepen van Leiden, neef van Jan Baertout, schepen van Leiden, tr. Alijd Hugendr. van den Bosch, kinderloos, 1378 opvolgingsregeling voor leenbezit. Jan Baertout was waarschijnljk zoon van Jan van Brabant, schepen van Leiden, die ws. een zoon van Floris van Brabant was welke een neef van Hendrik, burggraaf van Leiden was. (Bron: CBG Verslag reunie C. van Sparwoude 2996 (15e) G. Spar. 1996.
Relatie met
266881 ws. Machteld Gerit PIETERSZNDR.
Uit deze relatie:
1.  Jan Baertout HUGENZ (zie 133440).

266892 Jan Gijsbrecht WITGENSZN, drapenier. GA Leiden, rechterlijk archief, nr 41, 1461-1477, fol 438, archieven van de gasthuizen, nr. 1356 fol 15 nr. 1357 fol 53 nr. 1358 fol 72v. Zoon van Gijsbrecht WIT(ghen) (die Witte) (zie 533784) en Margriete NN (zie 533785).
Relatie met
266893 Alijt Gerijt MEIJNAERTSZNDR. GA Leiden, archieven van de gasthuizen nr. 442, p. 156 nr. 1160 fol 13v, dochter van Gerijt MEIJNAERTSZN. (zie 533786) en Geertruijt (zie 533787).
Uit deze relatie:
1.  Gijsbrecht Jan (zie 133446).

266894 Gerijt VINCK, overleden voor 1452 te Leiden, begraven te Leiden (St. Pieterskerk), zoon van Gerijt Jacob VINCKENZN. (Geryt Vinck) (zie 533788) en NN (zie 533789).
Relatie met
266895 Baertraet (Baerte) NN, geboren circa 1395, overleden voor 1480 te Leiden, begraven te Leiden (St. Pieterskerk).
Uit deze relatie:
1.  Katrijn GEREIJTSDR. (zie 133447).

266904 Heynric DANELSZ, (1417) schepen van Delft, gegoed te Overschie, geboren rond 1380 te Vlaardingen, overleden 1421 te Delft (Oude Kerk), * Koop op 18-07-1411 tien hond lands in Ketel. Een charter van 22-07-1417 vermeldt 'Heynric Danelssoon erve' te Overschie (eertijds Ouderschie). In hetzelfde jaar, 1417, wordt hij schepen van Delft. Het land in Ketel wordt op 02-10-1428 verkocht door Jacob Backersz. Op 22-12-1434 doet hij een schenking aan het Delftse klooster St. Agatha, wat wordt bevestigt door Ghijsbrecht Heynricxz, zijn zoon. Zoon van Danel HUGHENSZN (zie 533808) en NN (zie 533809).
Gehuwd voor de kerk circa 1400 met
266905 NN, overleden in 1477 te Delft, begraven in 1447 te Delft (Oude Kerk), * Bron kasboekje Oude Kerk te Delft (NL 1964): 'Dit is men sculdich den Goetshus behalven den renten in den jair MCCCCXLVII op Sinte Martinsdach in den winter ende waeren Goethusmeesters Boudyn Hart, Jan Jacobsz ende Pyn Aelbrechtsz. .. Van Jan Hugenz. die scoemaker te Nyewe Gasthus toe ... Item Huych Hein Danelsz van sijn moeders graf opdoen in de kerc 1 pond ende testament'. (uit het geslacht Van Sevender).
Uit dit huwelijk:
1.  Florijs HEIJNRICSZ (die BACKER) (zie 133452).
2.  Ghijsbrecht (Ghijs) HEYNEZ (die BACKER), poorter van Schiedam, * bezat in Hogenban leengoed van Honingen.
*Bron Nederlandsche Leeuw, 1964.: "ic Ghijsbrecht Heynrixsone, poirter in Scyedamme, doe cond allen luden, dat ic geloeft hebbe ende love voir mi ende minen nacomelingen den convente der zusteren tot Sente Aechten binnen Delff of den convente dair Hillegond mijn zuster wonachtich wesen sal, die vier morgen lands gelegen in Durbaerns zate in den ambochte van Ouderscye weder te heelen of te copen, in alre manieren als Heyn Danelssone mijn vader de zusteren in voirtiden ghegeven heeft ende dair zij die rente of ontfangen hebben, eer Hildegont mijn zuster voirsc. uten zusterhuse ghinc. Behouelic dat sij mi dairtoe hulpelic wesen sullen om die morgen lans die dairof vercocht is, weder te copen. Alle dingen sonder argelist. Omdat dit wair is ende ic zelve ghenen zegel en hebbe, soe heb ic gebeden Clays Danelssone mine neve, dat hi desen brief voir mi bezegelt heeft uuthangende mit sinen zegel. Int jair ons Heren MCCCC vier ende dertich opten twie ende twintichsten dach in decembri.

3.  Hillegond HEYNRIC (die BACKER), conventuaal.
4.  Huge HEYNRICS (die BACKER).

266906 Jacob MUYSZ. Poorter van Schiedam, heeft Joffer Aechtenwoning in bezit, geboren circa 1394, overleden voor 1453.
Gehuwd voor de kerk (1) circa 1418 met Alijt Willem PIETERSZNDR. (van DORP) (zie 266907).
Relatie (2) met Barbara Pieter GERRITSDOCHTER.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Geertruijt Jacobs MUIJSZNDR. (zie 133453).
2.  Ermbout|Warboud Jacobsz MUYS van HOLY.
266907 Alijt Willem PIETERSZNDR. (van DORP), geboren circa 1400, overleden voor 1442, dochter van Willem PIETERSZOON (zie 533814).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen (zie onder 266906).

290816 Jonkheer Johan van GREVENBROEK, heer van Grevenbroek, ridder, geboren circa 1370, overleden voor 1415, * Taxandria 1901 (let wel, heeft fouten)
* BP Den Bosch 1414-15 fol. 253
, zoon van Ridder Robbert van GREVENBROEK (van Renswoude) (zie 581632) en (Elisabeth) de la SAULX (zie 581633).
Ondertrouwd op 10-05-1405. Huwelijkse voorwaarden, Cartularium Mierlo regest 86 met
290817 joffer Elsebene DICKBIER, dochter van Jonkheer Hendrik IV DICKBIER (zie 581634) en Dirckjen Theodorica Willemsdr. van MEGHEN (zie 581635).
Ondertrouwd (1) op 10-05-1405. Huwelijkse voorwaarden, Cartularium Mierlo regest 86 met Jonkheer Johan van GREVENBROEK (zie 290816).
Gehuwd voor de kerk (2) circa 1415 met Jan STOCKELMANS, overleden voor 1437.
Uit het eerste huwelijk:
1.  jonkheer Hendrick (zie 145408).
2.  Pentecoste.
3.  Robrecht.
4.  Wouter.

290818 Ridder Jan van KERSBEEK.
Relatie met
290819 Jonkvrouwe Margriet van BISDOMME, dame van Betekom, dochter van Jan van den BISSCHOPDOMME (van IJssche) (zie 581638).
Uit deze relatie:
1.  jonkvrouwe Catharina (zie 145409).

291024 Jan Wouter POYNENBORCH, geboren circa 1378, zoon van Wouter Peter POYNENBORCH (zie 582048) en Margriet NN (zie 582049).
Relatie met
291025 Hadewijch Godert Hendrick (Hille) BRABANS, geboren circa 1380, dochter van Godert Henrick BRABANS (zie 582050) en Elisabeth NN (zie 582051).
Uit deze relatie:
1.  Wouter Jan PEIJNENBORCH (PANENBORG) (zie 145512).

291026 Wouter die VRIEZE.
Relatie met
291027 Kathalijne Wouter NOUWEN.
Uit deze relatie:
1.  Margriet Wouter de VRIEZE (zie 145513).

291204 Jan Herman van BOERDEN (Rugdijcks van Alphen), 9 kinderen.
Relatie.
Uit deze relatie:
1.  Gooswijn Jan Herman, overleden op 27-10-1446.
Relatie met Luijtgaert Willem Willems van KERCKHOVEN.
2.  Herman Jan Herman (zie 145602).

291316 Jan Thomas (sr) AELWIJNS. Coll. V. Dijk: R254-1500-7 en 21v; R256bis-1504-21v; R260-1508-16; R260-1509-16v; R284-1537-27. Zoon van Thomas AELWIJNS (zie 582632).
Relatie met
291317 Engelbertken.
Uit deze relatie:
1.  Adriaen Jan Maes.
2.  Alijt Jan Maes.
3.  Anna Jan Maes.
4.  Jan Jan Maes (zie 145658).
5.  Lijsbeth Jan Maes.

