Eerste blad    Vorig blad    Blad 19 van 19 bladen    


4653058 Ruprecht II van VIRNENBURG, zoon van Hendrik I van VIRNEBURG (zie 9306116) en Ponzetta van OBERSTEIN (zie 9306117).
Relatie met
4653059 Kunigonda van CUYK, * Kunigonda schijnt niet eenduidig voor te komen.
Uit deze relatie:
1.  Cunegonda (zie 2326529).

4653072 Jan Jans DICBIER, overleden voor 1306.
Gehuwd voor de kerk circa 1265 met
4653073 (Mechtild) BAC. Bron: Hans Vogel, dochter van Waltherus BAC (zie 9306146).
Uit dit huwelijk:
1.  Wouter BAC (BEXKEN) (Dicbier).
2.  Arnt (Nolleken).
3.  Goeswijn Moedel (Gijben Minturg), huwt Mechteld Gijben Dickbier.
4.  Jan Jans (de Jonge) (zie 2326536).

4653074 Hendrik II van MIERLO (Rover), schildknaap, heer van Mierlo, leenman van de hertog van Brabant, overleden circa 1331, kocht in 1303 in Helmond van Hendrik genaamd Schilling een tweetal cijnsen die deze in Deurne en Nuenen bezat. Id in 1306 getuige van de verkoop van het patronaatsrecht van de kerken van Asten en Lierop door Willem van Kuijk, heer van Asten en Escharen. We komen Hendrik II in 1315 tegen als hoogschout van Den Bosch. Deze functie verklaard wellicht het gegeven dat Hendrik II aldaar in 1317 een huis bezat. Verkoop aan de abdij van Tongerlo in 1315 het patronaatsrecht van de ker van Mierlo en 2/3 van de tienden die hij nog in Mierlo bezat. Zoon van Gooswijn (Moedel) I van MIERLO (zie 9306148) en (Elisabeth Makariusdr.) (van den BOSCH) (zie 9306149).
Gehuwd voor de kerk circa 1280 met
4653075 (Catharina Alarts) (van KEENT)? Overleden voor 1309, bron: Karel de Grote site Hans Vogel.
Uit dit huwelijk:
1.  Agnes (zie 2326537).
2.  Alard, pastoor van Dinther (1315), overleden voor 1331.
3.  Aleidis, non in het klooster van Binderen te Helmond.
4.  Elisabeth, huwt Herman Langhel van Herpen.
5.  Elisabeth junior, vermeld 1315 en 1317.
6.  Gooswijn (Moedel van Mierlo).
7.  Heilwig, non in het klooster van Binderen te Helmond.
8.  Hendrik (Rover), overleden voor 1331.
9.  Jan, proost van het klooster St. Truiden (1335), beheerde de goederen van het klooster.
10.  Jutta (van Kigloe).
11.  Katharina.
12.  Makarius, kanunnik van St. Lambert in Luik (vermeld alszodanig in 1335), overleden voor 1335.
13.  (Luijtgard), huwt ca 1315 Engelbert genaamd Luding van den Dijk.

4653076 Jan van BAERLE, overleden voor 1326, zoon van Seger van BAERLE (zie 9306152).
Relatie.
Uit deze relatie:
1.  Willem (zie 2326538).

4653078 Arnt STAMELART van BRUHEZE, geboren circa 1252, overleden na 1326, * tak gaat naar Karel de Grote, voorouders even afgekoppeld.
Relatie met
4653079 Clementia MIJS.
Uit deze relatie:
1.  Godert Arntss van BRUHEZE, geboren circa 1310.
2.  Arnt Arnts van BRUHEZE, overleden circa 1345.
3.  Jan Arntsz van BRUHEZE, overleden circa 1417.
4.  NN dochter van BRUHEZE (zie 2326539).

4689024 Willem (jr) van den BREKELEN, overleden voor 1387, zoon van Willem van den BREKELEN (zie 9378048).
Relatie met
4689025 Wijndelmoet Jan HOVELMAN Van GESTEL, dochter van Jan HOVELMAN Van GESTEL (zie 9378050) en Beatrix NN (zie 9378051).
Uit deze relatie:
1.  Wouter Willem (zie 2344512).

4824992 Tiado, hoofdeling te Reheide, leefde circa 1324.
Relatie met
4824993 NN.
Uit deze relatie:
1.  Emo van MITWOLDE, BORSSUM & PETKUM (zie 2412496).

