Genealogie van Roeloff van ZIJLL
 
I.1 Roeloff van ZIJLL, raed te Utrecht (1428).
Gehuwd met Mechtelt N.N.
Uit dit huwelijk:
1.  Claes van ZIJLL ROELOFSSOON (zie II.1).

II.1 Claes van ZIJLL ROELOFSSOON, cameraer (1451), cameraer van de Leckdijck (1467), overste ouderman (1464).
Gehuwd (1) met Catrijn GARSTMAN MELISSDR.
Gehuwd (2) met Wendelmoeth Vrederick CROMMENDR.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Jan Claessoon van ZIJLL (zie III.1).
2.  Anthonis van ZIJLL (zie III.3).
3.  Peter van ZIJLL, vicaris van Sinte Marie.

III.1 Jan Claessoon van ZIJLL, schepen van Utrecht (1491-1493, 1500), cameraer (1479-1482), overste ouderman (1483,1498), ouderman (1492, 1501).
Gehuwd met Alith Willem ZAELL, vermeld 1501, overleden in 1522, zie Booth Varia 30:A.
Uit dit huwelijk:
1.  Henrick van ZIJLL (zie IV.1).
2.  Wendelmoet van ZIJLL, overleden in 1518.
Gehuwd voor de kerk voor 1491 met Meester Gerrit Petersz de ORGELMAKER, orgelmaker.

III.3 Anthonis van ZIJLL, raed te Utrecht (1517, 1522), overleden in 1529.
Gehuwd met Hillegond Gijsbertsdr de CRAEN, dochter van Gijsbert de CRAEN en Catrijn GARSTMAN MELISDR.
Uit dit huwelijk:
1.  Roelof Anthoniss van ZIJLL (zie IV.6).
2.  Weijndelmouth Thonis van ZIJLL, * Transporten en plechten: Transport van plechten: d.d. 22-11-1555, pag. 68-69. Oude Eigenaar: Weijndelmoet Thonis van Zijlsdr, Jan Vermeijen weduwe. Nieuwe Eigenaar: Jacob Willemss, Gonda Willem Hubertssdr. Bijz.: plecht f. 400,- 51/2% t.l.v. Cornelis Gijsbertss, hoefsmit. Plecht f. 140,- 5% gepasseert bij Robbert Claess.
Gehuwd (1) met Jan van der MEIJ (Vermeij), * Zie Transporten en Plechten.
Gehuwd (2) met Tielman TRAP.
3.  Katrijn van ZIJLL, overleden in 1529.
4.  Burchgen van ZIJLL.
Gehuwd met Adriaen JACOBSZ.

IV.1 Henrick van ZIJLL.
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1526 met Odell Henrick JETISSOON.
Gehuwd (2) met Catharina van RAVEZWAY, * huwt Henrick van Zijll. Dochter van Herman Hendrickss van RAVEZWAY, burger te Utrecht (1490), leenman van het huis Van de Haer, mesmaker?, en Heijlwich Jan van ZIJLL, vermeld 1500.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Jan van ZIJLL, onmondig in 1526, glasemaker.
2.  Bely van ZIJLL, onmondig in 1526.
Uit het tweede huwelijk:
3.  Goert Henricksz (Geurt) van ZIJLL, * Lenen van de Proosdij van Oud Munster, gelegen in Zuid-Holland, door C. Hoek. 30. 6 morgen land in Cromwijc, gemeen met Jan van Hoey, belend beneden: Willem van Mijnden, gehuwd met Wendelmoet, met 18 morgen land dat
zij van de proost in leen houden (1439: jonkvrouwe Beatrijs van Mynen,
gehuwd met Willem van Nyevelt, 1446: Steven van Zulen van Nyevelt,
1447: Bartholomeus van Zulen van Nyevelt met een leen van 18 morgen),
boven 1439: Symon van Teilingen Woutersz.). : - 28-06-1567: Goerdt van Zijl Henricksz bij dode van zijn zuster Heijlwich Henricksdochter van Zijl (2, fo. 133). - 17-03-1581: Herman Jansz van Camerick, poorter te Woerden, na overdracht door Goerdt van Zijl Henricksz (2, fo. 133).