291360 Jan Betten SMOELNEERS, overleden voor 1420, woonde in 1413 in Udenhout. Bezat in 1384 de hoeve 'tgoet te Heijst' gelegen in Udenhout, welke hoeve hij verkregen had van Claeus Stert. In 1388 verkocht Jan de helft van goederen gelegen in Udenhout ter plaatse geheten 'die hoeve te Heijst' aan Gherijt Peter Vanny. Het gezin van Jan en Hyllegont vertrok tussen 1413 en 1420 naar Westilborch, waar het zich vestigde te Loven, zoon van Jacop SNABBE (Hessels) (zie 582720) en Aleyt (zie 582721).
Relatie met
291361 Hyllegont.
Uit deze relatie:
1.  Liesbeth Jacop HESSELS.
2.  Soffye Jacob HESSELS.
3.  Hessel JACOPSSOEN.
4.  Gherit Betten (zie 145680).
5.  Hessel SNABBE die OUDE.

291456 Laureijs MUTSAERTS, geboren te Oisterwijk, overleden voor 1443 te Oisterwijk, woon in 1423 aan het Creijven (Kraaiven) in de Hasselt te Tilburg. Coll. V. Dijk: Oisterwijk: R144-1421-22, 23-39; R153-1443-33 en 35v; R154-1444-24; R161-1453-27; R163-1455-23v; R164-1456-9.
Gehuwd voor de kerk voor 1422 met
291457 Hillegont Henric SNIJDERS. Coll. V. Dijk: Er staat een dochter Hillegond vermeld bij Henrick die Dreijer, zoon van Hendrick Snijders van Corvel, maar zonder partner. Dochter van Hendrik Hendrik die DREIJER (zie 582914) en Elisabeth Huijberts van BROECHOVEN (zie 582915).
Uit dit huwelijk:
1.  Jan Laureijs (zie 145728).

291458 Jan HEERDEN. Coll. V. Dijk, Oisterwijk: R150-1436-34.
Relatie met
291459 Engelbertken.
Uit deze relatie:
1.  Hille Jan SHEEREN (zie 145729).

291462 Peter van BUERDEN. Collectie Van Dijk: Oisterwijk: R152-1440-63v.
Relatie.
Uit deze relatie:
1.  Aleijd Peter.
2.  Daneel Peter.
3.  Elijsabeth Peter.
4.  Marij Peter.
5.  Mechteld Peter (zie 145731).
6.  Peter Peter.

291602 Jan Jan STAPPAERTS, zoon van Jan STAPPAERTS (zie 583204) en Kerstine (zie 583205).
Relatie.
Uit deze relatie:
1.  Heijlwich Jan Jan (zie 145801).

291840 = 72864 Willem Jan Laureijs MUTSAERTS.
291841 = 72865 Juet Vranck Aert van der HOEVEN.
 
291864 = 36622 Wouter Willem ZEGERS.
291865 = 36623 Magdalena Willem Jan MUTSAERTS.
 
292880 Wouter Gerit RODE GERIT. Coll. V. Dijk: R266-1516-22; R298-1522-13; R300-1555-57v; Oisterwijk: R144-1422-67v, 118v; R146-1428-15v en 16; R148-1433-28; R154-1443-12; R154-1444-38; R155-1445-18; R156-1446-5; R162-1454-23; R163-1455-22v en 32; R164-1456-15. Zoon van Gerit RODE GERIT (zie 585760) en Elisabeth NUWEN (zie 585761).
Relatie met
292881 Aleijt.
Uit deze relatie:
1.  Jan Wouter GHEENKENS.
2.  Gerit Wouter (zie 146440).
3.  Lambert Wouter.
4.  Gerit Wouter RODE GERITS.
5.  Niclaes Wouter RODE GERITS.

292882 Jan Corst BONTE. Coll. V. Dijk: R162-1454-23.
Relatie met
292883 Margriet van de HEESACKER.
Uit deze relatie:
1.  Engbrecht Jan Corst.
2.  Geertruid Jan Corst (zie 146441).
3.  Jan Jan Corst.
4.  Katelijn Jan Corst.
5.  Margriet Jan Corst.
6.  Wouter Jan Corst SBONTE.

292904 = 145728 Jan Laureijs MUTSAERTS.
292905 = 145729 Hille Jan SHEEREN.
 
293064 Aert Aert Aert van de BREKEL, overleden voor 1465, zoon van Aert Aert van den BREKELEN (zie 586128) en IJda NN (zie 586129).
Relatie met
293065 Elisabeth Jan Peter van de WIEL, dochter van Jan Peters van de WIEL (zie 586130).
Uit deze relatie:
1.  Aert.
2.  Elisabeth.
3.  Engelbertken.
4.  Heijlwich.
5.  Jacob Aert (Brekelmans) (zie 146532).
6.  Mechteld.

301560 Wiltet ALDERSNA, genoemd circa 1350, * Dei Groenevelds Weener 1999; *Ostfriesisch Ahnenlisten Band 1, 1971, pag. 94.
Relatie met
301561 NN.
Uit deze relatie:
1.  Hayung (zie 150780).

301562 Ewo SIBRANDS, hoofdeling te Kleinborssum, bezitter van de Klunderborg te Emden en een borg te Midlum/Krumhorn, geboren te Borssum, zoon van Sibrand SEBERDISNA (zie 603124) en NN (zie 603125).
Relatie met
301563 NN van MIDLUM, geboren te Midlum/Krumborg.
Uit deze relatie:
1.  Heba van KLEINBORSUM (zie 150781).

507832 Johan KAMFERBEKE zu VOLLENHOVE, burgemeester van Zwolle (1410), vermeld (1393-1426), bisschoppelijk leenman (vermeld 1427, 1429), geboren circa 1380, overleden na 1433, zoon van Dirk KAMPHERBEKE (Campherbeeck) (zie 1015664) en Ergard (zie 1015665).
Relatie met
507833 Mechtild van der RUTERBERG, dochter van Roelof van der RUTERBERG (zie 1015666) en Lutgerd van ALMELO (van Essen) (zie 1015667).
Uit deze relatie:
1.  Johan KAMFERBEKE (zie 253916).
2.  Agnes CAMPHERBEEK.
Relatie met Mr. Johan van ITTERSUM.
3.  Dirk KAMFERBEKE, drost van Salland, overleden voor 1474.
Relatie met Margriet van de WATER.
4.  Steven KAMPHERBEECK, rentmeester/schout van Salland, rechter tot Hardenberg, vermeld (1465-1484), dienstman van de bisschop, in 1451 vertegenwoordiger van de markegenoten van Berkum, overleden voor 1486. Bron: De Havezaten van Salland
Campherbeek: Tussen het Oude en het Nieuwe Verlaat in de Nieuwe Vecht, een verbindingskanaal tussen de stad Zwolle en de rivier de Vecht, lag in de buurschap Berkum de havezate Campherbeek. Dit gedeelte van de buurschap werd meestentijd aangeduid als de Brink. Het goed werd vanouds gerekend tot de havezaten en bezat reeds in de middeleeuwen een omgrachte edelmanswoning, welke als oude kern werd opgenomen in het 16e-eeuwse huis. In het eind van de 18e eeuw brandde dit complex af, waarna sloping volgde. Niet ver van de oude huisplaats werd toen een nieuw huis gezet, dat na ongeveer 75 jaar - in 1864 - eveneens werd gesloopt.
De familie Campherbeek speelde reeds in de 14e eeuw een rol van betekenis in de directe omgeving van de stad Zwolle. In 1365 was Dirk Campherbeek gezworene in Mastenbroek waar hij dus ook land bezat (Berkenvelder, Zwolse Regesten, I, nr.s 66 en 79). Op het oude land komt de relatie van Dirk Campherbeek met de marke Berkum naar voren in een oorkonde van 1397 (Berkevelder, Zwolse regesten, nr. 467). Drie jaar later verkopen hij en zijn zoon Johan een waar lands in die marke aan het nabij,immers te Nemele, gelegen klooster van Sint Agnietenberg (GAD Charterverzameling Bergklooster d.d. 04-06-1400). Omstreeks die tijd woonde in de buurschap Berkum een neef van een zekere Gijsbert Campherbeek, terwijl daar ook 'een paer volckes in Camferbeken schuer' huisde (GAD, Middeleeuws archief, nr. 475 (begin 15e eeuw)). In 1427 en 1429 wordt er Johan Campherbeek - door zijn huwelijk met Mechteld, dochter van Roelof van den Rutenberg en Lutgerd van Essen - genoemd als bisschoppelijk leenman (GAD, Middeleeuws archief, nr. 475, zie ook: Muller, Reg. bisschoppen, II nr. 2466). Zijn plaats als dienstman blijkt er op zijn laatst in 1445 te zijn ingenomen door zijn zoon Steven. (GAD, Middeleeuws archief, nr. 475, Vgl. Van Doorninck, register, D 169).Deze laatste was in 1451 vertegenwoordiger van de 'gemeenre erfghenamen van Bircmede', d.w.z. van de markegenoten van Berkum, in een overeekomst met Zwolle over de brug die deze stad wilde leggen over de Vecht, de bekende Berkumerbrug (J.H.E. van der Zandt, Vander bruggen to Bircmede, in: VMORG 6 (1871), 4-5). Een kwart eeuw later, in 1474 neemt vrouw Griete Kampherbeken Stevens plaats in te Berkum (GAD Middeleeuws archief, nr. 475 (1474), Van Doorninck, register, D 8. Deze Margriet ten Water was de weduwe van Stevens broer Dirk Campherbeek, die ambtman - drost - van Salland was geweest (RAG Collectie van Rhemen. Gen. C 344-348). Steven zelf was rentmeester van Salland geworden en had uit dien hoofde eveneens veel invloed op het landsbestuur. Als riddermatige verscheen hij van 1477 af ten landdage en stond hij de landsheer bij in de klaring. Zijn huwelijk met Hasset van Wythmen, rijk aan aardse goederen gezegend, bleef kinderloos (!!!!!!!!). Toen hij in 1486 overleed, kwamen zijn bezittingen en die van zijn broer Johan, eveneens in dat jaar gestorven, aan beider neef Ittersum (Van Doornick, Register D 169, 450, 552 en E 18), die een zoon was van Mr. Johan van Ittersum en Agnes Campherbeek.