8125336 Arnold III van ALMELO, knape en heer van Almelo (1303), vermeld 1297-1307, geboren circa 1285, overleden circa 1307, tussen 26 nov. 1307 en 15 sept. 1308. Overijssels Archief: 1 charter, regest 12, koop goederen, huisarchief Almelo Inv. 1236-1917, zoon van Egbert (I) van ALMELO (zie 16250672) en Agnes van ZUYLEN (zie 16250673).
Relatie met
8125337 Odilia van BENTHEIM, vermeld 1285, geboren circa 1285, overleden circa 1308, dochter van Egbert I van BENTHEIM (zie 16250674) en Hedwig van OLDENBURG (zie 16250675).
Uit deze relatie:
1.  Johan (zie 4062668).
2.  Egbert, minderjarig 1308, ridder, heer van Almelo, overleden circa 1337, tussen 16 dec. 1337 en 4 april 1338, huwt Agnes van Limburg, vermeld 1305-1338.
3.  Ernst, monnik in de abdij van Egmond (1317), abt van het klooster te Dikninge, vermeld 1317-1325.

8125338 Albert van GERNER.
Relatie.
Uit deze relatie:
1.  Gostuwe (zie 4062669).

Generatie XXIV
 
8540608 Heijn PHILIPS, geboren circa 1225, * GA Leiden, archieven van de kerken, nr. 894, 896; * komt voor in de ontginning Boschhuijsen periode 1326-30 met 2 morgen, 4 gaard land? (ke.493.f.87v) Bron: www.janvanhout.nl.
Gehuwd voor de kerk circa 1255 met
8540609 Gouburg NN. Zie: Jaarboekje voor geschiedenis en oudheidkunde van Leiden en omstreken = Leids Jaarboekje dl. 57 (1965), p. 87, 88, dl. 64 (1972), p. 32, 40, 55, P.H.D. Leupen, Filips van Leiden. Een onderzoek naar ontstaan, vorm en inhoud van zijn traktaat 'De cura reipublicae et sorte principantis', Amsterdam 1975.; H.M. Brokken, Het ontstaan van de Hoekse en Kabeljauwse twisten Zutphen 1982, p. 270; Cas, LI 21 (zie voor deze bronnen: NL dec. 1985 no. 12. blz. 458).
Uit dit huwelijk:
1.  Geije(veren) GOUBURGENZN. (zie 4270304).
2.  Philips veren GOBBURGENZ, huwt Elisabeth NN.
3.  Reiner GOBBURGENZ, schepen (1324-25), overleden voor 1333, huwt Badeloge.
4.  Pieter (veren) GOBBURGENZ. Schepen (1304-05, 1333-35), raad en burgemeester (1324-25) van Leiden, sticht een vicarie in de St. Pieterskerk te Leiden, overleden te Leiden, begraven te Leiden (St. Pieterskerk). Zegel: de Leidse sleutels.
Relatie met Kerstine FRANCKENDR. * dochter van Franck Arents Hoddenszoon en Liddeld.
5.  ? Willem GOUBURGISZ.

8540611 Pieternella Maes, * GA Leiden, archief van het Heilige Geest-weeshuis, eerste afd. B, nr. 1, fol. 11, 1351 juli 24, nr. 2, fol. 8 rechts 1351 juli 24, Koninklijke Bibliotheek, handschriften, 73 E 39, fol. 29, 73 E 40, fol. 26, 73 E 41, fol. 14.
* in belending 11-03-1312 verm. ws. aan de Breestraat (GA 455f.7), de andere belender Gerrit Gorisz van der Bregghe, woonde aldaar)
.
Relatie.
Uit deze relatie:
1.  Kerstine Pieternella MAESDR. (zie 4270305).

9306112 Jan I van ARKEL (de Sterke), hr. van Arkel, ridder. Bron: Merkwaardige kasteelen in Nederland deel 1.
In dit boek heet hij Jan VIII en is zoon van Jan VII en Maria van Vernenburg. Deze Jan was vermaard om zijn grootte en lichaamssterkte. Van hem wordt verhaald, hoe hij, te paard gezete, een zwaren balk boven zijn hoofd met de armen omvattende, het ros onder hem door de spierkracht der om de buik van het dier geslingerde beenen van den grond wist op te lichten, zoo dat het trilde en kermde van pijn. Nog gedurende zijn leven verdeelde hij zijn Heerlijkheden tusschen zijn beide zonen, aan zijn oudstend, Jan, die over Arckel latende, aan Otto, zijn jongsten, die van Heuckelum, Loenen en Leijerburg: en, aan zijn zonen vrede en eensgezindheid aanbevolen hebbende, overleed hij in den jare 1272, en werd in de kerk te Gorkum begraven, alwaar hem in het koor der H. Maagd een prachtige tombe met zijn afbeelding en die zijner vrouw Baerte van Ochten, werd opgerecht. Zijn gebeente, in 1604 opgegraven en in een ander graf gelegd, was, volgends de getuigenis van Kemp, die 't gezien heeft, in vergelijking met de beenderen van andere menschen, als dat van een volwassenen met dat van een kind vergeleken.
 