4.  Heijlwich Hendriksdr van ZIJLL, * Lenen van de Proosdij van Oud Munster, gelegen in Zuid-Holland, door C. Hoek. 30. 6 morgen land in Cromwijc, gemeen met Jan van Hoey, belend beneden: Willem van Mijnden, gehuwd met Wendelmoet, met 18 morgen land dat
zij van de proost in leen houden (1439: jonkvrouwe Beatrijs van Mynen,
gehuwd met Willem van Nyevelt, 1446: Steven van Zulen van Nyevelt,
1447: Bartholomeus van Zulen van Nyevelt met een leen van 18 morgen),
boven 1439: Symon van Teilingen Woutersz.). : - 26-06-1553: Heylwich Hendricksdochter van Zijl, natuurlijke voogd Jan van Ravezway, bij dode van Henrick van Ravezway (1, fo. 313). ; - 28-06-1567: Goerdt van Zijl Henricksz bij dode van zijn zuster Heylwich Henricksdochter van Zijl (2, fo. 34). ; - 17-03-1581: Herman Jansz van Camerick, poorter te Woerden, na overdracht door Goerdt van Zijl Henricksz (2, fo. 133).


IV.6 Roelof Anthoniss van ZIJLL, erfhuijsmeester (1534, tot 1569), overleden in 1569, * Transporten en plechten: Transport van een plecht (SA I 704), d.d. 04-09-1533, pag.91-91. Oude Eigenaar: Roeloff van Zijll Anthoniss x Margriet. Nieuwe Eigenaar: Jan van Am....., beroep: Sunte Marien. Bijz.: Oudteijgen 6 oude Johannis braspenningen 1 pond gevestigd op huijsinge ende hofstede gelegen op ten hoeck van Sunte Jacopssteech aen den Roester t.l.v. de heeren van Sunte Marie.
* Transporten en plechten: Overeenkomst (2 fiches), d.d. 23-03-1540, pag. 39-39. Oude Eigenaar: Roeloff van Zijll x Mergriet van Besoeijen. Nieuwe Eigenaar: Anthonis Boll. Ligging perceel: noordzijde St. Jacobs Kerchoff neffens den Roester over. Bijz: huijsinge en hofstede.
* Transporten en plechten: Plecht (SA I 704) (2 fiches), d.d. 23-03-1540, pag. 40-40. Oude Eigenaar: Roeloff van Zijll x Mergriet van Besoeijen. Nieuwe Eigenaar: Anthonis Boll. Ligging perceel: noordzijde St. Jacobs Kerchoff neffens den Roester over. Belendingen: Oostw. Anthonis Boll. Westw. Cornelis Thoniss. Bijz.: Huijsinge ende hoffstede mitten boemgaert. Plecht f. ...,- f. 12,- losrente.
* Transporten en plechten: Transport, d.d. 17-03-1545, pag. 66-66. Oude Eigenaar: Roelof van Zijl x Alijt. Nieuwe Eigenaar: Willem Bonert. Ligging perceel: ? Belendingen: Achter: tot het hof van Piter Doijenborch toe; boven: Anthonis Bol, beneden: cornelis Anthoniss. Bijz.: Alinge, huijsinge, hofstede ende hof. Oudteijgen: f. 4,- en 7 stuvers t.b.v. 't Heijlichuijs gasthuijs ende Cornelis van Merenborch. Plecht: f. ...,- f. 12,- lossrenten t.b.v. Anthonis Bol.
* Transporten en plechten: Plecht, d.d. 15-04-1556, pag. 62-62. Oude Eigenaar: Roeloff van Zijl Anthoniss x Aeltgen. Nieuwe Eigenaar: Merten Peterss, timmerman x Alijt Cornelis Janssdr. Ligging perceel: Westzijde Oudegraften tussen de Jacobsbrugge en Weerdtpoert. Belendingen: Achter westw. tot aen de muijr van Dijrck van Ruijsch keucken. Zuidw. boven: Dijrck van Brevelt. Noordw. beneden: Dijrck Ruijsch. Bijz.: alinge, huijsinge, hoffstede, kelder en cluijs. Plecht: f. 215,- 6%.