Relatie met Hasset van WIJTMAN, overleden na 1503. Inv.nr. 618, d.d. 19-10-1486 (des donredages nae sunte Lucasdage) (Johan van Rechteren) beleent Hasset van Wijtman, weduwe van Steven Kampherbeke, met het erve den Thije in het kerspel van Swolle in de buurschap ten Kolcke. Tevens vestigt zij hierop een vruchtgebruik van 60 Rijnse guldens per jaar t.b.v. Elijsebeth, weduwe van Johan Kampherbeke, Robert van Ittersum, haar neef, doet de leenhulde. Getuigen: Gheerdt van den Busch en Lubbert Baer, Stichtse Leenmannen, dochter van Evert van WIJTMAN.

Generatie XX
 
533784 Gijsbrecht WIT(ghen) (die Witte), drapenier, poorter (05-12-1388), geboren te Waddinxveen, overleden voor 1426. GA Leiden, archief v.d. secretarie 1253-1575, nr. 19 fol 79, 99, nr. 84, fol 255 archief v.h. St. Agnietenbegijnhof, nr. 61, 1440 nov. 9, archieven van de kerken nr. 7, fol. 10v, 53v. Zoon van Gerijt MEIJNAERTSZN (zie 1067568) en Geertruijt GOVAERTSDR. (zie 1067569).
Relatie met
533785 Margriete NN, overleden na 1440.
Uit deze relatie:
1.  Jan Gijsbrecht WITGENSZN (zie 266892).

533786 Gerijt MEIJNAERTSZN. Overleden voor 1413.
Relatie met
533787 Geertruijt, * had een memorie in de St. Pieterskerk.
* GA Leiden, rechterlijk archief, nr. 41, 1461-1477, fol. 9v, 19, archieven v.d. kerken, nr. 7, fol. 61, archief van de secretarie 1253-1575 nr. 20 fol 34.
Dochter van ws. Govert (zie 1067574) en ws. Grietie (zie 1067575).
Uit deze relatie:
1.  Alijt Gerijt MEIJNAERTSZNDR. (zie 266893).

533788 Gerijt Jacob VINCKENZN. (Geryt Vinck), geboren circa 1380, overleden circa 1427, * ingeschreven als student te Keulen tussen 20-12-1395 en 24-03-1396 en Heidelberg tussen 20-12-1397 en 22-06-1398. Bron: Stadtarchiv Keulen, Archive der Universitat Koln 1388-1798 Akten nr. 36, fol 25v; Universitatsarchiv Heidelberg. A: Akten 1386-1918, nr. 702. Bd. 702 Bd. 1, fol. 46)
* Vermoedelijk in 1427 nog in leven. Bron: GA Leiden archief van de secretarie 1253-1575 nr. 998, los blad tussen fo. 75 en 76.
* In de rekeningen van de kerkmeesters van de St. Pieterskerk van 22 febr. 1400-22 febr. 1401 komt in de rubriek 'Van sepultuur ende van besprec' staat ingeschreven 'Item Gheret Vinke van sinen grave 40 s.'
In 1408 neemt ene Gheryt Vync deel aan een krijgstocht naar Woudrichem Bron: GA Leiden archief van de secretarie 1253-1575, nr. 1015, fol. 19v.
Zoon van Jacob Re(y)mbrant VINCKENZN (Jacob Vinkenz.) (zie 1067576) en Margriet NN (zie 1067577).
Relatie met
533789 NN.
Uit deze relatie:
1.  Gerijt VINCK (zie 266894).

533808 Danel HUGHENSZN, burgemeester van Schiedam, geboren circa 1340, * zie ook schema op pag. 357-358 in de Nederlandsche Leeuw van 1964. Zoon van Huge DANELSZN (zie 1067616) en NN (zie 1067617).
Relatie met
533809 NN.
Uit deze relatie:
1.  Heynric DANELSZ (zie 266904).
2.  Danel DANELS, schout van Overschie (vermeld 1407-1414).

533814 Willem PIETERSZOON.
Relatie.
Uit deze relatie:
1.  Alijt Willem PIETERSZNDR. (van DORP) (zie 266907).

581632 Ridder Robbert van GREVENBROEK (van Renswoude), heer van Renswoude en Ter Zijl, stamvader van het geslacht Van Grevenbroeck, geboren circa 1345, overleden in 1396, * Wapen Grevenbroeck: in zilver twee beurtelings gekanteelde rode dwarsbalken en een van goud en zwart geblokte schildzoom. Helmteken: een antieke zilveren vlucht.
Wapen Renswoude: in zilver twee beurtelings gekantelde rode dwarsbalken, en een uitgestulpte blauwe schildzoom.
* (check) Bron: Van Mieris II, p. 642, Reg. bisscop van Utrecht no. 752,no. 759, Inv. archief heren van Culemborg, regest 134, Ned. Kastelen en hun historie p. 24, Van Mieris II p. 725-726, de Geer, 'Archieven van de Duitse Orde', no. 316, Dr. R.R. Post, Supplieken aan de pausenI II, pag. 111, Regesten van Bisschop van Utrecht no. 801 en 803.
* Lenen van de hofstede Wijk (1355-1664 (1677)): Langbroek; 46. zie p. 97, boek repertorium (aanvullen uit dit boek, meer te vinden).
Zoon van Robbrecht van ARKEL (zie 1163264) en NN (zie 1163265).
Relatie met
581633 (Elisabeth) de la SAULX, geboren circa 1345.
Relatie (1) met Ridder Robbert van GREVENBROEK (van Renswoude) (zie 581632).
Relatie (2) met Daniel van PALLAND, hr. van Trip.
Uit de eerste relatie:
1.  jonkheer Johan (zie 290816).
2.  Anna.
3.  Reijnier, burggraaf van Montenaeken.
4.  Wouter. Coll. Booth RAU: sterft zonder kinderen.

581634 Jonkheer Hendrik IV DICKBIER, schout van Den Bosch, heer van Mierlo, overleden 1410, verdere voorouders: Bron: Mierlo, zijn oudste heren en hun familie (c. 1100-1335) een genealogisch en historische reconstructie door Hans Vogels.
Wapen: 3 rode stuikmanden in zilver. CBG: in zilver 3 omgekeerde zwarte bierkuipen met gouden hoepels en banden. heiblokken/bijenkorven/stuikmanden (wordt gebruikt door bierbrouwers, familie heeft inderdaad een geschiedenis met bierbrouwen, dus stuikmanden)
Karel de Grote site. File Rode door Hans Vogel.
Zoon van Jan DICKBIER (Dicbier) (zie 1163268) en Elsbeen Willemsdr. van BAERLE (zie 1163269).
Gehuwd voor de kerk voor 1380 met
581635 Dirckjen Theodorica Willemsdr. van MEGHEN, overleden na 1410. In den Bosch stond een huis (nu is alleen nog de poort over), welke genaamd was "het Hooghuis van Megen", welke een van de bezittingen was van de graven van Megen. Dochter van Willem van MEGEN (zie 1163270) en ws. Heylwich van ZEVENBORNE en CRANENDONCK (zie 1163271).
Uit dit huwelijk:
1.  joffer Elsebene (zie 290817).

581638 Jan van den BISSCHOPDOMME (van IJssche), ridder, heer, * heer van Schonenberg (Watermaal), van het feodaal hof van Ten-Bisdomme (Overijse en omgeving, 1367-79), hoofd-schepen van Brussel (1377). President-schepen van Brussel (1383)
* huwde een jonkvrouw Cluetinc, alias van der Steene/de Lapide (bijnaam van hun familiekasteel van Ten Steene te Ukkel) en hertrouwd met Catharina Boote, dame van Luttéal.
Bron: Olivier Meert (België).

Relatie.
Uit deze relatie:
1.  jonkvrouwe Margriet van BISDOMME (zie 290819).

582048 Wouter Peter POYNENBORCH, geboren circa 1350, overleden voor 1409, 4 kinderen, zoon van Peter Godefridus POYNENBORCH (zie 1164096) en Katharijne NN (zie 1164097).
Relatie met
582049 Margriet NN, geboren circa 1350.
Uit deze relatie:
1.  Jan Wouter (zie 291024).