check Bronnen: Okb. Holland I no. 591, II no. 105, II no. nal 37, NL 1937 bl. 345-350, Hist. Gen. Codex Dipl. Neerl. 2e serie, dl. I afd. I, no. 10, Wapenheraut jrg. I, p. 37 Sloet, no. 1040.
Zoon van Herbaren II van der LEDE (zie 18612224) en (Alveradis) van HEUSDEN ? (zie 18612225).
Relatie met
9306113 (Bertha) van OCHTEN, * mogelijk klopt deze link niet (discussie gaande op internet www.kareldegrote.nl), dochter van Ridder Ricold I van OCHTEN (zie 18612226).
Relatie (1) met Jan I van ARKEL (de Sterke) (zie 9306112).
Relatie (2) met Johan WOLFT, ridder.
Uit de eerste relatie:
1.  Arnoud, heer van Noordeloos, zie Nederlandse Leeuw 1943, pg. 42.
2.  Jan II (zie 4653056).
3.  Margaretha (?), huwt Hubrecht van Beusichem, heer van Culemborg.
4.  NN, huwt Gossiun de Busco, ridder overleden voor 10-02-1306.

9306116 Hendrik I van VIRNEBURG, graaf van Virneburg, zoon van Herman III van VIRNENBURG (zie 18612232) en Lukardis van NASSAU (Luitgard) (zie 18612233).
Relatie met
9306117 Ponzetta van OBERSTEIN. Wapen: (de petra sive de lapide); een goudgekroonde leeuw in zilver (hoofd naar links, dus rechtswendend) Helmteken: (leeuwenkop) lowenkopf und huh zwischen zwei weissen Federbuschen. Bron: Decker R-Si.
Uit deze relatie:
1.  Ruprecht II van VIRNENBURG (zie 4653058).

9306146 Waltherus BAC, waarschijnlijk afstammeling van het riddermatige geslacht Bac, geboren circa 1220, vermoedelijk gegoed te Baescot (buurschap in Diesen) of daar woonachtig, droeg 27 december 1309 de 'antiqua bona de Broechoven' onder Tilburg over aan zijn zoon Willelmus. Zoon van (Arnt) BAC (zie 18612292) en (NN dochter Berthouts) (zie 18612293).
Relatie.
Uit deze relatie:
1.  Waltherus (Wouter) van BAESCOT BROECKHOVEN, geboren circa 1250, overleden na 1309.
Relatie.
2.  Arnoldus BERTHOUT BAC, leenman van Inthout te Tilburg (1312), geboren circa 1260, overleden circa 1355.
3.  (Mechtild) (zie 4653073).

9306148 Gooswijn (Moedel) I van MIERLO, ridder, heer van Mierlo (1256), leenman van de hertog van Brabant, geboren circa 1230, overleden voor 1286, wordt in 1265 samen met de commandeur van de Duitse Orde te Gemert en ridder Arnold van de Velden belast met een onderzoek naar de eigendomsverhoudingen van het Latbroek in Sterksel. Op 12 november 1265 kregen zij hun opdracht van Aleidis, de weduwe van de hertog, waarna ze op 5 januari 1266 verslag deden van hun bevindingen.
wapen: drie molenijzers met een barensteel (met 3 hangers)
, zoon van Hendrik I van MIERLO (van Rode van Roovere) (zie 18612296) en (Margaretha) (van CUIJK) (zie 18612297).
Relatie met
9306149 (Elisabeth Makariusdr.) (van den BOSCH), overleden voor 1286, dochter van Makarius (van den BOSCH) (zie 18612298).
Uit deze relatie:
1.  Gooswijn, kanunnik in Hoegaarden (1309).
2.  Heilwig, huwt Peter van de Steenwech, hertrouwd ws. met Arnold van de Poeldonk.
3.  Heilwig junior, minderjaring in 1286.
4.  Hendrik II (Rover) (zie 4653074).
5.  Jutta, begijn (1316), minderjarig in 1286.
6.  Makarius.
7.  Rutger (van Hout / Rogier van de Bogaard), bezittingen in St. Oedenrode. Andere bezittingen zijn: Ten Nuwenhuis, Ten Schoor, Ten Veehuijsen en de molen te Son.
8.  Eva (van MIERLO).
9.  Rover van SCHEEPSTAL, diverse bezittingen in Aarle-Rixtel, Beek en Donk, Bakel en Milheeze. Heeft waarschijnlijk het Hooghuis op de Donk gebouwd.