Gehuwd voor de kerk (1) voor 1529 met Margriete Willemsdr van BESOIJEN, * 802 Verzameling losse aanwinsten gem. archiefdienst Utrecht. 2. inventaris: 406. akte van transport door Henrick Alphertsz van Lichtenberg en zijn vrouw Elsabe alsmede door Alyt, weduwe van Willem Janss van Besoyen, en haar dochter Margriet, aan Evert Geerloffsz van Bueren van de beide helften van een in een getransfigeerde akte van transport nader omschreven huis en hofstede. 1 charter. D.d. 1525. Dochter van ? Willem Jans van BESOIJEN en Alyt ? -.
Gehuwd voor de kerk (2) voor 1545 met Alith Zeger KNOOPSDR (van Merenburch), overleden in 1616 te Utrecht, * Transporten en Plechten: Transport, d.d. 29-03-1616, pag. 147-148, 2 fiches: Fiche 1. Oude Eigenaar: Boedel + Aleid, Roeloff van Zijll weduwe; erfgenamen: Genealogie Van Zijll; Van Brederode van Cloetinge; van Schaijck; Vosch; Lamberts. Nieuwe Eigenaar: Lubbert Spruijt. Ligging perceel: Westzijde Loeff Ballemakerstraat. Belendingen: Zuidw. Jan van Hensberck. Noordw. Broederschap van onze Liever Vrouwen van Predicuren. Bijz.: Huis, hofstede. Outeijgen f. 5,65 t.b.v. 't Convent van Maria Magdalena. Samen met fiche 2: Hooch Jacobijnestraat. : Fiche 2. Ligging perceel: Hooch Jacobijnenstraat. Belendingen: Oostw. Broederschap van onze Liever Vrouwen te Predicaren. Westw. Beernt Willemszn, cleermaker. Bijz.: camer. Outeijgen: f. 5,65 t.b.v. Elisabeth van Doijenborch. Plecht: f. 80,- t.b.v. 't convent van Maria Magdalena. Samen met fiche 1: Loeff Ballemakerstraat.
Uit het eerste huwelijk:
1.  N.N. van ZIJLL, jong gestorven.
2.  N.N. van ZIJLL, jong gestorven.
Uit het tweede huwelijk:
3.  Hillegond Roelofs van ZIJLL, overleden op 21-06-1618 te Utrecht. Hildegondis Rudolphi de Zijls filae, quonda Henrici Bernardi de Bockhoven.
Gehuwd voor de kerk circa 1589 met Hendrick Beerntss van BOCHOVEN, oud-hopman te Utrecht, overleden op 07-12-1594 te Utrecht. Henr. Bernardrsz van Bockhoven. * zie Booth 1051. Zoon van Beernt Hermans van BOCHOVEN en Joesgen Henrick GERRITSSDR.
4.  Anthonis van ZIJLL, vicaris 't Oudemunster (ca. 1571), overleden in 1601, * huwt 1571 Maria Egbertsdr van Enschede, zuster van Huijch van Enschede
* Transporten en plechten: Plecht, d.d. 18-04-1594 (A), pag. 257-259. Oude Eigenaar: Anthonis van Zijl x Maijken Egbertsdr (1594: 256, 259 (A)). Nieuwe Eigenaar: Emit Dircxz x Maijken Jacobsdr. (1594: 256-259 (A)). Ligging perceel: St. Jacobskerckhoff. Belendingen: noordw. de school van de voorschreven Jacobskercke. Zuidw. Mr. Henrick Corneliss (1594: 256-259 bd (A)). Bijz.: camere. Plecht van f. 200,- 6 1/4%. Plecht van f. 85,- losrente (6 1/4%).
* Transporten en plechten: Testament, d.d. 13-02-1601, pag. 82-83. Oude Eigenaar: Anthonis van Zijll Roeloffss x Maijken Egbertsdr van Enschede. Nieuwe Eigenaar: langstlevende. Erfgenamen: 4 kinderen; Roeloff, Egbert, Gijsbert en Niclaes. Bijz.: Hiermede verklaren de echtelieden dat ze bij overlijden hun roerende en onroerende goederen nalaten aan de langstlevende, en dat deselve kinderen of die geenen die dan in 't leven sullen wesen, beider doot sullen erven paert paerts, of langstlevende van de vier kinderen of hun erffgenamen endat in die kelder en graffstede leggende in St. Jacobskercke onder heur vieren ofte onder soe velen, als in levende lijve bevonden sullen worden, gelijcke mede gedeijlt ende gebruijckt worden, en dat de susters van Anthonis van Zijl mede sullen begraven worden.

5.  Claes van ZIJLL (zie V.10).

V.10 Claes van ZIJLL, * was in 1578 27 jaar oud. Gehuwd met Hillegond Beerntsdr van SCHAIJCK.
Uit dit huwelijk:
1.  Beernt van ZIJLL, sterft jong.
2.  Agniet van ZIJLL, ongehuwd overleden.
3.  Geertruij van ZIJLL.
Gehuwd met Lubbert SPRUIJT, * zie Alith Zegers Knoop.
4.  Roeloff van ZIJLL, schepen van Utrecht.
Gehuwd met Stephania van 't HOEVE.

Homepage | E-mail