582050 Godert Henrick BRABANS, geboren circa 1355.
Relatie met
582051 Elisabeth NN.
Uit deze relatie:
1.  Hadewijch Godert Hendrick (Hille) (zie 291025).

582632 Thomas AELWIJNS. Coll. V. Dijk: mogelijk is dit dezelfde als Thomas Jan Aelwijns x Aleijt Jan Mijs. Aanwijzing hiervoor kan het voorkomen van de naam 'Mijs' bij de kinderen zijn. R253c-1497-8; R352c-1499-26v; R336-1589-48.
Relatie.
Uit deze relatie:
1.  Aelwijn Thomas.
2.  Cornelis Thomas.
3.  Gerit Thomas.
4.  Heijlwich Thomas.
5.  Jan Thomas (jr).
6.  Jan Thomas (sr) (zie 291316).
7.  Mijs Thomas.
8.  Niclaes Thomas.

582720 Jacop SNABBE (Hessels), overleden tussen 1364 en 1380, zoon van Hessel SNABBE (zie 1165440).
Relatie met
582721 Aleyt.
Uit deze relatie:
1.  Jan Betten SMOELNEERS (zie 291360).

582914 Hendrik Hendrik die DREIJER. Coll. V. Dijk: Oisterwijk: R144-1422067v. Zoon van Hendrik SNIJDERS van CORVEL (zie 1165828) en Elisabeth Huijbert van BROECHOVEN (zie 1165829).
Relatie met
582915 Elisabeth Huijberts van BROECHOVEN.
Uit deze relatie:
1.  Geertruijd Hendrick.
2.  Huijbert Hendrik Hendrik, huwt Soffie Jan Bellaerts.
3.  Juette Hendrik Hendrik.
4.  Hillegont Henric SNIJDERS (zie 291457).

583204 Jan STAPPAERTS. Coll. V. Dijk: Oisterwijk: R143-1421-87; R145-1425-31; R164-1456-17v.
Relatie met
583205 Kerstine.
Uit deze relatie:
1.  Goeswijn Jan.
2.  Jan Jan (zie 291602).
3.  Juet Jan, huwt Jan Emont.
4.  Mathijs Jan.

585760 Gerit RODE GERIT. Coll. V. Dijk: Oisterwijk: R144-1422-68a; R163-1455-14.
Wordt genoemd in het hertogelijk cijnsboek van 1380, alsmede in de oude schepenprotocollen van Oisterwijk, welke beginnen met het jaar 1418.
Zoon van Rode Gerit (Ghene Beij) (zie 1171520).
Relatie met
585761 Elisabeth NUWEN.
Uit deze relatie:
1.  Bartholomeeus Gerit.
2.  Embrecht Gerit.
3.  Gerit Gerit.
4.  Marij Gerit.
5.  Wouter Gerit (zie 292880).

586128 Aert Aert van den BREKELEN, zoon van Aert Wouter van den BREKELEN (Brekelman) (zie 1172256) en Margriet Claes Jan Jan van der SCHUEREN (zie 1172257).
Relatie met
586129 IJda NN.
Uit deze relatie:
1.  Aert Aert Aert van de BREKEL (zie 293064).
2.  Elijsabeth.
3.  Engelbertken.
4.  IJda.
5.  Mechteld.
6.  Peter.

586130 Jan Peters van de WIEL, zoon van Peter van de WIEL (zie 1172260) en Elijsabeth NN (zie 1172261).
Relatie.
Uit deze relatie:
1.  Elisabeth Jan Peter (zie 293065).
2.  Heijlwich.
3.  Wouter.

603124 Sibrand SEBERDISNA, hoofdeling te Borsum, genoemd 1381, zoon van Sebo EMMEN (zie 1206248) en NN (zie 1206249).
Relatie met
603125 NN.
Uit deze relatie:
1.  Ewo SIBRANDS (zie 301562).

1015664 Dirk KAMPHERBEKE (Campherbeeck), leenman van de bisschop van Utrecht (vermeld 1370-1406), gesworene in Mastenbroek, overleden na 1406, * Wapen: ein nach rechts steigender, mit einem schwarz und goldenen schach belegter silberner löwe in Rothen Felde.; * CBG, Fam. archief Scheltus van Kampferbeke 1721-1889, overzicht door W. Wijnaendts van Resant in ringband met globale inhoudsoverzichten ; * Het Alkmaarse Regentengeslacht De Lange, door C.E.G. ten Houte de Lange (!); CBG Dossier Scheltus.
Relatie met
1015665 Ergard, overleden na 1386.
Uit deze relatie:
1.  Johan KAMFERBEKE zu VOLLENHOVE (zie 507832).

1015666 Roelof van der RUTERBERG, geboren circa 1355, overleden na 1416. Overijssels Historisch Centrum, huisarchief Almelo, geeft als zijn moeder aan NN. Zoon van Steven van der RUTERBERG (zie 2031332) en Jutte van ISENDOORN (zie 2031333).
Relatie met
1015667 Lutgerd van ALMELO (van Essen), dochter van Albert van ALMELO (ook genaamd Van Gerner van Hulsen) (zie 2031334) en Jutte (zie 2031335).
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1385 met Hendrik van ESSEN 'de JONGE', zoon van Hendrik van Ede de Oude.
Relatie (2) met Roelof van der RUTERBERG (zie 1015666).
Uit de tweede relatie:
1.  Mechtild (zie 507833).

Generatie XXI
 
1067568 Gerijt MEIJNAERTSZN.
Relatie met
1067569 Geertruijt GOVAERTSDR. Dochter van Govaert (zie 2135138) en Grietie (zie 2135139).
Uit deze relatie:
1.  Gijsbrecht WIT(ghen) (die Witte) (zie 533784).

1067574 ws. Govert.
Relatie met
1067575 ws. Grietie.
Uit deze relatie:
1.  Geertruijt (zie 533787).

1067576 Jacob Re(y)mbrant VINCKENZN (Jacob Vinkenz.), schepen te Leiden (1386-87), Heilige Geestmeester (1381-83), korenkoper, handelde in leisteen, geboren circa 1340, overleden voor 1393 te Leiden, begraven te Leiden (St. Pieterskerk), * Op 31-05-1389 splitste hij de vicarie die door zijn grootvader Geije Gouburgsz was gesticht, in 2 vicarien. Bron: GA Leiden, archieven van de kerken, nr. 1428. vlg. Frans van Mieris en Daniel van Alphen, Beschrijving der stad Leyden, dl. 3 Leiden 1784, p. 884-892)
* was korenkoper gezien de handel van zijn weduwe, handelde in Leisteen (1392, Rek. Leiden I 16)
* woonhuis: aan de Nieuwe Rijn, belendend aan Philips heren Dirksz (Gravekijn) (11-01-1367, W. 428 f. 78)
* huisbezit: een huis en erf aan de Vollersgracht, hoek Bronstkiaenssteeg; hierop verkocht hij 07-06-1354 heer Claas Jacobsz van Bleijswic 1 pond 9.9. rente (Ke. 493 f. 61).
* landbezit: 1 morgen land, Dirk Fijenz 'geer, te Koudekerk in de Hoge Waard. * 1 1/2 morgen, 2 hond 29 gaard land, eveneens aldaar; beide stukkenland 31-05-1389 aan zijn vicariën geschonken (ke. 1428, V. Mieris, beschr. III 885-886). Eén van de beide genoemde stukken land is waarschijnlijk: * land te Koudekerk in de Hoge Waard, verm. 11-04-1384 en 03-01-1392 (GvH. 226 f. 215v en klo. 1469 f.7); * land te Oegstgeest bij de Rijn, verm. 31-01-1387 (W.428 f60).; * land te Oegstgeest bij de Rijn verm. 30-01-1387 (W. 428, f.60); * land te Zoeterwoude, na hem door zijn kinderen bezeten, uiteindelijk in handen van Mr. Gerrit Pieter Dirksz gekomen en door deze aan zijn kapelanie geschonken (ke. 322 f. 28v)
* Rentebezit: * 19-01-1368, 40 s. pay op een huis en erf aan de Nieuwe Rijn door zijn weduwe 25-06-1393 aan de Heilige Geest overgedragen (W. 428 f.78 en v); * 22-02-1376, 20 pay, op een huis en erf aan de Vollersgracht, overdracht door zijn weduwe aan de Heilige Geest.; * 8 s. op een huis en erf aan de St. Pieterskerksteeg, afkomstig van zijn vader, overgedragen aan de Heilige Geest.
* Borgstelling: * 23-06-1368 Jacob Dammasz van Oegstgeest (Secr. 19 f.14v); * 23-02-1358 Dammas Heimansz (Secr. 19 f67).
* Stichting: 31-05-1389 splitste hij de door zijn grootvader gestichte St.Pietervicarie in tweeen, de tweede vicarie werd aan St. Jacob de Meerdere gewijd, voor schenkingen hieraan zie zijn landbezit. De collatie zou na hem zijn voor zijn oudste zoon, dawel voor zijn zoon Simon, die dan niet tevens bedienaar mocht zijn, in dat geval zou Jacobs zoon Gerrit collator zijn. Bij gebrek aan nageslacht zou de collatie overgaan op de nakomelingen van zijn vader of grootvader (ke. 1428, V. Mieris, Beschr. III 884-892)
* Varia: Pachter van het Leidse hopgeld (GvH 1451 f.6). Bemiddelde 08-02-1388 bij de boedelscheiding tussen de erfgenamen van Michiel van der Heijde (Secr. 84 f.37)
Bron voor bovengenoemde gegevens: www.janvanhout.nl
, zoon van Re(y)mbrant Vink GEYENZN. (Vinke Geijenz.) (zie 2135152) en Lisebet (zie 2135153).
Relatie met
1067577 Margriet NN, handelde als weduwe in tarwe, overleden na 1410 te Leiden, begraven te Leiden (St. Pieterskerk), * zij bezat land te Voorschoten, verm. 24-01-1405 (W. 1 f.101) en te Oegstgeest, gemene voor gelegen met dat van Alijd Gijsbrechts Gousen weduwe het St. Pancraskapittel en Daniel Gerrit Lamsz, verm. 29-05-1406 (W. 428 f. 101v)
* aankoop van tarwe bij haar 1398-99, 1401-02 (Ga. 334 (5) f.11v, 334 (6) f.12). Zij had 02-02-1398 16 s. pay rente op een huis en erf te Leiden (brief V 11-03-1369) (RA 50 f18) en 1410 18 p.g.g. op een huis en erf te Leiden (RA50 f.100 en v)
Bron voor bovenstaande gegeven: www.janvanhout.nl
.
Uit deze relatie:
1.  Gerijt Jacob VINCKENZN. (Geryt Vinck) (zie 533788).
2.  Geertruid VINCKENDR, begraven te Leiden (St. Pieterskerk).
3.  Jan Aagt VINCKENDR, huwt Floris Paedse van Sonnevelt.
4.  Pieternelle VINCKENDR, overleden voor 1387, begraven te Leiden (St. Pieterskerk), huwt Dammas Heimansz.
5.  Beatrise Jacob VINCKENDR. huwt Gerrit Willemsz.
6.  Mr. Dirk Jacob, priester, begraven te Leiden (St. Pieterskerk).
7.  Simon Jacob, waarschijnlijk clericus, verm. 31-05-1389.
8.  Rembrand VINCKENZN (JACOBS), begraven te Leiden (St. Pieterskerk).