9306152 Seger van BAERLE, overleden circa 1295.
Relatie.
Uit deze relatie:
1.  Jan (zie 4653076).

9378048 Willem van den BREKELEN, geboren circa 1300.
Relatie.
Uit deze relatie:
1.  Willem (jr) (zie 4689024).
2.  Willem (Sr.), overleden circa 1387.

9378050 Jan HOVELMAN Van GESTEL.
Relatie met
9378051 Beatrix NN.
Uit deze relatie:
1.  Wijndelmoet Jan (zie 4689025).

16250672 Egbert (I) van ALMELO, ridder, vermeld 1280-1303, heer van Almelo (1290),, geboren circa 1260, tussen 15 aug. en 1 nov. van dat jaar. * Testament van Egbert van Almelo, 1297, 1 charter, Regest 9. HCO, zoon van Arnold II van ALMELO (zie 32501344) en Marina van OCHTEN (zie 32501345).
Gehuwd voor de kerk (1) circa 1297 met Mechteld van LIMBURG, vermeld 1297-1306, * dochter van Johan (I) graaf van Limburg en Agnes (van Wildenberg Sieg).
Gehuwd voor de kerk (2) voor 1297 met Agnes van ZUYLEN (zie 16250673).
Uit het eerste huwelijk:
1.  Agnes, vermeld 1329-1336, huwt Evert van Bevervoorde, drost van Diepenheim, zoon van Rudolf van Bevervoorde, vermeld 1301-1339.
2.  Dirk (van Grimbergen), vermeld 1303-1346, knape, ambtman van het stift Essen in Salland.
3.  Egbert.
4.  Frederik (van Grimbergen), vermeld 1304-1326.
Uit het tweede huwelijk:
5.  Arnold III (zie 8125336).
6.  Beatrix, vermeld 1297.
7.  Hendrik.
8.  Steven.
16250673 Agnes van ZUYLEN, geboren circa 1260, overleden voor 1297, * als haar moeder wordt ook tussen haakjes genoemd Hadewich van Wiltenburg. Anderen geven haar helemaal geen voorouders. Verdere stamboom onder voorbehoud. Dochter van Stefan van ZUYLEN van ANHOLT (zie 32501346) en Bertha van DALE (zie 32501347).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen (zie onder 16250672).

16250674 Egbert I van BENTHEIM, graaf van Bentheim, geboren op 18-03-1253, voor betreffende datum, overleden circa 1311, zoon van Otto II van BENTHEIM (zie 32501348) en Heilwich van TECKLENBURG (zie 32501349).
Gehuwd voor de kerk voor 1277, voor de datum 5 juni. Echtgenote is
16250675 Hedwig van OLDENBURG, geboren circa 1252, overleden op 07-11-1295.
Uit dit huwelijk:
1.  Egbert, domheer te Munster 1312, aartsdiaken te Stromberg. Geboren voor 1283, overleden na 1333, na 21 juli van dat jaar.
2.  Christiaan, domheer te Bremen (1312), geboren na 1285.
3.  Odilia (zie 8125337).
4.  Boudewijn, proost van St. Pieter te Utrecht, later domheer te Osnabruck (1312-1324).
5.  Hedwig, vermeld 1285, priores te Vreden (1357),, overleden na 1358, na 25 febr.
6.  Johan II, graaf van Bentheim (1305), overleden voor 1333, huwt Mechtild van Lippe.
7.  Otto, vermeld 1283-1312, kanunnik.
8.  Wigbod, overleden voor 1351.

Generatie XXV
 
18612224 Herbaren II van der LEDE, ridder, vermeld 1227-1243, heer van Arkel, geboren circa 1200, overleden circa 1264, * In de Archeologische Kroniek van Zuid-Holland van 19.. staat vermeld dat men tijdens dijkverzwaringen in augustus resten aangetroffen zijn van het kasteel van de Heren van Arkel. Gebouwd in het midden van de 13e eeuw en in 1412 gesloopt. Men heeft waarschijnlijk de voorburcht aangetroffen onder de in 1815 aangelegde dijk (Vestingweg). Een foto van het gebied is in mijn bezit.
Bronnen: NL 1954; Okb. Sticht Utrecht II no.757; Okb. Holland I no. 381; Okb. Sticht Utrecht II fol 377 (Batavus Illustrata blz. 347 (foutief) (check)
Bron: Roelvink MIDVORST PRO-GEN: Bronnen vermeld: NL 1941-1943 (bevat fouten), 1954, 1966, 1970, 1971, 1972, 1982, 1983, 1988+ Isenburg: Europaische Stammtafeln Alte Folge Band V, Tafel 91-93; Schwennicke: Europaische Stammtafeln Neue Folge, Band V, Tafel 167-171; Gens Nostra 1963, 1991; Jaarboek CBG 1949, 1956; Ons Voorgeslacht 1970; Brabantse Leeuw 1975; Taxandria 1941; Navorscher 1900, 1910, 1913.
Zoon van (Floris) van der LEDE (zie 37224448).
Gehuwd voor de kerk circa 1220 met
18612225 (Alveradis) van HEUSDEN ? * weduwe van de heer van Brederode
* mogelijk Aleid van Heusden, (zie ES NF Band VIII (Heusden), Band XVIII (Brederode) en V (Arkel). Zie ook NL 1954, 1966, 1971.
* Deze verbintenis wordt tegengesproken door T.J. de Koning in het artikel 'Wie was de vrouw van Herbaren van den Berghe' in Gens Nostra jrg. 50, no. 6, Juni 1995 pag. 293-298.

Uit dit huwelijk:
1.  Hugo Botter van ARKEL.
2.  Jan I van ARKEL (de Sterke) (zie 9306112).
3.  Otto van ARKEL (van der Lede), stamvader van de heren van Heukelom en van Asperen, ridder, heer van Heukelom en Asperen, vermeld 1254-1283.
Relatie.
4.  Herbaren, heer van den Berge, stamvader van de Heren van Liesveld.
5.  Mabelia, huwt 1) Godschalk van Merwede 2) Giselbertus dominus uten Goye.

18612226 Ridder Ricold I van OCHTEN, baanderheer van Ochten, ridder, geboren circa 1240, overleden circa 1280. Wapen: (ridderzegel) te paard; schild vertoond 3 kepers, waarboven een barensteel. Bron: van Spaen, inleiding IV 386).
Relatie.
Uit deze relatie:
1.  Aleid.
2.  Godfried.
3.  Hendrik, hr. van Ochten 1280.
4.  Jutta.
5.  Marina.
6.  (Bertha) (zie 9306113).

18612232 Herman III van VIRNENBURG, geboren circa 1190, overleden na 1254, zoon van Godfried van VIRNENBURG (zie 37224464).
Relatie met
18612233 Lukardis van NASSAU (Luitgard).
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1213 met Gebhard IV von QUERFURT (Magdeburg).
Relatie (2) met Herman III van VIRNENBURG (zie 18612232).
Uit de tweede relatie:
1.  Hendrik I van VIRNEBURG (zie 9306116).

18612292 (Arnt) BAC, zoon van (Wouter) (BAC van OLEN) (zie 37224584) en (Gertrudis) (zie 37224585).
Relatie met
18612293 (NN dochter Berthouts), verdere voorouders ontleend aan www.coolen-online.be. Dochter van Waltherus V-VI BERTHOUTS (zie 37224586) en Adelheid van EDINGEN (Engien) (zie 37224587).
Uit deze relatie:
1.  Waltherus (zie 9306146).

18612296 Hendrik I van MIERLO (van Rode van Roovere), (o.a in 1245) ridder, heer van Mierlo/Rixtel, patroonheer van de kerk van Mierlo, 1245 leenman van de hertog van Brabant, geboren circa 1195, overleden voor 1256, circa 1223 doet hij een schenking aan de kerk van Mierlo met betrekking tot de tienden op een aantal huizen in de parochie van Mierlo. Later heeft hij waarschijnlijk daaruit ook een schenking gedaan aan het klooster Binderen.
Vermeld in een oorkonde van 1245 met betrekking tot het overdragen van de tienden van Sterksel aan de abdij van Averbode.
Zoon van Roelof Rover van RODE (van Myerle) (zie 37224592) en (Didradis) (van RIXTEL) (zie 37224593).
Gehuwd voor de kerk (1) circa 1215 met (Heilwig).
Gehuwd voor de kerk (2) voor 1245 met (Margaretha) (van CUIJK) (zie 18612297).
Uit het tweede huwelijk:
1.  Gooswijn (Moedel) I (zie 9306148).
2.  Hendrik, pastoor van Mierlo (1263), kanunnik van de kapittelkerk van Rode, overleden voor 1278, wapen: 3 molenijzers.
3.  Roelof ROVER, stamvader van de burggraven van Montfoort.
4.  Gerard.
18612297 (Margaretha) (van CUIJK), dochter van ws. Albert van KUIJC (zie 37224594) en ws. Hadewich van MERHEIM (Merum) (zie 37224595).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen (zie onder 18612296).