1067616 Huge DANELSZN.
Relatie met
1067617 NN.
Uit deze relatie:
1.  Danel HUGHENSZN (zie 533808).

1163264 Robbrecht van ARKEL, heer van den Berge (= Bergambacht), 1340 ridder, tijdelijk maarschalk van het Sticht (1344), overleden op 21-07-1347 te Hanut en Walef (slagveld), zoon van Jan III van ARKEL (zie 2326528) en Cunegonda van VIRNENBURG (zie 2326529).
Gehuwd voor de kerk (1) 1346, zijn 4e graad verwantschap, vandaar ook geen nakomelingen met Aleid van ASPEREN, vrouwe v. Asperen & Hagesteijn, overleden voor 1366, dochter van Otto van ASPEREN, knape (29-11-1316) ridder 1329, heer van Asperen (ca. 1344/45), en Aleijd van AVENES.
Relatie (2) met NN (zie 1163265).
Uit de tweede relatie:
1.  ridder Robbert van GREVENBROEK (van Renswoude) (zie 581632).
2.  Jan van de BORCH.
1163265 NN.
Uit deze relatie: 2 kinderen (zie onder 1163264).

1163268 Jan DICKBIER (Dicbier), heer van Mierlo door koop in 1356, overleden circa 1374, koopt in 1356 de Heerlijkheid Mierlo.
wapen: 3 molenijzers met een barensteel
, zoon van Jan Jans (de Jonge) DICBIER (zie 2326536) en Agnes van MIERLO (zie 2326537).
Gehuwd voor de kerk circa 1352 met
1163269 Elsbeen Willemsdr. van BAERLE, overleden na 1399, dochter van Willem van BAERLE (zie 2326538) en NN dochter van BRUHEZE (zie 2326539).
Uit dit huwelijk:
1.  jonkheer Hendrik IV (zie 581634).

1163270 Willem van MEGEN, graaf van Megen (vermeld 1306-1308), overleden voor 1380, * In de Stamreeks van Greidanus-Jaeger is er een opsomming van heren van Megen, de genealogische samenhang is onbekend (363)
* check: NL 1961; limburgs tijdschrift van Gen. 1976, 37; kronieken 1994; van toen naar nu 1981-1984 (NAV 1910/NL 1927).

Relatie met
1163271 ws. Heylwich van ZEVENBORNE en CRANENDONCK.
Uit deze relatie:
1.  Dirckjen Theodorica Willemsdr. van MEGHEN (zie 581635).

1164096 Peter Godefridus POYNENBORCH, overleden voor 1376, 7 kinderen, zoon van Godevaert POYNENBORCH (zie 2328192).
Relatie met
1164097 Katharijne NN, overleden voor 1387.
Uit deze relatie:
1.  Wouter Peter (zie 582048).

1165440 Hessel SNABBE, overleden voor 1364, waarschijnlijk woonde hij in Udenhout. Blijkens de inschrijvingen in het hertogelijke cijnsboek van 1340 betaalde Hessel cijnzen uit zijn eigen erfgoederen en uit goederen afkomstig van Wouter Bigghen, Jacop van den Hout, Hille en Jutta Liscop, Heylwich van den Hovel, Peter Toyt, Thomaes Valant; Berijs Pigghen. Een van de posten ging in de loop der jaren door verkoop of anderszins over naar Goeswijn Heynen van Vlimen. Het is nog niet duidelijk op Snabbe een overgeerfde familienaam was dan wel of Hessel als eerste met die (toe)naam werd aangeduid.
Hessel Snabbe en de vrouw van Jacob Snabben stichtten jaargetijden te Oisterwijk, die nadien werden betaald door Willem van der Hautart (schoonzoon van de laatste) uit een onderpand te Udenhout.

Relatie.
Uit deze relatie:
1.  Jacop (Hessels) (zie 582720).

1165828 Hendrik SNIJDERS van CORVEL.
Relatie met
1165829 Elisabeth Huijbert van BROECHOVEN.
Uit deze relatie:
1.  Hendrik Hendrik die DREIJER (zie 582914).

1171520 Rode Gerit (Ghene Beij). Zie het artikel van Jos. van Dijk in de Brabantse Leeuw, 16 (1967), pp. 113, 129, 145, 161 en 177. Coll. V. Dijk: R265-113-7.
In het hertogelijk cijnsboek van 1340 worden onder het hoofd Tilburg genoemd: Ghene Beij dictus Rufus alsmede Segerus soen Ghent Beij dictus rufus. Rufus wijst op een rossige haarkeurs.

Relatie.
Uit deze relatie:
1.  Zeger BEIJ.
2.  Gerit RODE GERIT (zie 585760).
3.  Peter RODE GERIT.

1172256 Aert Wouter van den BREKELEN (Brekelman), zoon van Wouter Willem van den BREKELEN (zie 2344512).
Relatie met
1172257 Margriet Claes Jan Jan van der SCHUEREN, dochter van Claes Jan Jan van der SCHUEREN (zie 2344514) en Agnes of Margriet NN (zie 2344515).
Uit deze relatie:
1.  Aert Aert (zie 586128).

1172260 Peter van de WIEL, overleden voor 1422.
Relatie met
1172261 Elijsabeth NN, overleden voor 1422.
Uit deze relatie:
1.  Jan Peters (zie 586130).

1206248 Sebo EMMEN, geboren te Mitwolde, genoemd 1381, zoon van Emo van MITWOLDE, BORSSUM & PETKUM (zie 2412496) en NN (zie 2412497).
Relatie met
1206249 NN.
Uit deze relatie:
1.  Sibrand SEBERDISNA (zie 603124).