18612298 Makarius (van den BOSCH), schepen 1258, 1262 in Den Bosch.
Relatie.
Uit deze relatie:
1.  (Elisabeth Makariusdr.) (zie 9306149).

32501344 Arnold II van ALMELO, heer van Almelo (zo vermeld 1277), ridder, vermeld 1254-1282, geboren circa 1245, overleden op 26-02-1290, zoon van Hendrik van ALMELO (zie 65002688) en NN (zie 65002689).
Gehuwd voor de kerk (1) circa 1260 met Marina van OCHTEN (zie 32501345).
Relatie (2).
Uit het eerste huwelijk:
1.  Egbert (I) (zie 16250672).
2.  Arnold, vermeld 1297.
3.  Bruin (Bruno), vermeld vanaf 1278, borgman te Goor, overleden circa 1345.
4.  Godfried (van Goor), vermeld 1297-1349, borgman te Goor.
5.  Hendrik, vermeld sedert 1272, kanunnik van St. Lebuinus te Deventer, overleden op 03-05-1216.
6.  NN, huwt Frederik Rading, zoon van Wolter Rading te Vollenhove, knape (1263), ridder (1275), vermeld 1263-1303.
Uit de tweede relatie:
7.  ? Herman, vermoedelijk een bastaardzoon, vermeld 1264.
32501345 Marina van OCHTEN, geboren circa 1240, overleden circa 1282, dochter van Hendrik I van OCHTEN (zie 65002690).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen (zie onder 32501344).

32501346 Stefan van ZUYLEN van ANHOLT, heer van Zuilen, Westbroek en Anholt, vermeld 1313-1347, geboren circa 1275, overleden circa 1350, * zie ook Ahnen zu Karl dem Grosse und Widukind, Reihe von Zuylen 13. Zoon van Johan van ZUYLEN (zie 65002692).
Gehuwd voor de kerk circa 1300 met
32501347 Bertha van DALE, geboren circa 1275, overleden circa 1350, * zie A.J. Mensema, R.M. de Raat, C.C. van der Woude. Inventaris van het huisarchief Almelo 1236-1917 (1933), Zwolle, 1993 3 dln. (Hist.Centr. Ov.)
* zie Gens Nostra Karel de Grote.
* Europaische stammtafeln, Neue Folge hrsg. von Detlev Schwennicke, Band VIII. Marburg (J.A. Stargardt) 1980, Tafel 45a (Die Grafen von Dale des Stammes der Grafen von Flandern). Generatie 17.
* zie ook Ahnen zu Karl dem Grosse und Widukin, Reihe Dale 13.

Uit dit huwelijk:
1.  Agnes van ZUYLEN (zie 16250673).
2.  Dirk, heer van Zuijlen, Westbroek en Anholt (vermeld 1335-1364), geboren circa 1310, overleden op 15-06-1364, begraven te Grafenthal, * huwt Margaretha, jonge vrouw van Baar en Ochten, dr. van Jan van Rheden (1318-1330) heer van Baar (en Ochten) huwt (Elisabeth) v. Bronkhorst (1360) oude vrouw van Baar (dochter van Gijsbrecht en Elisabeth v. Steinfurt.
3.  Johan van ZUYLEN, geboren circa 1320, overleden circa 1353.

32501348 Otto II van BENTHEIM, vermeld vanaf 1234, graaf van Bentheim (1248), graaf van Tecklenburg (1264), burggraaf van Utrecht, geboren circa 1210, overleden na 1277, * voorouders even afgekoppeld.
* Trad na 11 nov. 1268 als geestelijke in het huis der Duitse Orde te Utrecht.

Gehuwd voor de kerk op 23-04-1246, voor met
32501349 Heilwich van TECKLENBURG, geboren circa 1230, overleden circa 1265.
Uit dit huwelijk:
1.  Egbert I (zie 16250674).
2.  Otto III van TECKLENBURG, graaf van Tecklenburg.

Generatie XXVI
 
37224448 (Floris) van der LEDE, geboren circa 1170.
Relatie.
Uit deze relatie:
1.  Herbaren II (zie 18612224).

37224464 Godfried van VIRNENBURG, zoon van Herman II van VIRNENBURG (zie 74448928) en NN van ARNSBERG (zie 74448929).
Relatie.
Uit deze relatie:
1.  Herman III (zie 18612232).

37224584 (Wouter) (BAC van OLEN).
Relatie met
37224585 (Gertrudis).
Uit deze relatie:
1.  (Arnt) BAC (zie 18612292).

37224586 Waltherus V-VI BERTHOUTS, heer van Mechelen, geboren circa 1180, overleden in 1243.
Gehuwd voor de kerk circa 1220 met
37224587 Adelheid van EDINGEN (Engien), geboren circa 1185, overleden circa 1245, * voorouders te vinden in: MIDVORST PRO-GEN; Roelvink.
Uit dit huwelijk:
1.  Hendrik, heer van Mons (Bergen), geboren circa 1220, overleden circa 1283, * huwt Sara van Bergen.
2.  Walter VII, heer van Mechelen, geboren circa 1220, overleden circa 1288, * huwt Maria van Auvergne.
3.  (NN dochter Berthouts) (zie 18612293).

37224592 Roelof Rover van RODE (van Myerle), heer van Mierlo en Rixtel, ridder, overleden voor 1220, zoon van (Arnold III) van RODE (zie 74449184) en NN (vrouwe) van TILBORCH (zie 74449185).
Gehuwd voor de kerk circa 1185 met
37224593 (Didradis) (van RIXTEL), geboren circa 1170, dochter van Hendrick van RIXTEL (zie 74449186) en NN dochter van Herbert van HEEZE (zie 74449187).
Uit dit huwelijk:
1.  Hendrik I van MIERLO (van Rode van Roovere) (zie 18612296).
2.  Rutger van HOUT.
3.  Arnt ROVER.

37224594 ws. Albert van KUIJC, geboren circa 1160.
Gehuwd voor de kerk circa 1195 met
37224595 ws. Hadewich van MERHEIM (Merum), geboren circa 1183, dochter van Rutger van MERHEIM (zie 74449190) en Aleijdis van HORNE (zie 74449191).
Uit dit huwelijk:
1.  (Margaretha) (van CUIJK) (zie 18612297).

65002688 Hendrik van ALMELO, heer van Almelo (1236-1277), ridder, ministeriaal van de bisschop van Utrecht, * Wapen: in goud 3 blauwe dwarsbalken beladen met 12 zilveren ruiten 5, 4 en 3. Helmteken: een blauwe vlucht. Dekkleed: goud en blauw.
* Regest 5: Oldenzaal zal Hendrik en Arnold en erfgenamen, steunen tegen elke vijand behalve de bisschop van Utrecht 1264 1 Charter. Archief Ov.
* CBG: De Heerlijkheid Almelo 1236-1798 G.J. ter Kuile. l Ned. Adelsboek jrg. 1950, 1978 en 1985. ; Gelre LXII (1965/67), p. 188; NL 1954, 1967.
* gegevensbron: www.historischcentrumoverijssel.nl/overijssel/inventarissen/almelo
.
Relatie (1) met NN (zie 65002689).
Relatie (2) met Aleijdis van WOUDENBERG, vermeld 1272-1293, afkomstig van het Sticht Utrecht.
Uit de eerste relatie:
1.  Arnold II (zie 32501344).
Uit de tweede relatie:
2.  Hendrik, vermeld 1272.
65002689 NN.
Uit deze relatie: 1 kind (zie onder 65002688).

65002690 Hendrik I van OCHTEN, geboren circa 1220, overleden circa 1252.
Relatie.
Uit deze relatie:
1.  Marina (zie 32501345).

65002692 Johan van ZUYLEN, ridder, geboren circa 1250, overleden circa 1300.
Relatie.
Uit deze relatie:
1.  Stefan van ZUYLEN van ANHOLT (zie 32501346).
2.  Dirk, geboren circa 1290, overleden circa 1357.
3.  Johan, geboren circa 1290, overleden circa 1340.

Generatie XXVII
 
74448928 Herman II van VIRNENBURG.
Relatie met
74448929 NN van ARNSBERG.
Uit deze relatie:
1.  Godfried (zie 37224464).

74449184 (Arnold III) van RODE, heer (graaf) van Rode, overleden circa 1180, vermoedelijk zoon van Gijsbert, zoon van Gijsbert I van RODE (zie 148898368).
Gehuwd voor de kerk circa 1155 met
74449185 NN (vrouwe) van TILBORCH.
Uit dit huwelijk:
1.  Roelof Rover (van Myerle) (zie 37224592).

74449186 Hendrick van RIXTEL, zoon van Herbert I van HEEZE (zie 148898372).
Relatie met
74449187 NN dochter van Herbert van HEEZE, geboren circa 1150.
Uit deze relatie:
1.  (Didradis) (van RIXTEL) (zie 37224593).

74449190 Rutger van MERHEIM, overleden circa 1212.
Relatie met
74449191 Aleijdis van HORNE, dochter van Engelbert III van HORNE (zie 148898382) en NN WILLEMSDR. (zie 148898383).
Uit deze relatie:
1.  ws. Hadewich (Merum) (zie 37224595).