2031332 Steven van der RUTERBERG, op Rutenberg te Dalfsen, vermeld 1322-1367, ridder, overleden voor 1371, voor de datum 6 november. * Dit is een oud Overijssels geslacht dat zijn oorsprong heeft in Dalfsen.
Wapen: binnen een schildzoom, beladen met 6 lelies, 3, 2 en 1, alle bovenwaarts gericht, 19 penningen, 4, 5, 4, 3 , 2 en 1. Helmteken: zeven struisveren.
* check: J.J. Herweijer: De familie Velds uit Friesland (1995); IJssellanden 2e kwartaal 1994, p. 12.; Z.M. Deurvorst: Kwartierstaat van Zeno Melchior Deurvorst en van zijn zusters, dl. I, II, 1997.; O.V. 1981, Komaf 1981 II, 13, V, 12, 1982 I, 14. ; Oorkondenboek overijssel (519). Gens. Nostra 1986, Wap. 1915, NL 1945/46, 46, 12. !A.J. evers en A.J. Mensema: De havenzaten in Salland en hun bewoners: uitgegeven ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de Vereniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis 1858-1984 (1983)! ; CBG: Dossier van den Ruitenbergh Coll.; doss. van Ruitenberg, NL Polvliet, ; dossier Struijk; doss. Ruitenberg; dos. Voorwinden; doss Wuijchhuijse.
* Bron: De havezaten van Salland en hun bewoners: Rutenberg. De havezate Rutenberg of Rutenborch in de buurschap Ankum wordt voor eht eerst vermeld in 1328 als het kasteel (castrum) Rutenberghe (Ter Kuile, Oorkondenboek IV, nr. 866). In dat jaar verkochten Johannes, graaf van Bentheim, en zijn vrouw Mechteld en kinderen Otto en Simon enige goederen aan Johan van Diest als bisschop van Utrecht. Hieronder was het uitgebreide complex goederen dat ressorteerde onder de Rutenberg en dat in leen werd gehouden door Halo van den Rutenberg, knape, eerst van de Bentheimse graaf, daarna van de Utrechtse bisschop. Ongetwijfeld ontleende de familie VAn den Rutenberg haar naam aan het goed,dat zelf genoemd was naar de uitgestrekte wildernis tussen Dalfsen en Rouveen met de naam de Ruite of Rute. In 1276 wort een Haco van den Rutenberg vermeld als raadsman van de Utrechtse bisschop. Deze gaf in dat jaar verlof aan de burgers van de stad Zwolle een weg aan te leggen tussen Zwolle en Lenthe in het kerspel Dalfsen (Ter Kuile, Oorkondenboek II, nr. 334). Een zoon van hem was zeker Steven, die als drost van Twente voorkomst in het begin van de 14e eeuw. Hako van den Rutenberg, knape, was een belangrijk man, bezitter van een zeer uitgebreid complex van leengoederen. In 1326 treffen we hem aan als drost van Salland (Ter Kuile, Oorkondenboek IV, nr. 798). Na 1328 wordt Hako niet meer vermeld. Zijn zoon Steven van den Rutenberg aanvaarde in 1336 met vele anderen de graaf van Gelre als landsheer, toen de bisschop van Utrecht Overijssel aan deze graaf in pand gaf (Ter Kuile, Oork.boek V,n r. 1097). In 1354 werd hij als achterleenheer genoemd, toen zijn leenman Johan van den Clooster op zijn beurt iemand anders beleende. (Van Doorninck, register, A. 68). Er is wel eens betoogd dat de families Van den Clooster en Van den Rutenberg van dezelfde stam zouden zijn. Op grond van de familiewapens veronderstelt men ook wel, dat die stam weer gesproten zou zijn uit het huis der graven van Bentheim (Vgl. De Vos van Steenwijk. Het geslacht Vos van Steenwijk, 102). Het goed de Rutenberg werd in 1382 in leen gehouden door Hako van den Rutenberg (Muller, Register, 731). Deze Hako, ook wel Egbert Hako van den Rutenberg genoemd, verkreeg in 1389 verlof van de bisschop van Utrecht om zijn huis weer op te bouwen (Van Hattum, Zwolle, I, 237). Waarschijnlijk had dit huis te lijden gehad in de oorlog van 1380, toen bisschop Jan van Weverlinckhoven optrok tegen Hednrik van Essen en zijn aanhangers, onder wie hoogstwaarschijnlijk ook Egbert Hako behoorde. De steden Kampen, Deventer en Zwolle waren echter toch niet gerust over de plannen van Hako van den Rutenberg (Acqouy, Cameraarsrekeningen, VII, 51). In datzelfde jaar nog moest hij aan de drie steden en aan de bisschop van Utrecht beloven nooit meer vanuit zijn huis tegen hen op te trekken of het goed te versterken (Muller, Reg.bisschoppen, nr. 1129). Deze belofte zouden de opvolgende bezitters moeten herhalen. Op die beloften kon Hako verder gaan met het herbouwen en versterken van zijn huis. Als bijzondere gunst werd hem toegestaan 'dat hy d'oude stenen uit de gragt mogt halen'. Egbert Hako van den Rutenberg was gehuwd met Nese van Zuthem. Zij erfde van haar broer Alof diens uitgebreid bezit in Zwollerkerspel, met name het latere huis Zuthem en andere bezittingen in het buurschap Zuthem. Na de dood van zijn vader Hako werd in 1422 Alof van den Rutenberg met het huis beleend (Muller, Catalogus, inv.nr. 272, fol. 103v). Hij resideerde echter op het door hem gebouwde huis Zuthem en gaf de Rutenberg in achterleen aan zijn broer Frederik, overeenkomstig de door hen in 1440 aangegane boedelscheiding (GAZ, RA001-00167, p. 163). Deze Frederik was gehuwd met Agnes van Broeckhuijsen tot Weerdenborg (RAG. Collectie van Rhemen, hs. 14,p. 27. In 1442 beloofde hij aan de Utrechtse bisschop het goed de Rutenberg niet tot schade van de bisschop en de steden Deventer, Kampen en Zolle te zullen versterken (Nagge, Historie, I, 250). Frederik overleed omstreeks 1457 (Van Doorninck, Register, D 85), waarna zijn weduwe in 1469 hertrouwde met Johan van Bellinchave (RAG. Collectie van Rhemen, Gen. R. 420v). De leengoederen, voornamelijk die welke leenroerig waren aan het huis Zuthem, kwamen nu aan Frederiks zoon Alof van den Rutenberg. Ongehuwd overleed hij, zodat in 1485 zijn zuster Adriaantje, vrouw van Johan van Twickelo, doro de bisschop als overleenheer met het huis de Rutenberg werd beleend (Van Doorninck, Register, D 85).

Relatie met
2031333 Jutte van ISENDOORN, overleden na 1396, na de datum 29 augustus. Check bronnen: Nederlands Adelsboek 1943-1948; NL 1909, 14, 84; Heraldieke Bibliotheek 1882, aflev. 3 en 4, pag. 159
* Bron: Greidanus-Jager: no. 666
.
Uit deze relatie:
1.  Roelof (zie 1015666).
2.  Willem, 1390 gegoed te Winssen, 1386 burger van Nijmegen, 1411 schepen te Nijmegen, overleden voor 1415, huwt Mechteld?

2031334 Albert van ALMELO (ook genaamd Van Gerner van Hulsen), vermeld 1350-1378, zoon van Johan van ALMELO (zie 4062668) en Gostuwe van GERNER (zie 4062669).
Relatie met
2031335 Jutte.
Uit deze relatie:
1.  Hadewig, erfdochter van het huis Ter Molen in Hellendoorn, vermeld 1374-1378, huwt Sweder van Schulenborg, zoon van Simon van der Schulenborg, vermeld 1378-1406.
2.  Kunegonde, vermeld 1374.
3.  Lutgerd (van Essen) (zie 1015667).

Generatie XXII
 
2135138 Govaert.
Relatie met
2135139 Grietie.
Uit deze relatie:
1.  Geertruijt GOVAERTSDR. (zie 1067569).

2135152 Re(y)mbrant Vink GEYENZN. (Vinke Geijenz.), schepen van Leiden (1361-62), Heilige Geestmeester (1351-54), broer van Philips van Leiden, geboren na 1300, overleden na 1361 te Leiden, * schepenzegel van hem bekend uit 1361.
* woonhuis: Aan de Rijn 22-04-1347 en 25-09-1349 (W.428f. 10v)
* landbezit: * 4 morgen 5 hond 8 gaard 10 voet land te Zoeterwoude, bij de Leidsevaart, verm. 1326-30 (ke.493 f.87); * land te Zoeterwoude, bij het huis Rodenburch, voor 28-03-1359 door zijn 1e huwelijk gekregen (Koningsveld 87); * 28-03-1359 2 morgen land te Zoeterwoude, gemene voor gelegen met voornoemd land; voor 32 pond pay per morgen 11-07-1361 verkocht (Koningsveld 87). ; * 13 1/2 hond, 3 gaard, 4 1/2 voet land tussen Leiden en Rodenburger Wetering, gemeenschappelijk bezeten met Pieternelle, zijn grootmoeder Pieternelle Maes of zijn zuster?, verm 1326-30 (ke. 493-f. 87v); * land te Zoeterwoude onder Boschuijen, gepacht van de grafelijkheid, 1360 verkocht aan Hendrik Diddeboeijsz. van Catwijk (G.v.H., 1447 f. 3, vlg. G.v.H. 226 f. 64)
* Rentebezit: *24-04-1335, 8.s.gg. op een huis en erf, belenden aan St. Pieterskerksteeg (W.428.f.78) ; * 23-08-1355 1 pond gg. op 1/2 huis en erf aan de Rijn, 31-07-1356 aan de Heilige Geest overgedragen (W. 429 f.11 en tafel).
* Zegel: de leidse sleutels met een vink in het schildhoofd (30-11-1361, W. 900)
Bron voor bovenstaande gegevens: www.janvanhout.nl
, zoon van Geije(veren) GOUBURGENZN. (zie 4270304) en Kerstine Pieternella MAESDR. (zie 4270305).
Gehuwd voor de kerk (1) op 28-03-1359 met Machteld, zij bracht land onder huis Rodenburg mee bij haar huwelijk.
Gehuwd voor de kerk (2) circa 1373 met Lisebet (zie 2135153).
Uit het tweede huwelijk:
1.  Jacob Re(y)mbrant VINCKENZN (Jacob Vinkenz.) (zie 1067576).
2.  Ave VINKENDR. Begraven te Leiden (St. Pieterskerk), huwt 1) Aarnd Bollekin, huwt 2) Dirk Adamsz.
Bron: www.janvanhout.nl
.
3.  Margriet VINKENDR. Begraven op 01-05-1369 te Marendorp (St. Pancraskerk), huwt Willem IJsbrandz, woonde te Marendorp.
Bron: www.janvanhout.nl
.
4.  heer Gerrit VINKENZ. Overleden circa 1398, begraven te Haarlem (OLV. Broederkerk).
2135153 Lisebet.
Uit dit huwelijk: 4 kinderen (zie onder 2135152).