Generatie XXVIII
 
148898368 Gijsbert I van RODE, ridder (1207) heer (graaf) van Rode, overleden na 1146, 1207, Dirk van Rode, kanunnik van St. Oedenrode en later pastoor van de kerk van Hoogeloon, is zoon van Gijsbert van Rode..
Huwt circa 1125-1130 NN. mogelijk zoon van Arnold I van Rode en Heilwiva van Voeren of Valkenburg en moet er een generatie tussen uit.
Zoon van ? Arnoud van RODE (zie 297796736).
Relatie.
Uit deze relatie:
1.  (Arnold III) (zie 74449184).

148898372 Herbert I van HEEZE, geboren circa 1150.
Relatie.
Uit deze relatie:
1.  Hendrick van RIXTEL (zie 74449186).

148898382 Engelbert III van HORNE. Bron: Hans Vogel, zoon van Engelbert II van HORNE (zie 297796764) en NN dochter ? van KESSEL (zie 297796765).
Relatie met
148898383 NN WILLEMSDR.
Uit deze relatie:
1.  Aleijdis (zie 74449191).
2.  Willem, overleden voor 1196.
Gehuwd voor de kerk circa 1190 met (Margaretha) van ALTENA, dochter van Boudewijn van ALTENA en NN van GENT.

Generatie XXIX
 
297796736 ? Arnoud van RODE. Is uit een eerder huwelijk. Vermeld met zijn zoon Arnoud in 1160, zoon van Arnold I van RODE (zie 595593472) en (Heilwiva) (van VOEREN of VALKENBURG) (zie 595593473).
Relatie.
Uit deze relatie:
1.  Gijsbert I (zie 148898368).

297796764 Engelbert II van HORNE, geboren circa 1090, zoon van Reginbald van HORNE (zie 595593528).
Relatie met
297796765 NN dochter ? van KESSEL, dochter van Hendrik van KESSEL (zie 595593530).
Uit deze relatie:
1.  Engelbert III (zie 148898382).

Generatie XXX
 
595593472 Arnold I van RODE, overleden na 1120, zoon van Arnoud van RODE (zie 1191186944).
Gehuwd voor de kerk (1) circa 1090 met (Heilwiva) (van VOEREN of VALKENBURG) (zie 595593473).
Gehuwd voor de kerk (2) voor 1096 met Heilwich (?) van CUIJK, overleden na 1129, dochter van Herman II van CUYK (van Malsen), graaf van Cuyk (1131-1164), vizegraaf, stadsgraaf van Utrecht, voogd van St. Servaas te Maastricht (1146), en NN de NAMEN of CHINY?
Uit het eerste huwelijk:
1.  Arnold II, overleden na 1125, huwt Aleidis van Cuijk circa 1120, dochter van Hendrik van Cuijk en (Alverade van Hochstaden).
Gehuwd voor de kerk circa 1120 met Aleijdis (Aleide) van CUYK, overleden circa 1133, dochter van Hendrik I van CUYK, heer van Cuyk (1096), vizegraaf van Utrecht, en Alveradis (van HOCHSTADEN), erfdochter van de Waldgrafschaft Osning.
2.  ? Arnoud (zie 297796736).
595593473 (Heilwiva) (van VOEREN of VALKENBURG).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen (zie onder 595593472).

595593528 Reginbald van HORNE, geboren circa 1070, zoon van Engelbert I van HORNE (zie 1191187056).
Relatie.
Uit deze relatie:
1.  Engelbert II (zie 297796764).

595593530 Hendrik van KESSEL, voogd van St. Pantaleon (1169-1197), graaf.
Relatie.
Uit deze relatie:
1.  NN dochter ? (zie 297796765).

Generatie XXXI
 
1191186944 Arnoud van RODE, overleden voor 1108, * zou omstreeks 1100 de kerk van St. Oedenrode hebben gesticht.
* 9 augustus 1108, er is gedurende lange tijd een geschil geweest tussen Arnold van Rode en Hendrik Van Cuyk en hun erfgenamen enerzijds en de kapittels van St. Maarten en St. Bonifacius anderzijds over een landgoed tussen Lek en Linge (Oorkondenboek Sticht Utrecht nr. 280).
* Zie 369 Van Rode: Greidanus-Jager.

Relatie.
Uit deze relatie:
1.  Arnold I (zie 595593472).

1191187056 Engelbert I van HORNE, geboren circa 1040.
Relatie.
Uit deze relatie:
1.  Reginbald (zie 595593528).


Eerste blad    Vorig blad    Blad 19 van 19 bladen    

Homepage | E-mail