2326528 Jan III van ARKEL, heer van Arkel (verm. 1297-1326), knape (19-04-1298), ridder (1299), overleden op 24-12-1324. Krantenartikel van woensdag 10 december 2003 uit de Metro:
Gemeente Gorinchem onthult vondst uit 1405.
De gemeente Gorinchem onthult morgen in het centrum van de stad een archeologische vondst uit ongeveer 1405.
De vondst, een ruim 2 meter hoge kolom van een zuil van de Hof van Arkel, is gerestaureerd en wordt als monument achter een nieuw warenhuis geplaatst. De hof van Arkel was rond 1404 het adellijke woonhuis van de bekendste van de Heren van Arkel: Jan van Arkel. De kolom kwam in de zomer van 2002 tevoorschijn tijdens archeologische opgravingen op de bouwlocatie van het nieuwe warenhuis. Archeologen stuitten op funderingen van zeventien bij acht meter. Deze vondst noemden zij 'een van de oudste resten van een adellijke woning'. De gevonden kolomvoet is authentiek en opgebouwd met brokstukken die tijdens de opgravingen gevonden werden. Op het bouwterrein vonden de archeologen verder de vermoedelijke resten van de zogeheten Stadsschool, die rond 1400 gebouwd moet zijn.
In 1435 stond een aangrenzend steegje bekend als de 'Scoelsteghe'. De opgravers vonden tientallen schrijfstiften, waarmee leerlingen in een zachte waslaag van een wastablet konden schrijven, maar ze troffen ook de resten aan van een toilet uit 1400: een zogenaamde beerkuil.
 
Een verhaal uit "Merkwaardige kasteelen in Nederland" over deze Jan III vertelt dat hij op kruistocht ging met Robbert van Vlaanderen en een aanzienlijk gezelschap van Edelen. Door tegenwind moesten ze bij Venetie de haven in. Zij verbleven in een herberg, waar Jan III zijn wapenschild voor de herberg 'aansloeg'. Zijn wapen droeg op een gouden veld twee baren van sabel, boven met vier onder met drie kantelen. Het geval wilde, dat een aanzienlijk edelman uit Pannonie, die om dezelfde reden in Venetie verbleef, in het voorbij gaan het schild zag en ter stonds vroeg wie het lef had zijn wapen te gebruiken. Jan III riep direct alle edelen en kruisvaarders samen om zijn recht van het voeren van dit wapen te bevestigen. De Pannoniers was het absoluut niet eens met Jan's aanspraak. Beiden wilden niet toegeven, waarop de aanwezigen besloten dat in een besloten tweekamp uitgemaakt moest worden wie het recht op het voeren van dit wapen zou krijgen. Het geluk was aan Jan's zijde en hij won daarmee het uitsluitend recht op zijn wapen handhavend. Vervolgens trok het gezelschap verder naar Palestina alwaar hij door Godfried van Boullion tot ridder werd geslagen. (het boek geeft hem als vrouw Aleid van Heusden, de vrouw van Herbaren van der Lede, hij overlijdt ook in 1112 of 1117. Dus bij wie dit verhaal hoort en of het waar is?). In het boek wordt Jan III aangegeven als Jan VII en hij huwt Maria dochter van Vernenburg en kleindochter van Otto, grave van Benthem. Deze Jan heeft het kasteel Van Arkel gebouwd. In het boekt staat "De Heeren van Arckel hielden naamlijk een stuken gronds van het Huis van Holland in leen, 't welk, niet verre van hunne heerlijkheid, aan den oever der Merwe gelegen was, een weinig lager dan de plek, waar Maas en Waal zich vereenigen. Dit stukjen gronds, bijna jaarlijks door overstromingen onder water gezet, en daarom een goor genaamd, 't welk in oud Hollandsch eene der benamingen is voor moeras, werd alleen door arme visschers bewoond, en had voor den eigenaar weinig waarde. Doch voor Arkel was, om de nabijheid, en om de ligging aan een zoo belangrijk punt der rivier, het bezit van die goor niet zonder belang. Hij kocht ze daarom van den Graaf van Benthem (die ze van zijn vader Dirk VI van Holland geerfd had), en haastte zich er de twee gebouwen te stichten, waarmede men in de middeleeuwen altijd begon, een kasteel namelijk en een kerk; maar beiden op een grooter schaal dan er nog eenige in zijn heerlijkheid bestonden. Vervolgends ommuurde hij het vlek, dat, eerlang onder den naam van Gorkum bekend, de zetel werd der Heeren uit zijn geslacht."
Vervolgens gaat het verder "Jan VII, in 1234 graaf Floris IV vergezeld hebbende op den kruistocht tegen de Stadingers, werd daar verslagen." De Stadingers waren in opstand tegen hun heer Gerhard van der Lippe, bisschop van Munster. Aan de Wezer besliste een geduchte veldslag op 24 juni voor de bisschop en zijn bondgenoten.
Zoon van Jan II van ARKEL (zie 4653056) en Bertrade van STERKENBURG (zie 4653057).
Relatie (1) met Mabelia van VOORNE.
Relatie (2) met Cunegonda van VIRNENBURG (zie 2326529).
Uit de tweede relatie:
1.  jonkvrouw Cunegonda, vermeld 1366, 1340-1346, * huwt Jan van Heusden.
2.  Dirk Alras, stamvader van het geslacht van Haestrecht, zijn moeder eventueel een van Haestrecht???
3.  Margaretha, vrouwe van der Eem, begraven op 23-06-1368 te Utrecht, * huwt Gijsbert Bot van der Eem.
4.  Robbrecht (zie 1163264).
5.  Jan de GRUIJTER, stamvader van het geslacht De Gruijter met wapen van Arkel.
6.  Jan van der LEDE, bisschop van Utrecht (1340-1368), bisschop van Luik (v.a. 1364), begraven op 01-07-1377 te Luik, * 2 kinderen: Jan van Arkel van de Lede (alias van Rijnesteijn); Cunegonde van Arkel van der Lede.
2326529 Cunegonda van VIRNENBURG, overleden op 20-09-1328. Wapen Virneburg: Helmteken: schwarze mit Pfanenfedern bestekte Buffelhorner, dazwischen der Schild. Het schild: een goud veld waarin 7 rode ruiten aan elkaar 4-3 onder elkaar. Bron: Stamm-tafeln Westduetscher Adels- Geschlechter im Mittelalter van Walther Moller.; een veld van goud met zeven aaneengesloten rode ruiten, geplaats 4 en 3. Dochter van Ruprecht II van VIRNENBURG (zie 4653058) en Kunigonda van CUYK (zie 4653059).
Uit deze relatie: 6 kinderen (zie onder 2326528).

2326536 Jan Jans (de Jonge) DICBIER, geboren te Den Bosch, overleden circa 1320, zoon van Jan Jans DICBIER (zie 4653072) en (Mechtild) BAC (zie 4653073).
Gehuwd voor de kerk voor 1316 met
2326537 Agnes van MIERLO, jonkvrouw, dochter van Hendrik II van MIERLO (Rover) (zie 4653074) en (Catharina Alarts) (van KEENT)? (zie 4653075).
Uit dit huwelijk:
1.  Arnt, ridder.
2.  Gooswijn Moedel.
3.  Jan DICKBIER (Dicbier) (zie 1163268).

2326538 Willem van BAERLE, schildknaap, ridder, overleden voor 1386, v.a hier Bron: www.coolen-online.be, zoon van Jan van BAERLE (zie 4653076).
Relatie met
2326539 NN dochter van BRUHEZE, dochter van Arnt STAMELART van BRUHEZE (zie 4653078) en Clementia MIJS (zie 4653079).
Uit deze relatie:
1.  Elsbeen Willemsdr. (zie 1163269).

2328192 Godevaert POYNENBORCH, geboren circa 1300, overleden voor 1380, 3 kinderen.
Relatie.
Uit deze relatie:
1.  Peter Godefridus (zie 1164096).

2344512 Wouter Willem van den BREKELEN, geboren te Den Dungen, zoon van Willem (jr) van den BREKELEN (zie 4689024) en Wijndelmoet Jan HOVELMAN Van GESTEL (zie 4689025).
Relatie.
Uit deze relatie:
1.  Willem, geboren circa 1360, overleden voor 1428.
2.  Jan, geboren circa 1370.
3.  Wouter, geboren circa 1380, overleden voor 1421.
4.  Aert Wouter (Brekelman) (zie 1172256).
5.  Claes, overleden voor 1439.
6.  IJda, overleden voor 1439.
7.  Oda, overleden voor 1439.

2344514 Claes Jan Jan van der SCHUEREN.
Relatie met
2344515 Agnes of Margriet NN.
Uit deze relatie:
1.  Margriet Claes Jan Jan (zie 1172257).

2412496 Emo van MITWOLDE, BORSSUM & PETKUM, leefde circa 1350, zoon van Tiado (zie 4824992) en NN (zie 4824993).
Relatie met
2412497 NN.
Uit deze relatie:
1.  Sebo EMMEN (zie 1206248).

4062668 Johan van ALMELO, eigenaar van de hof te Hulsen en het huis ter Molen, vermeld 1308-1339, geboren voor 1308, overleden voor 1350, voor 14 mei van dat jaar. Zoon van Arnold III van ALMELO (zie 8125336) en Odilia van BENTHEIM (zie 8125337).
Relatie met
4062669 Gostuwe van GERNER, erfdochter Van Gerner, dochter van Albert van GERNER (zie 8125338).
Uit deze relatie:
1.  Albert (ook genaamd Van Gerner van Hulsen) (zie 2031334).
2.  Arnold (van Gerner), vermeld 1349-1378, huwt NN van Erne.
3.  Engelbert (van Gerner), vermeld 1347-1360.

Generatie XXIII
 
4270304 Geije(veren) GOUBURGENZN. Sticht samen met zijn echtgenote een vicarie in de St. Pieterskerk te Leiden, geboren circa 1275, overleden na 1316 te Leiden, begraven te Leiden (St. Pieterskerk), * Oom van Philips van Leyden. Bronnen: GA Leiden, archieven van de kerken, nr. 325.
* Huisbezit: een huis en erf te Leiden aan de St.Pieterskerkgracht, door hem aan zijn vicarie geschonken (W.429 f.8 en tafel)
* Landbezit: land te Koudekerke aan de Rijn, in de Hoge Waard, door hem aan zijn vicarie geschonken (voor 27-01-1325; ke 1428 V. Mieris, beschr. III 885-06, ke. 325), 2 morgen, 4 gaard land te Zoeterwoude bij de Rijn, verm. 1326-30 (Ke. 493 f.87v)
* Stichting: samen met zijn vrouw Kerstine, St. Pietersvicarie in St. Pieterskerk (voor 27-01-1325; Ke. 1428, V. Mieris, beschr. III 884, ke 325). Bron voor bovenstaande: www.janvanhout.nl.
Zoon van Heijn PHILIPS (zie 8540608) en Gouburg NN (zie 8540609).
Gehuwd voor de kerk circa 1288 met
4270305 Kerstine Pieternella MAESDR. Geboren circa 1237, overleden voor 1331 te Leiden, begraven te Leiden (St. Pieterskerk), begraven en memorie. (W.428,f.10v), dochter van Pieternella Maes (zie 8540611).
Uit dit huwelijk:
1.  Re(y)mbrant Vink GEYENZN. (Vinke Geijenz.) (zie 2135152).
2.  Pieternelle GEIJENSDR. Bron: www.janvanhout.nl; Kam. Memorieboeken 173, W. 428, f.11v.
3.  Frank GEIJENZ. Bron: www.janvanhout.nl.
4.  Jacob GEIJENZ. Begraven op 22-02-1380 te Leiden (St. Pieterskerk). Bron: www.janvanhout.nl.
5.  heer Dirk GRAVEKIJN, klerk van de kanselarij (ca. 1322-34). Bron: www.janvanhout.nl.

4653056 Jan II van ARKEL, 1260-1277 knape, 1281 ridder, 1289 mage, overleden op 27-03-1297 te Vronen (op het slagveld). Bron: Merkwaardige kasteelen in Nederland Deel 1.
In dit boek heet hij Jan IX en was zijn huisvrouw Bertradis van Starckenburg. Hij had een bloedverwante en naaste buur genaamd Folpert van der Leede van Leerdam, welke hem in een val wilde laten lopen. Het zou op Kerstnacht gebeuren. "Hij (Folpert) wist den koster van de kerk te Arckel door geld enn beloften te bewegen, om wanneer, op kerstnacht, de Heer met zijn gezin zich in die kerk zouden bevinden, de deuren op 't slot te doen en met klokgelui een sein te geven, op 't welk hij, Folpert, met zijn gewapenden zou toeschieten en zijn wrok aan Arkel koelen.
Toen nu de kerstnacht gekomen was, ging Jan IX ook als een vroom man ter kerke, zijn huisvrouw Bertradis van Starckenburch, uithoofde harer vergevorderde zwangerschap 't huis latende, en hoorde met eerbied de nachtmis aan. Reeds had de verradelijke koster de tijding van zijn komst doen weten aan den Heer van Ter Leede, die, met zijn rotgezellen aan den oever der rivier in een hinderlaag verscholen, met ongeduld het oogenblik van handelen afwachtte; reeds waren twee der kerkdeuren gesloten, toen, door een bijzondere bewaring der Voorzienigheid, de Heer van Arkel, gedrongen door een opkomende behoefte, met een paar dienaars, en zonder dat de koster zulks bemerkte, de kerk door de derde deur verliet. En naauwlijks was hij in de open lucht, of de toegang werd achter hem dicht gemaakt en het sein door het klokgelui gegeven.
De Heer van Ter Leede, terstond toegeschoten, liet de kerk door de zijnen omringen, en er den brand in steken, zoo dat al wie zich daar binnen bevond, priesters en leeken, jammerlijk in de vlammen omkwamen. Men denke, hoe die kreten der ongelukkigen, hoe dat hoongelach der boosaardige brandstichters den Heer van Arkel in de ooren moesten klinken, die,, uit het steenen huisjen, waarin hij zich bevond, getuige was van het gruwelstuk, en machteloos om het te beletten. Eerst toen de dag aanbrak, en Ter Leede, zich geluk wenschende, dat hij, als hij meende, zijn vijand had doen vergaan, met de zijnen huiswaarts gekeerd was, verliet Arkel zijn schuilplaats, riep zijn knechten bij elkander, deed de vlammen blusschen, de geschonden overblijfselen der rampzalige slachtoffers opzoeken en eerlijk begraven; en den schelmschen koster naar verdienste straffen. Ook op Ter Leede wilde hij gerechte wraak uitoefenen; maar de booswicht had naauwelijks vernomen, hoe zijn euveldaad juist in 't voornaamste punt mislukt was, of hij had zich, door ten lande uit te wijken, aan de straf onttrokken, die hij vreesde. Hij had echter de hoop niet opgegeven om zijn vijand afbreuk te doen, en, eerlang teruggekomen, liet hij op een nacht den Lekker dijk op verscheiden plaatsen doorboren en 't water der rivier over 't land van Arckel stroomen, waardoor een menigte van menschen en van vee om 't leven kwam. Maar de maat zijner gruwelen was vol: toen hij kort daarna, ter viering van het welslagen deze nieuwe schanddaad, in zijn slot te Haastrecht een blijden maaltijd aangericht, en zich na den afloop daarvan, met zijn aanhangers, de meesten als hij beschonken, naar buiten begeven had, toen -zoo althands vermeldt de overlevering- zonk hij plotselings voor de oogen der verbaasde omstanders weg door den grond, en werd nimmermeer op aarde gezien. Alleen toonden drie roode bloeddruppelen, die uit de straatsteenen opsprongen, nog jaren lang de plaats aan, waar hij verdwenen was, en dorst niemand na dien dag het slot van Lederdam binnentreden, ter oorzake der schrikkelijke geluiden en gezichten van verschijningen, die daar werden vernomen." (legende)
 
(check) Bronnen: Okb. Holland II no. 186, II no. 244, II no 331, II no. 332, II nalezing no. 65, II no. 444, Nederlandse Leeuw 1937, bl. 345, dr. Meilink 'Archieven van de Staten van Holland voor 1572' regest 2, de Fremerij no. 224, Okb. Holland II, no. 613, II no. 632, no. 684, no. 700, Rechtsbronnen Gorinchem no. 6, 8 en 9. Okb. Holland II no. 817, Melis Stoke IV van 1539-1542, Okb II no. 950, Melis Stoke V, 1024-1025.
Zoon van Jan I van ARKEL (de Sterke) (zie 9306112) en (Bertha) van OCHTEN (zie 9306113).
Relatie met
4653057 Bertrade van STERKENBURG. Bron: Hans Vogel, www.kareldegrote.nl.
Uit deze relatie:
1.  Herbaren, 1307 ridder.
2.  Jan III (zie 2326528).
3.  Mabelia, overleden 10-1317, begraven te Wijk bij Duurstede.

Eerste blad    Vorig blad    Blad 18 van 19 bladen Volgend blad    Laatste blad

Homepage | E-mail